Кафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І всеукраїнську науково-практичну
Скачати 58.97 Kb.
НазваКафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І всеукраїнську науково-практичну
Дата конвертації11.03.2013
Розмір58.97 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Шановні колеги!

Кафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «МЕНЕДЖМЕНТ: РОЗВИТОК, ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА», яка відбудеться з 15 листопада по 15 грудня 2012 року у м. Луганськ.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

обмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань теорії та практики менеджменту.

На конференції планується обговорення за такими науковими напрямами:

  • сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту;

  • стратегічний менеджмент;

  • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

  • ділове адміністрування та управління людськими ресурсами;

  • менеджмент і кібернетика: використання інформаційних технологій та математичних методів у менеджменті.

На конференцію приймаються матеріали викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, а також фахівців підприємств різної галузевої належності, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції.

Контрольні дати конференцій

Період проведення конференції

15.11 – 15.12 2012 р.

Кінцевий термін подання матеріалів

5.12.2012 р.

Термін виходу збірника з друку

15.01.2013 р.

Для обговорення і дискусій матеріали конференцій будуть розміщені на web-сайті http://thesis.at.ua/.

За результатами роботи конференцій кожному учаснику будуть направлені збірник тез, програма та сертифікат. Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті.

Умови участі в конференції та публікації тез

1. Форма участі в конференції: заочна.

2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді.

3. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

4. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на участь, матеріали доповіді, скановану копію квитанції (у 3-денний термін після підтвердження відповідності встановленим вимогам).

5. Файли назвати за прикладом: Petrov_Zayava; Petrov_Tezy; Petrov_Chek.

6. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

7. Вартість участі в конференції, публікації і пересилки друкованих матеріалів становить: 40 грн. за 1 стор.

8. Вартість додаткового примірника збірника становить 40 грн.
Бланк заявки учасника та шаблон оформлення тез можна знайти на сайті конференції http://thesis.at.ua

Вимоги до оформлення тез

1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – три особи. Якщо науковий керівник здобувача не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно.

2. Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок, які не нумерувати. Формат – А5, гарнітура – MS Word for Windows.

3. Параметри сторінки: розмір – A5, поля зверху, знизу, справа – 2 см, зліва – 1,5 см; шрифт Тimes New Roman, 10 пт; міжрядковий інтервал – 1; абзац – 1 см; вирівнювання основного тексту по ширині.

4. Тези розпочинаються заголовком (напівжирним), наступний рядок – ініціали й прізвище авторів (через кому, якщо декілька), наступний рядок – назва організації, звідки автори, місто, держава; все по центру.

5. Рисунки і таблиці повинні не перевищувати за шириною 10 см, за висотою – 16 см.

6. В кінці тексту – через один пробіл – наводиться Література (жирним і по центру). По тексту тез посилання на літературне джерело подається у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.

7. Всі формули мають бути набраними в редакторі Microsoft Equation-3.0.

8. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових тез.

9. Тези, які пройдуть конкурсний відбір та будуть визнані комісією кращими, можуть бути рекомендовані до публікації у вигляді наукової статті у збірнику «Економіка. Менеджмент. Підприємництво» (http://eme.ucoz.ua).

10. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова організаційного комітету:

Голубенко О. Л., д.т.н., професор, ректор СНУ ім. В. Даля, заслужений діяч науки і техніки України, член-кор. АПН України.

Співголови організаційного комітету:

Козаченко Г. В., д.е.н., професор, заступник голови, завідуюча кафедрою менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В. Даля, заслужений діяч науки і техніки України

Даніч В. М., д.е.н., професор, заступник голови, декан факультету менеджменту СНУ ім. В. Даля.

Члени організаційного комітету:

Колосов А.М., д.е.н., професор кафедри менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В. Даля;

^ Ляшенко О.М., к.е.н., професор кафедри менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В. Даля;

Ладико І. Ю., к.е.н., доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В. Даля;

Гуськова О. В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В. Даля;
Адреса оргкомітету: вул. Тухачевського, 11 (12-й корпус), ауд. 315, м. Луганськ, 91050, Україна.
Контактні особи:

Гуськова Ольга Володимирівна,

т. (050) 621-00-01

Моісєєв Олександр Володимирович,

т. (050) 348-81-99

Тел.: +38 (0642) 47-12-50

Факс: (0642) 47-12-50
MRTP@ukr.net

http://thesis.at.ua

Заявка

на участь у І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Менеджмент: розвиток, теорії та практика» на тему:

„______________________________________”.


Прізвище, ім’я та по батькові
Наукова ступінь, вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Назва доповіді, секція
Вказати, чи потрібен додатковий екземпляр збірника
Поштова адреса: вулиця, дім, квартира, населений пункт,

район, область, країна (для іноземців), індекс
Телефони (мобільний, домашній, робочий)
E-mail

Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення

Реквізити для оплати оргвнеску:

ПП Романченко О.О., ЄДРПОУ 2839501993

р/р № 26007130498 в ЦВ ОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805

Призначення платежу: «За консультаційні та інформаційні послуги без ПДВ. Прізвище та ініціали»

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИІ ВСЕУКРАЇНСЬКА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

"МЕНЕДЖМЕНТ: РОЗВИТОК, ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА"

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
15.11 – 15.12.2012 р.

Луганськ

Схожі:

Кафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І всеукраїнську науково-практичну iconПрограмний комітет конференції
Голубенко О. Л. – голова конференції, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, член-кореспондент...
Кафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І всеукраїнську науково-практичну iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Кафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І всеукраїнську науково-практичну iconIнтернет сторінка географічного факультету Київського національного...
Гладкий Олександр Віталійович, 23 р., кафедра економічної І соціальної географії географічного факультету Київського національного...
Кафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І всеукраїнську науково-практичну iconПерелік основних будівельних об’єктів житлової сфери міста Луганська в 2007 році
Житловий комплекс «Оксфорд» біля Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля кв. Молодьожний
Кафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І всеукраїнську науково-практичну iconПерелік основних будівельних об’єктів житлової сфери міста Луганська в 2006 році
Житловий комплекс «Оксфорд» біля Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля кв. Молодьожний
Кафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І всеукраїнську науково-практичну iconМіністерство освіти І науки україни українська спілка германістів...
Запрошуємо Вас взяти участь у VІII міжнародній науково-практичній конференції «Мови І світ: дослідження та викладання», яка відбудеться...
Кафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І всеукраїнську науково-практичну iconЗвіт про міжнародну науково-практичну конференцію „актуальні проблеми...
Про міжнародну науково-практичну конференцію „актуальні проблеми економічної безпеки та митної політики україни”
Кафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І всеукраїнську науково-практичну iconМузей мистецтв імені богдана та варвари ханенків посольство азербайджанскої...
Біленко Г.І., зав. Відділу Східного мистецтва Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків
Кафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І всеукраїнську науково-практичну iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Екологічний профіль
Царик Любомир Петрович — кандидат географічних наук, в о професора кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін...
Кафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І всеукраїнську науково-практичну iconПоложення про олімпіади Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на денну та заочну форми навчання, за рахунок видатків державного бюджету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка