Конспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування»
НазваКонспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування»
Сторінка1/38
Дата конвертації04.03.2013
Розмір3.08 Mb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Фінанси > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»

для студентів напряму підготовки 0501

спеціальності 7.050104 «ФІНАНСИ»

усіх форм навчання та слухачів ЦПО


Суми

Видавництво СумДУ

2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів напряму підготовки ^ 0501

спеціальності 7.050104 «ФІНАНСИ»

усіх форм навчання та слухачів ЦПО

Затверджено

на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни

“Соціальне страхування”.

Протокол №1 від 28.08.09р.

Суми

Видавництво СумДУ

2009
Соціальне страхування: Конспект лекцій / Укладачі: П.В. Тархов, В.М. Боронос, Е.Г. Козін, К.В. Савченко.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 164 с.

Кафедра фінансів


Зміст

С.


1.1 Передмова 6

1.2 Необхідність та економічний зміст соціального страхування 8

1.3 Становлення та розвиток соціального страхування 12

1.4 Контрольні запитання 18

2.1 Фінансовий механізм регулювання соціального страхування 19

2.2 Фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування 22

2.3 Контрольні запитання 27

Тема 3 Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності 28

3.1 Теоретико-організаційні засади загальнообов’язкового державного 28

соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 28

та витратами, зумовленими народженням та похованням 28

3.2 Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 30

3.2.1 Джерела формування бюджету Фонду соціального страхування з 31

тимчасової втрати працездатності 31

3.2.2 Платники страхових внесків та їх реєстрація 31

3.2.3 Розмір страхових внесків, порядок їх нарахування та строки сплати 33

3.2.4 Права, обов'язки та відповідальність страхувальників 34

3.2.5 Контроль за надходженням коштів до ФСС ТВП 36

3.3 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку 37

виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 37

3.4 Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням з 39

тимчасової втрати працездатності 39

3.4.1 Загальні положення 39

3.4.2 Допомога на період тимчасової непрацездатності 41

3.4.3 Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 44

3.4.4 Допомога при народженні дитини 45

3.4.5 Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 46

3.4.6 Допомога на поховання 47

3.4.7 Порядок планування, обліку та видачі путівок на санаторно-курортне 48

лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей, 48

придбаних за рахунок коштів ФСС ТВП 48

3.5 Управління соціальним страхуванням з тимчасової втрати 49

працездатності 49

3.6 Контрольні запитання 51

Тема 4 Страхування від нещасного випадку на виробництві та 53

професійних захворювань 53

4.1 Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань: завдання, принципи та особливості 53

4.2 Фонд соціального страхування від нещасного випадку на 56

виробництві та професійних захворювань: структура, завдання та 56

повноваження 56

4.3 Доходи бюджету Фонду соціального страхування від нещасного 57

випадку на виробництві та професійних захворювань 57

4.3.1 Джерела формування доходів ФСС НВВ 57

4.3.2 Платники страхових внесків 58

4.3.3 Страхові внески та тарифи 59

4.3.4 Обов'язки та відповідальність платників 62

4.3.5 Контроль за надходженням коштів до ФСС НВВ 63

4.4 Матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі настання 63

нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань 63

4.4.1 Загальні положення 64

4.4.2 Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 67

4.4.3 Одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого 67

4.4.4 Щомісячна страхова виплата 68

4.4.5 Виплата грошової суми за моральну (немайнову) шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому 69

4.4.6 Страхова виплата потерпілому при тимчасовому переведенні його на більш легку роботу 70

4.4.7 Страхова виплата потерпілому під час його професійної реабілітації 70

4.4.8 Виплата одноразової допомоги у разі смерті потерпілого 70

4.4.9 Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право у разі втрати годувальника 71

4.4.10 Відшкодування витрат на поховання потерпілого 72

4.4.11 Інші види матеріального забезпечення та соціальні послуги 72

4.5 Контрольні запитання 73

Тема 5 Соціальне страхування на випадок безробіття 75

5.1 Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття 75

5.2 Доходи бюджету Фонду загальнообов'язкового державного 78

соціального страхування на випадок безробіття 78

5.2.1 Джерела формування доходів бюджету ФСС ВБ 79

5.2.2 Платники страхових внесків, порядок їх реєстрації та обліку 79

5.2.3 Розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне 81

соціальне страхування на випадок безробіття 81

5.2.4 Порядок обчислення і строки сплати страхових внесків 82

5.2.5 Звітність платників страхових внесків 82

5.2.6 Контроль за сплатою страхових внесків 83

5.2.7 Відповідальність платників страхових внесків 84

5.3 Видатки бюджету Фонду загальнообов'язкового державного 86

соціального страхування на випадок безробіття 86

5.3.1 Характеристика матеріального забезпечення та соціальних послуг 86

5.3.2 Допомога у зв’язку з безробіттям: умови, розмір і тривалість виплати 87

5.3.3 Допомога із часткового безробіття: умови надання, розмір та 89

тривалість виплати 89

5.3.4 Матеріальна допомога у період професійної підготовки, 90

перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного 90

5.3.5 Матеріальна допомога у зв’язку з безробіттям 93

5.3.6 Одноразова матеріальна допомога 95

5.3.7 Допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, 95

яка перебувала на його утриманні 95

5.4 Забезпечення незастрахованих осіб 96

5.5 Управління страхуванням на випадок безробіття 96

5.6 Контрольні запитання 97

Тема 6 Пенсійне страхування 99

6.1 Теоретичні основи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 100

6.2 Пенсійний фонд України: завдання, функції, права 102

6.3 Джерела формування доходів бюджету Пенсійного фонду 105

6.4 Платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування 106

6.5 Ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування 108

6.6 Механізм сплати збору на обов'язкове державне пенсійне 110

страхування з окремих видів господарських операцій 110

6.6.1 Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування 110

з операцій із купівлі-продажу валюти 110

6.6.2 Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування 110

з продажу ювелірних виробів 110

6.6.3 Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості легкового автомобіля 110

6.6.4 Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування 111

з продажу тютюнових виробів 111

6.6.5 Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування 111

з операції із купівлі-продажу нерухомого майна 111

6.6.6 Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування 111

з вартості послуг стільникового мобільного зв'язку 111

6.7 Видатки Пенсійного фонду та їх характеристика 112

6.7.1 Поняття та види пенсій 113

6.7.2 Пенсії за віком 114

6.7.3 Особливості пільгового пенсійного забезпечення за віком окремих категорій громадян 118

6.7.3.1 Пенсійне забезпечення наукових працівників відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 118

6.7.3.2 Пенсії громадянам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи 120

6.7.3.3 Пенсійне забезпечення за віком учасників та інвалідів війни, 122

а також сімей загиблих воїнів 122

6.7.3.4 Пенсії багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства 122

6.7.3.5 Пенсії на пільгових умовах залежно від умов виробництва 122

6.7.4 Пенсії за інвалідністю 124

6.7.5 Особливості пенсійного забезпечення за інвалідністю окремих категорій громадян 126

6.7.5.1 Пенсії за інвалідністю військовослужбовцям і працівникам 126

органів внутрішніх справ 126

6.7.5.2 Пенсії за інвалідністю особам, які потерпіли внаслідок 127

Чорно­бильської катастрофи 127

6.7.5.3 Пенсії за інвалідністю науковим (науково-педагогічним) працівникам 127

6.7.6 Пенсії за вислугу років 128

6.7.6.1 Пенсійне забезпечення громадян, які проходили військову службу чи службу в органах внутрішніх справ 129

6.7.6.2 Пенсія за вислугу років працівникам цивільної авіації та льотно-випробувального складу 130

6.7.6.3 Пенсії за вислугу років державним службовцям, суддям, працівникам прокуратури і митних органів 131

6.7.6.4 Пенсії за вислугу років окремим категоріям працівників інших галузей національної економіки 133

6.7.7 Пенсії на випадок втрати годувальника 137

6.7.7.1 Пенсійне забезпечення сімей військово­службовців 138

6.7.7.2 Пенсії сім'ям за Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської ка­тастрофи» 139

6.7.7.3 Пенсії сім'ям за Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 139

6.7.7.4 Пенсії сім'ям за законодавством про вислугу років 140

6.7.8 Соціальні пенсії 140

6.8 Контрольні запитання 141

Тема 7 Медичне страхування 143

7.1 Становлення та розвиток медичного страхування в Україні 143

7.2 Сутність, завдання і форми медичного страхування 146

7.3 Характеристика ринку добровільного медичного страхування в Україні 154

7.4 Перспективи розвитку обов'язкового медичного страхування в Україні 157

7.5 Контрольні запитання 162

Тема 8 Удосконалення соціального страхування в Україні 163

8.1 Проблеми соціального страхування 163

8.2 Напрями реформування соціального страхування 165

8.3 Контрольні запитання 167

Список літератури 168

Тема 1 Сутність соціального страхування
1.1 Передмова.

1.2 Необхідність та економічний зміст соціального страхування.

1.3 Становлення та розвиток соціального страхування.

1.4 Контрольні запитання.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування» iconКонспект лекцій з дисципліни "Культурологія" для студентів напряму підготовки 020210
Конспект лекцій з дисципліни "Культурологія" /професор В. Г. Чуприна, ст викладач С.І. Афанасьєва, О. П. Сандік, Херсон. Хнту. 2009...
Конспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування» iconКонспект лекцій з дисципліни «Документознавство»
...
Конспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком”...
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування» iconКонспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних...
Текст лекцій з курсу «аск та оптимізація режимів енергосистем» для студентів електроенергетичного факультету
Конспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування» iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» Одеса 2010
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Конспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування» iconКонспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Конспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування» iconКонспект лекцій
Корпоративне управління для бакалаврів: конспект лекцій / укладач О. М. Соляник. – Суми: Сумський державний університет, 2011. –...
Конспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування» iconКонспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”)....
Конспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування» iconКонспект лекцій Частина 1 Загальна мінералогія
Скакун Л. З. Мінералогія. Конспект лекцій. Ч. – Львів: Видавничий центр лну ім. Івана Франка, 2002. – 82 с
Конспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування» iconКонспект лекцій Частина II суми
Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / укладачі: В. В. Божкова, Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер. – Суми : Сумський державний університет,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка