Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів)
НазваПравила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів)
Сторінка5/13
Дата конвертації03.03.2013
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
обладнання слід здійснювати за графіком, який затверджується
керівником. Наслідки оглядів записуються до спеціального журналу.

5.3.9. Витяжні повітроводи, по яких транспортуються
вибухонебезпечний або горючий пил, повинні мати пристрої для
періодичного очищення (лючки, розбірні з'єднання тощо).

5.3.10. У місцях перетинання протипожежних стін повітроводи
слід обладнувати автоматичними вогнезатримними пристроями
(заслінки, шибери, клапани).

5.3.11. Вогнезатримні пристрої, магнітні вловлювачі у
вентиляційних повітроводах, пристрої блокування вентиляційних
систем з пожежною сигналізацією та системами пожежогасіння, а
також автоматичні пристрої відключення вентиляції в разі
виникнення пожежі, повинні перевірятися у встановлені
адміністрацією терміни, але не рідше одного разу на півроку.

5.3.12. При експлуатації вентиляційних систем забороняється:

5.3.12.1. З'єднувати вентиляційні канали з димовими.

5.3.12.2. Поєднувати вентиляцію приміщень
вибухопожежонебезпечних виробництв із загальною системою
вентиляції.

5.3.12.3. Здійснювати перевірку ефективності роботи
вентиляційної системи за допомогою відкритого вогню.

5.3.12.4. Випалювати залишки пилу та інших горючих речовин,
що відклалися на стінках повітроводів.

5.3.12.5. Складувати впритул до повітроводів і устаткування
(на відстані не менше 0,5 м) горючі матеріали або негорючі
матеріали в горючій упаковці.

5.3.12.6. Видаляти за допомогою тієї самої системи відсосів
різні гази, пил, пари та інші речовини, що при змішуванні можуть
утворювати вибухопожежонебезпечні концентрації з повітрям.

5.3.12.7. Експлуатувати переповнені циклони.

5.3.12.8. Зберігати у вентиляційних камерах будь-яке
обладнання або матеріали.

5.3.12.9. Залишати відчиненими двері вентиляційних камер, які
повинні бути постійно зачинені на замок (замкнені).

5.3.12.10. Заходити стороннім особам до вентиляційних камер.

5.3.12.11. Перекривати витяжні канали, закривати вентиляційні
заслінки і клапани, припливні та витяжні отвори, решітки, знімати
захисні кожухи, зупиняти або вмикати вентилятори.

5.3.12.12. Відключати або знімати вогнезатримні пристрої.

5.3.13. Під час експлуатації калориферів слід дотримуватись
таких вимог:

5.3.13.1. Відстань між калориферами та конструкціями з
горючих і важкогорючих матеріалів повинна бути не менше 1,5 м за
наявності вогневого або електричного підігріву і не менше 0,1 м за
наявності теплоносія гарячої води або пару.

5.3.13.2. Тримати постійно справними контрольно-вимірювальні
прилади.

5.3.13.3. Не допускати виникнення зазорів між калориферами та
між калориферами і будівельними конструкціями камер. Виявлені
зазори необхідно зашпаровувати негорючими матеріалами.

5.3.13.4. Систематично проводити очищення калориферів від
забруднення пневматичним або гідравлічним способом.

5.3.13.5. Стежити за тим, щоб транзитні канали, якими
подається нагріте в калорифері повітря, не мали отворів, крім
каналів, призначених для подавання повітря в приміщення.

5.3.14. Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера
необхідно забезпечувати автономним пристроєм електричного захисту,
незалежно від захисту на загальній лінії, що живить групу
кондиціонерів.

5.3.15. Зовнішній простір і стіни будинків навколо
кондиціонерів необхідно розчистити від гілок дерев, витких рослин
та інших предметів і конструкцій з горючих матеріалів у радіусі не
менше 1,5 м.

5.3.16. Під час експлуатації кондиціонерів забороняється:

5.3.16.1. Використовувати як опорні конструкції горючі
елементи конструкцій віконних рам замість монтажних кріплень
заводського виготовлення або інших металевих конструкцій.

5.3.16.2. Переробляти кондиціонери з метою заміни їх
функціонального призначення.

5.3.16.3. Замінювати наявні триполюсні штепсельні
роз'єднувачі на двополюсні.

5.3.16.4. Встановлювати кондиціонери у внутрішніх
протипожежних перегородках і стінах.

5.3.16.5. Встановлювати кондиціонери в приміщеннях категорії
виробництва А і Б.

6. Вимоги до утримання технічних засобів
протипожежного захисту

6.1. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння

6.1.1. Керівники закладів кінематографії несуть безпосередню
відповідальність за впровадження, експлуатацію та технічне
обслуговування установок пожежної сигналізації (УПС) та
автоматичних установок пожежогасіння (АУП) і підтримання їх у
роботоздатному стані.

6.1.2. Будівлі, приміщення і споруди повинні обладнуватися
зазначеними установками відповідно до вимог будівельних норм (СНиП
2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений), правил,
стандартів та інших нормативних документів з питань пожежної
безпеки.

6.1.3. Для якісної експлуатації УПС та АУП наказом або
рзпорядженням керівника повинен бути призначений такий персонал:

6.1.3.1. Особа, яка відповідає за експлуатацію УПС та АУП.

6.1.3.2. Обслуга для проведення технологічного обслуговування
та ремонту установок.

6.1.3.3. Оперативна (чергова) обслуга для цілодобового
нагляду та контролю за роботоздатним станом установок.

6.1.4. Обслуга повинна мати необхідну технічну підготовку.
Перевірка знань інструкцій, експлуатаційної документації та
практичних навичок повинна здійснюватись щорічно.

6.1.5. Організація, що здійснює технічне обслуговування
установок, повинна мати на це ліцензію, видану органами
держпожнагляду, і нести відповідальність у випадку, коли установки
з вини цієї організації не спрацювали і не виконали своє
призначення.

6.1.6. Регламентні роботи з технічного обслуговування,
планово-попереджувальний ремонт повинні визначатися на кожний вид
установок і виконуватися відповідно до плану-графіка, який
складається на підставі вимог технічної документації
заводів-виробників.

6.1.7. На час виконання робіт з технічного обслуговування або
ремонту установки, проведення яких пов'язане з її відключенням,
адміністрація закладу кінематографії зобов'язана здійснити
компенсуючі заходи пожежної безпеки для приміщень та повідомити
про це пожежну охорону (ДПД).

6.1.8. Заклади кінематографії, які не мають можливості
власними силами проводити технічне обслуговування установок і
утримувати обслугу, зобов'язані укладати договори зі
спеціалізованими організаціями на планове технічне обслуговування
цих установок.

6.1.9. Шлейфи пожежної сигналізації, лінії керування та
зв'язку повинні постійно контролюватися на предмет дотримання
режиму "Готовність" та піддаватися періодичним випробуванням на
режими "Тривога" та "Установка спрацювала" згідно з
планом-графіком.

6.1.10. У приміщенні диспетчерського пункту або в приміщенні
пожежного поста, де встановлена приймальна апаратура сигналізації,
повинна бути вивішена інструкція про порядок дій чергового
персоналу у випадку появи сигналів про пожежу або про несправність
в УПС або АУП.

Диспетчерський пункт повинен бути обладнаний телефонним
зв'язком і укомплектований електричним ліхтарем.

6.1.11. Диспетчерські пункти (пожежні пости) та станції
пожежогасіння необхідно забезпечити схемами пожежної сигналізації,
установок пожежогасіння, інструктивним матеріалом про керування
установкою (системою) пожежогасіння та про дії щодо оповіщення про
пожежу.

6.1.12. На пультах керування диспетчерських пунктів (пожежних
постах), на блоках пожежної автоматики, біля кожного вузла
керування та розподільчого пристрою систем пожежогасіння повинні
бути вивішені (встановлені) таблички із зазначенням приміщень, що
підлягають захисту.

В установках водяного та пінного пожежогасіння на вузлах
управління слід вивішувати функціональні схеми обв'язки, а на
табличках вказувати типи та кількість зрошувачів у секції. Засувки
й крани слід нумерувати відповідно до схеми обв'язки.

Функціональні схеми обв'язки повинні вивішуватись і в
насосних АУП.

6.1.13. Особа, яка відповідає за експлуатацію установки,
зобов'язана забезпечити:

6.1.13.1. Підтримання УПС та АУП в роботоздатному стані
шляхом організації своєчасного проведення технічного
обслуговування та планово-попереджувальних ремонтів.

6.1.13.2. Інструктаж робітників і службовців, які працюють у
приміщеннях, що захищаються установками пожежної автоматики.

6.1.13.3. Придбання та розробку необхідної технічної
документації.

6.1.13.4. Інформування адміністрації об'єкта про всі випадки
відмов і непередбачених спрацьовувань установок.

6.1.14. Оперативний (черговий) персонал повинен знати назву
та місцезнаходження приміщень, що підлягають захисту, а також
порядок:

6.1.14.1. Виклику пожежної охорони в разі одержання сигналів
тривоги та взаємодії з пожежними підрозділами під час ліквідації
пожежі та її наслідків.

6.1.14.2. Визначення роботоздатності установки в період
експлуатації.

6.1.14.3. Ведення експлуатаційної документації.

6.1.15. Обслуга і оперативний персонал при виявленні
недоліків у роботі установки зобов'язаний негайно повідомити про
це особу, яка відповідає за експлуатацію установки, та вжити
заходів до їх усунення.

6.1.16. Запас зрошувачів і пожежних оповіщувачів на об'єкті
повинен становити не менше 10% від кількості змонтованих.

6.1.17. Пожежні оповіщувачі слід постійно утримувати в
чистоті. Вони повинні бути захищені від механічних пошкоджень та
несанкціонованих спрацьовувань.

6.1.18. Не допускається замість несправних встановлювати
оповіщувачі іншого типу або принципу дії, а також замикати шлейфи
сигналізації за відсутності оповіщувача на належному місці.

6.1.19. Приміщення з установленими в ньому
приймально-контрольними приладами та станціями повинно бути сухим,
добре вентильованим, обладнаним аварійним освітленням, мати
достатній рівень природного та штучного освітлення.

6.1.20. Приймально-контрольні прилади та станції слід
встановлювати в приміщеннях з цілодобовим чергуванням персоналу.

6.1.21. Допускається встановлення приймально-контрольних
приладів у приміщеннях без чергового персоналу за умови
забезпечення передачі оповіщень про пожежу (несправності) на
пожежний пост або в інше приміщення з постійним цілодобовим
перебуванням людей і забезпеченням контролю каналів зв'язку.

У цьому разі повинні бути передбачені заходи щодо недопущення
сторонніх осіб до приймально-контрольних приладів.

6.1.22. Внесення будь-яких змін у конструкцію АУП,
перекомпонування приміщень, що захищаються, та інші переобладнання
допускається здійснювати за згодою з проектною організацією з
обов'язковим інформуванням про це органів державного пожежного
нагляду.

6.1.23. Не допускається переведення установки з автоматичного
пуску на ручний за винятком випадків, обумовлених у нормативних
документах.

6.1.24. Пристрої ручного пуску АУП повинні бути опломбовані,
захищені від несанкціонованого приведення в дію та механічних
пошкоджень і встановлюватися поза можливою зоною горіння, в
доступному місці. Для визначення їх місцезнаходження слід
застосовувати вказівні знаки як всередині, так і поза межами
приміщення.

6.1.25. Забороняється:

6.1.25.1. Використовувати трубопроводи АУП для підвішування
або кріплення будь-якого устаткування.

6.1.25.2. Приєднувати виробниче устаткування та санітарні
прилади до трубопроводів живлення АУП.

6.1.25.3. Встановлювати запірну арматуру та фланцеві
з'єднання на трубопроводах живлення і розподільчих трубопроводах.

6.1.26. Вузли керування систем водяного та пінного
пожежогасіння слід розташовувати в приміщеннях з мінімальною
температурою на протязі всього року не нижче +5 град.C.

6.1.27. Приміщення, в яких розташовані вузли керування,
насосні станції, станції пожежогасіння, повинні мати аварійне
освітлення і бути постійно замкненими.

6.1.28. Приміщення станцій пожежогасіння, насосних станцій
слід забезпечити телефонним зв'язком з диспетчерським пунктом
(пожежним постом). Ключі від приміщень повинні зберігатися у
обслуги й оперативного (чергового) персоналу, а біля входу до
приміщення повинно висіти табло з написом "Станція (вузол
керування) пожежогасіння".

6.1.29. Приміщення, що захищаються установками об'ємного
пожежогасіння, слід обладнувати самозачинними дверима.

6.1.30. Автоматичні установки об'ємного пожежогасіння повинні
мати:

6.1.30.1. Звукову та світлову сигналізацію про подачу в ці
приміщення вогнезахисної речовини.

6.1.30.2. Пристрої переключення автоматичного пуску на ручний
з виданням відповідного сигналу в приміщення чергового персоналу.

6.1.30.3. Пристрої затримання випуску вогнезахисної речовини
в об'єм, що підлягає захисту.

6.1.31. Всередині приміщення, що захищається автоматичною
установкою об'ємного пожежогасіння, повинні видаватися такі
застережні написи на тлі світлового сигналу: "Газ - виходь!"
("Піна - виходь!" тощо) та звуковий сигнал оповіщення, біля входу
до приміщення - встановлюватися світловий сигнал "Газ - не
заходити!" ("Піна - не заходити!" тощо), а в приміщенні чергового
персоналу - відповідний сигнал з інформацією щодо подавання
вогнезахисної речовини.

6.2. Системи протидимного захисту

6.2.1. Необхідність обладнання будинків і приміщень системами
протидимного захисту, вимогами до їх влаштування встановлюються
будівельними нормами.

6.2.2. Випробовування систем протидимного захисту слід
проводити один раз на місяць з увімкненням вентиляторів ручним
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconЗакону України "Про кінематографію" 9/98-вр
Затвердити Положення про державне посвідчення на право розповсюдження І демонстрування фільмів, що додається
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconМіністерство освіти україни міністерство внутрішніх справ україни...
Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (далі Правила) поширюються на
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconПравила пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України
Затвердити Правила пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України, які погоджені з Головним упб мвс
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconНака з
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення...
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconПро затвердження Правил експлуатації вогнегасників
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення...
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconПро затвердження Типових норм належності вогнегасників
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення...
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconБезпека праці при опорядженні столярних виробів
Кожен учень зобов’язаний знати І точно виконувати правила безпеки праці в столярній майстерні, правила пожежної безпеки, санітарно...
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconДержавний комітет лісового господарства україни
Затвердити Правила пожежної безпеки в лісах України (далі Правила), що додаються
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconНака з
З 22. 02. 2010 року по 26. 02. 2010 року провести Тиждень вивчення Правил пожежної безпеки під гаслом "Вивчи правила пожежної безпеки...
Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) iconПравила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи...
Галузь застосування Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка