«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності зат «Варенич»»
Назва«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності зат «Варенич»»
Сторінка1/7
Дата конвертації23.12.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
Севастопольський інститут банківської справи

Української академії банківської справи

Національного банку України
Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

з дисципліни “Економіка підприємства”

на тему:

«Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ЗАТ «Варенич» ».

Виконав студент 2 курсу групи ФК-11 __________І.О.Нікітін

2012.12.26

Перевірив ___________С.Г.Черемісіна

2012.12.26


Севастополь – 2012

ЗМІСТ


Вступ 3

1.2. Характеристика продукції за видами 12

2.2 Розрахунок потреби в основному капіталі 18

2.3 Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці 23

2.4.Розрахунки витрат оборотних фондів 24

3.2. Ефективність підприємства 34

3.2.1. Ефективність використання основного капіталу підприємства. 34

3.2.2. Ефективність використання оборотного капіталу підприємства 36

3.2.4. Точка беззбитковості 37

3.3 Розрахунок резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства 39

ВИСНОВКИ 41

^ СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 43


ВступНа сьогодні заморожені напівфабрикати є невід’ємною складовою харчового раціону людини. По-перше, це обумовлено способом життя, який веде населення. Більшість людей працюють за такими робочими графіками, що часу на приготування їжі не вистачає, харчування замороженими напівфабрикатами значно скорочує час, який витрачається на приготування повноцінної їжі. По-друге, внаслідок постійного подорожчання продуктів вартість напівфабрикатів стала дешевше, ніж їх виробництво в домашніх умовах.

З огляду на те, що в наш час ринок заморожених напівфабрикатів для виробників постійно зростає, головним завданням було збільшити обсяги продукції, що випускається. В умовах високого попиту на заморожену продукцію та загострення конкурентної боротьби між фірмами виробниками питання якості та безпеки продукції переважають над іншими показниками, оскільки продукт повинен мати максимальні безпечні та якісні характеристики, незалежно від цінової категорії.

Актуальність даної курсової роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу фінансових показників ЗАТ «Варенич» навчитися давати об’єктивну оцінку про фінансове становище даного підприємства, його конкурентоспроможність, перспективи розвитку, самостійно приймати рішення щодо розширення чи реорганізації підприємства тощо.

Метою даної курсової роботи є розробка виробничої програми ЗАТ «Варенич» та удосконалення і наукове обґрунтування параметрів технологічного процесу виробництва напівфабрикатів.

Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити наступні задачі:

– проаналізувати доцільність виробництва продукції ЗАТ «Варенич», її конкурентоспроможність, охарактеризувати продукцію підприємства за видами;

– обґрунтувати виробничу програму підприємства та потребу в ресурсах: розрахувати потребу в основному капіталі, визначити необхідну чисельність персоналу та витрат на оплату праці, потребу в оборотних коштах;

– зробити оцінку ефективності фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Варенич»: розрахувати показники ефективності використання фондів підприємства, показників рентабельності та точки беззбитковості.

Об’єкт дослідження – економічна діяльність з виробництва вареників ЗАТ «Варенич».

Предмет дослідження  основні показники виробничої програми підприємства, його фінансово-господарської діяльності.

Практичне значення одержаних результатів полягає у формуванні пропозицій щодо розробки виробничої програми, аналізу ринку та потреб споживачів, визначення напрямків діяльності підприємства з виробництва вареників ЗАТ «Варенич» та шляхів досягнення її найбільшої ефективності.

При виконанні курсової роботи використано такі методи: спостережень, статистичної обробки економічної інформації, кореляційного аналізу, графічний та табличний методи подання економічної інформації, метод прогнозування економічних показників діяльності підприємства за середнім абсолютним приростом, середнім темпом росту та аналітичний, процесор MSExcel.

Курсова робота складається з вступу, 3-х розділів, висновків та переліку використаних джерел.    1. Дослідження ринку молочної продукції


Виробництва морожених напівфабрикатів є однією з найперспективніших отрослей у харчуванні. У наше стрімке століття найбільшим дефіцитом є час. У зв'язку з чим великої популярності набувають продукти швидкого приготування. Якщо немає сил і часу щось готувати, на допомогу приходять напівфабрикати і заморожені продукти.

Ємність ринку напівфабрикатів щорічно збільшується на 30% і вже складає близько 350 млн дол. На перший погляд, це пристойна цифра, проте вона означає, що кожен дорослий українець за весь рік купує таку продукцію лише на 10 дол. Споживання напівфабрикатів населенням європейських країн складає 35-40 кг на людину в рік, тоді як в Росії цей показник — 15-20 кг, в Україні він складає всього — 10 кг. За даними Держкомстату, у 2011 році в Україні було вироблено напівфабрикатів 142182 тис. т, що на 1,3 % більше в порівнянні з 2010 роком (140410 тис. т).

Ринок напівфабрикатів в Україні має великі перспективи. Такий стан речей не можуть залишити без уваги зарубіжні компанії, які вивчають не тільки перспективи імпорту готової продукції, але і можливості створення

власних виробничих баз усередині країни. Наприклад, російська компанія "Алта" (ТМ "Морозко") розглядає варіанти будівництва або купівлі під Києвом заводу з виробництва напівфабрикатів. Інша російська фірма — "Молмясопродукт" відкрила минулого року в столиці своє представництво, через яке поставляє вироби від ТМ "Айсбург", "Ладушка" і "Ку-ка-ре-ку". З приходом таких сильних гравців конкуренція тільки зростає, тому вітчизняні компанії поспішають зайняти місця в роздрібі, розширюють асортимент в різних цінових категоріях. Наприклад, "Льовада" має намір вийти в сегмент "Де люкс", не представлений сьогодні на ринку. Окрім українських виробників і іноземних ТМ, на ринок активно виходять супермаркети і великі магазини — вже як виробники. Вони відкривають власні кулінарні цехи. За даними операторів ринку, більше 70% збуту напівфабрикатів забезпечує саме сучасний роздріб. Тому ігнорувати продукцію кулінарних цехів виробники напівфабрикатів не можуть. Необхідно відзначити на ринку присутність ряду дрібних виробників регіонального масштабу, які пропонують продукцію низької якості, оскільки не мають достатньої технічної виробничої бази, використовують в основному ручну працю, нерідко порушують технологічні норми.

Використання замінників м'яса дозволяє дрібним виробникам утримувати низьку ціну[3]. Якість при цьому сильно страждає. Але іншого виходу у них немає: продуктивність підприємства низька, оскільки велика частка ручної праці, а інвестувати в нове обладнання вони не здатні. Економія на сировині дозволяє таким підприємствам утримувати відпускні ціни на низькому рівні. Ключові гравці ринку також зацікавлені в збереженні цінової стабільності, але загальна цінова ситуація на українському ринку напівфабрикатів сьогодні залежить не тільки від вартості сировини (складає близько 60-80% в ціні продукції), але і витрат на транспортні перевезення ізберігання продукції. Проте із збільшенням цін на електроенергію і паливо виробники будуть вимушені піднімати ціни на свою продукцію.

Виробництвом заморожених напівфабрикатів сьогодні займаються більше 200 середніх і великих заводів, комбінатів і безліч дрібних. Практично в усіх виробників асортимент продукції включає напівфабрикати в тістовій оболонці з різними фаршами та начинками.

Рисунок 1.1 – динаміка фінансових показників розвитку ринку заморожених напівфабрикатів в Україні, за 2006 – 2011 рр.
Лідерами українського ринку заморожених напівфабрикатів є п'ять фірм-виробників: ГК «Левада», ТОВ «ДКЗП», ПП «Дригало», ЗАТ «Геркулес», і ТОВ «Три Ведмеді». Конкуренція на ринку розвивається за різними напрямками: ціна-якість, асортимент, інновації та нові технології. Кожна компанія прагне утримати та поширити частку ринку, яку вона займає, що відображено на рисунку 1.2.
Рисунок 1.2 – Процентний розподіл часток ринку щодо виробництва напівфабрикатів в Україні, за 2011 р.
До 2008 року Україна імпортувала значний обсяг пельменів і вареників з інших країн (від 0,8% до 1,8% до обсягу споживання цього виду продукції). У 2006 році по відношенню до 2005-го темп приросту цього показника склав 27%. У 2007 році спостерігається скорочення імпорту пельменів і вареників на 12%. 2008 рік охарактеризувався значним приростом обсягу ввезення цього продукту з-за кордону. У порівнянні з 2005 роком цей показник збільшився в два рази. Обсяг імпорту пельменів та варенків зображено на рисунку 1.2.


Рисунок 1.3 – імпорт пельменів та вареників в Україну, за період 2005 – 2011 рр.
У 2009 році відбулося різке падіння обсягу імпорту пельменів і вареників на територію України – цей показник з 1640 тонн в 2008 році скоротився до 21 тонни. Можливою причиною такого скорочення є вступ України в 2008 році до СОТ і зниження ввізного мита на м'ясо, внаслідок чого в Україну ринув потік дешевого закордонного м'яса, що використовувалося виробниками як сировина. В порівнянні з ним імпортна готова продукція могла виявитися абсолютно неконкурентоспроможною.

У 2011 році Україна імпортує пельмені і вареники всього з чотирьох країн. При цьому основними імпортерами є Італія, Франція і Китай. Четвертим імпортером є США, однак питома вага імпорту продукції з цієї країни склала станом на 1.09.2011 всього 0,15% у загальному обсязі ввезених пельменів і вареників. Структура імпорту пельменів та вареників на територію України зображена на рисунку 1.4.


Рисунок 1.4 – Структура імпорту пельменів та вареників на територію України, за 2011 рік.
Динаміка експорту пельменів і вареників у досліджуваний період не характеризувалася якою-небудь постійною тенденцією. Так, у 2006 і 2009 роках по відношенню до попередніх періодів спостерігається скорочення цього показника на 29% і 9% відповідно. Скорочення експорту в 2009 році експерти пов'язують із закриттям російських кордонів. У той же час 2007 і 2008 роки характеризувалися істотним приростом обсягу експорту даного виду продукції, темп якого в першому випадку склав 37%, а в другому – 27%.
Рисунок 1.5 – динаміка експорту пельменів та вареників за межі України протягом 2005 − 2011р.

Географія експорту пельменів і вареників більш різноманітна, ніж географія імпорту. Однак і тут можна назвати лише кілька більш-менш значущих експортерів. Це в першу чергу Молдова, в яку направляється 86% загального обсягу експорту даного виду продукції. Від 1% до 6% експорту пельменів і вареників направляється до Грузії, Канади, Німеччини, Ізраїлю та Казахстану.


Рисунок 1.5 – Структура експорту пельменів та вареників за межі України у 2011 році.

Обсяг виробленої продукції безпосередньо залежить від дотримання вимог проведення технологічного процесу, що зведе до мінімуму кількість бракованої продукції та знизить собівартість виробництва.

Однією з головних проблем технологічного процесу, яка виникає у виробників, є проблема розтріскування тістової оболонки під час заморожування та зберігання напівфабрикатів. Вирішення цієї проблеми дозволить знизити кількість бракованої продукції та собівартість продукції, збільшити обсяги виробництва та підвищити споживчі властивості, що призведе до насичення ринку якісною продукцією.

Сучасний технологічний процес виробництва заморожених напівфабрикатів включає в себе підготовку сировини, заміс тіста і приготування фаршів та начинок, формування виробів, заморожування, пакування та зберігання. Основний дефект: розтріскування оболонки відбувається на стадії заморожування.

Маркетингова стратегія – елемент стратегії діяльності підприємства,

направлений на розробку, виробництво і доведення до покупця товарів і послуг, найбільш відповідних його потребам. Розрізняють стратегію залучення покупців і стратегію просування продукту.
За даними Держкомстату України, споживання заморожених м'ясних напівфабрикатів в Україні в 2009 році по відношенню до 2005-го скоротилося.

При цьому найбільш відчутним це скорочення виявилося в сегменті пельменів і вареників (практично 24%). Хоча в докризові роки відмічалося щорічне збільшення споживання даного виду продукції. Причини такого скорочення були зазначені вище.

Одним з факторів, що викликають насторожене ставлення до м'ясних напівфабрикатів серед споживачів, є використання різних замінників м'ясної сировини, що вводяться в рецептури для зниження собівартості. Сьогодні для цього широко застосовуються різні препарати, тваринні та рослинні білки різного походження. У м'ясній промисловості в якості замінників м'яса вже використовувалися різні продукти, концентрати і навіть манна крупа. Ще одним раннім способом зниження собівартості продуктів, у виробництві яких застосовується тісто, є перевищення обсягу використаного тіста по відношенню до м'ясної начинки, використання неякісного низькосортного борошна і т. п. Відповідно, на тлі утримання темпів зростання вартості продуктів відбувається зниження якісних показників і, як наслідок, іміджу м'ясних напівфабрикатів в очах споживача. З насиченням ринку відбулася поступова зміна споживчих переваг і відмова від практики «цінового» вибору продуктів. Споживач виявляє велику зацікавленість складом і цінністю купованої їжі. Тому сьогодні виробники пішли від «простих» способів зниження вартості виробництва, переорієнтувавшись на розвиток більш складних технологій, а лідери ринку вже відмовилися від використання, в більшості випадків, замінників м'ясної сировини.

У зв'язку з цим велика частина традиційної продукції відомих торгових марок (таких як «Геркулес», «Левада», «Три ведмеді») потрапляє у високий ціновий сегмент, орієнтуватися на який за останні два роки стала менша кількість споживачів.

Основна проблема, яка стоїть перед виробниками напівфабрикатів – це сировина. З кожним місяцем кількість сировини зменшується, а ціни на неї зростають. Практично вдвічі в порівнянні з минулим роком збільшилися ціни на базову сировину (м'ясо, сало, борошно) та інгредієнти для виробництва напівфабрикатів. У виробників стан близький до паніки, вони змушені або піднімати ціни, або знижувати рентабельність. Більшість компаній вже підняли ціни (в середньому на 5-7%), інші будуть змушені зробити це до кінця року. У список невирішених проблем, що стримують розвиток «напівфабрикатної» галузі, можна також додати:

  • низька якість української сої;

  • проблеми з постачанням сої зарубіжних виробників і зростання цін на неї;

  • відсутність сучасного українського устаткування для виробництва заморожених напівфабрикатів;

  • висока вартість закордонного обладнання;

  • труднощі входу в мережі супермаркетів.

Рітейлери кажуть, що основні складності при реалізації групи замороженої продукції пов'язані з необхідністю обслуговування великого парку холодильного обладнання та порушенням/псуванням упаковки напівфабрикатів при реалізації продукції в магазинах самообслуговування. Для «заморозки» найстрашніше – потрапляння в тепло, що може трапитися при транспортуванні або на складі. Повторно заморожений продукт нічим не відрізняється від первинного, що робить можливим обман.

Практично у всіх виробників основою асортименту, а іноді і єдиною позицією, служить найбільш класичний продукт – різні сорти пельменів з комбінованим фаршем з яловичини та свинини. Однак посилення конкуренції ставить виробників, особливо тих, хто виходить на національний рівень, перед необхідністю вводити в асортимент «родзинки», а іноді і ексклюзивні позиції.

Найбільшу перевагу в ході жорсткої конкуренції отримують компанії, які інвестують у якість продукту, в упаковку, в його просування – іншими словами, створюють бренд, якому довіряє споживач.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності зат «Варенич»» icon«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності ват «Равіоллі»...
Розділ аналіз доцільності виробництва продукції та її конкурентоспроможності 5
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності зат «Варенич»» iconПрайс-лист автобусів виробництва зат «Бориспільський автозавод» та зат «Чернігівський автозавод»
Автобусів виробництва зат «Бориспільський автозавод» та зат «Чернігівський автозавод»
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності зат «Варенич»» iconСутнісна характеристика й вимірювання ефективності виробництва
Це означає, що, з одного боку, мають місце затрати живої та уречевленої праці, а з іншого, — такі чи такі результати виробництва...
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності зат «Варенич»» iconЗвіт з переддипломної практики Зміст
Розділ Фінансово-економічна оцінка забезпечення ефективності діяльності тов прима
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності зат «Варенич»» iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет...
Тема: „оцінка ефективності діяльності торгових посередників міжнародного бізнесу”
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності зат «Варенич»» iconСтратегія та її роль в діяльності підприємства зат “Авангард”
Портфельний аналіз у розробці стратегії підприємства зат “Авангард”. Модель портфельного аналізу методом “Shell”-dрм
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності зат «Варенич»» iconАналіз фінансово-господарської діяльності зат "Перший український міжнародний банк" (зат "пумб")
Банківський капітал — це грошові кошти та виражена у грошовій формі частка матеріальних, нематеріальних І фінансових активів, що...
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності зат «Варенич»» iconКонтрольна робота 6 Оцінка ефективності діяльності банку Завдання 1
Завдання Клієнт (підприємство) має намір випускати нові види товару. Для цього йому необхідно додаткове обладнання, для придбання...
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності зат «Варенич»» icon1. Короткий опис діяльності підприємства зат «Лакма» зат «Лакма»...
Зат «Лакма» сьогодні це великий виробник лакофарбових матеріалів і сухого цинкового білила в Україні
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності зат «Варенич»» iconПорівняльна оцінка ефективності психометричних шкал у пацієнтів з...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка