Мікроекономіка
Скачати 327.45 Kb.
НазваМікроекономіка
Сторінка5/5
Дата конвертації18.03.2013
Розмір327.45 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3   4   5
^

Терміни і поняття


а) абсолютно нееластичний попит;

б) крива ринкового попиту;

в) еластичний попит;

г) коефіцієнт цінової еластичності попиту;

д) коефіцієнт перехресної еластичності попиту;

е) коефіцієнт еластичності попиту по доходу;

є) виграш покупця;

ж) нееластичний попит;

з) абсолютно еластичний попит;

и) попит одиничної еластичності.
Вправа 2. Знайдіть єдину вірну відповідь:


 1. Які з наведених факторів впливають на зміну величини попиту на продукт В ?

а) зміна ціни товару-замінника; б) зростання доходів споживача;

в) зміна ціни товару В; г) зміна смаків споживача.


 1. Якщо ціна товару зростає, то крива попиту на товар-замінник:

а) зміщується ліворуч; б) знижується;

в) зміщується праворуч; г) залишається незмінною.


 1. Які з наведених факторів спричиняють зміщення кривої попиту на товар А ліворуч:


а) зростання населення;

б) зростання грошових доходів;

в) зниження ціни товару-субституту В;

г) зростання ціни товару-субституту В.


 1. Якщо еластичність попиту на товар становить 2,5 і ціна знижується від 2 грн. до 1,8 грн., то:

а) обсяг попиту підвищився на 2,5 відсотка;

б) обсяг попиту знизився на 2,5 відсотка;

в) обсяг попиту підвищився на 25 відсотків;

г) вірна відповідь відсутня.


 1. Коефіцієнт цінової еластичності попиту показує;

а) реакцію покупця на зміну ціни;

б) ступінь зміщення кривої попиту внаслідок зміни доходів;

в) нахил кривої попиту;

г) як бізнесмени можуть повертати свої фіксовані витрати.


 1. Ціна товару Х знизилась з 100 до 90 грн., завдяки чому обсяг попиту виріс з 50 до 90 шт. Ми можемо зробити висновок, що попит на товар Х:

а) знизився; б) має одиничну еластичність;

в) нееластичний; г) еластичний.


 1. Попит на товар можна назвати нееластичним, якщо:

а) коефіцієнт еластичності менший за одиницю;

б) коефіцієнт еластичності більший за одиницю;

в) зниження ціни супроводжується зниженням обсягу попиту;

г) зниження ціни супроводжується підвищенням обсягу попиту.


 1. На цінову еластичність попиту не впливає:

а) наявність товару-субституту;

б) час пристосування до цінових змін;

в) ціни на інші товари;

г) доля споживацького бюджету, що витрачається на даний товар.


 1. Які параметри коефіцієнту еластичності по доходу характеризують неякісний товар:

а) Ei < 0; б) Ei >1; в) Ei > 0; г) Ei < 1. 1. Одиничну еластичність попиту характеризує коефіцієнт цінової еластичності:

а) 0 < Ed< 1; б) 0 < Ed< ; в) Ed = 0; г) вірна відповідь відсутня.


 1. Базова формула для обчислення коефіцієнта цінової еластичності попиту – це відношення:

а) абсолютного зниження обсягу попиту до абсолютного підвищення ціни;

б) відносної зміни обсягу попиту до відносної зміни ціни;

в) абсолютного зниження ціни до абсолютного підвищення обсягу попиту;

г) відносної зміни ціни до відносної зміни обсягу попиту.


 1. Який з поданих далі виразів не характеризує еластичний попит:

а) відносна зміна обсягу попиту більша за відносну зміну ціни;

б) покупці чутливі до зміни ціни;

в) загальна виручка знижується, якщо ціна зростає;

г) коефіцієнт еластичності менший від одиниці.


 1. Якщо попит на товар А нееластичний, то підвищення ціни товару А на 3% приведе до таких наслідків:

а) зниження обсягу попиту на товар А більш, ніж на 3 відсотки;

б) зниження обсягу попиту на товар А менш, ніж на 3 відсотки;

в) підвищення обсягу попиту на товар А більш, ніж на 3 відсотки;

г) підвищення обсягу попиту на товар А менш, ніж на 3 відсотки.


 1. Абсолютно еластичний попит описується лінією:

а) спрямованою вгору і праворуч;

б) розміщеною паралельно вертикальній осі;

в) розміщеною паралельно горизонтальній осі;

г) яка не може бути показана у двох вимірах.


 1. Для яких товарів перехресна еластичність попиту дорівнює нулю:

а) товарів-субститутів; б) товарів, що не мають замінників;

в) доповнюючих товарів; г) товарів розкоші.


 1. Укажіть область зміни коефіцієнта еластичності попиту за доходами для предметів розкоші:

а) 0 d< 1; б) - d< 0; в) 1 d< +; г) Ed = 0.


 1. Еластичність попиту за доходами залежить від:

а) ціни; б) смаків споживачів;

в) рівня грошового доходу; г) пропонування даного товару.


 1. Вкажіть на зображеному графіку область надлишкового податкового тягаря:

Р
Р2 Е
T А С

Р1 М

В D
Q2 Q1 Q

а) А; б) В; в) С; г) D.
19. Якщо зменшення ціни на 10 відсотків приведе до підвищення величини попиту на 16 відсотків, то такий попит:

а) нееластичний; б) одиничної еластичності;

в) еластичний; г) абсолютно еластичний.
20. Якщо, незважаючи на зміну ціни товару, загальна виручка не зміниться, коефіцієнт цінової еластичності:

а) більше 1; б) менше 1;

в) рівний 0; г) рівний 1.
21. Якщо довільна кількість товару продається по однаковій ціні, то попит на цей товар є:

а) абсолютно нееластичний; б) абсолютно еластичний;

в) нееластичний; г) попитом одиничної еластичності.
22. Якщо попит на сільськогосподарську продукцію нееластичний, то при високому врожаї доходи фермерів:

а) зростуть, так як збільшиться обсяг проданої продукції;

б) скоротяться, так як відносне зниження цін буде більшим, ніж відносне збільшення обсягу продаж;

в) зростуть, так як відбудеться зростання цін на продукцію, викликане збільшенням попиту;

г) залишаться незмінними, так як відносне збільшення обсягу продаж буде дорівнювати відносному зниженню цін.
Вправа 3. Визначте, яке з положень вірне, а яке помилкове:
1. Чим більша питома вага продукту в структурі витрат споживача, тим менший еластичний попит на цей товар.

2. Ринковий попит показує обсяг попиту окремого споживача.

 1. 3. Коефіцієнт еластичності попиту за доходами більше нуля відповідає неякісним товарам.

4. Одним з факторів, що впливають на цінову еластичність попиту, є наявність комплементарних товарів.

5. Еластичність попиту за ціною є величиною від’ємною.

 1. 6. Надлишковий податковий тягар викликає втрати у надлишку споживачів.

7. Більш еластичний попит на каву матиме споживач, який не може розпочати свій ранок без чашки кави.

8. Поява інших копіювальних машин збільшує еластичність попиту на машини “Ксерокс”.

9. Коефіцієнт еластичності попиту за доходами більше одиниці відповідає нормальним товарам.

10. Товари-субститути характеризуються прямою залежністю між ціною на один із них і попитом на інший.

11. Якщо при зміні ціни на 1 відсоток величина попиту змінюється на 10 відсотків, то попит у цьому випадку є нееластичним.

12. Якщо при скороченні ціни на товар з 20 грн. до 10 грн., обсяг продаж не змінюється, то попит на цей товар є абсолютно нееластичним.

13. Чим менше субститутів має товар, тим більш еластичним є попит на нього.

14. Попит на предмети розкоші більш еластичний, ніж попит на товари першої необхідності.

15. Якщо разом із зростанням ціни товару зменшується виручка, то попит на даний товар є еластичним.

16. Позитивне значення коефіцієнту перехресної еластичності двох товарів означає, що ці товари є взаємозамінниками.

17. Цінова еластичність на протязі всієї кривої попиту не змінюється.

18. Якщо доходи споживачів збільшуються, то споживання хліба зростає.

19. Цінова еластичність попиту залежить від попиту на інші товари.

 1. 20. Еластичність попиту за доходами на шуби з натурального хутра висока.Вправа 4. Виконайте завдання:Завдання 1. Оксана завжди купує на сніданок сосиски. Ольга вважає, що ранком краще вживати що-небудь з молочних продуктів. Чий попит на продукти харчування буде більш еластичний?
Завдання 2. Володимир любить масло і вважає, що маргарин на смак нагадує мило. Сергій не відчуває між ними різниці. Чий попит на масло більш еластичний?

Завдання 3. Еластичність попиту за ціною дорівнює 2. Що відбудеться з обсягом попиту на телевізори, якщо ціна на них збільшиться на 10% і більше нічого не зміниться?
Завдання 4. Якщо еластичність попиту за доходом для автомобіля дорівнює 5, підрахуйте процентну зміну у продажі автомобілів, яка зумовлена скороченням доходів споживачів на 2%.
Завдання 5. Власник концертного залу бажає збільшити щомісячний дохід від продажу квитків на концерти класичної музики. Щоб досягти цього, він збільшив ціну на квитки. За яких умов це може збільшити доход, а за яких не зможе?
Завдання 6. Нахил кривої попиту на магнітофони дорівнює 0,5 в усіх точках. Якщо ціна на магнітофони становила 300 грн., і при цьому було реалізовано 600 шт., підрахуйте еластичність попиту за ціною на магнітофони. Що станеться з доходом продавців магнітофонів, якщо вони знизять ціну на 1%?
Завдання 7. У таблиці наведені дані про різні товари.

Ринок А

Ринок Б

Ринок В

Ринок Г

Р0

10 грн.

400 грн.25 грн. за 1 шт.тов. Х

Q0

15 млн.шт.

600 тис. шт.

16 шт.

160 шт. товару У

Р1

16 грн.

800 грн.
35 грн. за 1 шт. тов. Х

Q1

10 млн. шт.

1800 тис. шт

40 шт.

160 шт. товару У

І020 000 грн.
І140 000 грн.

0, Р1 - попередня і нова ціни за одиницю товару; Q0, Q1- попередній і новий обсяг попиту; І0, І1- попередній і новий доход споживача).

На основі наведених даних визначте:

а) який вид еластичності можна встановити для товарів, що представлені на кожному ринку;

б) коефіцієнти еластичності;

в) до якого виду відноситься товар, представлений на ринку В;

г) якими по відношенню один до одного є товари , представлені на ринку Г.

Завдання 8. Функція попиту має вигляд: Qd = 2100 – ЗР. При якій ціні цінова еластичність попиту (Fd) дорівнюватиме (-0,75)?


1   2   3   4   5

Схожі:

Мікроекономіка icon1. Мікроекономіка як наука Термін “мікроекономіка” складається з...
Економіка – це сфера діяльності людей, в результаті якої створюється багатство для задоволення потреб як окремих людей, так І суспільства...
Мікроекономіка iconМікроекономіка методичнi вказiвки по підготовці контрольних робiт...
Метою контрольної роботи є поглиблення, систематизація І закріплення теоретичних знань, напрацювання навичок застосування інструментарію...
Мікроекономіка icon"Мікроекономіка (укр.)"
Відповідно до моделі рух до стану рівноваги відбувається у горизонтальному напрямку І виключно завдяки виробнику
Мікроекономіка iconП. Г. Банщиков
«Мікроекономіка І ринкові структури» є базовим курсом для успішного освоєння багатьох дисциплін фахового спрямування, що пропонується...
Мікроекономіка iconКочетов Э. Г. Глобалистика: Теорія, методология, практика: Учебник для вузов
Горошко М. Ф., Кулішов В. В. Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задачі / Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 368...
Мікроекономіка icon§ закон спадної віддачі; 
Мікроекономіка є однією зі складових сучасної економічної теорії –фундаментальної науки про господарство, яка досліджує поведінку...
Мікроекономіка iconОпис дисципліни “гроші І кредит”
Міждисциплінарні зв’язки. Навчальний курс "Гроші І кредит" входить до циклу загальноосвітніх економічних дисциплін І спирається на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка