Сутність фінансів підприємства. Предмет, цілі та задачі
Скачати 72.33 Kb.
НазваСутність фінансів підприємства. Предмет, цілі та задачі
Дата конвертації04.03.2013
Розмір72.33 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы

Сутність фінансів підприємства. Предмет, цілі та задачі

§1.Поняття фінансів підприємстваЕкономіка немислима без відповідної їй фінансової системи, що може розглядатися як «кровоносна система» будь-якої економіки, що забезпечує в ній рух безготівкових і наявних грошових потоків. Прискорення або уповільнення цього руху, збільшення або зменшення повновагості грошової одиниці – усе це значною мірою визначає прогрес або регрес в економічній сфері.

Термін “фінанси” походить від латинського слова financia, що означає готівку, доход. У широкому змісті - грошові обіг, грошові кошти. Дійсно гроші є обов'язковою умовою існування фінансів, тому що останні є суспільною формою, обумовлені існуванням перших. У самому загальному виді фінанси - це грошові відносини, зв'язані з утворенням і використанням грошових фондів.

^ Фінанси на рівні макроекономіки - це специфічна форма виробничих відносин, що виникають у зв'язку з розподілом і перерозподілом частини сукупного суспільного продукту, головним чином, чистого доходу і формування на цій основі централізованих і децентралізованих фондів коштів, використовуваних на меті розширеного відтворення і задоволення загальнодержавних потреб.

^ Таким чином, існують загальнодержавні фінанси і фінанси суб'єктів господарювання.

До загальнодержавних фінансів відносяться: державний бюджет, позабюджетні фонди, державний кредит.

Фінанси суб'єктів господарювання включають: фінанси підприємств, що функціонують на комерційних початках, фінанси установ і організацій, що здійснюють некомерційну діяльність і фінанси громадських організацій.

Фінансова сфера обрамляє внутрівиробничий процес, у рамках якого за допомогою комбінування факторів виробництва виготовляються товари і послуги. Поряд з цим відбувається реалізація товарів і послуг (організація і діяльність сфери збуту), установка і технічне обслуговування устаткування, підтримка необхідного рівня складських запасів.

Фінансова сфера двусторонне зв'язана з реальною зовнішньою сферою (покупка і продаж товарів і послуг). З одного боку, потік фінансових засобів направляється на придбання робочої сили, засобів виробництва, сировини, технології у формі ліцензій і т.д. З іншого боку, фінансові засоби надходять з ринків збуту.

Відтоки засобів державі у виді податкових платежів і припливи у виді субсидій залежать як від виробничих результатів, так і від законодавства по оподатковуванню

Нарешті підприємство зв'язане з ринками грошей і капіталів. Для забезпечення ліквідності потрібні взаємно погоджені припливи власного і стороннього капіталу, яким протистоять відтоки у виді вилучень, процентних платежів і погашень кредитів. Саме ця сфера називається економікою фінансів

У процесі потоку товарів і фінансових засобів між суб'єктами господарювання виникають різні фінансові відносини

^ До фінансових відносин, що визначають зміст фінансів підприємств, відносяться наступні види грошових відносин, що опосередковують рухи чистого доходу в різних формах :

- грошові відносини підприємств з іншими суб'єктами, що хазяюють, виникаючі при купівлі-продажу товарів і послуг.

- грошові відносини між державою і суб'єктами, що хазяюють, зв'язаними з платежами в бюджет у різних формах і фінансуванню з держбюджету

- грошові відносини суб'єктів, що хазяюють, зі своїми працівниками,

- грошові відносини між підприємствами і банківською системою

Перераховані вище види грошових відносин складають зміст фінансів підприємств

^ Фінанси підприємств – грошові відносини, зв'язані зі створенням, розподілом і використанням грошових фондів і нагромаджень у сфері виробництва і реалізації.
^

§2.Фінансово-економічні процеси на підприємстві


У будь-який момент підприємство може розглядатися як сукупність капіталів, що надходять з різних джерел: від інвесторів, що вкладають свої засоби в капітал компанії, кредиторів, сужающих визначені суми, а також доходів, отриманих у результаті діяльності фірми. Засобу, сформовані за рахунок усіх цих джерел, направляються на різні цілі. Це і придбання основних засобів, призначених для виробництва товарів і послуг, і створення товарних запасів і фінансування дебіторської заборгованості. Це також готівка і ліквідні цінні папери, використовувані як при угодах, так і в ліквідних цілях. Загальний капітал фірми змінюється, подібні зміни капіталу фірми називають рухом капіталу. Але рух капіталу повинен відбувається тільки відповідно до визначеного плану, що є предметом курсу фінансів підприємства.

^ Планування руху капіталу або ефективне нарощування і розподіл капіталу при оптимальній орієнтації на меті підприємства складає предмет вивчення курсу

Складовою частиною економіки фінансів є рішення в області інвестицій. Під фінансуванням як частиною економіки фінансів розуміється часте залучення грошей (капіталу) на час, а інвестиції – це зв'язування (вкладання) грошей на час у підприємство.Фінансово-економічні процеси впливають на суму балансу і його структуру, тобто спостерігається приріст суми балансу, зменшення підсумку балансу і перерозподіл усередині балансу. Усі зміни в активній частині балансу - активні процеси руху капіталу. Зміни в пасивної - пасивні процеси руху капіталу.

Якщо розглядати рух капіталу як потік надходжень (прихід) і платежів (витрата), то фінансово-економічні процеси можна розглядати в такий спосіб:


Потік платежів

Вплив на баланс

Ринок

Прихід

Утворення капіталу (прибуток)

Ринок збуту
Вивільнення капіталу (амортизація)

Ринок збуту
Приріст капіталу (пайове фінансування)

Фінансовий ринок

Витрата

Зменшення капіталу

Фінансовий ринок
Зв'язування капіталу (інвестиції в осн. і обор. засобу)

Ринок придбання^

§3.Ціль діяльності підприємства. Функції і задачі керування фінансами на підприємстві


Ефективне керування рухом капіталу в рамках фірми припускає наявність визначеної мети її розвитку, що дає можливість оцінити ефективність того або іншого фінансового рішення. Незважаючи на наявність дуже різноманітних цілей, основний усі таки є максимальне збільшення добробуту її власників.

Якщо мова йде про одноособове володіння або про товариства, то це збільшення їхнього майна, якщо мова йде про корпорації, то власність членів корпорації підтверджується відповідною часткою акціонерного капіталу, а їхній добробут асоціюється з ринковою ціною акцій фірми. Якщо розглядати подцели, то серед них необхідно виділити максимізацію прибутку і створення вартості.

^ Сучасне керування фінансовою діяльністю підприємства включає вивчення дій, зв'язаних із придбанням, фінансуванням, керуванням активами.

Відповідно, основні функції керування фінансами зводяться до прийняття рішень у трьох напрямках:

 • інвестиції,

 • фінансові рішення

 • рішення, зв'язані з керуванням активами.

Таким чином, керування фінансами включає також пошук відповідей на питання про те, який повинна бути структура активів:

 • співвідношення грошових ресурсів і культурно-матеріальних цінностей,

 • як вони повинні розподілятися між підрозділами фірми,

 • визначення дивідендної політики, і т.д.,

 • яким образом розподіляються грошові кошти на підприємстві,

яким образом відбувається мобілізація коштів.
^ Отже, фінансовий директор займається

1) ефективним розподілом фондів у рамках підприємства

2) мобілізацією засобів на як можна більш вигідних умовах.

Дані функції визначають основні задачі керування фінансами - максимізація добробуту акціонерів компанії. забезпечити ліквідність при обліку надходжень і виплат з реальної сфери і надходжень і виплат у виді субсидій, а також податків.

^ Для того щоб ефективно розподіляти фонди і займатися їхнім збільшенням, фінансовий директор повинний знати:

- правове і податкове середовище

- функції фінансових ринків і інститутів .

- оцінку вартості грошей з урахуванням фактора часу.

- прогнозування руху грошей і оцінка його впливу на фінансовий стан фірми.

- ефективне керування поточними активами.

- оцінку інвестиційних проектів

- оцінку ризику фірми.

Отже, розподіл засобів у рамках фірми визначає загальну суму її активів, їхню структуру і ступінь комерційного ризику фірми. Усі ці фактори впливають істотно на вартість фірми.

Другою стороною керування фінансами є мобілізація засобів або придбання фондів. Їхні джерела досить різноманітні. Кожний має відповідні характеристики, обумовлені постачальником капіталу, як те ціна, термін платежу, наявність у визначений момент, можливі перешкоди й інші умови. На підставі цього, фінансовий директор повинний визначити оптимальне сполучення джерел фінансування фірми. Для виконання даної функції фінансовий директор повинний володіти такими поняттями як:

 • оптимальна структура капіталу,

 • фінансовий левередж (використання позикових засобів з фіксованим відсотком для збільшення прибутку власників звичайних акцій (принцип важеля, описує процес кредитування),

 • джерела короткострокового і довгострокового фінансування .

Як було вище зазначене, керування фінансами містить у собі як розподіл засобів усередині фірми, так і придбання фондів. Варто мати через, що розподіл і придбання взаємозалежні в тім змісті, що, приймаючи рішення про інвестування в конкретний актив, необхідно профінансувати це інвестування, причому вартість фінансування впливає на саме рішення про інвестування.
Література:

 1. Гончарук О.В., Кныш М.И., Шопенко Д.В. Керування фінансами підприємств. Санкт-Петербург, 2002, 263

 2. Савчук В.П. Керування фінансами підприємства Москва, Біном, 2003, 480с.

 3. Никонова И.А. Фінансування бізнесу. Москва, альпина паблишер, 2003.-197 с.

 4. Фінанси: Підручник для вузів / Під ред. проф. Л.А. Дробозиной.- М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1999, 527с.

 5. Баранів В.В. Фінансовий менеджмент. Механізми фінансового керування підприємствами в традиційних і наукомістких галузях. Москва, видавництво «Справа», 2002, 271 с.

 6. Вахрин П.И., Що Нели А.С. Фінанси: підручник для вузів.-2-і изд., перераб. І доп.-М.: Видавничо-книготорговельний центр «Маркетинг», 2002.-520с.

7. .Дж.К.Ван Хорн Основи керування фінансами. М. Фінанси і статистика, 1996

Схожі:

Сутність фінансів підприємства. Предмет, цілі та задачі iconПеречень вопросов экзаменационных билетов по дисциплине „финансы”
Сутність фінансів як економічної категорії. Характерні ознаки фінансів та функції фінансів
Сутність фінансів підприємства. Предмет, цілі та задачі iconТема: Основи організації фінансів підприємтсва І управління ними зміст вступ
Сутність І функції фінансів підприємств, їх місце у фінансовій системі країни
Сутність фінансів підприємства. Предмет, цілі та задачі iconТеоретичні питання до курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій»
Задачі економічного вибору. Сутність звичайної задачі оптимізації. Приклади задач оптимізації
Сутність фінансів підприємства. Предмет, цілі та задачі iconПлан вступ розділ І. Методологічні та теорЕтичні аспекти конкурентоспроможності...
Сутність І значення конкурентоспроможності роздрібного торгівельного підприємства
Сутність фінансів підприємства. Предмет, цілі та задачі iconЛекція Тема: Вступ до предмету, предмет та завдання дисципліни
Мета: дати уявлення студентам про предмет, мотивувати на вивчення дисципліни, зацікавити предметом та донести сутність понять група,...
Сутність фінансів підприємства. Предмет, цілі та задачі iconТеоретичні положення формування програми стимулювання продажу товарів...
Сутність та місце стимулювання продажу у системі маркетингових комунікацій підприємства
Сутність фінансів підприємства. Предмет, цілі та задачі icon7: Управління трудовими ресурсами торговельного підприємства
Характеристика трудових ресурсів торговельного підприємства та задачі управління ними
Сутність фінансів підприємства. Предмет, цілі та задачі icon9. Управління поточними витратами торговельного підприємства
Сутність поточних витрат та витрат обігу торговельного підприємства, їх класифікація
Сутність фінансів підприємства. Предмет, цілі та задачі icon1. Сутність та значення реклами у діяльності підприємства
Світова практика ринкової діяльності доводить, що реклама стає органічною складовою системи маркетингових комунікацій І її роль постійно...
Сутність фінансів підприємства. Предмет, цілі та задачі iconПлан Вступ; Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів...
Проблеми, що потребують вирішення при формуванні та ефективному використанні фінансових ресурсів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка