Європейська комісія
НазваЄвропейська комісія
Сторінка2/6
Дата конвертації27.02.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Філософія > Документы
1   2   3   4   5   6
^

Моральні принципи це:

головні елементи в системі моралі,

основні фундаментальні уявлення про належну поведінку людини, на якій базуються моральні норми;

^

найважливіші принципи, через які і завдяки яким розкривається сутність моралі колективізму та індивідуалізму.


Колективізм - є одночасно умовою і прямим наслідком суспільної сутності людини, орієнтуючи останнього на підкорення своїх особистих інтересів суспільним та служіння їм. Основоположний принцип авторитарної етики: людина здатна на самопожертву, ототожнює себе з даною соціальною групою.

для примітокІндивідуалізм - утверджує перш за все цінність, унікальність і не повторність кожного індивіда, пробуджуючи в ньому впевненість у собі, прагнення до найбільш повного самовираження. Підвищує рівень відповідності особистості за вчасну моральну діяльність.

Принцип гуманізму - визнання людини головною цінністю, а її інтересів пріоритетними. Це захист гідності особистості, її свободи і всебічного розвитку і це торжество людяності у людських стосунках.

Принцип альтруїзму – некорислива любов та турбота про благо іншої людини. (“Полюби ближнього, як самого себе”), готовність до самопожертви.
^

Егоїзм – орієнтація людини тільки на себе, на шкоду всім іншим.


Принцип толерантності – терпимість до іншого, інших поглядів, цінностей, поведінки.

Принцип нетерпимості – намагання нав’язати свою точку зору, небажання і невміння зрозуміти іншого та визнати його право бути іншим, слідувати іншим нормам моралі і цінностям.
^

Байдужість - з тимчасового стану можу перетворюватися в принцип нейтральної поведінки, а насправді такий, що веде до підлості та зради.


Основні принципи моралі проявляються у моральних нормах – конкретних правилах поведінки, які визначають, як людина повинна поводити себе по відношенню до суспільства, іншим людям, самому себе. В них особливо чітко простежується імперативно-оціночний характер моралі.

для приміток

Сила впливу моральних норм, які змушують людину діяти певним чином, забезпечується за допомогою суспільної думки.

Моральний ідеал – цілісний зразок моральної поведінки, до якого прагнуть люди, вважаючи його найбільш розумним, корисним, красивим. Моральний ідеал – це все те краще, що вироблено мораллю на даному етапі її розвитку.

 • дозволяє оцінити поведінку інших людей

 • є орієнтиром для самовдосконалення

Ідеал – це те, що дозволяє людині орієнтуватися в житті, виробити лінію поведінки.

Моральний ідеал – підносить людину, надає їй силу і цілеспрямованість.

^ Романтичний ідеал – комплекс абстрактних ідей, що виникають на противагу прозі життя, як результат невдоволення нею.

Структура моралі

Моральні норми, принципи, ідеали існують не тільки у вигляді ідей. Вони проявляються в моральній діяльності людей. Результат складної взаємодії моральної свідомості, моральних відносин, моральної поведінки. У єдності вони є способом буття моралі, яка виражена в її структурі.

Моральні відносини – основною формою є спілкування. Саме у спілкуванні матеріалізуються, стають реальними у багатьох ефемерні зв’язки, які зазначаються поняттям відношення. Відношення людини до суспільства в цілому, до інших людей, до самого себе, до природи.

для приміток


Ригоризм - жорстке, неухильне проведення принципів, що є обов’язковими.

Цинізм - безсоромність, незважання суспільних норм і моралі.

Утилітаризм - натуралістична етика, яка розглядає в якості критерії моральної оцінки того чи іншого вчинку, користь яка від нього очікується.

Евдемонізм - натуралістичне вчення, яке визнає найвищою цінністю – щастя.


для приміток


Теорії походження моралі

 1. Ідеалістичні, креаціоністські концепції моралі, які включають уявлення про:

– божественне походження моралі (релігійна мораль);

– “апріорної суті” моралі (ідеї І. Канта);

– абсолютної ідеальної заданості моралі (Платон).

Згідно даної концепції мораль має трансцендентальну здатність і не залежить від психічних або фізичних властивостей людей. І тому етика не перетинається з науками, які вивчають людину.

ІІ. Натуралістичні (гуманістичні) концепції стверджують:

– біологічну здатність моральних властивостей людей;

– еволюційне походження моралі (в процесі розвитку людини)

Натуралістична етика взаємопов’язана з психологією та іншими науками, що вивчають людину. Прихильниками натуралістичних концепцій були Л. Фейєрбах, Е.Фромм.

ІІІ. Соціально-історичні концепції моралі, включають в себе різноманітні варіації:

 • теорію антропосоціогенеза

 • діалектико-матеріалістичну теорію етики

 • теорії, що засновані на принципі історизму у розвитку моралі.

для приміток


Структура моралі

Багаточисельні етичні вчення поділяють за їх світоглядною основою та визначенню природи моралі. Елементами структури етичного знання є сукупність моральних якостей особистості, а також моральні норми громадського життя. Ці елементи виражаються в таких поняттях як:

1. свідомість (переконання, наміри та інші.),

2. діяльність (вчинок),

3. взаємовідносини між свідомістю і діяльністю,

4. моральні афти (простіша форма стверджувань, наприклад 7 біблейських заповідей та ін.),

5. моральні якості людини (доброчинність), які переставляються в його поведінці),

6. моральні принципи, які складають моральну орієнтацію людини (егоїзм, альтруїзм),

7. моральні ідеали (мета розвитку особистості),

8. вищі моральні цінності (свобода, щастя), загальнолюдські моральні орієнтири.

Моральні уявлення людей історичні (залежать від життя суспільства, його культури у деякий час) та мінливі (змінюються на кожному етапі історичного розвитку суспільства)


для приміток


Існують різні підходи до розгляду структури моралі:

 1. нормативний (вивчення моралі, як системи приписів),

 2. філософський,

 3. особистісний (вивчення моральної свідомості індивіда),

 4. біологічний (вивчення передумов моральності на природному рівні),

 5. соціологічний (вивчення ролі моралі в суспільстві),

 6. психологічний (вивчення психологічних механізмів моралі).

Моральна свідомість людини нерозривна з його моральною практикою. Основною формою моральної практики є моральне відношення.

Моральне відношення реалізується в моральних діях, які складають моральну поведінку людей. Моральні дій можуть бути свідомими і інтуїтивно-чуттєвими.

Важливим елементом структури етичного знання є закони моралі. Вони одночасно:

а) об’єктивні, універсальні, загально значимі, підкорюються всі процеси життя суспільства;

б) суб’єктивні, є усвідомленим і добро бальним вибором кожної людини.

Категорії етики визначають:

1. мету розвитку людини та суспільства,

2. універсальні значення моральності (поняття “добро”, “справедливість”, “щастя”),

для приміток3. зміст моральної свідомості індивідів (поняття “честь”, “совість”),

4. інші категорії фіксують негативні моральні принципи (загальне поняття “зло”).

Категорія “добро” – систематизує початок моральних понять і етичного знання.

Категорія “морального обов’язку” – виражає індивідуальний прояв добра та мотивів моральних вчинків.

Категорія “честь”, “совість” розкривають зміст моральної заданості людини.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Європейська комісія iconВища атестаційна комісія України
Вища атестаційна комісія України повідомляє, що інформацію, викладену в Вашому зверненні стосовно діяльності спеціалізованої вченої...
Європейська комісія iconРозглянуто
Приймальна комісія Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» (далі – Приймальна комісія) –...
Європейська комісія iconПоложення про районну комісію з легалізації робочих місць та доходів
Районна комісія з легалізації робочих місць та доходів (далі — комісія) є допоміжним органом при голові районної державної адміністрації,...
Європейська комісія iconЄвропейська прикордонна колективна безпека
А також, у перспективі, інтеграцію України до загальної системи європейської колективної безпеки
Європейська комісія iconПоложення про районну постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами
Районна комісія з питань поводження з безхазяйними відходами (далі – Комісія) створюється з метою здійснення оперативного контролю...
Європейська комісія iconПоложення про Приймальну комісію Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
В. Н. Каразіна (далі Приймальна комісія) створюється для організації І проведення прийому студентів на навчання, в тому числі для...
Європейська комісія iconУкра ї н а центральна виборча комісія постанова
Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 4 статті 17, пунктами 8, 17 статті 19,...
Європейська комісія iconНаціональна комісія регулювання електроенергетики україни постанова
Указом Президента України від 21 квітня 1998 р. №335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" та на виконання...
Європейська комісія iconУкраїнський Казанова у Любарі
Першого серпня 1704 року у місто Бердичів завітала велика європейська політика. Тут зустрілися два українських лідери. Вирішувалося...
Європейська комісія iconМодна європейська біжутерія та аксесуари !
М. Петрівка М. Позняки вул. Велика Окружна, 4 1 поверх 2 поверх вул. Абрикосова, 10
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка