7. розвідка цілей, визначення дальності та цілевказання
Назва7. розвідка цілей, визначення дальності та цілевказання
Дата конвертації16.07.2013
Розмір76.3 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
7. РОЗВІДКА ЦІЛЕЙ, ВИЗНАЧЕННЯ ДАЛЬНОСТІ ТА ЦІЛЕВКАЗАННЯ
7.1. Вправи з розвідки цілей призначені для навчання спостереженню у бою, виявленню та розпізнаванню цілей і визначенню дальностей до них різними способами, визначенню напрямку, швидкості руху цілей та цілевказанню.

Вправи відпрацьовуються у ході вогневих тренувань під час виконання вправ стрільб на навчальному місці, обладнаному мішеневим полем з цілями, що з’являються та рухаються на дальностях дійсного вогню. Під час виконання вправ на вогневих містечках, де глибина мішеневого поля не дозволяє встановлювати мішені на визначені в умовах вправ дальності, дозволяється зменшувати дальність до них, одночасно зменшивши розміри мішеней на відповідну величину.

Для визначення дальності окомірним способом та за допомогою прицілу-далекоміра мішені (макети) виставляються натурального розміру, для визначення дальності по кутовій величині цілі допускається виставлення зменшених розмірів.

Мішені, які позначають цілі, що рухаються, встановлюються на візках шляхопроводів вогневих містечок і можуть позначатися макетами бойової техніки та мішенями (фронтальної чи бортової конфігурації).

Цілі (мішені), що з’являються, у вправах виставляються у секторі 40–600.

Кожна ціль встановлюється на двох-трьох рубежах, щоб забезпечувалася можливість зміни послідовності та дальності показу цілей для кожної зміни тих, хто навчається.

За відсутності мішеневого поля потрібної глибини допускається мати роздільні ділянки з цілями, що з’являються та рухаються. У цьому випадку вправи відпрацьовуються на роздільних ділянках або послідовно, як самостійні вправи, кожна на своїй ділянці.

Перед виконанням вправ необхідне вивчення: приладів стрільби та спостереження, способів визначення дальностей та цілевказань, макетів (зразків мішеней) бойової техніки, характерних розвідувальних ознак розташування особового складу, розрахунків і вогневих засобів.

Вправи відпрацьовуються у складі відділень, а з екіпажами БМ – і в складі взводу.
7.2. Оцінка за виконання вправи визначається залежно від умов вправи за кількістю виявлених та розпізнаних цілей, а також правильно поданим цілевказанням.

Цілевказання вважається правильно поданим, якщо точно зазначені: тип, місцезнаходження, характер дії (положення, напрямок та швидкість руху) цілі та дальність до неї.

Характер дій цілі вважається визначеним, якщо правильно визначений напрямок руху цілі (фронтальний, фланговий, косий, від фронту, до фронту, праворуч-ліворуч, ліворуч-праворуч) та помилка у вимірі швидкості руху цілі становить не більше 5 км/год для бойової та іншої техніки і не більше 2 м/с для живої сили.

При визначенні дальності до цілі окомірним способом і за шкалами прицілу (приладу) точність виміру дальності оцінюється:

“відмінно” – якщо помилка виміру становить не більше 25 м (50 м вночі) дійсної дальності до живої сили і не більше 50 м (100 м вночі) до бойової та іншої техніки;

“добре” – якщо помилка виміру становить не більше 50 м (75 м вночі) дійсної дальності до живої сили і не більше 100 м (150 м вночі) до бойової та іншої техніки;

“задовільно” – якщо помилка становить не більше 75 м (100 м вночі) дійсної дальності до живої сили і не більше 150 м (200 м вночі) до бойової та іншої техніки.

При визначенні дальності до цілі далекоміром допустима помилка залежить від типу далекоміра та точності виміру дальності до цілі і оцінюється: “виконав” або “не виконав”.
7.3. З початком заняття командир підрозділу (керівник заняття):

повідомляє тему, мету та порядок проведення заняття;

перевіряє знання тими, хто навчається, основних положень Курсу стрільб, умов вправи та вимог безпеки;

ставить командирам взводів (відділень) і тим, хто навчається, бойове завдання залежно від умов вправи.

Під час постановки завдання керівник вводить тих, хто навчається, у тактичну обстановку, вказує орієнтири, положення та характер дій противника, місце розвідки, сектор спостереження та порядок доповіді про результати розвідки.

Командири БМ перед початком виконання вправи екіпажем призначають (уточнюють) сектори спостереження кожному членові екіпажу.

Забороняється вказувати тим, хто навчається, місця розташування цілей та порядок їх показу.

Після постановки завдання тим, хто навчається, зайняття ними зазначених місць, перевірки зв’язку з екіпажами БМ та доповіді про готовність керівник подає команду: “До розвідки цілей приступити”, за якою оператор починає показ цілей, а ті, хто навчається, починають виконувати вправи. Показ цілей дозволяється здійснювати як послідовно, так і одночасно.

Результати розвідки цілей ті, хто навчається, записують в оціночній відомості розвідки цілей спостереженням або доповідають керівнику усно в міру виявлення. Після закінчення виконання вправи керівник проводить короткий розбір та повідомляє оцінку кожному тому, хто навчається (екіпажу бойової машини).

Командирам підрозділів дозволяється вводити в умови вправ різні доповнення та зміни. При цьому повинно враховуватися те озброєння та бойова техніка, що знаходяться на озброєнні підрозділу, рівень підготовки особового складу, наявність та стан навчальної матеріально-технічної бази.

У навчальних підрозділах, військових частинах, ВВНЗ вправи з розвідки цілей розробляються навчальними частинами (циклами, кафедрою) стосовно умов вправ з навчальних стрільб, що виконуються.
^ 7.4. ВПРАВИ З РОЗВІДКИ ЦІЛЕЙ ТА ЦІЛЕВКАЗАННЯ
1-а вправа

Визначення типу та місцезнаходження цілей різними способами
Цілі та дальності до них:

танк (мішень № 12), дальність – 1600–1400 м, час показу – 30 с вдень (40 с вночі);

БМП (мішень № 14), дальність – 900–600 м, час показу – 30 с вдень
(40 с вночі);

РПГ (мішень № 9), дальність – 600–400 м, час показу – 40 с вдень
(50 с вночі);

кулеметна обслуга (мішень № 10а), дальність – 400–200 м, час показу – 30 с вдень (40 с вночі);

піхота, що залягла (два стрільці), – грудна фігура (мішень № 6) на фронті не менше 6 м, дальність – 200–100 м, час показу – 20 с вдень (30 с вночі).

^ Час на виконання вправи: обмежується часом показу цілей.

Оцінка:

“відмінно” – якщо правильно визначено тип і місцезнаходження не менше п’яти цілей;

“добре” – якщо правильно визначено тип і місцезнаходження не менше чотирьох цілей;

“задовільно” – якщо правильно визначено тип і місцезнаходження не менше трьох цілей.

^ Особливості виконання вправи

Вправа виконується з відпрацюванням цілевказання (без визначення характеру дій та дальності до цілі) різними способами: від орієнтирів (місцевих предметів); від напрямку умовного руху (напрямку стрільби); по баштовому кутоміру (лімбу спостережного приладу); наведенням зброї в ціль (з використанням системи командирського цілевказання). На одному занятті відпрацьовується, як правило, один спосіб цілевказання.

Стрільці, кулеметники, гранатометники вправу відпрацьовують у складі своїх відділень з окопу, обладнаного для стрільби; члени екіпажу БМ – з БМ в окопі (на рамі колихання, навчальному місці вогневого містечка).

Зразки форми доповіді (запису) результатів розвідки:

“Орієнтир 1-й, ліворуч 0–10, ближче 100, танк”;

“Розвилка дороги, ближче 200, БМП”;

“35–00, на узліссі, ближче 150, кулеметна обслуга”.
^ 2-а вправа

Визначення дальності до цілі окомірним способом
Цілі та дальності до них:

танк в окопі (мішень № 12б), дальність – 1400–1200 м, час показу – 30 с вдень (40 с вночі);

БМП (мішень № 14), дальність – 1200–1100 м, час показу – 30 с вдень
(40 с вночі);

РПГ в окопі (мішень № 9а), дальність – 500–300 м, час показу – 30 с вдень (20 с вночі);

ростова фігура (мішень № 8), дальність – 400–200 м, час показу – 30 с вдень
(20 с вночі).

^ Час на виконання вправи: обмежується часом показу цілей.

Оцінка:

“відмінно” – точно визначити дальності до чотирьох цілей, при цьому не менше ніж до двох цілей на оцінку “відмінно”;

“добре” – точно визначити дальність до трьох цілей;

“задовільно” – точно визначити дальність до двох цілей.

^ Особливості виконання вправи

Дальність до цілей визначається тими, хто навчається, такими способами: за ступенем видимості, порівнянням відомої відстані між місцевими предметами (орієнтирами) з невідомою відстанню до цілі. Для цього на мішеневому полі виставляються два місцевих предмети, наприклад макети телеграфних стовпів з відстанню 100 м між ними тощо.

Вправа відпрацьовується під час перебування тих, хто навчається, в окопі (екіпажі БМ – у машинах).

Зразок форми доповіді (запису) результатів розвідки:

“Орієнтир 1-й, ліворуч 0–10, ближче 100, танк в окопі, 1300”;

“Розвилка дороги, далі 200, РПГ, 400”;

“35–00, на узліссі, ростова фігура, 300”.
^ 3-а вправа

Визначення дальності до цілі за її кутовим розміром і

за допомогою далекомірної шкали прицілу (приладу спостереження)
Цілі та дальності до них:

танк (мішень № 12), дальність – 1400–1200 м, час показу – 30 с вдень
(40 с вночі);

безвідкатна гармата (ПТРК) на автомобілі (мішень № 17а), що рухається під кутом 15–25 до площини стрільби на ділянці 200 м зі швидкістю
15–20 км/год, дальність – 800–600 м;

ручний кулемет (мішень № 10), дальність – 700–500 м, час показу – 40 с вдень
(50 с вночі);

атакуюча (та, що відходить) група піхоти – дві ростові фігури (мішень № 8) на фронті не менше 3 м, що рухаються під кутом 15–25 до площини стрільби зі швидкістю 2–3 м/с на ділянці 60 м, дальність – 400–300 м.

^ Час на виконання вправи: обмежується часом показу цілей.

Оцінка:

“відмінно” – точно визначити дальність до всіх цілей, при цьому не менше ніж до трьох цілей на оцінку “відмінно”;

“добре” – правильно визначити дальність до трьох цілей, при цьому не менше ніж до двох цілей на оцінку не нижче “добре”;

“задовільно” – правильно визначити дальність до двох цілей на оцінку не нижче “задовільно”.

^ Особливості виконання вправи

До початку заняття ті, хто навчається, повинні вивчити лінійні розміри (висоту і ширину різних цілей) мішеней та повторити кутові величини (значення) підручних засобів, шкал прицілів та приладів спостереження.

Вправа виконується стрільцями, кулеметниками, гранатометниками, снайперами у складі своїх відділень. Для визначення дальностей вони повинні мати штатну зброю, біноклі та підручні засоби (навчальний патрон, олівець, сірники тощо); члени екіпажів БМ користуються прицілами та приладами
спостереження БМ.

Екіпажі БМ, що мають далекоміри, після розбору дій щодо визначення дальності по кутовій величині цілі та по далекомірній шкалі прицілу (приладу спостереження) з дозволу керівника перевіряють правильність своїх вимірів далекоміром.

Зразки форми доповіді (запису) результатів розвідки:

“Орієнтир 1-й, ліворуч 0–10, ближче 100, танк, 1200”;

“Розвилка дороги, далі 200, атакуюча група піхоти, 300”;

“35–00, на узліссі, ручний кулемет, 600”.

Схожі:

7. розвідка цілей, визначення дальності та цілевказання icon"Прогнозування (укр.)"
Процес визначення цілей, які передбачає досягти підприємство за певний період, а також способів досягнення цих цілей
7. розвідка цілей, визначення дальності та цілевказання iconАрхеологічна розвідка в околицях смт Миропіль та с. Колодяжне
Археологічна розвідка протягом червня 2011 р проводилась на території Житомирської обл по лінії Миропіль – Колодяжне, у верхній течіїї...
7. розвідка цілей, визначення дальності та цілевказання icon1. Види планів, стратегічне планування Планування це процес формування...
Планування це процес формування місії та цілей організації, вибору специфічних стратегій для визначення та отримання необхідних ресурсів...
7. розвідка цілей, визначення дальності та цілевказання iconКогнітивний домен або пізнавальна сфера
Американські педагоги та психологи створювали таку класифікацію впродовж двадцяти років, починаю кінця 50-х рр минулого століття....
7. розвідка цілей, визначення дальності та цілевказання iconПереглянута Таксономія Блума: Визначення ( вимірювання ) когнітивних ( мисленєвих) процесів
Таксономія для навчання, викладання та оцінювання: перегляд Блумівської таксономії освітніх цілей). Вони виділили когнітивні (мисленєві)...
7. розвідка цілей, визначення дальності та цілевказання iconДля ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення...
Основні напрямки діяльності підприємства:(маркетингове дослідження ринку); виробнича діяльність; економічна діяльність; комерційна...
7. розвідка цілей, визначення дальності та цілевказання icon1. Об’єкт та предмет макроекономіки. Функції Об’єктом вивчення м...
Вона визначає дії уряду щодо визначення кінцевих цілей макроекономічного розвитку країни та засобів її досягнення. Функції: теоритико-пізнавальна,...
7. розвідка цілей, визначення дальності та цілевказання iconІсторична розвідка про
Точний час виникнення Дрогобича невідомий. Дослідники при­пускають, що місто постало ще в княжій добі, як центр соле­варної промисловості...
7. розвідка цілей, визначення дальності та цілевказання iconІсторична розвідка про
Точний час виникнення Дрогобича невідомий. Дослідники при­пускають, що місто постало ще в княжій добі, як центр соле­варної промисловості...
7. розвідка цілей, визначення дальності та цілевказання iconЛекція №4 Тема: Основні поняття реляційної бд
Функція (Визначення даних). Субд допускає визначення даних (зовнішні схеми, концептуальну схему, внутрішню схему, а також всі зв'язані...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка