На засіданні Наглядової ради
Скачати 120.08 Kb.
НазваНа засіданні Наглядової ради
Дата конвертації03.03.2013
Розмір120.08 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы

Доповідь ректора Харківського


національного університету

імені В.Н. Каразіна

на засіданні Наглядової ради

18 травня 2004 року

Шановний Василю Григоровичу!

Шановний Петре Тимофійовичу!

Поважні члени наглядової ради!

Дозвольте подякувати Вас за згоду стати членами Наглядової Ради Харківського університету!

За півроку виповнюється двісті років з того дня, як було підписано Стверджувальну грамоту і Статут Харківського університету. А за вісім місяців відзначатимемо двохсотлітній ювілей урочистого відкриття Харківського університету.

З днів заснування Університет став центром розвитку освіти, науки, культури на теренах України, Причорномор’я, Кавказу і відіграв видатну роль у перетворенні Харкова на провідний інтелектуальний, промисловий і культурний центр.

Університет був піонером у становленні пріоритетних напрямків науки, підготував десятки тисяч висококваліфікованих фахівців. З Харківським університетом пов’язана діяльність Нобелівських лауреатів І. Мечнікова, Л. Ландау, С. Кузнеца. Тут навчалися і працювали всесвітньо визнані вчені математики М. Остроградський, А. Ляпунов, В. Стеклов, С. Бернштейн, О. Погорелов, В. Марченко, Н. Ахієзер, фізики І. Лифшиць, К. Синельников, А. Вальтер, В. Хоткевич, О. Ахієзер, біологи А. Данилевський, А. Нагорний, М. Буланкін, В. Нікітін, хіміки М. Бекетов, М. Ізмайлов, астроном М. Барабашов, філологи А. Потебня і Білецький, історики Д. Багалій та Бузескул, медики Гіршман та Тринклер, правознавці Д. Каченовський, М. Ковалевський, В. Корецький та багато інших.

До складу університету сьогодні входять шістнадцять факультетів, які виросли з чотирьох відділень, які утворювали університет на момент його створення. Слід наголосити, що лише протягом останніх п’яти років в університеті було створено чотири нові факультети: комп’ютерних наук, фізико-енергетичний, психології і філософський факультет. Найближчим часом буде поновлено юридичний факультет.

Підготовка фахівців в університеті ведеться зараз за 55 спеціальностями та 78 спеціалізаціями. При чому за останні п’ять років ліцензовано 16 нових актуальних спеціальностей та акредитовано за четвертим рівнем 32 спеціальності. Серед них “медична фізика” та “прикладна економіка”, які були започатковані вперше в Україні завдяки зусиллям фахівців університету. Весною 2003 року університет успішно пройшов державну акредитацію і отримав сертифікат про акредитацію до 2013 року.

Харківський університет сьогодні володіє унікальним кадровим науково-педагогічним потенціалом. На цей момент в університеті лише на штатних засадах працює 178 докторів наук, професорів (що на 13 осіб більше, ніж п’ять років тому), і 737 кандидатів наук, доцентів. Тобто у професорсько-викладацькому складі доктори наук складають 16 відсотків, і кандидати наук – ще 55 відсотків. Це помітно вище, ніж в середньому по вищих навчальних закладах України (9% докторів і 47% кандидатів наук).

У наукових дослідженнях університету разом із сумісниками беруть участь 21 академік і член-кореспондент НАН України, 50 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки. Це є найпотужнішою не тільки в регіоні, але й у державі в цілому концентрацією науково – педагогічних кадрів вищої кваліфікації і компетентності. І цей потенціал невпинно оновлюється: протягом п’яти років університетськими працівниками захищено 38 докторських і 130 кандидатських дисертацій.

Цілеспрямована підготовка до ювілею розпочалася п'ять років тому. В університеті створено загальноуніверситетський оргкомітет з підготовки до ювілею, такі ж оргкомітети створено на кожному факультеті і в наукових підрозділах.

Затверджено загальноуніверситетську програму підготовки до ювілею і програми по підрозділах. Вони передбачають широкий спектр різноманітних заходів, як-то: наукові конференції, конференції студентів, виставки, видання підручників, монографій, ювілейних вісників тощо.

Розпорядженням Кабінету Міністрів № 527 – р від 16 листопада 2001 р. затверджено організаційний комітет та заходи з підготовки та відзначення 200-річчя університету.

Розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації № 333 від 30 липня 2002 р. створено обласний оргкомітет на чолі з головою облдержадміністрації Є.П. Кушнарьовим, затверджено конкретний план заходів. Якщо звернутися до цих заходів, то вони в більшості своїй виконуються із дотриманням встановлених термінів, хоча по деяких позиціях не зовсім у належному обсязі і не зовсім належними темпами. Питання про хід підготовки до святкування 200-річчя університету було обговорено на засіданні цього оргкомітету 14 січня цього року.

Що стосується підготовки до ювілейних урочистостей, то вона ведеться за багатьма напрямками.

Це - підвищення статусу та авторитету університету за умов масової університетизації вищих навчальних закладів і небезпеки розчинення у великій кількості державних і приватних університетів.

Це - розвиток і покращання матеріально-технічної бази, ремонт і впорядкування університетських приміщень і навколишніх територій.

Це - цілеспрямовані заходи з підвищення якості навчально-виховного процесу і наукових досліджень.

Це - підготовка і здійснення власне ювілейних заходів.

За цей час:

1. Указом Президента України № 1313/99 від 11 жовтня 1999 року університет набув статусу національного і йому було присвоєно ім’я засновника - В.Н. Каразіна.

2. Указом Президента України Л.Д. Кучми № 454 від 28 травня 2003 року, враховуючи визначну роль університету у становленні і розвитку національної освіти, науки, підготовці висококваліфікованих фахівців та з нагоди відзначення його 200-річчя університету було надано статус автономного (самоврядного) вищого державного навчального закладу.

3. Проведено великий обсяг робіт з усунення аварійного стану головного корпусу університету. Виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено її державну експертизу. Завдяки дорученням Президента було поновлено державне фінансування робіт з реконструкції головного корпусу, хоча, поки що недостатнє.

Значний обсяг робіт виконано у гуртожитках, на що за останні 2 роки і чотири місяці витрачено 3 млн. 870 тис. грн. І хоча роботи ще буде дуже багато, вдалося помітно поліпшити умови мешкання студентів.

Відремонтовано і приведено у належний вигляд перший поверх головного корпусу, приміщення ЦНБ, близько 240 навчальних аудиторій та лабораторій. Реконструйовані і приведені майже до європейського вигляду 67 санвузлів в головному та інших корпусах університету (7 знаходяться в роботі).

Створені сучасні й комфортні кафе і інші точки громадського харчування, чимало зроблено для поліпшення спортивної бази.

Впорядковано територію навколо головного корпусу, яка, відверто кажучи, нагадувала величезний смітник.

Встановлено пам'ятник Харківським студбатівцям.

На клопотання університету Постановою Правління Національного Банку № 364 від 20 серпня 2003 року заплановано ввести в обіг у жовтні 2004 року ювілейні монети “200 років Харківському університету”: срібна монета номіналом 5 гривень і мідно-нікелева - номіналом 2 гривні.

На виконання згаданих планів ювілейних заходів університет порушив клопотання перед міськвиконкомом, Харківською ОДА та Адміністрацією Президента України щодо нагородження відзнаками та присвоєння почесних звань співробітникам університету. Зокрема, до нагородження орденами і медалями представлено 13 професорів університету, до присудження почесних звань “Заслужений діяч науки і техніки України” і “Заслужений працівник освіти” представлено 18 професорів університету.

Було завершено, нарешті, спорудження Порталу головного входу до університету. Університет набув зовсім іншого вигляду, і в ньому вже не соромно буде приймати гостей.

Планом заходів до 200-річчя університету передбачено перенесення пам’ятника засновнику університету В.Н. Каразіну до центрального входу до університету. На теперішній час він стоїть за рогом, біля бокового входу до університету в саду Шевченка. До початку нового навчального року пам’ятник В.Н.Каразіну має прикрасити майданчик перед центральним входом до університету.

Згідно з планом ювілейних заходів ведеться реконструкція Музею університету, який був одним з перших університетських музеїв Радянського Союзу – його відкрито у 1972 році. Тепер музей міститиметься в центральному корпусі університету. До 1 вересня має завершитись також планову реконструкцію актового залу університету, який має прийняти основні ювілейні урочистості.

Університет розглядає підготовку до свого ювілею не тільки як привід, так би мовити, зовнішньо причепуритися, але й як стимул для збагачення внутрішнього змісту своєї діяльності, оновлення і вдосконалення підходів до організації навчального процесу і наукової роботи.

Достатньо сказати, що згідно з рішенням конференції трудового колективу на всіх факультетах і кафедрах розгорнуто напружену роботу з розвитку навчальних бакалаврських та магістерських програм, доведення їх до європейського рівня, вдосконалення методик викладання, в першу чергу інформаційно-комп’ютерних, розроблено і запроваджено до реалізації Комплексну програму підвищення якості навчання.

Кожен факультет протягом минулого навчального року відзвітував про хід реалізації цієї програми перед ректоратом.

Після кожної сесії проводиться соціологічне опитування всіх студентів щодо оцінки ними якості викладання, і ця інформація дозволяє суттєво коригувати навчально-виховний процес.

Університет бере участь в експерименті щодо запровадження зовнішнього тестування абітурієнтів.

Університет бере участь в експерименті щодо запровадження у навчальний процес кредитно – модульної системи.

Доповідаючи про хід підготовки до ювілею, слід підкреслити великий обсяг роботи з підготовки видань, присвячених цій події.

Ведеться і близька до завершення підготовка до видання матеріалів, які відбивають історію університету в цілому та її окремі яскраві сторінки.

Так, на цей час вже видано 12 підручників та монографій, присвячених 200-річчю університету.

У ряді університетських видань публікуються статті з історії університету.

Відкрито рубрики "Назустріч 200-річчю університету" у багатотиражці "Харківський університет" і журналі "Університети".

Видано 5 книг у серії "Спогади про Харківський університет".

У серії "Визначні постаті в історії Харківського університету" вийшли 2 брошури:

- Василь Назарович Каразін в оцінках сучасників та нащадків. - Харків, 1998;

- Михайло Васильович Остроградський в оцінках сучасників та нащадків. Харків, 2001.

Видано 4 бібліографічні покажчики, зокрема, 2 томи Бібліографічного словника учених Харківського університету. Т. 1,2; Мемуари професорів та студентів з історії Харківського університету XІX - початку ХХ ст.: Бібліографічний покажчик. - Xaрків, 2003.

Вийшли друком брошури, присвячені історії деяких факультетів та інших підрозділів університету.

Підготовлений до друку рукопис фундаментальної праці “Харківський національний університет ім. В.Н. Каразiна за 200 років” обсягом - 75 д. а. з 60 ілюстраціями, над яким працював великий колектив авторів (12 осіб). У червні плануємо передати рукопис до видавництва.

Підготовлено монографію “Василь Назарович Каразiн (1773-1842)” обсягом 31 д. а. з 20 ілюстраціями, книги “Ректори Xapківського університету: бiобiблiографiчний словник” обсягом 10 д. а., "Твої Вихованці, університет" (біографічний довідник) [видатні Вихованці за 200 років] обсягом 23 д. а. з 250 фотографіями, “Почесні члени Xapкiвського університету” обсягом 20 д. а. з 200 фотографіями і ще багато інших. Всього список виданих та підготовлених до друку видань складає 47 найменувань загальним обсягом 2,5 тис. д. а.

Як я вже згадував, у 2001 році Розпорядженням Кабміну України було створено оргкомітет та затверджено заходи з підготовки до святкування ювілею університету з відповідним фінансуванням з державних та місцевих бюджетів. В Розпорядженні Кабінету Міністрів було передбачено фінансування цих заходів на загальну суму 29 млн. грн. з державного, обласного і міського бюджетів. Але за цей час двічі змінився уряд, відбулися суттєві кадрові зміни на всіх рівнях; було прийнято бюджетний кодекс, який не дозволяє витрачати кошти місцевих бюджетів на об'єкти загальнодержавної власності. Незважаючи на всі зусилля університету та Міністерства освіти і науки, належного фінансування згідно цього розпорядження не відбулося.

Проте, є ціла низка гострих проблем, розв’язання яких одному лише університету не під силу.

Перш за все це стосується робіт з усунення аварійного стану Головного корпусу, які не будуть завершені в цьому році, а також і в наступному році. За оцінками університету для цих робіт на наступний рік необхідно ще 11 млн. грн. Всього на цей час, починаючи з 1996 року виконано робіт на 9,9 млн. грн., з яких 5,6 млн. - бюджетні кошти і 4,3 млн. - позабюджетні кошти університету. Лише за останні 2 роки і чотири місяці поточного року в реконструкцію корпусу вкладено 4 млн. 340 тис. грн.

Потребують реставрації дві будівлі університету (які є пам'ятками архітектури) - Музей Природи по вул. Трінклера та корпус ЦНБ по вул. Університетській. Але роботи не розпочато через відсутність фінансування. 3 тієї ж причини фактично заморожено будівництво нового навчального корпусу по вул. Клочковській, 192а.

Все упирається в гроші. Бюджетом МОН за минулий рік було заплановано 1 млн. грн. на реалізацію заходів з підготовки до 200-річчя університету, які до університету попри всі наші зусилля і зусилля народних депутатів так і не дійшли.

На 2004 рік завдяки активним зусиллям Міністра В. Креміня в бюджеті Міністерства освіти і науки і в субвенції місту Харкову на святкування його 350-річчя, університету в цілому передбачено 7,5 млн. грн. Голова Харківської обласної держадміністрації Є.П. Кушнарьов звернувся до Президента України з клопотанням виділити для аварійно – поновлювальних робіт 3 млн. грн. з резервного фонду Кабінету Міністрів. П.Т. Тронько активно сприяв, щоби цей лист дійшов до Президента. Президент дав позитивну резолюцію, і за дорученням Прем’єр – Міністра Міністерством освіти і науки готується відповідна Постанова Кабінету Міністрів. Як мені стало щойно відомо, проект постанови готовий, і В.Г. Кремінь вчора його завізував. Всього в цьому році із запланованих коштів університет вже отримав 1 млн. 700 тис. грн. (через міський бюджет). За інформацією Департамента вищої освіти Міністерство освіти і науки в червні планує направити 1 млн. грн. і ще 1 млн. грн. в липні. Таким чином, є певні зрушення у фінансуванні, і якщо заплановані кошти надійдуть до університету своєчасно, всі необхідні роботи з приведення приміщень і територій до належного стану будуть виконані. Проте, проблема аварійного стану головного корпусу залишається критичною. Для її остаточного розв’язання необхідно принаймні 11 млн. грн. з державного бюджету протягом 2004-2005 років. Тобто необхідно вже зараз передбачати капіталовкладення обсягом 11 млн. грн. у 2005 році. 3 позабюджетних коштів університет може виділити близько 2,5 млн. грн.

Шановні колеги!

Так сталося, що свого часу університет був позбавлений тих своїх історичних будівель, в яких він народжувався і існував півтора століття. Тому дуже важливо, аби вони, нарешті, повернулися до нього, що, власне, передбачено планом заходів до 200-річчя університету обласної державної адміністрації. Безумовно, це належить зробити таким чином, аби ніяк не зашкодити тим організаціям, які на поточний час займають ці приміщення, надавши їм можливість і надалі спокійно працювати.

У зв'язку з реорганізацією Військового університету, його навчальний корпус, який розташований на площі Свободи якраз напроти головного корпусу університету, має бути вивільнений. Передача його в користування університету дозволила б, по-перше, розв'язати численні проблеми університету; по-друге, запобігла б демонтажу і, відповідно, руйнуванню і знищенню унікального наукового навчального обладнання, яке має слугувати державі; по-третє, створила б унікальний не тільки для України, але й для Європи, а може і всього світу університетський комплекс, було б великою резонансною подією для всієї країни.

Університет вдячний Президентові України Л.Д. Кучмі, який дав відповідне доручення. На сьогоднішній день є доручення у Прем’єр – Міністра України В.Ф. Януковича і згода Міністерства оборони передати цей корпус університету. Підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів, який є на стадії візування міністерствами. Сподіваємося дуже, що найближчим часом це питання буде вирішено. Цей акт буде однією з найвизначніших подій двохсотрічної історії університету і прекрасним подарунком держави до його ювілею.

Годі казати, що це й дозволило вирішити безліч проблем університету, пов’язаних із обмеженістю матеріально-технічної бази.

Наприкінці хочу торкнутися ще однієї проблеми.

Оргкомітет святкування 200-річчя університету був затверджений у 2001 році. З того часу відбулися значні кадрові зміни і виникла необхідність прийняття нового розпорядження Кабміну, яким би затверджений був новий склад оргкомітету та внесені корективи до програми заходів. Всі необхідні документи були направлені наприкінці березня до Управління науково-технічного та гуманітарного розвитку Секретаріату Кабінету. Прохання до Євгена Миколайовича Суліми прискорити прийняття такого розпорядження.

Шановні члени Наглядової ради!

В цілому, як бачимо, проведено значну роботу і є реальні результати. Хоча залишається багато проблем, є всі підстави вважати, що до кінця цього року підготовку до ювілею буде завершено і, починаючи з листопада 2004 року, тобто з моменту заснування університету де-юре, розпочнуться урочисті заходи, кульмінація яких має припасти на 29 січня 2005 року, тобто на той день, коли виповниться рівно 200 років з дня урочистої церемонії відкриття університету. В цей день будуть проведені урочисті збори і вишикується живий ланцюг від будинку, в якому відкрився і 150 років існував університет, до пам’ятника В. Каразіну перед нинішнім головним корпусом.
Дякую за увагу!

Схожі:

На засіданні Наглядової ради iconЗатверджено: На засіданні на засіданні на загальношкільній ради учнівського...
Правила розроблені у відповідності до Статуту школи, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Закону України «Про загальну...
На засіданні Наглядової ради iconПлан роботи методичної ради чубарівської зош І-ІІІ ступенів обговорено...
Сприяти збагаченню педагогічного процесу новими прогресивними І більш досконалими методами І засобами навчання, розвитку педагогічної...
На засіданні Наглядової ради iconВідомості
На засіданні Ради Всеукраїнської громадської організації “Асоціація спеціалістів в аграрній сфері «Третейська ініціатива»
На засіданні Наглядової ради iconПлан роботи управління освіти Хмельницької міської ради та науково-методичного...
Підготувати питання для розгляду на розширеному засіданні колегії управління освіти Хмельницької міської ради
На засіданні Наглядової ради iconНа засіданні методичної ради
Створення національної школи в незалежній Україні потребує нового підходу до мети освіти, змісту навчання та виховання
На засіданні Наглядової ради iconПлан роботи методичної ради єлизаветівської сзш обговорено на засіданні методичної ради
«Усвідомлення учнями екологічних проблем, характерних для сільської та міської місцевості, формування в них досвіду спілкування у...
На засіданні Наглядової ради iconДодаток до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
Розглянутих на засіданні Науково-експертної ради з питань реєстрації пестицидів І агрохімікатів 26. 01. 10
На засіданні Наглядової ради iconДодаток до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
Розглянутих на засіданні Науково-експертної ради з питань реєстрації пестицидів І агрохімікатів 05. 02. 09
На засіданні Наглядової ради iconПогоджую
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням...
На засіданні Наглядової ради iconВ. М. Вишняков сучасні технології побудови
Затверджено на засіданні науково-методичної ради Київського національного університету будівництва І архітектури 25 лютого 2004 року,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка