Шостого скликання
НазваШостого скликання
Сторінка6/16
Дата конвертації15.03.2013
Розмір1.72 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

3. Порядок переведення  нежитлових  приміщень ( будинку) в  житлові.


3.1. Власник або фізична особа, якій належить на праві власності або яка є балансоутримувачем нежитлових приміщень  подає до  міської ради такі документи:
3.1.1  заяву на ім’я міського голови;
3.1.2 нотаріально завірені копії документів, які підтверджують право власності на приміщення (нежитловий будинок) , що переводяться у житлові;
3.1.3 пропозиції у формі ескізного проекту по переобладнанню нежитлових приміщень у  житлові;
3.1.4  копію технічного паспорта нежитлового будинку, приміщення;
3.1.5 якщо власником є фізична особа – копію паспорта, якщо власником є юридична особа - нотаріально завірені копії установчих документів;
3.1.6  якщо нежитлове приміщення розміщене у багатоповерховому будинку - письмову згоду мешканців прилеглих приміщень на переведення нежитлових приміщень у  житлові (прилеглими вважаються приміщення, які мають спільні стіни або знаходяться безпосередньо над  чи під приміщеннями, які переводяться у  житлові);
3.1.7 поповерховий план з експлікацією на нежитлові приміщення;
3.1.8 висновок  пожежних органів;
3.1.9 висновок  санітарно-епідеміологічних органів;
3.1.10  якщо нежитлове приміщення розміщене у відомчому житловому фонді, будинку житлово-будівельного кооперативу (надалі - ЖБК) або у будинку, у якому створене об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі - ОСББ) - їх письмову згоду на використання цих приміщень як житлових.

3.2. Заява з комплектом документів, перелічених в п.3.1, після реєстрації у 3-денний термін з відповідною резолюцією міського голови або його заступника передається для подальшого опрацювання до виконавчого комітету міської ради.
3.3. Виконавчий комітет протягом 5 робочих днів з часу надходження заяви  здійснює комплектацію необхідних документів і матеріалів і передає  справу на розгляд  профільної постійної комісії міської ради.   

3.4. Рішення комісії приймається на підставі аналізу всіх наданих матеріалів у сукупності.  В разі необхідності міжвідомча комісія  проводить  обстеження стану   приміщення, про що складається відповідний акт. Акт підписується всіма членами комісії. Про дату проведення обстеження заявника повідомляють завчасно.  
    За відсутності документа, що засвідчує згоду мешканців  суміжних квартир, останнім пропонується взяти участь у засіданні комісії, про дату і місце проведення якої повідомляється письмово. Неявка останніх на засідання комісії або немотивована відмова в наданні згоди не є підставою для відмови заявнику.
     Комісією визначаються та оформляються відповідним протоколом, обов’язкові до виконання ,вимоги та обмеження щодо проведення робіт з перепланування та/або переобладнання приміщення.
  3.5. У разі відмови надати згоду на переведення нежитлових приміщень (нежитлових будинків) в житлові , власнику  приміщень ( будинків) повертаються всі документи з письмовим обґрунтуванням причин відмови та порядку оскарження.
3.6. Висновок  комісії  протягом 5  робочих днів виконавчий комітет   подає на погодження  постійної комісії. У разі прийняття позитивного рішення постійна комісія дає доручення   виконкому підготувати і винести на розгляд чергової сесії міської ради проект рішення  про   переведення    нежитлового приміщення  (будинку) у житловий фонд та надання в порядку , встановленому чинним законодавством ,дозволу на їх переобладнання. До проекту додається заява, копії документів,а також висновок  міжвідомчої комісії.
3.7. Заявнику може бути відмовлено:
3.7.1. у разі виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
3.7.2  у разі недотримання вимог, передбачених цим порядком.
3.8 . Письмову обґрунтовану відмову у переведенні  нежитлового приміщення (будинку) в житловий фонд , надає виконавчий комітет Маловисківської міської ради .
3.9.Виконавчий комітет Маловисківської міської ради приймає рішення про  переведення нежитлових  приміщень( будинків) у  житлові    та надання дозволу на  їх переобладнання.
3.10.Власник нежитлового приміщення після прийняття виконавчим комітетом Маловисківської міської ради відповідного рішення розробляє проектну документацію та узгоджує її в установленному порядку.
3.11.Відповідна технічна комісія приймає в експлуатацію переобладнане приміщення за відповідним актом в порядку, встановленому чинним законодавством.
3.12.Виконавчий комітет Маловисківської міської ради затверджує акт про прийняття в експлуатацію закінченим будівництвом об’єкту (житлового приміщення), оформлений відповідною комісією.
3.13. Відділення  бюро технічної інвентаризації реєструє за власником приміщення за новим призначенням і надає йому свідоцтво про право власності в порядку, встановленому чинним законодавством.
3.14. Після прийняття в експлуатацію об’єкту замовник реєструє зміни поповерхового плану  в технічному паспорті будинку експлуатаційної організації (ЖЕО,ОСББ) та  укладає договори з відповідними підприємствами на оплату  комунальних послуг, які пов’язані з поточним утриманням житлових приміщень.
Секретар міської ради                                                       Ткаченко О.А.

У К Р А Ї Н А

^ ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
Від грудня 2011 року №

м.Мала Виска


Про затвердження Правил

розміщення зовнішньої реклами

на території Маловисківської міської ради

Відповідно до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Закону України «Про рекламу», керуючись «Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами» затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та з метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради, , міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмінити рішення сесії міської ради від 15 вересня 2009 року № 430 „Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради»”.

2. Затвердити правила розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради.

3. Затвердити Порядок надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкції. (Додаток №1).

4. Затвердити Методику розрахунку плати за користування місцем розташування спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами. (Додаток № 2).

5,Затвердити Порядок демонтажу, обліку та зберігання спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на місцях, які перебувають у комунальній власності. (Додаток № 3).

6. Затвердити Типовий договір користування місцем розташування спеціальної конструкції для розміщення зовнішньої реклами. (Додаток № 4).

7. Визначити виконавчий комітет Маловисківської міської ради робочим органом по регулюванню діяльності з тимчасового користуванням місцем розміщення спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами на території міської ради.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста.


Міський голова                                                                                  Гульдас Ю.Л.
Додаток 1 до рішення міської ради

від 2011 р. №
ПРАВИЛА

розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради
^ 1. Загальні положення
1.1. Дані Правила розроблені згідно із Законом України „Про рекламу", постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 „ Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами", іншими нормативно-правовими актами.

1.2.Правила розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради (далі - Правила) регулюють правові відносини між органам місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами (незалежно від форми власності та підпорядкованості), що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території міської ради та визначають порядок надання дозволів на її розміщення, визначення та погодження місць встановлення рекламних засобів, а також порядок розміщення, експлуатації та демонтажу рекламних засобів.

1.3.Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому цими Правилами. Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим органом ради забороняється.

1.4. Дія цих Правил поширюється по всій території Маловисківської міської ради, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, у тому числі на міських вулицях (дорогах), на елементах вуличного обладнання, інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма учасниками рекламної діяльності.
^ 2. Визначення термінів
2.1. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

робочий орган – виконавчий комітет (постійна комісія з числа членів виконкому та депутатів міської ради,) на яке покладено виконання функцій щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради,

організація відповідно до рішень виконавчого органу ради має право демонтажу незаконно встановлених рекламних – комунальне підприємство КП «Мала Виска Благоустрій» ;

самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, що розміщується:

без наявності виданого у встановленому порядку дозволу;без згоди власника місця або особи, уповноваженої на надання цього місця у користування; після закінчення терміну дії дозволу; в разі прийняття рішення про відмову у продовженні терміну дії дозволу або його скасування; у місці, яке не відповідає місцю, визначеному дозволом та відповідним паспортом до нього.

2.2. Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу", Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 (далі - Типові правила).
^ 3. Робочий орган

3.1. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом визначається виконком Маловисківської міської ради. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом можуть залучатися на громадських засадах представники об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

3.2. До повноважень робочого органу та відповідальних осіб належать:

розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами про надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, про відмову у його наданні,

щодо скасування дозволу та подання для прийняття рішення у встановленому порядку;

внесення на розгляд виконавчого органу ради пропозицій щодо встановлення мораторію на розміщення рекламних засобів;

оформлення, реєстрація та видача розповсюджувачам зовнішньої реклами дозволів на підставі рішень виконавчого органу ради;

створення комісій для здійснення обстеження місць розташування відповідно до виданих у встановленому порядку дозволів та внесення пропозиції виконавчому органу ради та матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами, з метою внесення на розгляд виконавчого органу ради питань щодо демонтажу рекламних засобів у випадках, передбачених цими Правилами;

підготовка проектів договорів з рекламодавцями (розповсюджувачами) щодо надання в тимчасове користування місць, які перебувають у комунальній власності (для розташування рекламних засобів) та здійснення контролю за своєчасним надходженням плати за цими договорами;

має інші повноваження відповідно до законодавства.
^ 4. Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
4.1. Для одержання дозволу заявник подає в Дозвільний центр заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6.0x9.0 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

належним чином завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

4.2.Дані документи реєструються в журнал, який повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

Відповідно до вимог чинного законодавства робочим органом приймається рішення в межах та в строки визначені чинним законодавством України.

4.3. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений робочим органом не більш як на З (три) місяці у разі:

продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і надається будь-якій особі за її письмовою заявою.

4.4. Протягом строку, передбаченого цими Правилами та укладеним договором, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі визначеному в договорі, та встановленої порядком визначення розміру плати за право тимчасового користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розташування рекламних засобів.

4.5. Під час подання з Дозвільного центру пакету документів на оформлення даного дозволу, представник робочого органу з присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

Державтоінспекцією;

утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, не є вичерпним і може змінюватися враховуючи зміни в законодавстві України.

У разі відмови у погодженні дозволу робочим органом, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи .

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

Виконавчий орган ради на черговому засіданні виконавчого комітету розглядає подані документи та приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні. У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом 5 (п'яти) днів з дати його прийняття.

У наданні Дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу не є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

Дозвіл надається строком на 1 (один) рік.

При необхідності, для встановлення вказаного терміну, робочий орган може вимагати від заявника надання копії договору з власником чи уповноваженою нею особою або лист зазначеної особи про надання у користування місця для розташування спеціальної конструкції протягом відповідного терміну.

Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу та укладення договору на тимчасове користування місцем для розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради.

У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6,0x9,0 сантиметрів).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Шостого скликання iconШостого скликання
На підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши проект Положення про постійні комісії...
Шостого скликання iconШостого скликання
Пункту 2 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та заслухавши інформацію голови Маловисківської міської...
Шостого скликання iconСписок депутатів кобеляцької міської ради шостого скликання

Шостого скликання iconШостого скликання
Про встановлення ставок податку за земельні ділянки на території м. Мала Виска, с. Краснопілка, с. Комсомольське, с. Ульянівка
Шостого скликання iconШостого скликання
Про встановлення ставок податку за земельні ділянки на території м. Мала Виска, с. Краснопілка, с. Комсомольське, с. Ульянівка
Шостого скликання iconШостого скликання
...
Шостого скликання iconШостого скликання
...
Шостого скликання iconСклад постійних комісій Вознесенської районної ради шостого скликання
З питань планування, бюджету, фінансів, економічної реформи та соціального розвитку села
Шостого скликання iconШостого скликання
Відповідно до ст ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до звернення групи маловищан вх.№ …...
Шостого скликання iconШостого скликання
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положеннями Бюджетного кодексу України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка