Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів)
НазваПравила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів)
Сторінка2/13
Дата конвертації03.03.2013
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
правильним і безпечним їх виконанням.

3.2.5.9. Здійснювати контроль за дотриманням вимог пожежної
безпеки під час виконання будівельно-монтажних та
ремонтно-реставраційних робіт.

3.2.6. Головний енергетик (головний механік, енергетик,
інженер-електрик, завідуючий електроцехом, відповідальний за
електрогосподарство) зобов'язаний:

3.2.6.1. Забезпечувати розробку протипожежних заходів для
безпечної експлуатації енергетичного обладнання та своєчасне їх
виконання.

3.2.6.2. Здійснювати контроль за експлуатацією, своєчасним та
якісним ремонтом опалювальних установок і вентиляційних систем.

3.2.6.3. Забезпечувати своєчасне проведення профілактичних
ремонтів енергообладнання й усунення виявлених пошкоджень, які
можуть призвести до виникнення пожежі.

3.2.6.4. Організовувати систематичні перевірки-заміри опору
ізоляції електропроводки, перевіряти та проводити захист
електромережі відповідно до навантажень.

3.2.6.5. Здійснювати контроль за роботою всіх електриків
закладу.

3.2.6.6. Здійснювати повсякденний контроль за технічним
станом, справністю, експлуатацією електромереж, електрообладнання,
а також за станом захисту електромережі від короткого замикання та
перенавантажень.

3.2.6.7. Організовувати навчання працівників підлеглої служби
правилам пожежної безпеки при експлуатації електроустаткування.

3.2.7. У закладах кінематографії, де відсутня посада
головного інженера (заступника директора або посадових осіб,
зазначених в п.3.2.6), ця робота та відповідальність за
протипожежний стан покладається безпосередньо на керівника
(директора).

3.2.8. Заступник директора районної (міської)
кіно-відеомережі, кіно-відеопрокату, інженер кінотеатру,
кіномеханік, кіно-відеодемонстратор несуть відповідальність за
технічний стан кіно-відеообладнання, електротехнічного й
освітлювального господарства, зберігання фільмокопій, відеокасет і
дотримання заходів пожежної безпеки під час проведення
кіно-відеосеансів.

3.2.9. Начальник цеху (відділу) декоративно-технічних споруд
або особа, яка відповідає за утримання павільйону і проведення
будівельно-монтажних робіт по конкретній кінодекорації (майстер
павільйону, художник-постановник, художник-декоратор, бригадир
постановників) відповідають за забезпечення заходів пожежної
безпеки у знімальних павільйонах.

3.2.10. При проведенні знімальних робіт у павільйоні
відповідальність щодо забезпечення пожежної безпеки покладається
на директора фільму.

3.2.11. Кожен працівник повинен чітко знати та суворо
дотримуватись правил пожежної безпеки, не допускати дій, які
можуть призвести до пожежі.

4. Загальні вимоги пожежної безпеки до
територій, будівель, приміщень, споруд

4.1. Утримання території

4.1.1. Територію закладу кінематографії необхідно постійно
утримувати в чистоті, систематично очищати від спалимих відходів
виробництва, сміття, тари, опалого листя. Траву та бур'яни слід
своєчасно скошувати та прибирати за межі території.

4.1.2. До всіх будівель і споруд необхідно забезпечити
вільний доступ.

4.1.3. Протипожежні розриви між будівлями та спорудами не
можуть бути використані для складування матеріалів, обладнання,
пакувальної тари, стоянки автотранспорту тощо.

4.1.4. Проїзди та під'їзди до будівель і споруд, до джерел
пожежного водопостачання, підступи до пожежного інвентарю й
обладнання, а також підходи до запасних виходів і зовнішніх
пожежних драбин повинні бути завжди вільними, утримуватися у
справному стані і мати електричне освітлення в нічний час.

4.1.5. Під'їзди до закладів кінематографії, а також проїзди
по їхній території повинні мати тверде покриття і в холодну пору
року очищатися від снігу.

4.1.6. Будівництво на території закладу кінематографії нових
будівель і споруд (у тому числі тимчасових) може здійснюватися
лише за наявності проектної документації, що пройшла попередню
експертизу (перевірку) в органах державного пожежного нагляду на
відповідність нормативним актам з пожежної безпеки.

4.1.7. Не дозволяється прибудовувати до будівель з
обгороджувальними металоконструкціями, що містять горючі полімерні
утеплювачі, комори, майстерні та інші приміщення.

4.1.8. На час ремонту доріг і проїздів у відповідних місцях
слід встановити покажчики напрямку об'їзду або влаштувати переїзди
через ці дільниці. Про проведення таких робіт необхідно своєчасно
повідомити пожежну охорону.

4.1.9. Ворота на території закладу кінематографії, що
відчиняються за допомогою електроприводу, повинні мати
пристосування (пристрої), що дозволяють відчиняти їх ручним
способом.

4.1.10. На видних місцях на території закладу кінематографії
повинні бути встановлені таблички із зазначенням порядку виклику
пожежної охорони, знаки місць розміщення первинних засобів
пожежогасіння, схема руху транспорту, на якій вказано розташування
будівель, водоймищ, гідрантів, пірсів (необхідність встановлення
такої схеми визначається місцевими органами державного пожежного
нагляду).

4.1.11. Забороняється стоянка транспорту в наскрізних
проїздах будівель, на відстані менше 10 м від в'їзних воріт на
території, менше 5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв
вододжерел, пожежного обладнання й інвентарю, на тупикових
майданчиках сліпих (тупикових) проїздів. У зазначених місцях
повинні бути встановлені (вивішені) відповідні заборонні знаки.

4.1.12. Не дозволяється розводити багаття, спалювати відходи,
тару, викидати незагашене вугілля та попіл на відстань менше 15 м
від будівель і споруд, а також в установлені будівельними нормами
протипожежні розриви.

4.1.13. Паління забороняється:

4.1.13.1. На території та в приміщеннях закладу
кінематографії, де використовуються та зберігаються легкозаймисті,
горючі рідини та горючі гази.

4.1.13.2. У будівлях за наявності вибухопожежонебезпечних
приміщень (дільниць), у складах.

4.1.14. На території закладу кінематографії, де паління
дозволено, адміністрація зобов'язана визначити й обладнати для
цього місця, позначити їх знаком або написом, встановити урну чи
попільницю з негорючих матеріалів.

4.2. Утримання приміщень, будівель і споруд

4.2.1. Усі будівлі, споруди, виробничі, службові, складські
та допоміжні приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті,
регулярно очищатися від пилу, пуху, горючих відходів. Терміни
очищення встановлюються технологічними регламентами або цеховими
інструкціями.

4.2.2. Приступати до реконструкції, перепланування приміщень,
технологічного переоснащення чи впровадження нової технології
дозволяється лише за наявності проектної документації, що пройшла
попередню експертизу (перевірку) на відповідність нормативним
актам з пожежної безпеки з позитивним результатом в органах
державного пожежного нагляду.

4.2.3. Уведення до експлуатації нових або реконструйованих
закладів кінематографії, оренда будь-яких приміщень без дозволу
органів держпожнагляду забороняється.

4.2.4. Протипожежні системи, установки, устаткування
приміщень, будівель і споруд (протидимний захист, пожежна
автоматика, протипожежне водопостачання, протипожежні двері,
клапани, інші захисні пристрої в протипожежних стінах і
перекриттях тощо) повинні утримуватись у справному стані.

4.2.5. Отвори в протипожежних стінах, перегородках і
перекриттях повинні бути обладнані захисними пристроями
(протипожежні двері, вогнезахисні клапани, водяні завіси тощо)
проти поширення вогню та продуктів горіння.

Неприпустимим є встановлення будь-яких пристроїв, що
перешкоджають нормальному зачиненню протипожежних і протидимних
дверей, а також зняття пристроїв для їх самозачинення.

4.2.6. У разі перетинання протипожежних перешкод різними
комунікаціями зазори (отвори), що утворилися між цими
конструкціями та комунікаціями, повинні бути наглухо зашпаровані
негорючим матеріалом, який забезпечує межу вогнестійкості та
димо-газонепроникності, яка вимагається будівельними нормами для
цих перешкод.

4.2.7. Драпування на вікнах, сцені і дверях залу для
глядачів, фойє, дерев'яні конструкції горищних приміщень необхідно
обробляти вогнезахисною речовиною. Організація, яка проводить
обробку, зобов'язана надати власникові акт із зазначенням дати
проведення робіт та терміну дії просочення. Власник повинен
організувати щоквартальну перевірку якості вогнезахисної обробки
драпування і щороку - дерев'яних конструкцій.

4.2.8. Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського
призначення та лабораторій повинна бути визначена категорія щодо
вибухопожежної та пожежної небезпеки (за ОНТП 24-86. Определение
категорий помещений и зданий по взрывопожароопасной и пожарной
опасности. Общесоюзные нормы технологического проектирования
(табл.1), що затверджені МВС СРСР 27.02.86 та узгоджені з
Держбудом СРСР), а також клас зони за Правилами улаштування
електроустановок (далі за текстом - ПУЕ) глава 7, що узгоджена з
Держбудом СРСР 04.06.80 та затверджена Головтехуправлінням і
Держенергонаглядом Міненерго СРСР 05.06.80, пп.7.4.3-7.4.6;
пп.7.3.40-7.3.43), у тому числі для зовнішніх виробничих і
складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до
приміщення, а також на межах зон всередині приміщень.

4.2.9. Не дозволяється використовувати горищні приміщення для
виробничої мети або для зберігання майна чи матеріальних
цінностей. Двері до горищних приміщень, технічних поверхів,
венткамер, електрощитових, підвальних приміщень повинні бути
постійно замкнені, а ключі від замків зберігатися у місці,
доступному для одержання їх адміністрацією в будь-який час.

Вікна горищ, технічних поверхів, підвалів мають бути завжди
засклені та зачинені.

4.2.10. У підвальних і цокольних поверхах не допускається:

4.2.10.1. Розміщення вибухопожежонебезпечних виробництв,
зберігання та застосування легкозаймистих і горючих рідин,
вибухових речовин, балонів з газами, целулоїду, горючої
кіноплівки, карбіду кальцію та інших речовин і матеріалів, що
мають підвищену вибухопожежну небезпеку.

4.2.10.2. Улаштування складів горючих матеріалів, майстерень,
де використовуються горючі матеріали, а також інших господарських
приміщень, якщо вхід до них не ізольований від загальних
евакуаційних сходових кліток.

4.2.11. Приямки вікон, які влаштовуються у приміщеннях
підвальних поверхів для вилучення диму, повинні утримуватись у
чистоті, а вікна - бути заскленими. Не допускається закривати їх
наглухо, а також закладати віконні прорізи.

4.2.12. Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на
перепадах висот і огорожі на дахах (перекриттях) будівель повинні
утримуватись справними.

4.2.13. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень,
де перебувають люди, грат, останні повинні розкриватися чи
розсуватися або ж - зніматися. Під час перебування в цих
приміщеннях людей грати повинні бути відчинені (зняті, розсунуті).

4.2.14. У будівлях, приміщеннях, спорудах забороняється:

4.2.14.1. Прибирання приміщення із застосуванням
легкозаймистих і горючих рідин.

4.2.14.2. Відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та
іншими засобами із застосуванням відкритого вогню.

4.2.14.3. Розкидати та залишати неприбраними промащені
обтиральні матеріали.

4.2.14.4. Виготовляти піротехнічні вироби кустарним способом.

4.2.15. Спецодяг працюючих з лаками, фарбами та іншими
легкозаймистими і горючими рідинами підлягає своєчасному пранню та
ремонту, повинен зберігатися в розвішеному вигляді у металевих
шафах, що встановлені у спеціально відведених приміщеннях.

Промащений спецодяг слід постійно заміняти на чистий.

4.2.16. Під час організації та проведення заходів з масовим
перебуванням людей слід дотримуватись таких вимог:

4.2.16.1. При кількості людей понад 50 осіб використовувати
приміщення, що забезпечені не менше ніж двома евакуаційними
виходами відповідно до вимог будівельних норм (СНиП 2.08.02-89.
Общественные здания и сооружения), не мають на вікнах глухих грат
і розташовані не вище другого поверху в будівлях з горючими
перекриттями.

4.2.16.2. Особи, яким доручено проведення таких заходів,
зобов'язані перед їх початком ретельно оглянути приміщення і
переконатись у готовності їх у протипожежному відношенні
(відповідна кількість первинних засобів пожежогасіння, справність
засобів зв'язку, пожежної автоматики та сигналізації).

4.2.16.3. На сцені та в приміщеннях повинно бути організоване
чергування членів ДПД або працівників місцевої пожежної охорони
об'єкта чи відповідальних чергових.

4.2.16.4. Не дозволяється зменшення ширини проходів між
рядами, установка в проходах додаткових крісел, стільців тощо,
повне відключення світла, використання віконниць для затемнення,
проведення вогневих, фарбувальних та інших вибухопожежонебезпечних
робіт, застосування дугових прожекторів, свічок, бенгальських
вогнів, відкритого вогню, фейєрверків, а також включення в
програму (сценарій) номерів (вистав) з використанням вогневих
ефектів і палінням.

4.3. Утримання евакуаційних шляхів і виходів

4.3.1. Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватись
вільними, нічим не захаращуватись і в разі виникнення пожежі
забезпечувати безпеку під час евакуації людей.

4.3.2. Кількість і розміри евакуаційних виходів з будівель і
приміщень, їх конструктивні та планувальні рішення, умови
освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів
евакуації, їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати
протипожежним вимогам будівельних норм.

4.3.3. Якщо потрібно розмістити технологічне, експозиційне та
інше обладнання, то в приміщеннях повинні бути забезпечені
евакуаційні проходи до сходових кліток та інших шляхів евакуації
відповідно до будівельних норм.

4.3.4. У приміщенні, що має один евакуаційний вихід,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconЗакону України "Про кінематографію" 9/98-вр
Затвердити Положення про державне посвідчення на право розповсюдження І демонстрування фільмів, що додається
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconМіністерство освіти україни міністерство внутрішніх справ україни...
Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (далі Правила) поширюються на
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconПравила пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України
Затвердити Правила пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України, які погоджені з Головним упб мвс
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconНака з
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення...
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconПро затвердження Правил експлуатації вогнегасників
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення...
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconПро затвердження Типових норм належності вогнегасників
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення...
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconБезпека праці при опорядженні столярних виробів
Кожен учень зобов’язаний знати І точно виконувати правила безпеки праці в столярній майстерні, правила пожежної безпеки, санітарно...
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconДержавний комітет лісового господарства україни
Затвердити Правила пожежної безпеки в лісах України (далі Правила), що додаються
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconНака з
З 22. 02. 2010 року по 26. 02. 2010 року провести Тиждень вивчення Правил пожежної безпеки під гаслом "Вивчи правила пожежної безпеки...
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconПравила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи...
Галузь застосування Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка