Реферат на тему: рівень І якість життя населення україни та проблеми їх оцінки
Скачати 496.03 Kb.
НазваРеферат на тему: рівень І якість життя населення україни та проблеми їх оцінки
Сторінка5/6
Дата конвертації26.02.2013
Розмір496.03 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Економіка > Реферат
1   2   3   4   5   6
^

2.3 Регіональна диференціація доходів населення УкраїниОднією з найбільш складних проблем регіонального розвитку залишається низький рівень життя населення та поглиблення регіональної диференціації їх доходів. Міжрегіональне співставлення рівнів життя населення є складним завданням соціально-економічного виміру. Сучасна статистична наука володіє певними підходами та системою показників, що дозволяють здійснити оцінку просторової диференціації рівня життя населення України. Це грошові доходи населення (в тому числі заробітна плата), показники реального споживання, забезпеченості житлом, зайнятості, здоров'я, демографічні показники та інші.

Оскільки в умовах переходу економіки країни до ринкових відносин поширені натуральні розрахунки та незареєстрована економічна діяльність, населення схильне приховувати свої доходи, реальний стан матеріальної забезпеченості населення та його диференціацію за рівнем добробуту більш точно характеризують показники витрат, ніж доходів. Разом з тим, показник середньомісячної заробітної плати є одним з показників, за яким звітують всі суб'єкти господарської діяльності і який підлягає обліку та розраховується державними органами статистики.

Розподіл регіонів за групами з інтервалом 25 процентних пунктів відносно до середньодержавного рівня свідчить, що більше ніж 150 % середньомісячної заробітної плати в цілому по країні має тільки 1 регіон, від 125 до 150 % - 2, від 100 до 125 % - 6, від 75 до 100 % - 10, від 50 до 75 % - 8 регіонів. Таким чином, розподіл регіонів має значну асиметрію: вищий за загальноукраїнський рівень заробітної плати мають 9 регіонів, нижчий - в 2 рази більше - 18 регіонів. Групу лідерів складають промислово розвинені регіони, групу "аутсайдерів" - області, що мають аграрну спеціалізацію.

Залишається складною ситуація на регіональних ринках праці. При незначному зменшенні рівня безробіття відносно до 2004 року (з 4,3 до 4,2 відс.) у 2005 р. в 16 областях офіційний рівень безробіття перевищив середній по країні. Найбільш напруженою залишається ситуація в Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Сумській, Волинській та Закарпатській областях. Рівень офіційного безробіття в 2005 р. варіює від 0,8 % в м.Києві до 8,1 % в Житомирській області, тобто співвідношення становить 1:10. Враховуючи, що за методологією МОП показники рівня безробіття перевищують показник офіційно зареєстрованих приблизно в 3 рази, реальний стан безробіття в регіонах Україні ще складніший.

Значною залишається диференціація регіонів за показником навантаження на 1 вільне робоче місце. Співвідношення мінімального та максимального значення цього показника становило 1:91 ( від 1 чол. в м.Севастополь до 91 чол. в Рівненській області).

Мале підприємництво все ще не стало одним із домінуючих факторів у розвитку економіки та забезпечення зайнятості населення. Має місце сповільнення темпів зростання кількості малих підприємств (2004 р. - 113,7 %, 2005 р. - 110,6 %). Нижчими порівняно з загальнодержавними темпами відбувається розвиток малого підприємництва у Харківській (100,5 %), Закарпатський (101,2 %), Львівській (101,6 %), Полтавській (102,2 %) областях. За регіонами України малі підприємства розташовані нерівномірно. Так, майже половина малих підприємств зосереджена на території п'яти регіонів: у м.Києві (14,1 % загальної кількості малих підприємств в цілому по економіці), в Донецькій (11,4 %), Львівській та Дніпропетровській (по 6,2 %), Харківській (6,1 %) областях. Відбувається нерівномірність розвитку малого підприємництва за територіальною ознакою: на 10 тис. чоловік в Тернопільській області припадає 26 малих підприємств, в м. Києві - 116 підприємств. Високий рівень цього показника відмічається у м.Севастополі (53 підприємства на 10 тис. осіб наявного населення), Херсонській (62), Миколаївській (53), Донецькій (50), Львівській (50) областях. Найнижчий цей показник - в Тернопільській (26), Чернігівській (27), Вінницькій (29), Рівненській (31), Хмельницькій (31 підприємство) областях.

Рівень зайнятості на малих підприємствах (кількість працюючих у відсотках до кількості населення у працездатному віці) в 2005 році склав 6,9 %. Найвищий рівень зайнятості на малих підприємствах у м. Києві (12,0%), м. Севастополі (6,6 %), Львівській (8 %), Харківській (6,4 %), Миколаївській (6,3 %), Полтавській (6,1 %) областях; найнижчий - Луганській (4,5 %), Черкаській (4,8 %), Тернопільській та Херсонській (по 4,9 %), Дніпропетровській (5,0 %), Донецькій (5,2 %) областях.

За даними Держкомстату в більшості випадків простежується пряма залежність між показником кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення та рівнем зайнятості на них населення, про що свідчить аналіз даних таблиці 2.3, що наведені нижче.

Наявність такої значної регіональної варіації окремих соціально-економічних показників обумовлює необхідність адаптації державної соціальної політики на рівні регіонів. Але врахування регіональної специфіки можливе лише за умови комплексного аналізу досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, оцінки його сучасних та прогнозу подальших тенденцій в кожній області.
Таблиця 2.3

^ Показники розвитку підприємництва в Україні


Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення

Регіони

Рівень зайнятості на малих підприємствах у % до кількості населення у працездатному віці

Регіони

26-35

Тернопільська, Чернігівська, Вінницька, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька, Волинська, Київська, Луганська, Черкаська

4,5-5,5

Луганська, Черкаська, Тернопільська, Хесонська, Дніпропетровська, Донецька, АР Крим, Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Закарпатська

36-44

Житомирська, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Одеська, Запорізька, Івано-Франківська, АР Крим

5,6-6,0

Волинська, Житомирська, Запорізька, Рівненська, Чернівецька, Чернігівська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська

45 і більше

Харківська, Закарпатська, Донецька, Львівська, Миколаївська, м. Севастополь, Херсонська, м.Київ

6,1 і більше

Полтавська, Миколаївська, Харківська, м. Севастополь, Львівська, м.Київ


Державним комітетом статистики України розроблена методика та розраховані в 2005 році інтегральні показники, що характеризують рівень та соціально-економічні умови життя населення регіонів. Запропонована методика передбачає побудову інтегрального композиційного індексу, виходячи з 11 блоків показників (всього 25 показників), кожний з яких характеризує один з аспектів досягнутого рівня та тенденцій розвитку потенціалу населення регіону: 1) населення; 2) рівень життя; 3) соціальна сфера; 4) споживчий ринок товарів та послуг; 5) ринок праці; 6) промислове виробництво; 7) сільськогосподарське виробництво; 8) забезпеченість населення житлом; 9) забезпеченість населення засобами транспорту та зв'язку; 10) рівень злочинності; 11) стан довкілля.

Ідея оцінки соціально-економічного розвитку регіонів підпорядковується концепції сталого розвитку, згідно з якою основною метою економічної діяльності є не нарощування обсягів виробництва, а забезпечення високого рівня життя населення при належному захисті і збереженні навколишнього середовища.
Таблиця 2.4

^ Місце регіонів у композиційному показнику рівня та

соціально-економічних умов життя населення


Регіон

2003 р.

2004 р.

2005 р.

Величина композиційного індексу, бали

місце

Величина композиційного індексу, бали

місце

Величина композиційного індексу, бали

місце

Україна

65

-

58

-

58

-

А Р Крим

66

14

51

21

59

14

Вінницька

61

17

73

4

69

6

Волинська

61

18

54

15

71

4

Дніпропетровська

69

11

48

23

49

20

Донецька

45

25

34

26

28

26

Житомирська

67

13

52

20

49

21

Закарпатська

39

26

42

24

54

18

Запорізька

96

2

75

3

79

2

Івано-Франківська

51

23

49

22

52

19

Київська

79

7

85

2

77

3

Кіровоградська

81

6

53

17

46

23

Луганська

49

24

25

27

17

27

Львівська

57

20

58

12

57

16

Миколаївська

84

3

59

11

44

24

Одеська

68

12

54

16

63

11

Полтавська

84

4

73

5

70

5

Рівненська

59

19

61

10

58

15

Сумська

63

15

56

14

47

22

Тернопільська

57

21

62

9

65

9

Харківська

72

9

57

13

66

8

Херсонська

84

5

53

18

57

17

Хмельницька

63

16

70

7

69

7

Черкаська

79

8

71

6

64

10

Чернівецька

57

22

53

19

61

13

Чернігівська

72

10

67

8

63

12

м.Київ

108

1

110

1

120

1

М.Севастополь

-

-

42

25

37

25


Джерело: Соціальні індикатори рівня життя населення: Стат.збірник / Київ: Держкомстат України, 2006. С.226.


Наведені дані свідчать, що високі показники розвитку реального сектору в окремих регіонах ще не є запорукою високого рейтингу областей щодо інтегрального показника соціально-економічного розвитку регіонів. Так, до першої п'ятірки регіонів з найвищім композиційним показником рівня та соціально-економічних умов життя населення входять м. Київ, Запорізька, Київська, Волинська та Полтавська області. Серед регіонів, що мають найнижчий рівень зазначеного показника Луганська, Донецька, Миколаївська, Кіровоградська області та м. Севастополь, тобто промислово розвинені регіони, високі показники розвитку економіки яких нівельовані низькими показниками стану довкілля, здоров'я людей, забезпеченості засобами зв'язку, народжуваності та інші.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Реферат на тему: рівень І якість життя населення україни та проблеми їх оцінки iconТворча робота
Ххі століття – час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості...
Реферат на тему: рівень І якість життя населення україни та проблеми їх оцінки iconРеферат з курсу «Гроші та кредит» на тему: Забезпечення фінансово-економічної...
Рівень територіальної концентрації банківської системи в регіонах України
Реферат на тему: рівень І якість життя населення україни та проблеми їх оцінки iconРеферат на тему: «Біологічні віруси»
Основними формами життя на Землі є організми клітинної будови. Цей тип організації характерний для всіх видів живих істот, за винятком...
Реферат на тему: рівень І якість життя населення україни та проблеми їх оцінки iconРеферат на тему «Значення хімії у розв’язанні сировинної проблеми»
Розвідування й застосування дешевої сировини, нових видів альтернативних сировинних матеріалів. Промислові І побутові відходи
Реферат на тему: рівень І якість життя населення україни та проблеми їх оцінки iconРеферат На тему: Корупція в Україні
Це повною мірою стосується Украї ни, високий рівень корумпованості якої визнано її політичним керівництвом, законодавчим органом,...
Реферат на тему: рівень І якість життя населення україни та проблеми їх оцінки iconРівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка
Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя...
Реферат на тему: рівень І якість життя населення україни та проблеми їх оцінки iconРеферат: І. Карпенко-Карий життя та творчість
Підручник О. М. Бєляєв, укр м. 10-11 кл. – Написати твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему
Реферат на тему: рівень І якість життя населення україни та проблеми їх оцінки iconРеферат на тему: «Структура олімпійського руху вУкраїні»
Створення різних організацій, спортивних секцій для пропаганди сортивного життя в україні
Реферат на тему: рівень І якість життя населення україни та проблеми їх оцінки iconПоурочно тематичний план з предмету : «Товарознавство продовольчих...
Фізіологічне значення окремих речовин. Якість продовольчих товарів. Основні фактори, що впливають на якість продовольчих товарів...
Реферат на тему: рівень І якість життя населення україни та проблеми їх оцінки iconЗадача 4
У звітному році чисельність населення даної вікової категорії зменшилася на 6,3 тис осіб, чисельність безробітних зросла на 8,2 тис...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка