Дидактичний матеріал для вивчення української мови у 7 класі
НазваДидактичний матеріал для вивчення української мови у 7 класі
Сторінка1/9
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.97 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Дидактичний матеріал

для вивчення української

мови у 7 класі


Б.В. Подлєсна

2013
Схвалено радою методичного кабінету

Протокол №3 від 13.03.2013 р.

Рецензенти: Немирович Т.М. – вчитель української мови,

вища категорія

Тунік Ю.О. – директор школи, вища категорія
Упорядник: Подлєсна Б.В. – вчитель української мови

Квітневської ЗОШ І-III ступенів

Дидактичний матеріал для вивчення української мови у 7 класі підібраний із метою вироблення й закріплення навичок із вивчених тем.

Цей матеріал допоможе вчителям – словесникам у підготовці до уроків.


Передмова
Пропонований посібник містить завдання до всіх тем, що опрацьовуються в 7 класі.

Наведений у посібнику матеріал можна використовувати як тренувальні вправи при засвоєнні програмових тем, а також застосовувати для індивідуальної роботи з учнями. Також наведений у посібнику матеріал можна використовувати

для повторення і узагальнення у наступних класах того, що було опрацьовано в 7 класі.

У посібнику подано дидактичний матеріал по темах:

,,Дієслово’’, ,,Дієприкметник’’, ,,Дієприслівник’’, ,,Прислівник’’,

,,Прийменник’’, ,,Сполучник’’, ,,Частка. Вигук’’ (такі теми вивчаються у 7 класі).

ДІЄСЛОВО
1. Випишіть із речень дієслова, поділивши їх на групи:

а) дійсного способу; б) умовного способу; в) наказового способу.

1. Ми ще не встигли в місто Яготин, у нас ще планів цілі карнавали. Якби знаття, то ми ж би перед тим своє життя хіба так марнували б? (Л. Костенко). 2. Буде шарпати буря вітрила, пожене геть по темному морю (Л. Українка). 3. У світ широкий іди, не знаючи про спокій (М. Рильський).
2. У наведеному реченні знайдіть дієслово. Вкажіть його початкову форму. Визначте вид, спосіб, час, число, особу (або рід).

Блукає погляд мій в країні мрії (Л. Українка).
^ 3. Запишіть дієслова у 1-й та 2-й особах однини теперішнього часу.

Читати, бачити, косити, летіти.
4. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви. Виділіть закінчення. Вкажіть дієвідміну, число та особу.

Знаход...ш, хоч...те, лет...те, див...шся.
^ 5. Запишіть дієслова, розкриваючи дужки.

1. Блаженний сон душі мистецтву (не)сприяє

(Л. Костенко). 2. Ніхто (не)міряв серця глибочінь, ніхто (не)знає меж його, ні краю (А. Малишко). 3. (Не)здужає Катерина, ледве, ледве дише (Т. Шевченко).
6. Доберіть до кожного дієслова співвідносне дієслово іншого виду. Запишіть пари дієслів, виділяючи префікси, суфікси, кореневі голосні, якими відрізняються дієслова в парі. Вкажіть вид дієслів.

Написати, допомагати, прилучити.
^ 7. Запишіть дієслова, що в дужках, у потрібній формі теперішнього часу. Виділіть закінчення. Вкажіть дієвідміну та число.

Тепер я (бігати) в поле й годинами (слухати), як в небі (співати) хори, (грати) цілі оркестри (М. Коцюбинський).
^ 8. Спишіть речення, замінюючи форми минулого часу формами теперішнього.

Пізно я повертався додому. Приходив обвіяний духом полів. Сідав на ґанку порожнього дому і дивився в ніч (М. Коцюбинський).
^ 9. Запишіть дієслова у формі чоловічого роду однини. Складіть словосполучення, поєднавши їх з іменниками в потрібній формі. Вкажіть відмінок іменників.

Захоплюватись (театр), мріяти про (подорож).
^ 10. Вкажіть ознаку, яка об'єднує три слова в поданій групі. Підкресліть зайве слово. Чим воно відрізняється від інших?

Думав би, співала б, хотів, радів би.
^ 11. З'ясуйте, чим відрізняються дієслова сидимо і сидімо, визначивши їхній спосіб, час (якщо є), особу, число. Побудуйте з кожним дієсловом речення.
12. Спишіть речення, підкресліть дієслово. Вкажіть його спосіб, час (якщо є), число, особу (або рід).

Тут бабуся як закричить!

З'ясуйте, у якому значенні вживається дієслівна форма в наведеному реченні. Перебудуйте його, замінивши дієслівну форму іншою з таким самим значенням. Виконайте її морфологічний розбір.

^ 13. Складіть невелике оповідання про випадок із вашого життя. Використайте і виділіть у тексті дієслова минулого часу.
14. Випишіть із речень дієслова, поділивши їх на групи: а) дійсного способу; б) умовного способу; в) наказового способу.

1. Шануй у хлібові свою і чужу працю! (О. Кравець). 2. Линь, моя пісне, як чайка прудка, — Вона не боїться, що в морі загине (Л. Українка). 3. Юрба шуміла б, наче океан, і розступалася б переді мною (Л. Українка).
^ 15. У наведеному реченні знайдіть дієслово. Вкажіть його початкову форму. Визначте вид, спосіб, час, число, особу (або рід).

Цілу ніч до зорі я не спала (Л. Українка).
^ 16. Запишіть дієслова у 1-й та 2-й особах однини теперішнього часу.

Говорити, чекати, пекти, писати.
17. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви. Виділіть закінчення. Вкажіть дієвідміну, число та особу.

Плач...мо, сид...те, жур...тесь, бач...ш.
^ 18. Запишіть дієслова, розкриваючи дужки.

1.(Не)гріє сонце на чужині (Т. Шевченко).

2. Хто голоду (не)знав, (не)звідав спраги, (не)знатиме, який у хліба смак (П. Дорошко). 3. Вітерець з берега (не)покоїв море (О. Донченко).
^ 19. Утворіть від дієслів вивчати, вивчити всі можливі часові форми (у 1-й особі однини або в чоловічому роді).
20. Запишіть дієслова, що в дужках, у потрібній формі теперішнього часу. Виділіть закінчення. Вкажіть дієвідміну та число.

Степ (зустрічати) низькими поклонами пашні вітер, а він (проходити) полями — теплий, ніжний, (смикати) за вуса горду пшеницю, (моргати) до вівса (М. Коцюбинський).
^ 21. Спишіть, замінюючи форми дійсного способу формами умовного.

Ви потихеньку йтимете і милуватиметесь чудесними краєвидами... Своїм співом вас вітатиме соловей .(За О. Вишнею).
^ 22. Визначте число й особу дієслів теперішнього часу за їхнім закінченням. Доберіть дієслова у відповідних формах.

-е; -ите.
23. Запишіть дієслова у формі 3-ї особи однини теперішнього часу. Складіть словосполучення, поєднавши їх з іменниками, що в дужках. Вкажіть відмінок іменників.

їхати (трамвай), виходити з (будинок).
^ 24. Вкажіть ознаку, яка об'єднує три слова в поданій групі. Підкресліть зайве слово. Чим воно відрізняється від інших?

Знають, мовчать, доповідають, несуть.
^ 25. Складіть два речення так, щоб в одному дієслово шумить було безособовим, а в іншому — особовим. Підкресліть граматичні основи.
26. Спишіть речення, підкресліть дієслово. Вкажіть спосіб, час (якщо є), число, особу (або рід).

Чи не підвіз би ти мене, хлопче?

З'ясуйте, у якому значенні вживається дієслівна форма в наведеному реченні. Перебудуйте його, замінивши дієслівну форму іншою з таким самим значенням. Виконайте її морфологічний розбір.
^ 27. Складіть твір-мініатюру «Що я зробив би, якби все міг». Використайте і виділіть у тексті дієслова умовного способу.
28. Випишіть із речень дієслова, поділивши їх на групи: а) дійсного способу; б) умовного способу; в) наказового способу.

1. Поплила б я на схід сонця (Л. Українка). 2. Лови летючу мить життя! Чаруй, хмілій, впивайся (О. Олесь).

3. Море запінилось і кипить (М. Коцюбинський). 4. В затоці, вкритій лататтям, вас зустрічатиме сіра чапля (О. Вишня).
^ 29. У наведеному реченні знайдіть дієслово. Вкажіть його початкову форму. Визначте вид, спосіб, час, число, особу (або рід).

На правому високому березі в кущах ліщини розриватимуться солов'ї (О. Вишня).
^ 30. Запишіть дієслова у 1-й особі однини та 3-й особі однини і множини теперішнього часу.

Кликати, терпіти, ловити, ходити.
31. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви. Виділіть закінчення. Вкажіть дієвідміну, число та особу дієслів.

Сто...мо, вод...те, ріж...ш, крут...шся.
^ 32. Запишіть дієслова, розкриваючи дужки.

1. (Не)бійся правди, хоч яка гірка (Л. Костенко).

2. Школярі (не)зчулися, коли вдарив дзвоник (С. Васильченко). 3. Хто (не)жив посеред бурі, той ціни (не)знає силі (Л. Українка).
33. Доберіть до кожного дієслова співвідносне дієслово іншого виду. Запишіть пари дієслів, виділяючи префікси, суфікси, кореневі голосні, якими відрізняються дієслова в парі. Вкажіть вид дієслів.

Рятувати, розказувати, витерти.
^ 34. Запишіть дієслова, що в дужках, у потрібній формі теперішнього часу.

Виділіть закінчення. Вкажіть дієвідміну, особу та число.

Сизі, молочні випари (текти) під нивами. За кілька весняних днів земля (нагріватися) сонцем і (віддавати) небові свою вологу. Чорні ниви (тремтіти) молочним маревом (/. Цюпа).
^ 35. Спишіть, замінюючи форми майбутнього часу формами минулого.

Ясним дивоцвітом заповниться голова творця пісні, коли він тихого пізнього вечора торкнеться тремкими пальцями клавішів рояля і з них злинуть звуки (В. Качкан).
^ 36. Запишіть дієслова у формі жіночого роду однини. Складіть словосполучення, поєднавши їх з іменниками, що в дужках. Вкажіть відмінок іменників.

Подарувати (сестра), купити у (магазин).
^ 37. Вкажіть ознаку, яка об'єднує три слова в поданій групі. Підкресліть зайве слово. Чим воно відрізняється від інших?

Напишу, скажу, знатиму, прилечу.
38. З'ясуйте, чим відрізняються дієслова біжимо і біжімо, визначивши їх спосіб, час (якщо є), особу, число. Побудуйте з кожним дієсловом речення.
^ 39. Спишіть речення, підкресліть дієслово. Вкажіть спосіб, час, число, особу (або рід).

Іду я вчора вулицею, аж раптом — «гуп»!

З'ясуйте, у якому значенні вживається дієслівна форма в наведеному реченні. Перебудуйте його, замінивши дієслівну форму іншою з таким самим значенням. Виконайте її морфологічний розбір.
40. Складіть невелику пам'ятку на тему «Як збиратися в похід». Використайте і виділіть у тексті дієслова наказового способу.
41. Випишіть із речень дієслова, поділивши їх на групи: а) дійсного способу; б) умовного способу; в) наказового способу.

1. Служив би правді — дорожив би честю (Ю. Мокрієв). 2. Не клич мене, весно, не чаруй і не ваб! (Л. Українка). З.Цілу ніч до зорі я не спала (Л. Українка). 4. Мені до скону отчий край здаватиметься раєм (Д. Луценко).
^ 42. У наведеному реченні знайдіть дієслово. Вкажіть його початкову форму. Визначте вид, спосіб, час, число, особу (або рід).

Прилетять журавлі із далеких країн... (В. Сосюра).
^ 43. Запишіть дієслова у 2-й особі однини та 3-й особі однини і множини теперішнього часу.

Вчитися, сміятися, дивитися, пектися.
44. Запишіть дієслова, вставляючи пропущені букви. Вкажіть дієвідміну, число та особу. Виділіть закінчення.

Говор...мо, ход...те, в'яж...ш, світ...ться.

^ 45. Запишіть дієслова, розкриваючи дужки.

1. (Не)може при добрі той жить, хто хоче злу й добру служить . Франко). 2. Глухо зітхали хвилі, і білі чайки (не)покоїлись над морем (О. Гончар). 3. Наша дума, наша пісня (не)вмре, (не)загине (Т. Шевченко).
^ 46. Утворіть від дієслів приносити, принести всі можливі часові форми (у 1-й особі однини або в чоловічому роді).
47. Запишіть дієслова, що в дужках, у потрібній формі теперішнього часу. Виділіть закінчення. Вкажіть дієвідміну, особу та число.

Море запінилось і (кипіти), а вітер надув сосни на вершках скель, і (мчати) острів на тих чорних вітрилах, як корабель. Море - (поблискувати) злою блакиттю, водяний пил (бити) його білим крилом (М. Коцюбинський).
^ 48. Спишіть, замінюючи складені форми майбутнього часу простими формами майбутнього часу недоконаного виду.

1. Три полки заявили рішучо, що вони будуть битися на смерть і життя (Б. Лепкий). 2. Серед мороку, бурі-негоди Цілу ніч буде човен блукати (Л. Українка).
^ 49. Запишіть дієслова у формі 2-ї особи однини теперішнього часу. Складіть словосполучення, поєднавши їх з іменниками, що в дужках.

Вкажіть відмінок іменників.

Різати (ніж), купатися у (море).
^ 50. Вкажіть ознаку, яка об'єднує три слова в поданій групі. Підкресліть зайве слово. Чим воно відрізняється від інших?

Беремо, кажемо, ходімо, носимо.
51. Складіть два речення так, щоб в одному дієслово пахне було безособовим, а в іншому — особовим. Підкресліть граматичні основи.
^ 52. Випишіть із речень дієслова, поділивши їх на групи: а) дійсного способу; б) умовного способу; в) наказового способу.

1. Я на гору круту крем'яную Буду камінь важкий підіймать... В довгу темную нічку невидну Не стулю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну— Ясну владарку темних ночей (Л. Українка). 2. Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі (О. Олесь). 3. Я забув би образу і сльози (В. Сосюра).
^ 53. У наведеному реченні знайдіть дієслово. Вкажіть його початкову форму.
Визначте вид, спосіб, час, число, особу (або рід).


Зацвіли блискавиці над гаєм (В. Сосюра).
^ 54. Запишіть дієслова, що в дужках, у вказаній формі наказового способу.

1. Правді в очі (дивитися) [2-а ос. мн.] прямо, не (відводити) [2-а ос. мн.] погляду вниз (В. Симоненко). 2. (Зробити) [2-а ос. одн.] добро людині і (забути) [2-а ос. одн.] (О. Підсуха).
^ 55. Запишіть дієслова, вставляючи пропущені букви. Вкажіть дієвідміну,
число та особу. Виділіть закінчення.


Круг...те, крут...шся, їд...мо, кос.ш.
56. Запишіть дієслова, розкриваючи дужки.

1. Соломію дуже дивували і навіть (не)покоїли ті зміни в плавнях (М. Коцюбинський). 2. Ой (не)жовкни, листя, (не)пливіть, тумани, (не)стелись так низько, вогнищ рідних дим (В. Сосюра). 3. Молодшої дочки генеральша (не)долюблювала . Шевченко).
^ 57. Випишіть словосполучення з перехідними дієсловами.

Приємно бродити по теплих калюжах після грому й дощу чи ловити щучок руками. Приємно знайти в траві пташине кубло. Приємно їсти паску і крашанки. Приємно слати в човні, в житі, в просі, в ячмені, у всякому насінні на печі (О. Довженко).
^ 58. Запишіть дієслова, що в дужках, у потрібній формі теперішнього часу. Виділіть закінчення. Вкажіть дієвідміну, особу та число.

1. Я (не могти) розминутися з людиною (М. Коцюбинський).

2. (Вкриватися) багрянцем клен. Він (стояти) на узліссі, замріяний, ніби (сумувати), що надійшов жовтень (О. Копиленко).
^ 59. Спишіть, замінюючи форми наказового способу формами майбутнього часу дійсного способу такого ж виду, особи та числа.

1. Не поганьбімо ніколи міщанством романтичних шат (/. Жиленко). 2. Гей, удармо в струни золотії (М. Рильський).

3. Всім серцем любіть Україну свою (В. Сосюра).
^ 60. Знайдіть серед наведених дієслів безособові. Побудуйте з ними речення.

П'є, сидить, вечоріє, біжить, морозить, співає, копає.
61. Запишіть дієслова, поєднавши їх з іменниками, що в дужках. Вкажіть відмінок іменників.

Писати (олівець), входити у (кімната).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Дидактичний матеріал для вивчення української мови у 7 класі iconТ. М. Немирович Дидактичний матеріал для поглибленого вивчення української мови у 8 класі
Упорядник: Немирович Т. М. вчителька української мови Квітневської зош І-ІІІ ступенів
Дидактичний матеріал для вивчення української мови у 7 класі iconМетодичні рекомендації Технологія
Дидактичний матеріал та методичні рекомендації збірника нададуть викладачеві можливості для творчої роботи учнів на уроці української...
Дидактичний матеріал для вивчення української мови у 7 класі iconІнваріантна складова вивчення української мови І літератури у 2010-2011н...
У межах реалізації Державного стандарту в наступному навчальному році вчителі-мовознавці продовжують формувати в учнів основної та...
Дидактичний матеріал для вивчення української мови у 7 класі iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови»...
...
Дидактичний матеріал для вивчення української мови у 7 класі iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури
У межах реалізації Державного стандарту в наступному навчальному році вчителі-мовознавці продовжують формувати в учнів основної та...
Дидактичний матеріал для вивчення української мови у 7 класі iconУроку : повторити, систематизувати й поглибити знання учнів про апостроф
Обладнання : підручник, таблиця «Вживання апострофа», дидактичний матеріал, макет Мовного дерева, ілюстративний матеріал для німого...
Дидактичний матеріал для вивчення української мови у 7 класі iconМетодичні рекомендації щодо проведення та перевірки дпа з української мови в 11 класі
Мону за посібником: «Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Шелехова Г. Т., Новосьолова...
Дидактичний матеріал для вивчення української мови у 7 класі iconБілгород-Дністровський державний аграрний технікум Шановні студенти!...
До вашої уваги готовий матеріал до завдань №4, №5 екзаменаційних білетів з української мови (за професійним спрямуванням)
Дидактичний матеріал для вивчення української мови у 7 класі iconУрок-казка (1 клас)
Збірка містить розробки уроків в 1 – 4 класах з використанням інноваційних технологій навчання та оригінальний дидактичний матеріал...
Дидактичний матеріал для вивчення української мови у 7 класі iconУроку: зміст права на освіту
Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор, Конституція України, витяги з міжнародних документів, дидактичний матеріал – картки,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка