«Різноманітність водоростей. Зелені водорості»
Назва«Різноманітність водоростей. Зелені водорості»
Сторінка2/4
Дата конвертації05.06.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Біологія > Урок
1   2   3   4
Тема: Різноманітність водоростей. Зелені водорості.

Мета: Дати характеристику особливостям будови водоростей і процесам їх життєдіяльності, охарактеризувати відділ Зелені водорості; формувати вміння роботи з мікроскопом; розвивати пізнавальний інтерес учнів до біології, уміння аналізувати та працювати з додатковою літературою; виховувати бережливе ставлення до природи.

Основні терміни: одноклітинний організм, багатоклітинний організм, колоніальний організм, талом, ризоїди, джгутик, спора, зигота.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиці «Одноклітинні зелені водорості». «Багатоклітинні зелені водорості», живі одноклітинні (хламідомонада, хлорела) та нитчасті (улотрикс, спірогіра) зелені водорості; мікроскопи, предметні та покривні скельця, піпетки, препарувальні голки, розчин іоду, фільтрувальний папір.

^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

«Так чи ні».0 Учні у відповідних графах позначають відповідь; після виконання завдань проводять взаємоперевірку.Запитання

Так

Ні

1

Водорості — вищі рослини2

Тіло водоростей не почленоване на органи3

Серед водоростей є тільки багатоклітинні4

Розміри водоростей бувають мікроскопічні й велетенські5

Водоростям характерна здатність до фотосинтезу6

Крім хлорофілу водорості мають інші пігменти7

Водорості мають добре розвинену кореневу систему8

Життя всіх водоростей пов'язане тільки з водним середовищем9

Розмножуються водорості статевим, нестатевим та вегетативним способом10

Водорості можна зустріти в глибинах океану там, куди не потрапляє світло11

Водорості — нижчі рослини^ Правильні відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

+

-

+

+

+

-"

-

+

-

+

ІІІ Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

На цьому уроці ми вивчатимемо нижчі рослини, а саме відділ Зелені водорості. Ознайомимось з їх будовою, різноманітністю та значенням.

Зелені одноклітинні водорості можуть входити до скдладу інших організмів, наприклад, лишайників. У комплексі з іншими організмами (бактеріями, грибами) вони беруть участь у процесі самоочищення води. Також зелені водорості ж є сировиною для отримання біологічно активних речовин, виготовлення паперу.

^ IV. Вивчення нового матеріалу

1. Характерні ознаки зелених водоростей

Розповідь учителя з елементами бесіди та демонструванням таблиць.

Складання опорного конспекту.

Зелені водорості

 • Кількість: близько 20 тис.

 • Середовище існування: прісні водойми, зволожені ділянки суходолу, деякі види— у солоних водоймах.

 • Пігменти: переважає хлорофіл.

 • Розмноження: нестатеве, статеве, вегетативне.

 • Різноманітність: одноклітинні — хламідомонада, хлорела, протокок; багатоклітинні: нитчасті — улотрикс, спірогіра; пластинчасті— ульва; колоніальні — вольвокс.

2. Різноманітність зелених водоростей.

Клас об’єднується у три групи.

^ Завдання для першої групи: Яка будова хламідоманади? Умови її існування.

Це одноклітинні рухливі водорості округлої, грушоподібної, яйцевидної, овальної форми, які мають два джгутики. Оболонка м'яка. Хлоропласт чашоподібний. Клітини одноядерні, мають одну-дві пульсуючі вакуолі, вічко (стигму), з допомогою якого вони відчувають світло і рухаються до нього. Розмножуються нестатево і статево. Як правило, хламідомонади населяють тимчасові водойми, а з настанням несприятливих умов клітини втрачають джгутики, але ділитися не припиняють, утворюючи слизові скупчення. Такий стан можна розглядати як тимчасове захисне пристосування до життя в несприятливих умовах. Хламідомонада снігова має червоне забарвлення й у високогірних районах забарвлює сніг у різні відтінки червоного кольору. Саме з цим явищем пов'язане повір'я про криваві плями на снігу.

^ Завдання для 2 групи: Яку водорость називають «космічною»? Що ви про неї знаєте?

Цікава водорість хлорела. Свою назву вона дістала завдяки зеленому забарвленню (від грецького хлорос — «зелений»). Клітини її мікроскопічно малі, округлої або овальної форми, іноді вкриті слизом. Хлоропласти пластинчасті, ядро овальної або довгастої форми. Зустрічається у водоймах, на корі дерев, на вологому грунті. У процесі фотосинтезу виробляє багато кисню, який майже у 200 разів перевищує її власний об'єм. Хлорела використовувалась у космічних дослідженнях.

^ Завдання для 3 групи: Дайте характеристику улотриксу.

Це нитчасті водорості, талом яких складається з одного ряду коротких циліндричних клітин з однаковою будовою. У клітинах один хлоропласт, ядро, вакуоля з клітинним соком. Живе улотрикс у водоймах зі швидкою течією, біля самої поверхні води, оскільки потребує постійного притоку кисню.

3. Лабораторна робота № 11 «Будова водорості»

Мета: ознайомитись із будовою тажиттєдіяльністю зелених водоростей.

Для виконання лабораторної роботи учні об'єднуються в чотири групи. Кожна група отримує окремо культуру водоростей і завдання..

^ V.Закріплення матеріалу

«Знайди помилку»

Учитель зачитує текст з помилками, учням необхідно їх виявити і вчасно виправити.

Зелені водорості поширені переважно у прісних водоймах. Ми знаємо таких представників зелених водоростей: хламідомонада, хлорела, саргассум, ламінарія. Хламідомонада — прісноводна макроскопічна одноклітинна водорість грушоподібної.форми. На її задньому кінці розташовані два джгутики, з допомогою яких вона ловить собі здобич. Поблизу основи джгутика є синя пляма — вічко, що бере участь у пошуках їжі.. Хлорела, як і хламідомонада, поширена тільки у прісних водоймах. Ця водорість не має скоротливих вакуоль, джгутика, але має вічко. (Невірні відповіді виділені курсивом.)

^ VI. Домашнє завдання

 1. Прочитати відповідний параграф підручника.

 2. Об'єднатися в три творчі групи і підготувати стінгазети за темами «Світ діатомових водоростей», «Світ червоних водоростей», «Світ бурих водоростей».

 3. Скласти кросворд до теми.


^ Тема: Загальна характеристика класу Комахи. Зовнішня будова комах.

Мета: Розкрити особливості зовнішньої будови комах; показати їх відмінність і схожість з іншими класами членистоногих; визначити місце комах в системі органічного світу. Продовжувати розвивати вміння роботи з текстом та малюнками підручника, знаходити в тексті відповіді на питання, використовувати малюнки. Виховувати бережливе відношення до тварин, бажання оберігати їх.

^ Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент, створення психологічного настрою.

ІІ. Перевірка знань учнів про павукоподібних.

Тест:

^ Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1.Павукоподібні пристосовані до життя:

А) у воді; б)переважно на суходолі.

2.На голово грудях у павукоподібних розміщені кінцівки:

А)3 пари; б)4 пари; в)6 пар.

3.На черевці у павукоподібних:

А)є кінцівки; б)кінцівки відсутні.

Завдання на розпізнавання біологічних об’єктів.

4.Цей кліщ паразитує на багатьох ссавцях і птахах, підтримуючи серед них вірус енцефаліту. Цей вірус передається самкою кліща своєму потомству через яйця. Що це за кліщ?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

^ Завдання з вибором кількох правильних відповідей.

5.Позначте особливості будови павука – хрестовика:

А)в основі верхніх щелеп розташовані отруйні залози; Б)чотири пари ходильних ніг; В)трахейне дихання; Г)дихання легеневими мішками і трахеями; Д)органи виділення – мальпігієві судини; Е)роздільностатевий.

^ Завдання на встановлення відповідностей.

6.Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А.Серце 1.Клітни цього органу здатні

виробляти травні ферменти і

всмоктувати поживні речовини

Б.Органи дотику 2.Перша пара головогрудих ніг

В.Хеліцери 3. М’язова трубка, розміщена у

брюшку над кишечником

Г.Печінка 4.Ногощупальці та волоски,

Що вкривають усе тіло.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Мабуть, кожен з вас любить отримувати листи. Сьогодні листоноша принесла мені лист, що адресований вам та мені. Давайте прочитаємо його:

«Доброго дня, шановна Вікторія Ярославівна та учні 8 класу.

До вас звертається директор Волинського зоопарку. У наступному році ми плануємо поповнити колекцію тварин і відкрити для огляду тип Членистоногі. Вже зараз наші колеги надсилають нам контейнери з найбільш цікавими представниками цього типу. В інструкціях, що супроводжують контейнери, є опис характерних ознак будови, але не вказано клас до якого належить той чи інший вид. Надсилаю вам декілька копій інструкцій. Чи можна за цією інформацією, що міститься в них, установити до якого класу належать членистоногі? Чекаємо на детальну відповідь.

^ Директор Волинського зоопарку.»

Я думаю, що ви можете допомогти, оскільки сьогодні ми будемо вивчати останній клас типу Членистоногі – Комахи.

(Запис теми уроку)

Інструкція до контейнера № 1

1.Мають три основні відділи тіла: голова, груди і черевце.

2.Скелет зовнішній, мають дві пари вусиків.

Інструкція до контейнера №2

1.Виділяють два основні відділи: голово груди і черевце.

2.Мають чотири пари ходильних ніг.

Інструкція до контейнера №3

 1. Тіло поділене на голову, груди і черевце.

 2. Є одна пар вусиків.

Інструкція до контейнера №4

1.Груди складаються з трьох сегментів на кожному розміщена пара ніг.

2.У більшості є дві пари крил.

Чи можете ви зараз сказати про які із класів іде мова? Що для цього потрібно знати? Отже, які завдання стоять перед вами? (Оголошення мети уроку)

ІV. Вивчення нового м матеріалу

Розповідь з елементами бесіди.

^ 1.Комахи, хто вони?

Є на землі надзвичайна наука – ентомологія. Наука про комах. Хто ж вони, ці комахи? «Комахи» - це… (версії дітей)

Комах відрізняють від інших істот три ознаки. Перша – 6 ніг. Недаремно ж замість слова комахи кажуть «шестиногі». Друга ознака – насічки. Цю ознаку легко помітити: тіло всіх комах немовби поділене на окремі членики. І третя ознака: тіло комах немов би поділене на три частини: голову, груди і черевце.

В представників якого класу членистоногих є такий самий поділ тіла?

В світі існує дуже велика кількість комах. Але скільки не може сказати ніхто. Приблизно 1млн. видів. Вчені підрахували, що на 1 га живе комах більше, ніж людей на всій земній кулі.

^ 2.Класифікація комах.


Клас КомахиКомахи з неповним перетворенням Комахи з повним перетворенням

Ряд Таргани Ряд Жуки

Терміти Метелики

Прямокрилі Перетинчастокрилі

Воші Двокрилі

Клопи Блохи

Рівнокрилі

Бабки

^ 3. Середовище існування

За допомогою підручника знайдіть відповідь на питання:

Де живуть комахи?

4.Зовнішня будова.

Побудова схеми:


Три пари ходильних ніг

Пара складних очей

Дві пари крил

Ротові апарати

Пара вусиків

^ Черевце

Груди


(три сегменти)

Голова


Покриви тіла: тіло комах зовні вкрито хітиновою кутикулою. На поверхні кутикули є вирости – волосинки, лусочки, щетинки.

^ V. Закріплення вивченого

1.Повернення до листа і визначення класу членистоногих.

2.Виконання лабораторної роботи.(демонстрація)

Лабораторна робота №7 «Зовнішня будова комах»

VІ. Підсумок уроку

Незакінчені речення». Продовжити речення:

 1. На сьогоднішньому уроці мені було цікаво…

 2. Я дізнався(лася) багато нового, зокрема…

 3. Це знадобиться мені в житті, бо…

 4. Я хотів(ла) би, що б наступних уроках…

VІІ. Домашнє завдання

Вивчити відповідний текст підручника. Знайти легенди про комах.
1   2   3   4

Схожі:

«Різноманітність водоростей. Зелені водорості» iconТема уроку. Різноманітність водоростей. Зелені водорості. Мета
Зелені водорості; формувати вміння роботи з мікроскопом; розвивати пізнавальний інтерес учнів до біології, уміння аналізувати та...
«Різноманітність водоростей. Зелені водорості» iconУрок 4 Тема: Різноманітність рослин у природі. Водорості, мохи, хвощі...
Налічується понад 300 тисяч видів рослин. Залежно від особливостей будови представників царства Рослини традиційно поділяють на нижчі...
«Різноманітність водоростей. Зелені водорості» iconЗначення водоростей у природі й житті людини
Базові поняття й терміни уроку: водорості, виробник, планктони, бентос, кор­мовий білок, агар, «цвітіння води»
«Різноманітність водоростей. Зелені водорості» iconРізноманітність рослин. Загальна характеристика водоростей
Розгляньте організми на малюнках, назвіть їх. Вкажіть їх схожість та відмінність
«Різноманітність водоростей. Зелені водорості» iconТема. Значення водоростей у природі та житті людини. Цілі
Обладнання: Біологія: Підручник для 7 класу, плакати з намальованими водоростями, фотографії водоростей, таблиці із зображенням...
«Різноманітність водоростей. Зелені водорості» iconТема: відділи діатомові, Бурі та Червоні водорості Мета
Мета: сформувати знання про особливості будови І процесів життєдіяльності Діатомових, Бурих І червоних водоростей. Розвивати мислення...
«Різноманітність водоростей. Зелені водорості» iconІіі рівень(7 – балів) Охарактеризувати будову у зв’язку з функціями
Чим відрізняються клітини синьо – зеленої водорості від клітини зеленої водорості
«Різноманітність водоростей. Зелені водорості» iconЗагальна характеристика водоростей
Обладнання й матеріали: таблиці до теми, таблиця «Будова хламідомо­нади», зображення водоростей, мікроскоп, культура хламідомонади...
«Різноманітність водоростей. Зелені водорості» iconТрійця (Зелені свята)
Зелені свята (або Русалія) – це свято переходу весни в літо, свято шанування дерев, трав, квітів І сонця
«Різноманітність водоростей. Зелені водорості» iconВступ
Біологічна різноманітність включає також різноманітність біологічних співтовариств, видів, екосистем, сформованих співтовариствами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка