Первый Международный научно-практический семинар
Скачати 56.25 Kb.
НазваПервый Международный научно-практический семинар
Дата конвертації11.03.2013
Розмір56.25 Kb.
ТипПрактический семинар
uchni.com.ua > Економіка > Практический семинар

Первый Международный научно-практический семинар

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УДК 621.395

В 148
МЕТОДИКА ПОБУДОВИ МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МЕРЕЖІ ДОСТУПА ЗА ПОКАЗНИКОМ ВАРТОСТІ
Вакуленко О.В., Гасимов Е.В., Явіся В.С.

ВІТІ НТУУ „КПІ”
Методика побудови мультисервісної мережі доступу за показником вартості дозволяє шляхом послідовних етапів на основі оцінки ринку телекомунікаційних послуг та прогнозу стану економіки провести вибір сценарію побудови мережі доступу за показником вартості.

Мета розробки методика побудови мультисервісної мережі доступу за показником вартості полягає в забезпеченні ефективності прийняття управлінських рішень Оператором зв’язку по проведенню заходів пов’язаних з підтриманню конкурентоспроможності телекомунікаційної компанії та отримання прибутків. Під ефективністю слід розуміти – одержання найкращого результату від використання наявних ресурсів.

^ Постановка задачі:

Задано:

 • перелік технологій для забезпечення мультисервісного абонентського доступу;

 • характеристики експлуатованої мережі доступу та її структура;

 • перелік телекомунікаційного обладнання.

Необхідно:

 • розробити та вибрати раціональний сценарій побудови мережі доступу за показником вартості;

 • розрахувати основні техніко-економічні характеристики мережі доступу.

Обмеження:

характеристики мережі доступу розраховуються на основі існуючого телекомунікаційного обладнання відомих фірм виробників та згідно вимог керівних документів і ДСТУ;

 • час на розробку сценарію та розрахунки техніко-економічних показників визначає Оператор зв’язку.

^ Основні етапи реалізації методики

1. Визначення вихідних даних. Визначаються дані стосовно кількості користувачів с розподілом їх по видах інфокомунікаційних послуг, уточнюється просторове розташування. Вихідні дані дозволяють визначити величину навантаження, що створюється мережею доступу.

^ 2. Визначення обмежень та допущень щодо побудови мережі доступу. Не враховуються обмеження на види зв’язку, які можуть виникнути в наслідок специфіки розташування абонентських терміналів, зайнятості частотного ресурсу і т.п. Допускається, що прогнози стосовно стану економіки є достовірними; час на розробку проектної документації та побудову мережі доступу незначний у порівнянні з величиною періоду економічної стабільності; тарифи на основні види інфокомунікаційних послуг та їх перелік, а також кількість користувачів не змінюються.

^ 3. Оцінка ринку телекомунікаційних послуг. Головною метою такої оцінки є визначення середньої вартості на основні види інфокомунікаційних послуг провідних телекомунікаційних операторів. Результатом є визначення тарифу абонентської плати за надання пакету послуг: Сабон≤Сабон рин сер.

^ 4. Проведення прогнозу стану економіки на визначений період. Здійснюється аналіз темпів економічного зростання у державі та світі в цілому, оцінюється економічна стабільність регіону. Результатом такої оцінки є величина стабільного з економічної точки зору періоду, який визначається кількістю місяців m, та величина прогнозованої інфляції inf, виражена у відсотках.

^ 5. Розрахунок розмірів прибутку за визначений період. Розрахунок здійснюється за формулою: Спрквчп,

де Скв – складова, яка забезпечує компенсацію витрат на побудову мережі доступу;

Счп– складова, яка є «чистим прибутком» телекомунікаційного оператора.

В свою чергу Скв= Сабон×а×m×(100–inf)/100.

6. Вибір сценарію побудови мережі доступу. Визначається конкретний сценарій побудови мережі доступу з множини можливих варіантів, які докладно розглянуті в розділах 2-4.

7. Проектування структури та топології мережі доступу для j-го сценарію. Для обраного сценарію побудови мережі доступу на основі вихідних даних розробляється структура та топологія мережі.

8. Розрахунок експлуатаційних характеристик мережі доступу для j-го сценарію. Виходячи з обраної структури та топології мережі доступу а також на основі вихідних даних здійснюється розрахунок експлуатаційних характеристик мережі доступу у вигляді певної кількості ліній зв’язку з визначеною пропускною здатністю, а також певної кількості концентраторів, мультиплексорів, шаф із кросовим обладнанням і т.п.

9. Розрахунок вартості реалізації мережі доступу для j-го сценарію та запис результатів до бази даних. Розрахунок здійснюється з врахуванням:

 • вартості проектування;

 • вартості обладнання;

 • вартості побудови лінійних споруд;

 • вартості розгортання ліній зв’язку, монтажу обладнання;

 • вартості налаштування обладнання;

 • прихованих витрат;

 • операційних витрат;

 • вартості експлуатації та технічного обслуговування мережі доступу продовж періоду m місяців.

Результат розрахунку Сj сцен заноситься до бази даних.

10. Усі сценарії побудови мережі доступу розглянуті. Перевіряється наявність нерозглянутих сценаріїв побудови мережі доступу. Якщо такі сценарії є, необхідно здійснити розрахунок вартості їх реалізації, тобто виконати пункти 6-9 алгоритму.

^ 11. Прийняття рішення щодо побудови мережі доступу за j-м сценарієм. Здійснюється керівництвом телекомунікаційної компанії шляхом порівняння вартості реалізації кожного з можливих сценаріїв побудови мережі доступу Сj сцен із розміром прибутку за визначений період Спр. при цьому обов’язковим є виконання умови: Сj сцен≤ Спр. В противному випадку необхідно переглянути можливий набір інфокомунікаційних послуг, що надається користувачам та перейти до виконання алгоритму з початку.

^ 12. Розробка проектної документації для побудови мережі доступу за j-м сценарієм.

13. Виконання j-го сценарію побудови мережі доступу.

Сутність методики побудови мережі доступу за показником вартості відображена в алгоритмі, який представлений на рис 1.

Підводячи підсумок можна зазначити, що дана методика не являється закритою. По мірі появи нових методів або методик рішень задач розрахунку та оптимізації характеристик мережі доступу ця методика може уточнюватись та розширюватись. Ефективність застосування даної методики полягає в чіткому формуванні цілей та визначенні прагматичних оцінок застосування технології на мережах доступу.Література

 1. Винницький В.П., Хиленко В.В. Методы системного анализу и проектирование телекоммуникационных сетей. – К.: Интерлинк, 2002. – 192 с.

 2. Парфёнов Ю.А., Мирошников Д.Г. Цифровые сети доступа. Медные кабели и оборудование. − М.: Эко-Трендз, 2005. − 288 с.

 3. Рогинский В.Н., Харкевич А.Д., Шнепс М.А. и др. Теория сетей связи: Учебник для вузов связи / Под ред. В.Н. Рогинского. – М.: Радио и Связь, 1981. – 428 с.

 4. Росляков А.В. Сети доступа. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 96 с.

 5. Руководящий технический материал по модернизации сетей доступа. – СПб.: НТЦ Протей, 2005. – 122 с.

 6. Соколов Н.А. Сети абонентского доступа: принципы построения. – Пермь: ЗАО «ИГ «Энтер-профи»», 1999. – 256 с.

 7. Соколов Н.А. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ. Монография в 4-х главах. – М.:Альварес Паблишинг, 2004, – 640 с.

 8. Соколов Н.А. Эволюция местных телефонных сетей. – Пермь: ТОО «Типография Книга», 1994. – 144 с.

 9. Филипс Д., Гарсиа-Диас А. Методы анализу сетей. – М.: Мир, 1984. – 496 с.
Киев, 27 января 2012

Схожі:

Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Нтернет-форум – як засіб міждисциплінарного погляду на рецензування наукових статей
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Удосконалення організації проведення сезонного обслуговування у військовій частині зв’язку
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Шляхи створення захисту радіоелектронної апаратури від дії електромагнітного випромінювання
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Стан та тенденції розвитку ринку послуг з надання в користування каналів електрозв'язку
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Аналіз стану питання по розробці І експлуатування цифрових транкінгових систем радіозв’язку
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Аналіз стану питання по розробці І експлуатування аналогових транкінгових систем радіозв’язку
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Пропозиції щодо впровадження агрегатного методу ремонту у військових частинах зв’язку вмс зс україни
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
...
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Для підвищення швидкості доступу до мережних ресурсів існує два варіанти рішення даної проблеми: інтенсивний І екстенсивний
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Отримані аналiтичнi залежності для оцінки погіршення якості обробки через наявність шумів в опорному сигналі на етапі програмування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка