Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів)
НазваПравила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів)
Сторінка1/13
Дата конвертації03.03.2013
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
                                  
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Н А К А ЗN 483 від 02.10.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
24 лютого 1998 р.
vd971002 vn483 за N 129/2569
Про затвердження Правил пожежної безпеки
у сфері кінематографії
На виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Державної програми забезпечення пожежної безпеки в
Україні на 1995-2000 роки" від 03.04.95 N 238 ( 238-95-п ), вимог
Правил пожежної безпеки в Україні ( z0219-95 ), затверджених
Головним державним інспектором України з пожежного нагляду
14.06.95 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від
14.07.95 за N 219/755, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії
(кіновиробництво, кінопрокатні організації, кіномережа), що
додаються.

2. Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії
запровадити в дію з 1-го квітня 1998 р.

3. З метою поліпшення роботи, спрямованої на запобігання
пожежам і дотримання правил пожежної безпеки, організувати на
підприємствах кінематографії вивчення цих Правил.

4. Вважати такими, що не застосовуються з
1-го квітня 1998 р.:

4.1. Правила пожежної безпеки для кіностудій системи Держкіно
СРСР, затверджені наказом Держкіно СРСР 30.01.87 N 34.

4.2. Правила пожежної безпеки для кінотеатрів і
кіноустановок, затверджені наказом Держкіно СРСР 10.08.84 N 300.

4.3. Правила пожежної безпеки для відеокомплексів,
затверджені наказом Держкіно СРСР 31.08.88 N 131.

Перший заступник Міністра М.Захаревич

Затверджено
Наказ Міністерства культури
і мистецтв України від
2 жовтня 1997 р. N 483

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 1998 р.
за N 129/2569

НАПБ.В.01.001-98/9.3.60

Правила
пожежної безпеки у сфері кінематографії України
(виробництво, розповсюдження та демонстрування
фільмів)1. Галузь використання

Ці Правила встановлюють вимоги пожежної безпеки для
кіностудій, відеостудій, виробників та прокатників фільмів,
кінокопіювальних фабрик, кіновідеопрокатних підприємств, фондів
кіно-, фото-, фонодокументів, кінотеатрів, кіноустановок,
кіновідеоустановок, кіноконцертних закладів, юридичних осіб
незалежно від форм власності та підпорядкування і громадян, які
займаються кінематографічною діяльністю в Україні (далі - суб'єкти
кінематографії).

2. Нормативні посилання

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 2.104-68. Основные надписи.

ГОСТ 2.3212-84. Обозначения буквенные.

СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения.

ДСТУ 1.5-93. Державна система стандартизації України.
Загальні вимоги до побудови, викладення, оформлення та змісту
стандартів.

Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію
Закону України "Про пожежну безпеку" від 17.12.93 N 3747-XII
( 3747-12 ).

Постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Державної програми забезпечення пожежної безпеки на
1995-2000 роки" від 03.04.95 N 238 ( 238-95-п ).

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені Головним
державним інспектором України з пожежного нагляду 14.06.95,
введені в дію наказом Міністерства внутрішніх справ України від
22.06.95 N 400 ( z0219-95 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції
України 14.07.95 за N 219/755.

Правила пожежної безпеки для закладів, підприємств та
організацій культури, затверджені наказом Міністерства культури
України та Управління Державної пожежної охорони МВС України від
07.06.95 N 308/33 ( z0184-95 ), зареєстровані в Міністерстві
юстиції України 22.06.95 за N 184/720 (ДНАОП 9.3.00-1.01-95).

Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження
Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити
навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок
його організації і Типове положення про спеціальне навчання,
інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на
підприємствах, в установах та організаціях України" від 17.11.94
N 628 ( z0307-94 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України
22.12.94 за N 307/517.

Типове положення про добровільні пожежні дружини (команди),
затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від
27.09.94 N 521 ( z0248-94 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 13.10.94 за N 248/458.

Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27.09.94 N 521
( z0249-94 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції України
13.10.94 за N 249/459.

3. Загальні положення й обов'язки посадових осіб

3.1. Загальні положення

3.1.1. Демонстраторам фільму дозволяється публічний показ
фільму (в новому приміщенні (будівлі) або після його (її)
капітального ремонту, а також у разі заміни кіновідеоапаратури й
обладнання)- після прийняття об'єкта міжвідомчою комісією, що
складається з представників органів місцевого самоврядування
(голова комісії), Комітету по нагляду за охороною праці
Міністерства праці та соціальної політики України, Державної
пожежної охорони МВС України, Державної санітарно-епідеміологічної
станції та вищестоящої організації.

3.1.2. Суб'єкти кінематографії зобов'язані вести облік пожеж
на об'єктах, що належать або підконтрольні їм, аналізувати причини
їх виникнення та наслідки від них, вживати заходів до їх усунення
та упередження.

3.1.3. Посадові особи та інші працівники, з вини яких
суб'єкти кінематографії понесли витрати, пов'язаних з
відшкодуванням завданих збитків, несуть відповідальність у
порядку, встановленому чинним законодавством.

3.1.4. За порушення встановлених законодавством вимог
пожежної безпеки, створення перешкод для діяльності посадових осіб
органів державного пожежного нагляду, невиконання їх приписів
винні в цьому посадові особи, інші працівники притягаються до
відповідальності згідно з чинним законодавством.

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної
безпеки, невиконання приписів посадових осіб органів державного
пожежного нагляду суб'єкти кінематографії можуть притягатися
керівниками цих органів до сплати штрафу.

3.1.5. Усі працівники повинні знати вимоги Правил пожежної
безпеки і суворо їх дотримуватись.

3.2. Обов'язки посадових осіб

3.2.1. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною
виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників
кінематографії. Це повинно бути відображено у трудових договорах
(контрактах) та статутах цих закладів.

3.2.2. Забезпечення пожежної безпеки суб'єктів кінематографії
покладається на їх керівників або уповноважених ними осіб, якщо
інше не передбачено відповідним договором.

3.2.3. Власники суб'єктів кінематографії або уповноважені
ними особи зобов'язані:

3.2.3.1. Розробляти комплексні заходи щодо забезпечення
пожежної безпеки суб'єктів кінематографії, впроваджувати
досягнення науки і техніки в галузі пожежогасіння.

3.2.3.2. Відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки
розробляти і затверджувати положення, інструкції, що діють у сфері
кінематографії, та здійснювати контроль за їх виконанням.

3.2.3.3. Забезпечувати додержання протипожежних вимог
стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і
постанов органів державного пожежного нагляду (далі -
держпожнагляду).

3.2.3.4. У разі відсутності в нормативних актах вимог,
необхідних для забезпечення пожежної безпеки - вживати відповідних
заходів, погоджуючи їх з органами держпожнагляду.

3.2.3.5. Утримувати в справному стані засоби протипожежного
захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не
допускати їх використання не за призначенням.

3.2.3.6. Подавати на вимогу Державної пожежної охорони
відомості та документи про стан пожежної безпеки суб'єктів
кінематографії.

3.2.3.7. Вживати заходів щодо впровадження та утримання в
справному стані автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і
використання з цією метою виробничої автоматики.

3.2.3.8. Своєчасно інформувати пожежну охорону про
несправність пожежної техніки, установок пожежної сигналізації та
пожежогасіння, водопостачання, а також про закриття доріг і
проїздів на своїй території.

3.2.3.9. Проводити службове розслідування випадків пожеж.

3.2.3.10. Організовувати вивчення та виконання всіма
працівниками кінематографії вимог Правил пожежної безпеки на
підпорядкованому об'єкті, здійснювати контроль за своєчасним їх
виконанням.

3.2.3.11. Забезпечити заклад первинними засобами
пожежогасіння відповідно до норм.

3.2.3.12. Призначати осіб, відповідальних за протипожежний
стан цехів, майстерень, дільниць, лабораторій, приміщень, складів
та інших структурних підрозділів.

3.2.3.13. Організовувати проведення протипожежних
інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму відповідно до
Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та
перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в
установах та організаціях України ( z0308-94 ).

3.2.3.14. Розробляти і впроваджувати заходи щодо своєчасного
і повного усунення недоліків та порушень, виявлених при перевірках
представниками органів держпожнагляду, технічного управління
Міністерства культури і мистецтва України, інженерно-технічними
працівниками обласних управлінь кіномереж та кіновідеопрокату,
пожежно-технічною комісією підприємства (далі за текстом - ПТК).

3.2.3.15. Визначити порядок огляду та закриття приміщень і
будівель після закінчення роботи.

3.2.3.16. Організовувати періодичні перевірки стану пожежної
безпеки суб'єктів кінематографії, наявності та справності
технічних засобів боротьби з пожежами, боєздатності добровільної
пожежної дружини (далі за текстом - ДПД) та вживати необхідних
заходів до поліпшення цієї роботи.

3.2.3.17. Здійснювати контроль за використанням коштів,
виділених на проведення заходів для посилення протипожежного
захисту суб'єктів кінематографії.

3.2.3.18. При розподілі фонду матеріального заохочення
передбачати кошти для преміювання працівників кінематографії, які
позитивно зарекомендували себе у роботі в ПТК та ДПД.

3.2.3.19. Організовувати практичне відпрацювання планів
евакуації людей, матеріальних цінностей.

3.2.4. Керівники суб'єктів кінематографії або уповноважені
ними особи зобов'язані видавати накази про:

3.2.4.1. Призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку
у виробничих, адміністративних, складських і допоміжних
приміщеннях.

3.2.4.2. Призначення відповідальних осіб за технічний стан і
утримання установок пожежної сигналізації та пожежогасіння,
протипожежного водопостачання.

3.2.4.3. Визначення порядку і термінів проходження
протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного
мінімуму.

3.2.4.4. Порядок організації та проведення вогневих робіт.

3.2.4.5. Склад ДПД та ПТК (в разі їх створення) й
організовувати їх роботу згідно з Положеннями про ДПД та ПТК
( z0248-94, z0249-94 ).

3.2.4.6. Посилення протипожежного режиму та протипожежної
охорони у вечірній, нічний час, вихідні та святкові дні.

3.2.4.7. Перелік і порядок огляду будівель і приміщень, які
підлягають обов'язковій щоденній перевірці перед їх закриттям
після закінчення роботи.

3.2.4.8. Визначення й обладнання місць для паління.

3.2.4.9. Усунення недоліків, зазначених у розпорядженнях
(приписах) органів держпожнагляду.

3.2.4.10. Проведення у поточному році огляду (конкурсу)
протипожежного стану виробничих і службових приміщень.

3.2.5. Головний інженер (інженер, прораб) або заступник
керівника, на якого покладена відповідальність за протипожежний
стан суб'єкта кінематографії, зобов'язаний:

3.2.5.1. Організовувати розробку планів основних
протипожежних заходів, здійснювати контроль за їх виконанням.

3.2.5.2. Організовувати роботу та здійснювати контроль за
своєчасним і повним виконанням розпоряджень (приписів)
представників органів держпожнагляду, технічного управління
Міністерства культури і мистецтв України та інженерно-технічних
працівників обласних управлінь кіномережі та кіновідеопрокату.

3.2.5.3. Здійснювати контроль за дотриманням правил пожежної
безпеки при експлуатації електроустановок, кондиціонерів,
вентиляційних систем, систем опалення та вживати заходів по
усуненню пошкоджень, які можуть спричинити пожежу.

3.2.5.4. Організовувати: своєчасні перевірки роботоздатності
протипожежного водопостачання, установок сигналізації та
пожежогасіння, а також масового оповіщення людей про пожежу,
якості вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищних
приміщень, спалимих декорацій сценічного обладнання та драпування
на вікнах і дверях, експозиційних залів, фойє; замір опору
ізоляції електропроводки. Наслідки перевірки працездатності кожної
системи оформляти відповідними актами.

3.2.5.5. Організовувати своєчасне технічне обслуговування
пожежного обладнання, джерел протипожежного водопостачання, систем
протипожежного захисту.

3.2.5.6. Організовувати своєчасне проведення
планово-попереджувальних ремонтів енергетичного обладнання, систем
вентиляції, опалення і таке інше.

3.2.5.7. Систематично розглядати на виробничих нарадах стан
роботи щодо протипожежного захисту об'єкта.

3.2.5.8. Видавати дозвіл на проведення тимчасових вогневих
робіт відповідно до наказу по об'єкту, здійснювати контроль за
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconЗакону України "Про кінематографію" 9/98-вр
Затвердити Положення про державне посвідчення на право розповсюдження І демонстрування фільмів, що додається
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconМіністерство освіти україни міністерство внутрішніх справ україни...
Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (далі Правила) поширюються на
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconПравила пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України
Затвердити Правила пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України, які погоджені з Головним упб мвс
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconНака з
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення...
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconПро затвердження Правил експлуатації вогнегасників
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення...
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconПро затвердження Типових норм належності вогнегасників
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення...
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconБезпека праці при опорядженні столярних виробів
Кожен учень зобов’язаний знати І точно виконувати правила безпеки праці в столярній майстерні, правила пожежної безпеки, санітарно...
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconДержавний комітет лісового господарства україни
Затвердити Правила пожежної безпеки в лісах України (далі Правила), що додаються
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconНака з
З 22. 02. 2010 року по 26. 02. 2010 року провести Тиждень вивчення Правил пожежної безпеки під гаслом "Вивчи правила пожежної безпеки...
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconПравила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи...
Галузь застосування Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка