Уроку Тема уроку
Скачати 246.72 Kb.
НазваУроку Тема уроку
Дата конвертації16.03.2013
Розмір246.72 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Фізика > Урок

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ФІЗИКИ. 11-А КЛАС. УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ.

уроку

Тема уроку

Домашнє завдання

Дата проведення уроку

Примітки

Тема І ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ (8 ГОДИН)

 

 

1

Вступний інструктаж з т/б. Явище електромагнітної індукції

§1, відповісти на питання

 

 

2

Індукційне електричне поле

§ 2, відповісти на питання

 

 

3

Закон електромагнітної індукції

§ 3, впр 1 (1,2)

 

 

4

Правило Ленца. Електродинамічний мікрофон.

§ 4, 5, відповісти на питання, впр.2

 

 

5

Л/р №1 "Вивчення явища електромагнітної індукції". Інструктаж з т/б.

повт § 1-5

 

 

6

Індуктивність. Самоіндукція

§ 6 впр 3(1,2)

 

 

7

Енергія магнітного поля струму.

§ 7 впр.3(3,4)

 

 

8

Тематичне оцінювання у вигляді заліку за темою: ^ " ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ"

 

 

 

Тема ІІ МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ (13 ГОДИН)

 

 

9

Аналіз т/о. Коливальний рух. Вільні коливання. Аm, Т, υ . Гармонічні коливання

Конспект, задачі в зошиті

 

 

10

Математичний маятник. Формула коливань математичного маятника

Конспект, задачі в зошиті

 

 

11

Л/р №2 "Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника". Інстр. з т/б.

Конспект, задачі в зошиті

 

 

12

Коливання вантажу на пружині. Перетворення енергії в коливальному русі.

Конспект, задачі в зошиті

 

 

13

Вимушені коливання. Резонанс

Конспект, задачі в зошиті

 

 

14

Поширення коливань у пружних середовищах. Довжина хвилі. Зв'язок між λ, v, T (або υ).

Конспект, задачі в зошиті

 

 

15

Поперечні та поздовжні хвилі. Зв'язок між λ, v, T (або υ).

Конспект, задачі в зошиті

 

 

16

Розв'язання задач.

Конспект, задачі в зошиті

 

 

17

Вібрація та її вплив на живі організми

Повідомлення, доповіді.

 

 

18

Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Луна.

Конспект, задачі в зошиті

 

 

19

Інфра- та ультразвук. Екологічні проблеми акустики.

Повідомлення, доповіді.

 

 

20

Розв'язання задач. Підготовка до тематичного оцінювання.

Конспект, задачі в зошиті

 

 

21

Т/О у вигляді к/р за темою: "МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ"

Конспект

 

 

^ Тема ІІІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ (18 ГОДИН)

 

 

22

Аналіз т/о. Гармонічні електромагнітні коливання. Т, υ, φ коливань.

§ 8, задачі у зошиті

 

 

23

Вільні електромагнітні коливання в контурі

§ 9, задачі в зошиті

 

 

24

Перетворення енергії в коливальному контурі

§ 10, відповісти на питання.

 

 

25

Власна υ коливань у контурі. Формула Томсона

§ 11, відповісти на питання.

 

 

26

Розв'язання задач.

повт. § 8-11, впр.4(1-3)

 

 

27

Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм.

§ 14, впр.5

 

 

28

Генератор змінного струму.

§ 15, відповісти на питання

 

 

29

Електричний резонанс.

§ 17, відповісти на питання

 

 

30

Розв'язання задач

повт. § 14,15

 

 

31

Розв'язання задач

§ 17, відповісти на питання

 

 

32

Трансформатор

§ 18

 

 

33

Розв'язання задач

§ 18, впр.6(1,2)

 

 

34

Розв'язання задач

§ 18, впр. 6(3,4)

 

 

35

Передача електроенергії на відстань та її раціональне використання.

§ 19, відповісти на питання

 

 

36

Проблеми пошуку й використання нових, екологічно чистих джерел енергії

§ 20, відповісти на питання

 

 

37

Розвиток енергетики в Україні

Реферати, повідомлення

 

 

38

Розв'язання задач. Підготовка до тематичного оцінювання.

повт. § 8-20, задачі у зошиті.

 

 

39

Тематичне оцінювання у вигляді к/р за темою "ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ"

 

 

 

^ ТЕМА IV "ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ (33 ГОДИНИ)

 

 

40

Аналіз т/о. Електромагнітне поле

§ 21, відповісти на питання

 

 

41

Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення

§ 22, відповісти на питання

 

 

42

Енергія електромагнітної хвилі. Густина потоку випромінювання

§ 25, відповісти на питання

 

 

43

Розв'язання задач

§ 21,22,25, задачі у зошиті

 

 

44

Розв'язання задач

§ 25, задачі у зошиті

 

 

45

Винаходження радіо. Принцип радіотелефонного зв'язку

§ 26,27, відповісти на питання

 

 

46

Радіолокація

§ 29, відповісти на питання

 

 

47

Поняття про телебачення

§ 30, відповісти на питання

 

 

48

Розвиток засобів зв'язку

§ 31, відповісти на питання, доповіді

 

 

49

Розв'язання задач

§ § 29-31

 

 

50

^ Т/О у вигляді заліку за темою: " ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ" І частина

§§ 29-32

 

 

51

Аналіз т/о. Швидкість світла. Методи визначення швидкості світла.

§ 32, відповісти на питання

 

 

52

Принцип Гюйгенса. Закони відбивання та заломлення світла.

§ 33, відповісти на питання

 

 

53

Розв'язання задач на закони заломлення та відбивання світла.

§ 33, відповісти на питання

 

 

54

Л/р №3 "Визначення показника заломлення скла" Інструктаж з Т/Б.

§§ 32, 33

 

 

55

Повне відбивання світла.

§ 34, відповісти на питання

 

 

56

Розв'язання задач

§§ 33,34

 

 

57

Дисперсія світла. Когерентність. Інтерференція світла.

§ 35,37, відповісти на питання

 

 

58

Закон max та min для інтерференції. Інтерференція світла в природі та техніці.

§ 35,37

 

 

59

Дифракція світла

§ 38, відповісти на питання

 

 

60

Л/р №4 "Спостереження інтерференції та дифракції світла". Інструктаж з Т/Б.

§§ 35-38

 

 

61

Дифракційні ґратки

§ 39, відповісти на питання

 

 

62

Л/р №5 "Вимірювання λ світлової хвилі за допомогою дифракційних ґраток". Інстр. Т/Б

§ 39, відповісти на питання

 

 

63

Поляризація світла

§ 40, відповісти на питання

 

 

64

Розв'язання задач на дифракцію світла

§ 38, відповісти на питання

 

 

65

Т/О у вигляді контрольної роботи за темою "Електромагнітні хвилі" ІІ частина

 

 

 

66

Аналіз т/о. Електромагнітне випромінювання різних діапазонів λ хвиль.

§§ 46-48

 

 

67

Електромагнітне випромінювання різних діапазонів λ хвиль.

§§ 46-48

 

 

68

Властивості та застосування різних видів випромінювань

§§ 46-48

 

 

69

Внесок І.П. Пулюя в дослідження рентгенівського випромінювання. Шкала ЕМВ.

реферати, повідомлення, § 48

 

 

70

Енергія ЕМХ. Дія ЕМВ на живі організми. Захист від дії ЕМВ

реферати повідомлення

 

 

71

Розв'язання задач. Підготовка до тематичного оцінювання.

§§ 33-41

 

 

72

Т/О у вигляді контрольної роботи за темою "Електромагнітні хвилі"

 

 

 

^ ТЕМА V "ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ" (2 ГОДИНИ)

 

 

73

Аналіз т/о. Принцип відносності Ейнштейна. Відносність одночасності. Слідства.

§ 49,50, відповісти на питання

 

 

74

Закон взаємозв'язку маси й енергії

§ 51, відповісти на питання

 

 

^ ТЕМА VI "КВАНТОВА ФІЗИКА (30 ГОДИН)

 

 

 

Розділ І Світлові кванти (10 годин)

 

 

 

75

Фотоелектричний ефект та його закони

§ 52, відповісти на питання

 

 

76

Кванти світла. Рівняння фотоефекту.

§ 53, відповісти на питання, впр.7

 

 

77

Вакуумний та н/провідниковий ф/елементи. Застосування фотоефекту в техніці.

§ 54, відповісти на питання, доповіді

 

 

78

Фотон

§ 55, відповісти на питання

 

 

79

Корпускулярно-хвильовий дуалізм.

§ 56, відповісти на питання

 

 

80

Тиск світла. Досліди Лебедєва. Прояви тиску світла в природі

конспект, доповіді

 

 

81

Розв'язання задач

§ 52,53, відповісти на питання

 

 

82

Хімічна дія світла та її використання

Конспект, задачі в зошиті

 

 

83

Розв'язання задач. Підготовка до тематичного оцінювання.

§§ 52-56 Задачі в зошиті

 

 

84

Т/О у вигляді к/р за темою: " Світлові кванти"

 

 

 

 

Розділ ІІ Атом та атомне ядро (20 годин)

 

 

 

85

Аналіз т/о.Уявлення про будову атома. Відкриття електрона. Досліди Резерфорда. Модель атома

§ 57, відповісти на питання

 

 

86

Квантові постулати Бора.

§ 59,60, відповісти на питання

 

 

87

Поглинання та випромінювання енергії атомом. Непереривний та лінійчатий спектри

§ 61,42, відповісти на питання

 

 

88

Спектри поглинення й випромінювання. Спектральний аналіз та його застосування.

§§ 43-45, відповісти на питання

 

 

89

Л/р № 6 "Спостереження безперервного та лінійчатого спектрів". Інструктаж з Т/Б

§ 42-45, повторити

 

 

90

Лазер. Створення й застосування квантових генераторів.

§ 61, відповісти на питання

 

 

91

Т/О у вигляді к/р за темою: "Будова атома. Спектри. Квантові генератори"

§§ 57-61

 

 

92

Радіоактивність. α, β, γ-випромінювання.Закон радіоактивного розпаду.

§ 62,63,відповісти на питання

 

 

93

Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.

§ 64, відповісти на питання

 

 

94

Склад ядра атома

§ 66, відповісти на питання

 

 

95

Енергія зв'язку атомних ядер.

§ 67, відповісти на питання, впр.10

 

 

96

Ядерні реакції.Енергетичний вихід ядерних реакцій

§ 68,69 впр.11

 

 

97

Одержання та використання радіоактивних ізотопів.

§ 70,71, впр.12

 

 

98

Поглинена доза випромінювання та її біологічна дія. захист від опромінення.

§ 72, відповісти на питання

 

 

99

Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція.

§ 73,74, відповісти на питання

 

 

100

Л/р №7 "Вивчення треків заряджених частинок за фотознімками". Інструктаж з Т/Б

§ 70,71

 

 

101

Ядерні реактори.

§ 75, відповісти на питання

 

 

102

Термоядерні реакції. Проблеми розвитку ядерної енергетики. Чорнобильська катастрофа.

§ 77, реферати

 

 

103

Елементарні частинки та їх властивості. Взаємоперетворення елементарних частинок.

§§ 78,79,81

 

 

104

Т/О у вигляді контрольної роботи за темою: "Атом та атомне ядро"

 

 

 

^ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ (8 ГОДИН)

 

 

105

Інструкція №16. Фізичний практикум №1. Моделювання радіоактивного розпаду.

 

 

 

106

Моделювання радіоактивного розпаду.

 

 

 

107

Інструкція №16. Фізичний практикум №2. Визначення показника заломлення скла за допомогою мікроскопа.

 

 

 

108

Інструкція №16. Фізичний практикум №3. Проведення якісного спектрального аналізу речовини

 

 

 

109

Інструкція № 21. Фізичний практикум №4.

Вимірювання фокусної відстані і оптичної сили лінзи.

 

 

 

110

Інструкція № 20. Фізичний практикум №5. Вивчення коливань пружинного маятника.

 

 

 

111

Інструкція № 16. Фізичний практикум №6. Перевірка закону збереження імпульсу при зіткненні елементарних частинок.

 

 

 

112

Інструкція №16. Фізичний практикум №7.

Визначення показника заломлення води

 

 

 

113

Контрольна робота.

 

 

 

^ УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ (4 ГОДИНИ)

 

 

114

Сучасна наукова картина світу.

 

 

 

115

Фізика і науково-технічний прогрес.

 

 

 

116

Повторення

 

 

 

117

Повторення

 

 

 

118

Повторення

 

 

 

119

Повторення

 

 

 

120

Повторення

 

 

 

121

Повторення

 

 

 

Схожі:

Уроку Тема уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Уроку Тема уроку iconУроку виробничого навчання Тема програми
«Приготування розчинів» бгодин. Тема уроку: Приготування розчинів Методична мета уроку
Уроку Тема уроку iconТема уроку
Тема уроку: “Колiр засіб виразності живопису. Головні кольори. Тепла кольорова гама ”
Уроку Тема уроку iconУрок №1-2 Тема уроку
Тема уроку: Узагальнююче повторення навчального матеріалу за 10клас. Підготовка до діагностичної контрольної роботи
Уроку Тема уроку iconТема уроку 24
Тема уроку 24: Правила поводження у громадському транспорті, на зупинках. Поведінка при дтп
Уроку Тема уроку iconТема уроку: трансформатор (11 клас) Мета уроку
Обладнання уроку: трансформатор лабораторний (36/42В), джерело змінної напруги вс-24, мультиметр dt-830B (або інший), з’єднувальні...
Уроку Тема уроку iconТема уроку: Теорема про при перпендикуляри. Мета уроку
Мета уроку: Навчати через моделювання висувати гіпотези І доводити їх, знаходити способи розв’язку задачі, розвивати логічне мислення...
Уроку Тема уроку iconТема уроку 32
Тема уроку 32: Спілкування з дорослими. Повага до старших І молодших, слабших І немічних, членів сім’ї. Практична робота: "Моделювання...
Уроку Тема уроку iconТема. Хімія — наука про природу. Хімія в навколиш­ньому світі Цілі уроку
Знайомство з класом, вступне слово вчителя, загальні уявлення про структуру курсу хімії в школі, оголошення теми уроку, плану й основних...
Уроку Тема уроку iconУроку Тема уроку
Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень. Самостійна робота
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка