Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера»
НазваКонспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера»
Сторінка14/32
Дата конвертації25.02.2013
Розмір5.79 Mb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Економіка > Конспект
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32

^ 9. Особливості прийняття стратегічних рішень з допомогою імовірнісного підходу
Наприклад, якщо майбутні доходи оцінюються в 100-130 млн. грн., а витрати 80-110 млн. грн.., то фінансовий результат може коливатися від збитку в 10 млн. грн.. до прибутку в 50 млн. грн. Звичайно, ймовірність у межах цього інтервалу буде розподілятися по-різному, наближаючись до нуля в екстремальних (крайніх) точках. Тому іноді доцільно оцінювати конкретні ймовірності альтернативних стратегій та їх результатів.

Припустимо, що існують різні ймовірності попиту на продукцію компанії "Цегла" залежно від різних варіантів технологічного переобладнання виробництва (табл.5).

Таблиця .5

Імовірності попиту на продукцію компанії "Цегла"


Попит

(млн. шт, ум. цегли)


18


20


22


24


26


28


30


32

Імовірності:

Варіант 1

0

0,1

0,1

0,2

0,3

0,2

0,1

0

Варіант 2

0

0.2

0,3

0,3

0,2

0

0

0

Варіант 3

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1


Очікуваний попит розраховується для кожного варіанта як сума добутків відповідних значень попиту та ймовірностей:

Попит (варіант 1) = (18 • 0) + (20 • 0,1) + (22 • 0,1) + (24 • 0,2) + (26 • 0,3) +

+ (28 • 0,2) + (30 • 0,1) + (32 • 0) = 25,4.млн шт. ум. ц.

Попит (варіант 2) = (18 • 0) + (20 • 0,2) + (22 • 0,3) + (24 • 0,3) + (26 • 0,2) +

+ (28 • 0) + (30 • 0) + (32 • 0) - 23,0 млн шт. ум. ц.

Попит (варіант 3) = (18 • 0,1) + (20 • 0,1) + (22 • 0,1) + (24 • 0,2) + (26 • 0,2) +

+ (28 * 0,1) + (30 • 0,1) + (32 • 0,1) = 25,0 млн шт. ум. ц.

Якщо приймати рішення, враховуючи лише максимальний попит, то перший варіант видається оптимальним, оскільки очікуване значення тут найбільше - 25,4 млн шт. ум. цегли, але при цьому не враховується ризик, пов'язаний з розкиданістю різних значень попиту. Цей ризик можна визначити за допомогою дисперсії і стандартного відхилення попиту.

Дисперсія імовірнісного розподілу розраховується за формулою:

^ Дисперсія = ∑ рх2 -(∑ рх)2,

де: х - значення попиту на цеглу;

р - імовірності значень попиту.

Для зручності розрахунки доцільно оформити у вигляді таблиці 6, після чого можна визначити дисперсію і стандартне відхилення для кожного з трьох варіантів можливого попиту на цеглу:

Таблиця 6

Розрахунок середнього попиту і дисперсії

Попит, млн шт.

Варіант

1

Варіант

2

Варіант

3

ум цегли (х)

Р

РХ

РХ2

Р

РХ

РХ2

Р

РХ

РХ2

18

0

0

0

0

0

0

0,1

1,8

32,4

20

0,1

2,0

40,0

0,2

4,0

80,0

0,1

2,0

40,0

22

0,1

2,2

48,4

0,3

6,6

145,2

0,1

2,2

48,4

24

0,2

4,8

115,2

0,3

7,2

172,8

0,2

4,8

115,2

26

0,3

7,8

202,8

0,2

5,2

135,2

0,2

5,2

135,2

28

0,2

5,6

156,8

0

0

0

0,1

2,8

78,4

30

0,1

3,0

90,0

0

0

0

0,1

3,0

90,0

32

0

0

0

0

0

0

0,1

3.2

102,4

Разом

1,0

25,4

653,2

1,0

23,0

533,2

1,0

25,0

641,0Варіант 1: Дисперсія = 653,2 – 25,42 =8,04. Стандартне відхилення = √8,04 = 2,835 млн шт. ум. цегли.

Варіант 2: Дисперсія = 533,2 - 23,02 = 4.2. Стандартне відхилення = √4,2 = 2,05 млн шт. ум. цегли.

Варіант 3: Дисперсія = 642,0 - 25,02 = 17.0. Стандартне відхилення = √17,0 = 4,123 млн шт. ум. цегли.

Найменший ризик має варіант №2, оскільки дисперсія і стандартне відхилення тут найменші. Отже, з погляду мінімізації ризику доцільно прийняти другий, а не перший варіант.

Прийняття стратегічних управлінських рішень в умовах обмеженої інформації та невизначеності може здійснюватися також за допомогою інших методів і критеріїв. Кожен із них має своє призначення й особливості. Завдання менеджера або аналітика в процесі проведення стратегічного аналізу - в будь-яких ситуаціях вибирати оптимальні методи і критерії для прийняття рішень, враховуючи визначену стратегічну мету діяльності підприємства.

13. Інформація та комунікації у менеджменті

^ 1.Сутність комунікацій та їх інформаційне забезпечення

Сутність комунікацій становлять взаємозв'язки між працівниками, підрозділами, організаціями тощо. Вони супроводжують усі процеси, що відбуваються в організації.

Комунікації — обмін інформацією, її змістом між двома і більш особами (працівниками)

Види комунікацій. Існує два види комунікацій.

 1. Між організацією і зовнішнім середовищем. Наприклад, обмін інформацією підприємства зі споживачами відбувається через рекламу, з державою — через звіти, з політичною системою — шляхом створення лобі в парламенті. Під дією зовнішнього оточення проводяться наради, обговорення, телефонні переговори, готуються службові записки, відео стрічки, звіти та ін.

 2. Між рівнями, підрозділами та працівниками організації.

Комунікації можуть здійснюватись:

— від вищих рівнів управління до нижчих, тобто «зверху до низу». Наприклад, начальник інформує підлеглих про поточні завдання, зміну технології роботи, нові пріоритети та ін.;

 • між різними підрозділами (відділами, цехами тощо);

 • від нижчих рівнів до вищих. Найчастіше так надходить інформація про недоліки, порушення, страйкову ситуацію тощо;

 • між окремими працівниками;

 • між менеджером (керівником) і його робочою групою (апаратом).

З урахуванням характеру передавання інформації комунікації поділяють на формальні (офіційні), які створені керівництвом організації, та неформальні, сформовані на засадах між особистісних стосунків в організації.

Інформація. Основою комунікацій є інформація.

Інформація — сукупність повідомлень, які відображають конкретний аспект явища, події, виробничо-господарської діяльності.

Вона може надходити за централізованою, децентралізованою та змішаною схемами.

^ 2.Класифікація інформації

 • За повнотою охоплення явища: повна — всебічно та повною мірою розкриває сутність явища;

 • часткова — відображає лише певний аспект явища, не даючи його цілісної характеристики;

 • надлишкова — містить дані, що є зайвими і не потрібними для використання у конкретній ситуації.

За періодом дії:

 • разова — використовується лише один раз у специфічній ситуації;

 • періодична — застосовується та формується систематично, залежно від потреб;

 • довгострокова — використовується протягом тривалого терміну.

За змістом:

 • планово-економічна — містить дані про заплановані обсяги виробництва, реалізації, ціни тощо;

 • фінансова — відображає рух грошових коштів на підприємстві, залучення інвестицій, структуру витрат;

 • облікова — містить дані податкового та управлінського обліку щодо діяльності організації;

 • бухгалтерська — охоплює дані, що використовуються при здійсненні бухгалтерського обліку;

 • технологічна — розкриває зміст технології здійснення основних та супроводжувальних виробниче-господарських операцій;

 • довідкова — містить загальнодоступні дані, використання яких полегшує здійснення всіх видів діяльності;

 • адміністративна — відображає дані про права, обов'язки, відповідальність, правила та процедури в організації.

За рівнем достовірності:

 • достовірна — об'єктивно і правдиво характеризує певне явище;

 • недостовірна — має сумнівне походження, суб'єктивне забарвлення та потребує перевірки.

Документація. Носіями інформації є документи, дискети, диски, графіки, перфострічки, перфокарти, магнітні стрічки, плакати, схеми тощо.

Документація — письмове надання інформації про факти, подія явища об’єктивною дійсності й розумової діяльності людини, носієм якої вона є.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком”...
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconТести з дисципліни «організаці праці менеджера»
Наукова організація праці апарату управління здійснюється за наступними напрямками
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconКонспект лекцій з дисципліни "Культурологія" для студентів напряму підготовки 020210
Конспект лекцій з дисципліни "Культурологія" /професор В. Г. Чуприна, ст викладач С.І. Афанасьєва, О. П. Сандік, Херсон. Хнту. 2009...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» icon1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи
«Організація праці менеджера» студентами заочної форми навчання є самостійна робота над сучасною літературою та навчальними посібниками....
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconКонспект лекцій з дисципліни «Документознавство»
...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconКонспект лекцій з дисципліни “Матеріалознавство та основи технології...
Мета та завдання дисципліни “Матеріалознавство та основи технології споживчих товарів”
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconКонспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних...
Текст лекцій з курсу «аск та оптимізація режимів енергосистем» для студентів електроенергетичного факультету
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconКонспект лекцій з дисципліни “Матеріалознавство та основи технології...
Мета та завдання дисципліни “Матеріалознавство та основи технології споживчих товарів”
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» Одеса 2010
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconКонспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування»
Соціальне страхування: Конспект лекцій / Укладачі: П. В. Тархов, В. М. Боронос, Е. Г. Козін, К. В. Савченко.– Суми: Вид-во СумДУ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка