Економіка 2012-2013 н р. І етап Всеукраїнської олімпіади
Скачати 64.36 Kb.
НазваЕкономіка 2012-2013 н р. І етап Всеукраїнської олімпіади
Дата конвертації28.02.2013
Розмір64.36 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Економіка

2012-2013 н.р.

І етап Всеукраїнської олімпіади

з економіки

10 клас

Тести (правильна відповідь – 1бал)

1.Визначте, кого стосується зростання економічних потреб:

А) тільки населення бідних країн; Б) тільки населення розвинених країн;

В) населення кожної країни; Г) населення країн з перехідною економікою.

2.Виберіть варіант відповіді, в якому наведено приклад вільного

( неекономічного) блага:

А)безкоштовний медичний огляд; Б) подарунок на день народження;

В) полив городу дощем; Г) полив комунальними службами вулиць міста.

^ 3.Виберіть варіант відповіді, в якому наведено лише капітальні ресурси:

А) деревина , збіжжя, комбайн, сіялка; Б) залізна дорога, потяг, вагони, будівля вокзалу;

В) атомна електростанція, електричні опори, дріт, електрик;

Г) комп’ютер, програміст, програма «Windows», дискета.

^ 4.Установіть відповідність між економічними явищами і тим, як вони відображуються на КВМ.

1.Повний обсяг виробництва А Точка всередині площі, що обмежена

двох товарів осями координат і лінією КВМ.

^ 2.Економічне зростання Б Точка на лінії КВМ.

3.Збільшення обсягів виробництва В Рухом точки виробництва вздовж

одного з товарів. лінії КВМ

^ 4. Неповне використання ресурсів Г Зсувом КВМ ліворуч

Д Зсувом КВМ праворуч

5.Обчисліть і виберіть правильну відповідь, чому дорівнюють річні альтернативні витрати рішення Івана поступити на перший курс інституту, якщо рік навчання коштує 3000 гривень, а до цього Іван працював на заправ очній станції із платнею 800 гривень на місяць:

А) 3000грн. В) 12600 грн. Д) 3800 грн. Б) 9600 грн. Г) 6600 грн.

^ 6.Установіть відповідність між показниками ефективності використання і факторами виробництва.

1. Родючість А Підприємницькі здібності

2. Фондомісткість Б Праця

3. Трудомісткість В Капітал

4. Прибуток Г Земля

Д Інформація

^ 7.Установіть відповідність між складовими прав власності на житло і окремими подіями.

1.Право володіння А Родина Іваненко проживає в

трикімнатній квартирі в Києві.

2.Право використання Б Федір Іваненко придбав трикімнатну,

що підтверджує акт купівлі – продажу.

3.Право розпорядження В Федір Іваненко здав в оренду квартиру

в м. Вінниця на один рік.

Г Будуправління здає в експлуатацію 36-

квартирний житловий будинок в Києві.

^ 8.Виберіть варіант, де наведено ознаки командно – адміністративної економіки:

А) різноманіття товарів і послуг, централізоване планування та регулювання економіки, рівність у доходах, відсутність безробіття та інфляції;

Б) дефіцит товарів і послуг, повільне запровадження досягнень науково – технічного прогресу, централізований розподіл ресурсів, нерівність у доходах;

В) дефіцит товарів і послуг, централізований розподіл ресурсів, зрівняльність у доходах, соціальний захист населення;

Г) неефективний розподіл ресурсів, нерівномірний розподіл доходів, безробіття та інфляція, дефіцит товарів та послуг;

Д) централізоване планування, розшарування населення на багатих і бідних, повільне запровадження досягнень науково – технічного прогресу у виробництво.

^ 9.Визначте, як вплине очікування зростання ціни цукру на його попит:

А) попит зросте; Б) попит не зміниться;

В) попит не зменшиться; Г) величина попиту не зміниться.

^ 10.Установіть поняття між економічними поняттями та їх визначеннями.

1. Рівноважна ринкова ціна А Перевищення величини попиту над

величиною пропозиції за певної ціни.

2. Рівноважна кількість товару Б Перевищення величини пропозиції

над величиною попиту за певної ціни

3. Надлишок товару В Обсяг попиту і обсяг пропозиції, що

дорівнюють одне одному за певної ціни

4.Дефіцит товару Г Обсяг товару, який пропонується

виробниками за конкретною ціною.

^ Д Ціна, за якою величина попиту

дорівнює величині пропозиції.
Творчі завдання
Завдання 1 (8 балів )

Обґрунтуйте вашу згоду чи незгоду: Зростання обсягів виробництва одноразових товарів не шкодить навколишньому середовищу.

Економіка

2012-2013 н.р.

І етап Всеукраїнської олімпіади

з економіки

^ 11 клас

Тести (правильна відповідь – 1бал)

  1. Виберіть серед наведених подій таку, що являє собою процес обміну:

А) одержання батьком заробітної плати;

Б) будівництво нової школи;

В) катання на каруселі в парку відпочинку;

Г) придбання дачником насіння;

Д) запровадження молокозаводом технології упаковки молока у коробках.

2. Визначте ціну блокнота за наступними умовами: максимізуючи корисність, споживач купує 5 зошитів і 2 блокноти, ціна зошитів – 1 грн/шт. Граничну корисність п’ятого зошита він оцінює в 10 ютілів, а другого блокнота – 20 ютілів.

А) 2 грн./шт.; В) 4 грн./шт.; Д) 6 грн./шт.

Б) 3 грн./шт.; Г) 5 грн./шт.;

^ 3.Установіть відповідність між групами благ та їхньою класифікацією.

1. Пляшка мінеральної води «Моршинська», А інвестиційні блага

пляшка «Кока - Коли»

2.Пляшка мінеральної води «Моршинська», Б Нематеріальні блага

склянка

^ 3.Джерело «Моршинська» мінеральної води, В Субститути ( взаємозамінники)

зона відпочинку біля джерела

4. Свердловина, насоси, обладнання для Г Вільні ( неекономічні блага)

розливу води по пляшках.

Д Комплементарні ( доповновачі)

блага

4.Визначте, чому дорівнює бюджет споживача, якщо ціна товару Х дорівнює РХ = 9 грн./шт., а рівняння бюджетної лінії має вигляд Y=12-1,5Х, де Y ,X- кількість двох товарів в штуках:

А) 72 грн; В) 54 грн; Д) 36 грн.

Б) 64 грн; Г) 45 грн;

^ 5.Обчисліть і виберіть правильну відповідь, чому дорівнює альтернативна вартість торту, якщо хлібозавод може виробляти щоденно 2000 буханок хліба або 500 тортів:

А) 2 буханки; В) 2,5 буханки; Д) 4 буханки.

Б) 0,15 буханки; Г) 0,25 буханок;

6.Зробіть розрахунки і виберіть правильну відповідь. Вартість продукції, що випустив завод в липні становила 420 тис. грн., а в серпні – 504 тис.грн. Якщо чисельність працюючих за цей час збільшилась зі 100 осіб до 110 осіб, то

А) продуктивність праці в серпні дорівнювала 4200 грн. на одного працюючого;

Б) місячна продуктивність праці зросла в серпні на 382 грн. на одного працюючого;

В) місячна продуктивність праці зменшилась в серпні на 382 грн.на одного працюючого;

Г) продуктивність праці в липні дорівнювала 4582 гривні на одного працюючого;

Д) місячна продуктивність праці зменшилась в серпні, порівняно з липнем, на 9%.

^ 7.Установіть відповідність між економічними поняттями та їх змістом

1. Виручка від реалізації додаткової А Собівартість одиниці продукції

одиниці продукції

2.Витрати на виробництво додаткової Б Граничні витрати

одиниці продукції

3.Витрати на виробництво певної кількості В Загальні витрати

продукції

4.Виручка від реалізації певної кількості Г Граничний виторг (доход)

продукцції

Д Загальний виторг (доход)

^ 8.Визначте середньомісячну зміну продуктивності праці, якщо в квітні вона зросла на 2%, в травні зросла на 1%, в червні зменшилась на 3%, в липні зросла на 3%:

А) продуктивність праці щомісяця зростала в середньому на 1,45%;

Б) продуктивність праці щомісяця зменшувалась в середньому на 1,45%;

В) продуктивність праці щомісяця зростала в середньому на 0,72%;

Г) продуктивність праці щомісяця зменшувалась в середньому на 0,72%.

^ 9.Укажіть, що з наведеного не відноситься до об’єктів інтелектуальної власності:

А) цінний папір; В) рукопис музичного твору; Д) комп’ютерна програма.

Б) патент на винахід; Г) ескіз товарного знаку;

10.Функції попиту і пропозиції певного товару мають вигляд: Qd= 200-5P, Qs= 4P- 70. Визначте, який обсяг товару буде проданий на ринку, якщо ціна встановлена державою на цей товар дорівнюватиме 25 гривень:

А) 75 одиниць; В) 30 одиниць; Д) 100 одиниць.

Б) 10 одиниць; Г) 50 одиниць;
Практичний етап

Задача 1(10 балів)

Функція попиту на товар задана формулою Qd = 44-4P? а функція пропозиції – Qs = 20+2P.

1.визначте параметри рівноваги: ціну і кількість.

2.Побудуйте графіки попиту та пропозиції.

3.Як зміняться параметри рівноваги, якщо держава надає виробнику дотацію у розмірі 5 грн. на одиницю товару.

4.Порахуйте виручку від реалізації в даній ситуації.


Творчі завдання

Завдання 1 (8 балів)

За останні десятиріччя з’явилось багато побутової та офісної техніки, якої не було у наших дідусів та бабусь. Чи став для нас час менш рідкісним благом, ніж був для них, завдяки використанню цієї техніки? Чим визначається цінність часу для конкретної людини?

Схожі:

Економіка 2012-2013 н р. І етап Всеукраїнської олімпіади iconОсобливості організації та проведення олімпіади на 2013/2014 н р
України «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів у 2013/2014 навчальному році» від 05. 08. 2013 р. №1079 І...
Економіка 2012-2013 н р. І етап Всеукраїнської олімпіади iconРекомендації щодо проведення ІІ (міського, районного) етапу Всеукраїнської...
...
Економіка 2012-2013 н р. І етап Всеукраїнської олімпіади iconПро проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії...
Про проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Економіка 2012-2013 н р. І етап Всеукраїнської олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської...
Надсилаємо для практичного використання методичні рекомендації щодо проведення ІІІ та IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Економіка 2012-2013 н р. І етап Всеукраїнської олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо підготовки до ІІІ етапу XXIX всеукраїнської...
Етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (технологій) складатиметься з 2-х турів: творчого (теоретичного), практичного...
Економіка 2012-2013 н р. І етап Всеукраїнської олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання
Заключний етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (технологій) складатиметься з 3-х турів: комплексної роботи, захисту...
Економіка 2012-2013 н р. І етап Всеукраїнської олімпіади iconІіі етап Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та психології Місце проведення олімпіади
Місце проведення олімпіади – Миколаївській обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Економіка 2012-2013 н р. І етап Всеукраїнської олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської...
Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки І психології: І етапу – у жовтні, ІІ етапу – в листопаді-грудні 2011 року, ІІІ етапу...
Економіка 2012-2013 н р. І етап Всеукраїнської олімпіади iconДо захисту екологічних проектів допускаються учні, екологічні проекти...
Відділ освіти райдержадміністрації повідомляє, що ІІ (районний) етап Всеукраїнської олімпіади з екології відбудеться 16 грудня 2012...
Економіка 2012-2013 н р. І етап Всеукраїнської олімпіади iconРекторам (директорам) інститутів післядипломної педагогічної освіти
Про перелік програмного забезпечення, що буде використане на IV етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики в 2012/2013 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка