Об'єктивні передумови виникнення І розвитку фінансів
Скачати 223.97 Kb.
НазваОб'єктивні передумови виникнення І розвитку фінансів
Дата конвертації04.03.2013
Розмір223.97 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
МОДУЛЬ 1. Державні фінанси

 1. Об'єктивні передумови виникнення і розвитку фінансів.

 2. Фінанси як економічна категорія, їх внутрішні ознаки. Поняття фінансів, їх суспільне призначення, функції та роль.

 3. Функції фінансів як виявлення сутнісних ознак і суспільного призначення фінансів.

 4. Внутрішня структура фінансів, їх зв'язок з іншими вартісними економічними категоріями (ціною, заробітною платою, кредитом тощо).

 5. Фінансові категорії як форма наукового пізнання фінансів.

 6. Об'єкти і суб'єкти фінансових відносин.

 7. Сутність, склад і характеристика фінансової системи, взаємозв'язок її складових.

 8. Фінансове право і фінансова політика. Правове регламентування фінансових відносин.

 9. Поняття фінансового механізму і його складові елементи. Зв'язок фінансового механізму з фінансовою політикою.

 10. Зміст і призначення фінансового контролю, його види, об'єкти та суб'єкти. Функції, права і обов'язки суб'єктів фінансового контролю.

 11. Сутність державних фінансів, їх призначення і роль. Складові державних фінансів.

 12. Місцеві фінанси.

 13. Об'єктивна необхідність податків. Податки як фінансова категорія, їх сутність, функції та роль.

 14. Податки як вихідна категорія державних фінансів.

 15. Фінансовий ринок.

 16. Передумови виникнення фінансового ринку. Фінансовий ринок як економічна категорія, його сутність, функції та роль у ринковій економіці. Взаємозв'язок фінансового ринку зі сферами і ланками фінансової системи.

 17. Поняття фінансового ринку і характеристика його складових (сегментів).

 18. Суб'єкти фінансового ринку (емітенти, інвестори, посередники, інфраструктура); склад і роль кожної групи суб'єктів.

 19. Характеристика інструментів фінансового ринку, їх склад.

 20. Поняття та характеристика цінних паперів.

 21. Фондовий ринок, його сутність і роль. Фінансові інструменти фондового ринку.

 22. Фондова біржа та її функції.

 23. Страхування, його економічна сутність. Страховий ринок.

 24. Міжнародні фінанси.

 25. Група Світового банку.

 26. Напрями діяльності МВФ та його роль у функціонуванні глобальної економіки.

 27. Вплив МБРР на соціально-економічний розвиток національних економік.

 28. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.

 29. Характеристика основних елементів оподаткування.

 30. Класифікація податків за різними ознаками. Характеристика податків, виділених в ході їх класифікації.

 31. Види прямого оподаткування.

 32. Види непрямих податків.

 33. Універсальний акциз, його економічна природа та еволюційні форми.

 34. Податкова система України, її характеристика і принципи побудови.

 35. Взаємозв'язок між такими фінансовими поняттями як податки, оподаткування, податкова система і податкова політика.

 36. Органи державної податкової служби України, їх завдання, функції та роль.

 37. Права органів Державної податкової служби.

 38. Податкова міліція, її завдання, функції та роль.

 39. Облік платників податків в органах Державної податкової служби України.

 40. Облік податків і неподаткових платежів в органах Державної податкової служби України.

 41. Фінансові санкції, які накладаються органами податкової служби.

 42. Податковий борг, його характеристика та шляхи мінімізації.

 43. Порядок погашення зобов'язань платника податків перед бюджетом.

 44. Платники, ставки і об’єкт оподаткування з податку на додану вартість.

 45. Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. Характеристика податкового зобов'язання та податкового кредиту. Строки сплати.

 46. Порядок визначення дати виникнення податкового зобов'язання та права платника на податковий кредит з податку на додану вартість.

 47. База оподаткування податку на додану вартість.

 48. Пільги щодо ПДВ, їх характеристика і доцільність.

 49. Порядок обігу і погашення простих векселів з податку на додану вартість.

 50. Порядок бюджетного відшкодування з податку на додану вартість. Проблеми української податкової практики в цій сфері

 51. Платники та об'єкт оподаткування акцизного збору.

 52. Порядок визначення суми акцизного збору.

 53. Особливості оподаткування акцизним збором алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

 54. Мито: економічна сутність і роль. Платники мита, об'єкт оподаткування і ставки, пільги та порядок сплати.

 55. Поняття митної вартості та порядок її визначення.

 56. Податок на прибуток, його економічна сутність і фіскальне значення. Платники податку на прибуток, об'єкт оподаткування, ставки та пільги. Порядок визначення скоригованого валового доходу по податку на прибуток підприємств.

 57. Склад витрат платників податку на прибуток підприємств, що включаються до валових витрат, економічні критерії та доцільність.

 58. Особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових витрат платника податку на прибуток підприємств.

 59. Порядок визначення дати збільшення валового доходу і валових витрат з податку на прибуток підприємств. Пільги, їх доцільність та строки сплати по податку на прибуток підприємств.

 60. Порядок визначення амортизаційних відрахувань для цілей оподаткування.

 61. Особливості оподаткування результатів діяльності, що здійснюється за довгостроковим
  контрактом, податком на прибуток підприємств.

 62. Особливості оподаткування нерезидентів податком на прибуток підприємств.

 63. Податок з доходів фізичних осіб, його економічна сутність та роль. Платники податку з доходів фізичних осіб, ставки і об'єкт оподаткування.

 64. Порядок нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб.

 65. Доходи, які включаються та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу по податку з доходів фізичних осіб.

 66. Пільги по податку з доходів фізичних осіб, порядок їх застосування.

 67. Податковий кредит по податку з доходів фізичних осіб.

 68. Порядок оподаткування податком з доходів фізичних осіб доходів від підприємницької діяльності.

 69. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

 70. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Особливості у нарахуванні і сплати єдиного податку для юридичних осіб-суб'єктів малого підприємництва.

 71. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів, його характеристика та роль.

 72. Збір за спеціальне використання водних ресурсів, його характеристика та роль.

 73. Платежі за користування надрами, їх економічна природа, характеристика та роль.

 74. Збір за геолого-розвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету.

 75. Рентна плата за нафту і газ, що видобуваються в Україні, її економічна природа, характеристика та роль.

 76. Відрахування від плати за транзит природного газу, нафти і аміаку.

 77. Податок з власників транспортних засобів, його призначення та характеристика.

 78. Фіксований сільськогосподарський податок, його характеристика та роль.

 79. Плата за землю, її характеристика та роль.

 80. Загальна характеристика місцевих податків і зборів.

 81. Державне мито, його характеристика.

 82. Бюджет як фінансова категорія, його сутність, функції, роль і поняття.

 83. Роль і місце бюджету у перерозподілі частини вартості національного продукту.

 84. Бюджет як фінансова база реалізації функцій держави.

 85. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку держави.

 86. Вплив бюджету на економічний і соціальний розвиток країни.

 87. Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі.

 88. Правове регламентування бюджетних відносин.

 89. Бюджет як основний фінансовий план держави, його характеристика.

 90. Показники, що характеризують стан бюджету. Бюджетний дефіцит і профіцит: оцінка доцільності та фактори, що їх обумовлюють.

 91. Бюджетний устрій і бюджетна система.

 92. Види бюджетів, їх призначення і характеристика.

 93. Бюджетна система України, її склад, характеристика та принципи побудови.

 94. Бюджетна система: поняття, склад, принципи побудови.

 95. Склад і структура бюджетної системи України.

 96. Засади і принципи розмежування видатків між бюджетами.

 97. Основи і методи розподілу доходів між бюджетами.

 98. Міжбюджетні відносини і необхідність їх правового регулювання.

 99. Бюджетні інструменти фінансового регулювання.

 100. Форми і характер взаємовідносин між бюджетами.

 101. Фінансове вирівнювання. Міжбюджетні трансферти, їх види і характеристика.

 102. Поняття бюджетного процесу, його етапи та їх характеристика.

 103. Класифікація бюджетних доходів. Характеристика структури доходів Державного бюджету України, аналіз тенденцій.

 104. Система доходів бюджету, їх характеристика, структура і особливості формування.

 105. Класифікація бюджетних видатків. Характеристика структури видатків Державного бюджету України. Аналіз тенденцій, які простежуються у видатковій частині Державного бюджету України.

 106. Система видатків бюджету, їх характеристика і структура.

 107. Форми бюджетного фінансування та їх характеристика.

 108. Видатки бюджету на економічну діяльність держави: склад, призначення і роль.

 109. Бюджетні інвестиції у розвиток економіки, їх характеристика і роль.

 110. Порядок і напрями бюджетного фінансування капітальних вкладень.

 111. Операційні видатки бюджету, їх характеристика.

 112. Видатки бюджету на соціальний захист населення, їх склад, призначення та роль.

 113. Житлові субсидії і порядок їх розрахунку.

 114. Склад, призначення і роль видатків бюджету на соціальну сферу.

 115. Основи бюджетного фінансування загальної освіти.

 116. Фонд заробітної плати загальноосвітньої школи, його складові і порядок планування.

 117. Видатки бюджету на дитячі дошкільні заклади та основи їх фінансування.

 118. Видатки бюджету на вищу освіту та основи їх фінансування.

 119. Форми фінансового забезпечення медицини. Основи бюджетного фінансування охорони

 120. Планування фонду заробітної плати лікарів, середнього і молодшого медичного персоналу.

 121. Порядок розрахунку витрат на харчування, медикаменти, на придбання обладнання і м'якого інвентарю в лікарнях і поліклініках.

 122. Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів і його характеристика.

 123. Видатки бюджету на фізичну культуру і спорт та їх характеристика.

 124. Склад видатків бюджету на оборону і засади їх планування.

 125. Видатки бюджету на державне управління, їх склад і призначення.

 126. Бюджетне фінансування органів законодавчої і виконавчої влади.

 127. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу.

 128. Необхідність створення та призначення державних цільових фондів. Принципи їх організації.

 129. Проблеми балансування бюджету. Бюджетний дефіцит.

 130. Управління бюджетним дефіцитом.

 131. Соціальне страхування у контексті соціальних гарантій населенню.

 132. Державне обов'язкове пенсійне страхування.

 133. Недержавне пенсійне забезпечення і його роль у пенсійній системі. .

 134. Особливості фінансів установ і організацій соціальної сфери.

 135. Сутність державного кредиту як фінансової категорії, його необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави. Відмінності державного кредиту від банківського.

 136. Види і форми державного кредиту, їх зміст і характеристика.

 137. Внутрішні державні запозичення, їх доцільність і форми.

 138. Зовнішні державні запозичення, їх доцільність і напрями.

 139. Державний борг, його соціально-економічна сутність, причини та структура.

 140. Поняття місцевих фінансів, їх склад і призначення.

 141. Особливості функціонування фінансів мікрорівня. Сутність і призначення фінансів суб'єктів господарювання, характер, напрями і форми фінансових відносин.

 142. Формування і кругообіг фінансових ресурсів як основа організації фінансів господарюючих суб'єктів.

МОДУЛЬ 2. Фінанси підприємств

Частина І

 1. Сутність та відмінні ознаки фінансів підприємств. Класифікація фінансових відносин підприємств.

 2. Грошові кошти, доходи, грошові фонди підприємств.

 3. Фінансові ресурси підприємств. Поняття, склад і джерела їх формування.

 4. Основи організації фінансів підприємств. Комерційний розрахунок.

 5. Особливості організації фінансів в залежності від форм власності, сфери діяльності, галузі економіки.

 6. Зміст і задачі фінансової роботи на підприємстві.

 7. Сутність та значення грошових розрахунків в діяльності підприємства.

 8. Готівково-грошовий і безготівковий грошовий оборот підприємства.

 9. Форми безготівкових розрахунків, їх переваги та недоліки, принципи організації.

 10. Готівково-грошові розрахунки та сфера їх використання. Організація готівково-грошових розрахунків підприємства.

 11. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для господарської діяльності. Санкції в системі розрахунків і платежів.

 12. Економічна характеристика та класифікація грошових надходжень за видами діяльності.

 13. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг. Фактори, що впливають на величину виручки.

 14. Планування виручки від реалізації продукції, її розподіл і використання.

 15. Формування і розподіл чистого доходу підприємства.

 16. Доходи від операційної діяльності підприємства

 17. Доходи від інвестиційної діяльності та фінансових операцій.

 18. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Формування і розподіл з прибутку.

 19. Прибуток від реалізації продукції. Фактори, що впливають на прибуток від реалізації продукції.

 20. Методи розрахунку та планування прибутку.

 21. Рентабельність підприємства та його продукції. Методи її визначення і значення, показники рентабельності.

 22. Система оподаткування підприємств та її призначення.

 23. Прямі податки і їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

 24. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

 25. Відрахування підприємства на обов’язкове державне пенсійне страхування.

 26. Відрахування підприємств на обов’язкове державне соціальне страхування.

 27. Сутність і значення оборотних коштів в фінансовому забезпеченні виробничо-господарської діяльності.

 28. Джерела формування оборотних коштів і їх характеристика.

 29. Методи визначення потреби в оборотних коштах.

 30. Показники використання оборотних коштів. Обертання оборотних коштів та шляхи його прискорення.

 31. Причини виникнення потреби підприємств в кредитах. Форми і види кредитів, які використовуються в виробничо-господарській діяльності підприємств.

 32. Банківське кредитування підприємств. Умови і порядок отримання банківського кредиту.

 33. Комерційне кредитування підприємств.

 34. Лізингове кредитування підприємств.

 35. Відтворення основних засобів. Знос та амортизація основних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

 36. Джерела та порядок фінансування капітальних вкладень на підприємстві.

 37. Фінансове забезпечення ремонту основних засобів.

 38. Зміст та задачі фінансового планування на підприємстві.

 39. Методи фінансового планування на підприємстві їх сутність та значення

 40. Поточне і оперативне фінансове планування на підприємстві.

 41. Бюджетування в системі оперативного фінансового планування.

 42. Фінансова криза підприємства, її сутність та причини виникнення.

 43. Економічний зміст фінансової санації підприємства та порядок її проведення.

 44. Форми фінансової санації та фінансові джерела її забезпечення.

 45. Державна фінансова підтримка санаційного підприємства.

Частина ІІ

 1. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

 2. Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового управління.

 3. Класифікація форм фінансування підприємств та критерії прийняття фінансових рішень.

 4. Правила фінансування підприємств.

 5. Модель оцінки доходності капітальних активів (САРМ): загальна характеристика та практичне значення.

 6. Прийняття фінансових рішень в умовах інформаційної асиметрії.

 7. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу.

 8. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання без створення юридичної особи.

 9. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств.

 10. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю.

 11. Власний капітал підприємства, його функції та складові частини.

 12. Статутний капітал та додатковий капітал підприємства.

 13. Курс емісії акцій, порядок розрахунку емісійного доходу, ажіо та дизажіо.

 14. Збільшення статутного капіталу підприємства: цілі, джерела, методи.

 15. Переважні права на придбання цінних паперів нової емісії як інструмент захисту інтересів інвесторів. Розрахунок вартості переважних прав.

 16. Зменшення статутного капіталу підприємства: основні цілі, методи та порядок проведення.

 17. Звіт про власний капітал підприємства.

 18. Забезпечення наступних витрат і платежів як внутрішнє джерело фінансування підприємств.

 19. Чистий грошовий потік (Cach-Flow) як джерело фінансування підприємств. Методи розрахунку Cash-flow.

 20. Звіт про рух грошових коштів (Cash-flow).

 21. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. Фактори дивідендної політики.

 22. Типи дивідендної політики підприємства та теорії в галузі дивідендної політики.

 23. Порядок нарахування дивідендів, джерела та форми виплати дивідендів.

 24. Подрібнення акцій та викуп акціонерним товариством акцій власної емісії як інструменти дивідендної політики.

 25. Оподаткування дивідендів.

 26. Позичковий капітал підприємства, його складові частини та порядок формування.

 27. Умови та порядок одержання суб’єктами господарювання банківських кредитів.

 28. Комерційне кредитування підприємств.

 29. Умови та механізм випуску, розміщення та обслуговування облігацій підприємств

 30. Конвертовані облігації та варанти.

 31. Реорганізація як специфічний напрямок фінансової діяльності підприємств.

 32. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства: злиття, поглинання, приєднання.

 33. Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємств: поділ, виділення.

 34. Оцінка доцільності фінансових інвестицій.

 35. Економічна сутність оцінки вартості підприємства: необхідність, завдання та принципи оцінки вартості підприємства.

 36. Концепція управління вартістю підприємства (VBM)

 37. Економічна додана вартість (EVA) та додана вартість грошового потоку (CVA).

 38. Ставка дисконту та ставка капіталізації.

 39. Сутність та необхідність фінансового контролінгу на вітчизняних підприємствах.

 40. Бюджетування як функція фінансового контролінгу

Частина ІІІ

 1. Сутність і значення фінансового аналізу. Його основні цілі, завдання, принципи.

 2. Класифікація економічних показників, що використовуються у фінансовому аналізі.

 3. Класифікація методів дослідження фінансового стану підприємства: формалізовані та неформалізовані методи.

 4. Порівняльний аналіз, його сутність та основні методи приведення вихідних даних до порівнянного вигляду: метод нейтралізації структурного, вартісного та об’ємного фактора.

 5. Типи детермінованих моделей, що використовуються у фінансовому аналізі.

 6. Зміст, структура, призначення основних форм фінансової звітності. Вимоги, що висуваються до складання фінансової звітності.

 7. Сутність, мета, етапи експрес-аналізу фінансового стану підприємства.

 8. Характеристика основних показників фінансового стану підприємства.

 9. Оцінка структури і динаміки фінансового стану за допомогою порівняльного аналітичного балансу.

 10. Оцінка майна підприємства: основні напрямки аналізу, їх зміст та інструментарій дослідження.

 11. Показники оцінки ліквідності та платоспроможності, методика їх розрахунку, економічна інтерпретація. Фактори, що впливають на нормативний рівень коефіцієнту поточної ліквідності.

 12. Аналіз платоспроможності підприємства. Показники низької платоспроможності, оцінка можливості її відновлення/втрати.

 13. Система відносних показників, що характеризують стійкість фінансового стану, алгоритм їх розрахунку, економічна інтерпретація.

 14. Якісний і кількісний рівень оцінки ділової активності підприємства. Факторний аналіз коефіцієнту стійкого економічного зростання.

 15. Основні показники оцінки рентабельності, їх характеристика.

 16. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості, алгоритм їх розрахунку, економічна інтерпретація.

 17. Задачі, основні напрямки, інформаційне забезпечення аналізу оборотних активів підприємства.

 18. Методи розрахунку фінансово-експлуатаційної потреби в оборотному капіталі.

 19. Основні показники оцінки стану й ефективності використання оборотних активів підприємства.

 20. Аналіз джерел формування, структури та розміщення оборотного капіталу.

 21. Оцінка причин змін загальної суми власних оборотних коштів.

 22. Оцінка стратегії фінансування оборотних активів.

 23. Зміст аналітичної роботи щодо формування та використання товарно-матеріальних запасів. Оцінка оборотності виробничих запасів.

 24. Економічна сутність та види дебіторської заборгованості; оцінка причин її виникнення, факторів, що впливають на її величину.

 25. Основні напрямки аналітичної роботи щодо управління дебіторською заборгованістю: аналіз структури та оборотності дебіторської заборгованості, оцінка можливості надання знижки та умов отримання і надання кредиту.

 26. Аналіз оборотності та ефективності використання оборотних коштів.

 27. Економічна сутність та значення фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами.

 28. Сутність прямого методу аналізу руху грошових коштів, способи його здійснення, переваги та недоліки.

 29. Сутність непрямого методу аналізу руху грошових коштів, послідовність та правила його здійснення.

 30. Структурний аналіз вхідних та вихідних грошових потоків в розрізі господарської, інвестиційної та фінансової діяльності. Основні напрямки використання інформації про рух грошових коштів.

 31. Оцінка залишку грошових коштів з позиції оптимізації їх рівня в складі оборотного капіталу: моделі Баумоля та Міллера-Ора.

 32. Методи оцінки інвестиційних проектів: метод визначення строку окупності, чистого приведеного ефекту, індексу рентабельності.

 33. Аналіз альтернативних проектів, пов‘язаних з інвестиційною діяльністю.

 34. Завдання здійснення оцінки джерел фінансування підприємства. Структура капіталу підприємства.

 35. Аналіз наявності, структури та динаміки джерел формування майна підприємства.

 36. Методичні підходи до оцінки вартості капіталу.

 37. Оцінка ефективності використання власного і позикового капіталу. Ефект фінансового важеля.

 38. Значення та зміст основних напрямків аналізу майна підприємства. Аналіз динаміки складу і структури майна підприємства.

 39. Задачі та основні показники оцінки ефективності використання основних засобів та нематеріальних активів.

 40. Формування та розподіл фінансових результатів підприємства. Задачі аналізу прибутку.

 41. Оптимізація обсягів виробництва, прибутку, витрат в системі “директ-костинг”.

 42. Аналіз кредитоспроможності підприємства.

 43. Аналіз показників структури та ефективності використання джерел фінансування підприємства.

Модуль 3. Страхова справа.

 1. Сутність, функції та принципи страхування.

 2. Поняття класифікації страхування. Ознаки класифікації: історичні, економічні,
  юридичні.

 3. Класифікація за об'єктами страхування, за родом небезпеки; за формами
  проведення; за статусом страхувальника; за спеціалізацією страховика.

 4. Страховий ринок: поняття організаційна структура.

 5. Організаційні форми, порядок створення, функціонування і ліквідації страхових
  компаній.

 6. Об'єднання страховиків та їх функції.

 7. Страховий ринок України: суб'єкти та їх характеристика.

 8. Державне регулювання страхового ринку.

 9. Закон України «Про страхування» та його значення.

 10. Сутність та значення маркетингу в страхуванні.

 11. Доходи страховика: склад, напрямки збільшення.

 12. Витрати страховика. Собівартість страхової послуги.

 13. Прибуток страховика: склад, порядок обчислення.

 14. Оподаткування доходів страхових компаній.

 15. Фінансова надійність страхової компанії, сутність, законодавчі вимоги.

 16. Перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності страховика.

 17. Платоспроможність страховика. Показники платоспроможності.

 18. Ресурси страховика; фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні.

 19. Контроль за діяльністю страховиків.

 20. Перестрахування: сутність і форми проведення.

 21. Особливості факультативних і облігаторних договорів перестрахування.

 22. Держфінпослуг та його функції стосовно нагляду за страховою діяльністю.

 23. Страхова послуга як специфічний товар.

 24. Ознаки, що характеризують страхову послугу.

 25. Економічна необхідність страхової послуги фізичним і юридичним особам.

 26. Служба маркетингу страхової компанії та її функції.

 27. Канали реалізації страхових послуг та їх характеристика.

 28. Прямий продаж страхових послуг: переваги і недоліки.

 29. Страхові агенти та їхні функції.

 30. Продаж страхових послуг через страхових посередників: переваги і недоліки.

 31. Страхові брокери та їхні функції.

 32. Роль реклами в реалізації страхових послуг.

 33. Види страхової реклами та вимоги до неї.

 34. Контроль з боку страхових компаній та держави за реалізацією страхових послуг.

 35. Найбільш поширені види страхових послуг, що пропонуються в Україні фізичним і
  юридичним особам.

 36. Страхова угода та її основні етапи.

 37. Заява про страхування: форма подання, зміст, значення.

 38. Андеррайтинг: поняття, сутність та задачі.

 39. Договір страхування та його зміст.

 40. Порядок укладення договору страхування.

 41. Страховий поліс як форма договору страхування; зміст, зв'язок з правилами
  страхування.

 42. Врегулювання вимог страхувальників щодо відшкодування збитків.

 43. Аварійний комісар: поняття, функції.

 44. Страховий акт: зміст, порядок складання.

 45. Сутність страхування життя.

 46. Таблиця смертності: призначення, зміст, порядок складання.

 47. Змішане страхування життя.

 48. Страхування до вступу в шлюб.

 49. Страхування життя дітей.

 50. Довічне страхування.

 51. Страхування пенсій: необхідність, сутність.

 52. Сучасний стан і проблеми страхування життя в Україні.

 53. Сутність та значення страхування громадян від нещасних випадків.

 54. Обов'язкове страхування громадян від нещасних випадків: необхідність та
  сутність.

 55. Добровільне страхування громадян від нещасних випадків: необхідність та
  сутність.

 56. Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків та його сутність,

 57. Колективне страхування громадян від нещасних випадків та його сутність.

 58. Обов'язкове особисте страхування громадян від нещасних випадків на транспорті.

 59. Страхування дітей від нещасних випадків.

 60. Страхування спортсменів від нещасних випадків.

 61. Медичне страхування: необхідність і сутність.

 62. Суб'єкти медичного страхування та взаємовідносини між ними.

 63. Страхова медична компанія та її місце в системі медичного страхування.

 64. Вимоги до лікувально-профілактичних установ, що діють в системі медичною
  страхування.

 65. Обов'язкова форма медичного страхування: її сутність та проблеми впровадження
  в Україні.

 66. Добровільна форма медичного страхування та її сутність.

 67. Універсальні та спеціалізовані поліси медичного страхування.

 68. Медичне страхування громадян, що виїжджають за кордон.

 69. Види полісів страхування майна від вогню та їх особливості.

 70. Страхування майна від вогню та інших небезпек.

 71. Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження
  застрахованого майна.

 72. Страхування ризиків впровадження нової техніки і технології.

 73. Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції, що
  виробляється.

 74. Страхування відповідальності товаровиробників за забруднення довкілля,

 75. Система страхового забезпечення та її сутність.

 76. Страхування відповідальності роботодавця.

 77. Страхування майна сільськогосподарських підприємств: форми і види страхування.

 78. Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.

 79. Страхування тварин сільськогосподарських підприємств.

 80. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.

 81. Необхідність страхування технічних ризиків. Види страхування.

 82. Страхування будівельного підприємця від всіх ризиків.

 83. Страхування машин від поломок.

 84. Страхування монтажних ризиків.

 85. Сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків.

 86. Сутність та економічний зміст страхування кредитних ризиків.

 87. Організаційні форми страхування кредитів та їх характеристика.

 88. Страхування експортних кредитів.

 89. Страхування ризику непогашення кредиту.

 90. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту.

 91. Поняття автотранспортного страхування. Види страхування.

 92. Страхування автомобілів (каско).

 93. Міжнародна система «Зелена картка»: виникнення та сутність.

 94. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Форми
  страхування.

 95. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних
  засобів.

 96. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції.

 97. Страхування вантажів, що перевозять автомобільним транспортом.

 98. Економічна необхідність і особливості страхування морських ризиків.

 99. Клуби взаємного морського страхування та їх призначення.

 100. Страхування морських суден.

 101. Страхування вантажів, що перевозять морським транспортом.

 102. Морське страхове бюро України: виникнення, функції.

 103. Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків. Види страхування.

 104. Страхування повітряних суден.

 105. Страхування відповідальності власників повітряних суден.

 106. Авіаційний поліс Ллойда.

 107. Необхідність та особливості космічного страхування.

 108. Види космічного страхування.

 109. Страховий захист особистої власності громадян: необхідність, види
  страхування.

 110. Страхування будівель громадян.

 111. Страхування тварин, які належать громадянам.

 112. Страхування домашнього майна громадян.

 113. Страхування професійної відповідальності громадян.

 114. Страховий захист майна громадян в Україні: сучасний стан, проблеми розвитку.

 115. Асортимент страхових послуг який пропонується в Україні фізичним і
  юридичним особам.Схожі:

Об\Концепція реформування публічної адміністрації в Україні
Сучасний стан публічної адміністрації та об’єктивні передумови адміністративної реформи в Україні
Об\План Наука, історичні передумови виникнення. Основні етапи становлення...
Відійшли у минуле ті часи, коли науку розцінювали як дещо зовнішнє у ставленні до культури. На сучасному етапі розвитку філософії...
Об\Передумови виникнення Запорізької Січі, використання її урядом Речі...
Вступ
Об\Гроші, виникнення грошей, історія виникнення грошей
Отже, закономірності виникнення та еволюції грошей І грошових систем, закони їх розвитку, основні причини інфляції, її сутність та...
Об\У процесі навчання поєднуються різноманітні об´єктивні І суб´єктивні...
У процесі навчання поєднуються різноманітні об´єктивні І суб´єктивні чинники. Попри важливість кожного з них, ефективність навчання...
Об\1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення
Навчальний посібник підготували З. Є. Шершньова (основний автор) та С. В. Оборська (підрозд 7, 2 І 4 І участь у оформленні решти...
Об\13. Правомірна поведінка І правопорушення (4 год.)
Для глибшої характеристики правової поведінки тре^ба роз­глянути її об'єктивні та суб'єктивні ознаки. Виходячи з наведе­ного вище,...
Об\Тема: «Договір лізингу»
Розділ історичні передумови виникнення договору лізингу та його правове регулювання в Україні
Об\Перечень вопросов экзаменационных билетов по дисциплине „финансы”
Сутність фінансів як економічної категорії. Характерні ознаки фінансів та функції фінансів
Об\1. Об'єктивні передумови та напрями ринкової трансформації економіки...
Найважливішою ознакою вітчизняної економіки є її трансформаційний характер, пов'язаний з якісними перетвореннями основоположних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка