Бюджетного менеджменту питання до іспиту
Скачати 51.79 Kb.
НазваБюджетного менеджменту питання до іспиту
Дата конвертації01.03.2013
Розмір51.79 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З

БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Питання ДО ІСПИТУ

написати 2 питання по журналу

(наприклад, по журналу №3 пише третє питання з початку

та третє питання з кінця;

по журналу №10 пише десяте питання з початку

та десяте питання з кінця)


 1. Поняття бюджетного менеджменту. Складові елементи організації бюджетного менеджменту.

 2. Законодавче регулювання бюджетного процесу на різних рівнях бюджетної системи.

 3. Органи управління бюджетною системою та розподіл їх повноважень на різних її рівнях - державному, регіональному та місцевому.

 4. Бюджетний менеджмент в різних країнах як ефективний важіль подолання криз та сталого розвитку макроекономіки.

 5. Фінансово-бюджетна політика та бюджетний процес.

 6. Зведене фінансове планування в Україні і бюджетне прогнозування та його методи.

 7. Складання проектів бюджетів на різних рівнях бюджетної системи України та методи їх корегування у процесі виконання.

 8. Бюджетний регламент. Організація процесу розгляду та затвердження бюджетів у Верховній Раді та регіональних і місцевих радах народних депутатів.

 9. Організація виконання бюджету Міністерством фінансів України та його структурними підрозділами. Організація бюджетного контролю з боку виконавчої та законодавчої влад.

 10. Законодавчі функції органів державної влади у галузі бюджету від Верховної Ради України до місцевих органів самоврядування та їх повноваження.

 11. Функції та повноваження виконавчої влади у бюджетному процесі України. Розподіл обов'язків законодавчої та виконавчої влад у бюджетній системі України.

 12. Контролюючі бюджетний процес функції законодавчої та виконавчої влади. Контрольно-ревізійне управління Міністерства фінансів та Рахункова палата Верховної Ради як головні контролюючі органи двох гілок влади у бюджетному процесі.

 13. Взаємозв'язок бюджетної та податкової систем України через виконання фіскальної функції податків за допомогою Державної податкової адміністрації та податкової поліції як головних органів контролю.

 14. Державний митний комітет як контролер митних кордонів України та один з головних наповнювачів її Державного бюджету.

 15. Міністерство фінансів України - центральний орган державної влади в сфері фінансової діяльності. Законодавчі документи, якими керується Міністерство фінансів у своїй діяльності.

 16. Основні завдання Міністерства фінансів України, його функції та права. Вертикальна структура органів Міністерства фінансів та структура центральних апаратів Кабінетів міністрів України і АРК.

 17. Контрольно-ревізійна служба Міністерства фінансів. Головні фінансові управління виконкомів обласних Рад народних депутатів. Основні завдання, функції і повноваженні обласних фінансових органів регіонального рівня у бюджетному процесі. Місцеві фінансові відділи у містах та районах • України: головні завдання, функції, права, структура.

 18. Державне казначейство України - головний державний орган, що управляє видатковою частиною бюджетної системи. Законодавчі документи, якими керується Державне казначейство України, його функції та права.

 19. Територіальна структура Державного казначейства України. Бюджетні повноваження Державного казначейства України. Діяльність регіональних органів Державного казначейства України. Ведення особистих рахунків розпорядників асигнувань.

 20. Фінансування державних програм. Бюджет розвитку та інвестиційний процес. Роль Інноваційного фонду України у реалізації пріоритетів структурно-інвестиційної політики держави. Субвенції, субсидії та дотації бюджету як управляючі важелі управління регіонами України.

 21. Економічний зміст державного внутрішнього та зовнішнього боргів України. Форми та склад внутрішнього державного боргу. Форми та склад зовнішнього державного боргу. Управління державним внутрішнім та зовнішнім боргами. Види боргових зобов'язань України.

 22. Рахункове-касове обслуговування рахунків органів Державного казначейства в НБУ та інших уповноважених банках України.

 23. Законодавчі документи, якими керується Рахункова палата України, її функції та права. Задачі та напрямки роботи Рахункової палати України. Види експертиз, що проводить Рахункова палата від імені Верховної Ради України. Контрольні - рахункові органи у регіонах України.

 24. Організація та форми бюджетної звітності. Періодичність бюджетної звітності. Склад документів бюджетної звітності, порядок їх складання та подання. Порядок затвердження звіту про виконання бюджету.

 25. Автоматизація інформаційних потоків у бюджетній системі. Пріоритетна роль та особливості інформаційних технологій у бюджетному процесі. Впровадження прогресивних інформаційних технологій у бюджетно- податкову систему України. Автоматизація складання та виконання бюджету на регіональному рівні.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

 1. Закон України "Про податкову службу в Україні" // Нові закони України. - Випуск 1.-К., 1991.

 2. Положення про Міністерство Фінансів України. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 р. - № 147.

 3. Методичні вказівки "Про порядок касового виконання Державного бюджету України за доходами і видатками" від 20 липня 1994 р. - К., 1994.

 4. Указ Президента України "Про державне казначейство України" // Урядовий кур'єр.-1995.-№68-69.

 1. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР" від 28 квітня 1995 року // Урядовий кур'єр. - 1995.-№107-108.

 2. Закон України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" // Відомості Верховної Ради України. - 22 жовтня 1996 р. - № 43.

 3. Висновки на проект Закону України "Про Державний бюджет України", підготовлені кожного календарного року Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. - К., 2000 - 2002 рр.

 4. Аналіз виконання Державного бюджету України за 2000 р. - К.: Рахункова палата, 2001.

 5. Державний бюджет України на 2002 рік. Нормативна база. // Українська інвестиційна газета. - 22 січня 2002 р.

 6. Аналіз проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (поданого Кабінетом Міністрів України для представлення Верховній Раді України) - К.: Рахункова палата, 2001.

 7. Аналіз виконання Державного бюджету України за 2000 рік. - К.: Рахункова палата, 2001.

 8. Бюджетний кодекс України. // Урядовий кур'єр, 25. липня 2001 р., № 131 (Орієнтир, 2001 р., № 29).

 9. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар.-К.: Парламентське видавництво, 2002.

 1. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: Ш0С, 2000.

 1. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. - К.: Наукова думка, 1999.

 1. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). - К.: НІОС, 2000.

 1. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. Посібник. - К.: Знання, 1999.

 1. Кравченко В.І. Фінанси .місцевого самоврядування України: проблеми становлення (1989-2001). - К.: Видавничий дім "КМ Асаdеmіа", 2001.

 2. Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни - К.: КНЕУ, 2001.

20. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. 21.Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я., Коломієць Г.Б. Бюджетна система:

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - К.: КНЕУ, 2002.

 1. Костіна Н., Алексеев А, Василик О. Фінанси: система моделей і прогнозів. - К.: Четверта хвиля, 1998.

 2. Новицький В.Є, Плотніков О.В. Динаміка зовнішніх боргових зобов'язань України. - К.: Політична думка, 2000.

 1. Бабич А., Павлова Л. Государственные и муниципальные финансы. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.

 2. Бюджетная система России. Учебник под ред. акад. Г. Поляка - М.: Финансы, 1999.Схожі:

Бюджетного менеджменту питання до іспиту iconПрограма Державного комплексного іспиту для студентів Спеціальності 030403
Питання для складання комплексного державного іспиту на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з курсів
Бюджетного менеджменту питання до іспиту iconДокументаційне забезпечення системи менеджменту якості підприємств туристичної індустрії
Розглянуто питання документаційного забезпечення системи менеджменту якості на підприємствах туристичної індустрії в умовах інтеграції...
Бюджетного менеджменту питання до іспиту iconІсторія зарубіжної та української культури (питання до іспиту)

Бюджетного менеджменту питання до іспиту icon2. Регламентований законодавством порядок складання, розгляду та...
Кроссворд по предмету "Бюджет" на тему "Сутність та складові бюджетного менеджменту (укр.)"
Бюджетного менеджменту питання до іспиту iconОрієнтований перелік питань для контролю рівня засвоєння програми...
Соціально-економічна суть грошово-кредитної(монетарної) політики, її значення для економіки країни
Бюджетного менеджменту питання до іспиту iconПолітологія (питання до іспиту)
Проблеми управління державними справами у громадсько-політичних поглядах Конфуція
Бюджетного менеджменту питання до іспиту iconПитання до іспиту (Економічний аналіз)
Економічна інформація, її типи, класифікація та прийоми перевірки її доброякісності
Бюджетного менеджменту питання до іспиту iconПитання до іспиту з квантової механіки
Комутаційні співвідношення. Оператори координати та імпульсу. Оператор Гамільтона
Бюджетного менеджменту питання до іспиту iconНімецька класична філософія (питання до іспиту)
Коперніканський переворот” І. Канта та його вплив на розвиток німецького ідеалізму
Бюджетного менеджменту питання до іспиту iconПитання до іспиту з дисципліни «фінансовий облік»
Порядок здійснення інвентаризації основних засобів та відображення її результатів в обліку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка