«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності ват «Равіоллі» за основними критеріями»
Назва«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності ват «Равіоллі» за основними критеріями»
Сторінка1/5
Дата конвертації25.12.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5
Севастопольський інститут банківської справи

Української академії банківської справи

Національного банку України

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

з дисципліни «Економіка підприємства»
на тему «Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ВАТ «Равіоллі» за основними критеріями»
Виконав: студент 2 курсу Нікулін Олексій Валерійович

Група ФК-11
Перевірив: д.е.н., проф. Черемісіна Світлана Георгієвна

Структура та оформленнявідповідає

вимогам ДСТУ 3008 – 95

Севастополь – 2012
ЗМІСТ

ВСТУП 3


^ РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 5

  1. Дослідження ринку харчової продукції 5

  2. Характеристика продукції за видами 7

  3. Характеристика підприємства 8

^ РОЗДІЛ 2.ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ І ПОТРЕБИ В РЕСУРСАХ 10

2.1 Визначення виробничої програми 10

2.2 Розрахунок потреби в основному капіталі 12

2.3 Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці 17

2.4 Розрахунки витрат основного капіталу 18

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ «Севбудмат» 25

3.1 Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства 25

3.2 Визначення показників рентабельності та точки беззбитковості

26

ВИСНОВКИ 32

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

ВСТУП
В умовах ринкових відносин головною ланкою всієї економіки виступає підприємство, оскільки саме на цьому рівні створюються необхідні для суспільства життєві блага.

Актуальність вибраної теми полягає у тому, що дослідження її за окремими розділами на прикладі ЗАТ «Равіоллі» дозволяє оволодіти навиками об’єктивної та точної оцінки фінансового положення підприємства, його конкурентоспроможності, перспектив подальшого розвитку, навчитися приймати самостійні, економічно обґрунтовані рішення в сфері економічної діяльності господарюючого суб’єкта, що є особливо важливим для успішного управління підприємством.

Мета курсової роботи – розробка та обґрунтування виробничої програми ЗАТ «Равіоллі», дослідження та оцінка ефективності діяльності підприємства. Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити наступні задачі:

– проаналізувати доцільність виробництва продукції ЗАТ «Равіоллі», її конкурентоспроможність, охарактеризувати продукцію підприємства за видами;

– обгрунтувати виробничу програму підприємства та потребу в ресурсах: розрахувати потребу в основному капіталі, визначити необхідну чисельність персоналу та витрат на оплату праці, потребу в оборотних коштах;

– зробити оцінку ефективності фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Равіоллі»: розрахувати показники ефективності використання фондів підприємства, показників рентабельності та точки беззбитковості.

Об’єкт дослідження – економічна діяльність з виробництва пельменів ЗАТ «Равіоллі».

Предмет дослідження - основні показники виробничої програми підприємства, його фінансово-господарської діяльності.

Практичне значення одержаних результатів полягає у формуванні пропозицій щодо розробки виробничої програми, аналізу ринку та потреб споживачів, визначення напрямків діяльності підприємства з виробництва пельменей ЗАТ «Равіоллі» та шляхів досягнення її найбільшої ефективності.

При виконанні курсової роботи використано такі методи: спостережень, статистичної обробки економічної інформації, кореляційного аналізу, графічний та табличний методи подання економічної інформації, метод прогнозування економічних показників діяльності підприємства за середнім абсолютним приростом, середнім темпом росту та аналітичний, процесор MSExcel.

Курсова робота складається з вступу, 3-х розділів, висновків та переліку використаних джерел.
Розділ^ 1. АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ


  1. Дослідження ринку харчової продукції


Виробництво полуфабрикатів є найбільш індустріальною галуззю харчової продукції. Пролуфабрикати випускають тому що вони мають великий строк зберігання і розширення асортименту. Це виробництво є практично безвідходним.

Але разом з тим полуфабрикатів все більше наповнюється неякісною продукцією, яка не відповідає вимогам нормативної документації, має поганий смак та реалізується в оптовій торгівлі по низьким демпінговим цінам. Низькі ціни, швидке зростання прибутку, за рахунок погіршення якості є головним інструментом в конкурентній боротьбі. Виробники полуфабрикатів все частіше почали відходити від класичної рецептури полуфабрикатів, яке припускає використання тільки м’ясних жирів. Активно починають використовувати рослинні жири, які дозволяють знизити собівартість полуфабрикатів, в той же час їх використання веде до змін традиційного м’ясного смаку.

Оскільки на сьогоднішній день на українському ринку функціонує дуже багато виробників полуфабрикатів, для того щоб встояти в конкурентній боротьбі та зайняти відповідну частку ринку, особливу увагу ЗАТ «Равіоллі» буде приділяти якості та відповідності ціни на продукцію.

З 2010 року в Україні було вироблено 9,2 тис. т. м’ясопродуктів. Виробництво м’яса та м’ясних продуктів у 2007 році склало 119,4% порівняно з прошлим роком. У 2008 році цей показник склав 98,4%, у 2009 році – 88,6%, у 2010 році – 106,8%, у 2011 році – 105,2%. (рис. 1.1).

c:\users\aleksey\desktop\курс.png

Рисунок 1.1 - Індекси промислової продукції за 2007-2011 рр.
Ринок напівфабрикатів в Україні має великі перспективи. Такий стан речей не можуть залишити без уваги зарубіжні компанії (в основному російські), які вивчають не тільки перспективи імпорту готової продукції, але і можливості створення власних виробничих баз усередині країни.

Як відомо, м’ясні напівфабрикати діляться на охолоджені і заморожені. Заморожені напівфабрикати складають достатньо обширну групу. Останнім часом її асортимент активно поповнюється за рахунок блюд, практично готових до вживання.

За кордоном такі продукти вже давно увійшли до повсякденного раціону, а в Україні до недавнього часу найпоширенішими м’ясними напівфабрикатами були пельмені і котлети. В даний час вибір м’ясних напівфабрикатів достатньо широкий. До них відносяться вироби з натурального або рубаного м’яса (яловичини, телятини, баранини, свинини, птаха), що не пройшло термічної обробки. В нашії країні багато фірм випускавших пельмені.

Лімо 7%


  1. Характеристика продукції за видами


Основною продукцією, яку виготовляє ЗАТ “ Равіолі ”, є пельмені з говядиною та свининою. У 100г пельменях міститься: білки – 10г, вуглеводи – 14,5г, жири – 15г. Енергетична цінність повинна бути 224 ккал.

Для виробництва пельменів всіх видів застосовують м'ясо, жир, субпродукти, яйця і сировину рослинного походження — муку та цибулю.

Обвалку і жиловку м'ясної сировини для пельменного виробництва проводять по інструкціях і прийомах, вживаних в колбасном виробництві.

Субпродукти I категорії (м'ясна обрізь, серце, м'ясо з голів), використані для виготовлення пельменів, піддають обвалці і жиловці. Під час жиловки вказаних субпродуктів з них видаляють крововиливи, залози, залишки прирізі шкури, грубу сполучну тканину, кров`яні судини, лімфатичні вузли, дрібні кісточки і хрящі.

Жиловане м'ясо всіх видів і субпродукти використовують для виготовлення пельменів відразу без попереднього засолу і витримки.


  1. Характеристика підприємства


ЗАТ «Равіоллі» належить структури галузі м’ясопродуктової промисловості

Засновниками є Нікулін Олексій Валерійович і Іванов Іван Іванович. Дане товариство створене з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, отримання прибутку та реалізації на його основі економічних та соціальних інтересів учасників трудового колективу товариства.

Предметом діяльності товариства є:

 • виробництво напівфабрикатів;

 • організація оптової та роздрібної торгівлі продовольчими товарами;

 • придбання, оренда, ремонт та здача в оренду будинків, а також обладнання та іншого майна, в тому числі засобів виробництва;

 • організація рекламних заходів, виставок;

 • проведення зовнішньоекономічної діяльності.

Покупцями та замовниками продукції є: лінія магазинів “Таврида”, мережа супермаркетів “Кардинал”, торговий центр “Альфон”. На замовлення продукція випускається для ресторанів, барів та т.п.

Щодо перших двох покупців, то до них претензій ніяких не виникає. Вони являються досить надійними дебіторами, сумлінно виконують свої обов’язки і завжди вчасно розраховуються за поставлений товар.

Щодо торгового центру “Альфон” то він не належить до тих, хто вчасно розраховується, не раз до нього виставляється претензія. Співпраця з ним буде припинена за скінченням дії контракту.

Всі покупці та постачальники знаходяться в м. Севастополь.

Підприємство співпрацює з багатьма контрагентами. Постачальниками необхідних засобів та предметів праці є: ЧП «Ліпатов», ВАТ «Корівка», ВАТ «Свининка».

ЧП «Ліпатов» є досить надійним контрагентом, тому що постачає досить якісну сировину для вироблення тіста(сіль, яйця, борошно), також постачає філе куриці. Співробітництво ведеться з даним підприємством з січня 2012 року.

ВАТ «Корівка» є також надійним контрагентом, він постачає говядину та молоко (для підготовки тіста). Співробітництво ведеться з данним підприємством з серпня 2012 року.

ВАТ «Свининка» також дуже надійне претензій ніяких не виникало. Постачає нам м’ясо свині для начинки пельменів. Співпраця триває з жовтня 2012 року.


Рисунок 1.2 –Організаційна структура підприємства

^ РОЗДІЛ 2. ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ І ПОТРЕБИ В РЕСУРСАХ
2.1 Визначення виробничої програми
Виробнича програма (річний план виробництва) – це програма, яка відповідає структурі ресурсів підприємства та забезпечує найкращі результати його діяльності за визначеними критеріями. Дана програма повинна включати певну номенклатуру продукції, її обсяги (у натуральних та вартісних показниках), числові значення техніко-економічних, соціальних та інших показників, а також враховувати обмеження щодо матеріальних ресурсів, персоналу, виробничих потужностей, тощо.

Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажів.

Номенклатура – це перелік назв окремих видів продукції, а асортимент – це різновид виробів в межах даної номенклатури.

Відображаючи головне завдання господарської діяльності, виробнича програма є головним розділом планів підприємства. Всі інші розділи планів розробляються у відповідності з виробничою програмою і спрямовані на забезпечення її виконання.

Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їхніх ресурсів та отриманні максимального прибутку. З метою вирішення цього завдання в процесі розробки виробничої програми на всіх рівнях потрібно дотримуватися наступних вимог: 1) правильне визначення потреби в продукції, що випускається, і обґрунтування обсягу її виробництва попитом споживачів; 2) повне ув'язування натуральних і вартісних показників обсягів виробництва і реалізації продукції; 3) обґрунтування плану виробництва продукції ресурсами, і в першу чергу, виробничою потужністю

Для реалізації своєї господарської діяльності у власності даного підприємства знаходиться ділянка землі, площею 1200 м2, на якій розміщені: адміністративні приміщення, виробничі приміщення (цехи), склади, виробнича лабораторія та автопарк.

В ЗАТ «Равіоллі» закуплене найсучасніше обладнання, що передбачає використання тільки правильно збалансованих рецептур, витриманих відповідно до світових стандартів. Саме тому смакові якості напівфабрикатів, зробленого на підприємстві «Равіоллі», будуть відповідати вимогливому смаку споживача і виступати міцним фундаментом конкурентноздатності готової продукції.

Виходячи із показників режиму роботи підприємства розрахуємо річний фонд роботи виробничого обладнання та річну виробничу програму підприємства.

Розподіл робочого часу на ЗАТ «Равіоллі» представлений у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Розподіл робочого часу на підприємстві ЗАТ  «Равіоллі»

Показник

Тривалість роботи

Тривалість робочого дня, годин

8

Кількість робочих днів на тиждень

5

Кількість робочих днів у році, днів (T)

240


Річний фонд часу дорівнює:

Р.Ф.Ч = 240 * 8 = 1920 (годин в рік)
Підприємство випускає такий асортимент продукції: пельмені з говядиною, пельмені зі свининою.

Розрахуємо річний обсяг випуску продукції.

Таблиця 2.2 - Річний обсяг випуску готової продукції.

Назва продукції

Обсяг виробництва за добу, кг

Обсяг виробництва за рік, кг

Ціна за 1кг продукції, грн.

Вартість реалізації продукції за рік, грн.

Пельмені з говядиною

493

118320

25

2958000

Пельмені зі свининою

558

133920

23

3080160

Пельмені з курятиною

623

149520

20

2990400

Всього

1674

401760

-

9028560


Підприємством планується реалізація продукції у розвасофаних упаковках масою по 1000 грамів кожна.

Отже, річна виробнича програма підприємства у заплановому році складе 401760 упаковок.
2.2 Розрахунок потреби в основному капіталі
Аналіз господарської діяльності доцільно провести в розрізі розрахунків основних показників ефективності використання основних фондів (ОФ).

Основні виробничі фонди - засоби праці, які багаторазово беруть участь у виробничих процесах, зберігають при цьому натуральну форму, поступово в міру зносу переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції та служать більше одного року.

Для розміщення виробництва, буде орендована територія у 1434м2, на якій розташуються виробничий цех, складські приміщення, адміністративні будівлі, виробнича лабораторія, автопарк. Ціна 1 м2 складає 20 грн в місяць.

Для розрахунку потреби в основних виробничих фондах визначимо площу одиниці обладнання з урахуванням зони знаходження основного робітника, а також проходів, проїздів та складських приміщень.

Виробництво молочних консервів не є складною технологією. Воно включає 5 етапів: підготовка тіста, підготовка фарша, ліпка пельменів, заморозка, а вже потім відправити готову продукцію на склад.

Для виробництва напівфабрикатів необхідно закупити імпортне обладнання. Розрахуємо загальну потребу підприємства у площі виходячи з розмірів окремих об’єктів виробничих фондів.

  1   2   3   4   5

Схожі:

«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності ват «Равіоллі» за основними критеріями» icon«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності зат «Варенич»»
Розрахунок резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства 39
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності ват «Равіоллі» за основними критеріями» iconРозділ І. Загальна оцінка стану діяльності підприємства
Стан діяльності підприємства ват „Галактон” можна охарактеризувати за наступними показниками
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності ват «Равіоллі» за основними критеріями» iconСутнісна характеристика й вимірювання ефективності виробництва
Це означає, що, з одного боку, мають місце затрати живої та уречевленої праці, а з іншого, — такі чи такі результати виробництва...
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності ват «Равіоллі» за основними критеріями» iconЗвіт з переддипломної практики Зміст
Розділ Фінансово-економічна оцінка забезпечення ефективності діяльності тов прима
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності ват «Равіоллі» за основними критеріями» iconМатериалы предоставлены интернет проектом
Розділ аналіз банківських операцій з пластиковими картками, їх вплив на підвищення ефективності діяльності банку на прикладі ват...
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності ват «Равіоллі» за основними критеріями» iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет...
Тема: „оцінка ефективності діяльності торгових посередників міжнародного бізнесу”
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності ват «Равіоллі» за основними критеріями» iconОсновними вадами публічної адміністрації в Україні
Це передбачає визнання пріоритету прав та інтересів людини в діяльності держави, реальне дотримання принципів верховенства права...
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності ват «Равіоллі» за основними критеріями» iconДзержинському районному суду
Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів ват «амкр», яка на підставі ст. 16 Закону України «Про професійні...
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності ват «Равіоллі» за основними критеріями» iconВисновки
Запропоновано нову структуру інформаційної системи з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень на основі використання нейромереж,...
«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності ват «Равіоллі» за основними критеріями» iconКонтрольна робота 6 Оцінка ефективності діяльності банку Завдання 1
Завдання Клієнт (підприємство) має намір випускати нові види товару. Для цього йому необхідно додаткове обладнання, для придбання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка