Було не застосування ядерних реакцій для виробництва енергії традиційним способом -шляхом використання теплоти пов’язаної зі зміною (мутацією) елементів завдяки ядерним реакціям
Скачати 75.38 Kb.
НазваБуло не застосування ядерних реакцій для виробництва енергії традиційним способом -шляхом використання теплоти пов’язаної зі зміною (мутацією) елементів завдяки ядерним реакціям
Дата конвертації28.02.2013
Розмір75.38 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ РЕЗУЛЬТАТІВ РІШЕННЯ формальної експертизи УКРПАТЕНТУ (дод.1) ТА рішення АПЕЛЯЦІЙНОЇ палати Державного департаменту інтелектуальної власності (дод.3), щодо надання законодавчого захисту моєї інтелектуальної власності, поданої заявкою на патент України а2008 05338. Докази помилкового рішення даних органів.
1. лист.2 Ядерні реакції застосовуються не для виробництва електроенергії шляхом використання теплоти, а використання процесу мутації елементів. Утворена теплота під час ядерної реакції пояснюється кінетичної швидкістю утворених продуктів реакції. А не те що написано як передано мою думку: "... Апелянт наголошує на тому, що головним і суттєво відмінним у його рішенні, було не застосування ядерних реакцій для виробництва енергії традиційним способом -шляхом використання теплоти пов’язаної зі зміною (мутацією) елементів завдяки ядерним реакціям. ...". Незнання фізики, ядерної фізики. Заявка на патент України чітко улагоджувалася з вимогами законодавства, а саме використання існуючих способів, з іншою метою ..." ...конецформыначалоформынове застосування відомого продукту чи процесу" ст.6 п.2 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" - тобто використання ядерних реакцій для зміни виду речовини з метою зміни її гравітаційного потенціалу.

2. лист.4 Структура опису може бути змінена згідно п. 6.2.2 постанови конецформыначалоформыпро затвердження "Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель".
-" швидке створення маси... " виходячи з фізики веде до зміни напруженості гравітаційного поля, гравітаційного потенціалу речовини як робочого тіла, що, виходячи з теорій А. Ейнштейна та моїх тверджень, внаслідок зміни з певною швидкістю гравітаційних взаємодій іменно з природними матеріальними об’єктами, призводить до виникнення гравітаційного випромінювання, -ЦЕ ФІЗИКА ТЕОРІЇ ГРАВІТАЦІЇ, яку було започатковано ще А. Ейнштейном у 1905-1916рр. І якщо вже таке "не розкриває конкретний характер дій" - то я ще раз скажу, що ФІЗИКУ ТА ТЕОРІЮ ГРАВІТАЦІЇ ПОВИННІ знати ті, хто проводить патентні експертизи та апеляційні розгляди, ПОЗОР та ГАНЬБА! Крім того, я ж намагався дзвонити та пояснювати свої погляди, та мені в "коректній" формі натякнули про небажаність цього (про це сказано в апеляційній скарзі, та й взагалі відізвати заявку за власним бажанням.......???).
3. Питання: "Чому до розгляду апеляції заявки а2008 05338 не було додано РЕФЕРАТ на 10 арк., переданий до Укрпатенту власноруч 5.05.2008р., про що є довідка (дод. 6)!????" Це є грубе порушення методики ведення документації при її розгляді в установах....???? Тим більше, що Вона має для моїх теорій значуще значення, де і математично пояснено за допомогою формул мої наукові погляди, в контексті гравітаційних взаємодій з матеріальними об’єктами Всесвіту!!!!!!!!
4. лист 6. Технічним результатом є створення гравітаційного випромінювання шляхом (способами наведеними в формулі) застосування ядерних реакцій та процесу трансмутації елементів під час їх проходження, що призведе до зміни атомної маси речовини, яка застосовується в ядерній реакції та за висновками релятивістських теорій до зміни її гравітаційного потенціалу, а значить до викривлення простору, а значить до зміни величини гравітаційної взаємодії, що, в кінцевому результаті, призведе до генерації гравітаційного випромінювання штучним шляхом. І це все фізика!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Написано "....Проте, відомості про випромінювання або будь-яке інше об’єктивне виявлення одержаного під час трансмутації гравітаційного випромінювання у описі або інших матеріалах заявки відсутні" - Це додатково доказує повне незнання ФІЗИКИ та способів випромінювання гравітаційних хвиль, - БО ВОНИ ВИПРОМІНЮЮТЬСЯ НЕ ПІД ЧАС ТРАНСМУТАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ, а завдяки змінній гравітаційній взаємодії, зміненої атомної маси речовини завдяки ядерній реакції.
5. Таким чином елементарні знання з фізики, бажання отримати додаткові пояснення по телефону, (повторюсь мені навіть рекомендували відкликати свою заявку за власним бажанням, згадували про певні хімічні елементи!!!, для їх застосування в ядерних реакціях...) повністю б компенсували повну непрофесійність проведення формальної експертизи, повторюю формальної згідно Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", ст. 9.

Тож я ЗОВСІМ НЕ РОЗУМІЮ, ДЛЯ ЧОГО ПРИ АПЕЛЯЦІЙНОМУ РОЗГЛЯДІ, ПРОВОДИЛАСЯ ФАКТИЧНО КВАЛІФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА, при цьому, яка ПОВНІСТЮ НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ, Є ГРУБО ПОМИЛКОВОЮ, та свідчить про повне не знання фізики та теорій гравітації, базованих на релятивістських поглядах А.Ейнштейна. Тобто (лист 7) повністю не відповідає високому, навіть задовільному рівню кваліфікації роботи, здійсненої апеляційною палатою та особливо Укрпатентом, та є грубою помилкою! Свідченням тому є результати проведеної Російським патентним відомством патентної експертизи та патентного пошуку на міжнародному рівні, в якому повністю доказано, зовсім протилежне ствердження, а саме, що винахід НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ, не українському...., є інтелектуальною власністю, яка може бути захищена відповідними законами та є оригінальною і неповторною до цього ідеєю! Доповню - цей висновок був зроблений на базі матеріалів 9-19 серпня 2008 року заявок а2008 05338, а2008 05736, по об’єму інформації таких, які і були подані до Укрпатенту, ба, навіть гірших...!
6. лист 2. Що, в кінцевому, дає розуміння повної непрофесійності і в тому числі з фізики, то це те, що записано з заперечень апелянта, та ще й ЗАПЕРЕЧЕНО апелятивним розглядом!, "...Тобто, завдання по штучному створенні гравітації (ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГРАВІТАЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ), на думку апелянта, було ШТУЧНЕ УТВОРЕННЯ зміненого ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ)...." Якщо вже таке пояснення заперечувати то я не знаходжу слів щоб не критикувати... Саме в цих словах і пояснено все. Зміна атомної маси призводить до зміни гравітаційного потенціалу, що призводить до зміни сил гравітаційних взаємодій через викривлений простір, виходячи з міркувань теорій відносності А.Ейнштейна, що, в свою чергу призводить до виникнення гравітаційного випромінювання. Отже для того щоб згенерувати штучно гравітаційне випромінювання, потрібно штучно змінити, керовано, з певною швидкістю гравітаційний потенціал - гравітаційну силу взаємодії !!!!! Як бачимо - геніальність, "фантастичність" та реальність в простоті !!!
Таким чином мої погляди, викладені в заявці на патент України, виходячи з вищесказаного, не те що повністю науково обґрунтовуються працями А. Ейнштейна, та похідними працями інших вчених, але й є об’єктом інтелектуальної власності який піддається законодавчому захисту, виходячи з того, що мною заявлений новий спосіб застосування відомого процесу, а іменно ядерних реакцій, але з різницею в тім, що використовується не утворена під час їх здійснення теплова енергія (кінетична енергія продуктів розпаду), а зміна з певною швидкістю атомної маси, щільності речовини (а значить і гравітаційного потенціалу), що завдяки моїм знанням з фізики та теорії А. Ейнштейна призводить до зміни з певною швидкістю, гравітаційних взаємодій через викривлений простір від утвореного гравітаційного потенціалу), - що і призводить до виникнення ГРАВІТАЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ! І НАВПАКИ -ВИНИКНЕННЯ ГРАВІТАЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИЗВОДИТЬ ДО ЗМІНИ ГРАВІТАЦІЙНИХ ВЗАЄМОДІЙ! Способи утворення гравітаційного випромінювання описані в науковій літературі. Моє вдосконалення стосується пояснення даних взаємодій для використання з метою пересувань у просторі, та оптимізація з поясненням та використанням різних та простих способів, пристосувань, принципів суперпозиції коливань викривленого простору від декількох штучних та природних гравітаційних випромінювачів, досягнення швидких гравітаційних взаємодій з швидким та регульованим створенням гравітаційного потенціалу, резонансних взаємодій як в мережі штучних гравітаційних випромінювачів, так і в мережі штучних та природних гравітаційних випромінювачів і т.д. іменно з різницею в поглядах А.Ейнштейна на те, що гравітаційна маса не рівна інерційній, і цю інерційну масу можливо регульовано змінювати ( збільшувати або зменшувати ), вірніше сказати керовано змінювати силу інерції не тільки по напрямку, але й по величині, і, в наслідок чого, пересуватись у просторі, впливаючи на гравітаційні взаємодії з зовнішніми природними об’єктами усього Всесвіту. Дані реферату (який повторюю був відсутній взагалі на розгляді) - це моя нова теорія гравітації, яка пояснює фізичну суть подорожей в гравітаційному полі, розроблена на Україні повністю мною без наукових посібників з даної тематики, та будь чиєї допомоги, в ході наукового пошуку ще в 1998-2003рр.

Хочу сповістити суд, що згідно ст.7 п.6 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", я в своїх письмових та усних розмовах розсекретив свої наукові теорії в березні (переклад на німецьку мову) ( відіслана в журнал "Раум унд Цайт"Германія), квітні (опублікування статті в газеті "Нове життя" м. Черняхів, Житомирської обл., червні приватний нотаріус Котик Л.І, м Черняхів, ( це 2008 року), тому маю право згідно ст.7 п.6 на законодавчий захист моїх способів як пересування так і способів створення гравітаційних випромінювачів протягом 12 місяців, та я, згідно закону України "конецформыначалоформыПро авторське право і суміжні права ", ст. 8, п. 1,2,7,14, є автором способів та теорій по штучному створенні гравітаційного випромінювання та гравітаційних взаємодій як на макро так і на мікро рівнях і похідних творів...!!! Крім того певні наукові матеріали були відіслані до Америки (Ньюрк) та Росії (редакція журналу "Успехи физических наук"ФІАН Росії, журнал "Техника молодежи".
Отже саме не розуміння не знання фізики з даних питань, або ж не бажання забезпечити пріоритет моєї міжнародної заявки на патент по РСТ, рейдерські мотиви і є основними причинами відмови Укрпатенту в проведенні навіть кваліфікаційної експертизи, ЩО ВЗАГАЛІ ДИВНО, таке враження, що спеціалісти повністю не звертали уваги на формулу винаходу, або ж спеціально це робили з метою проведення та забезпечення рейдерського захвату моєї інтелектуальної власності (тут звертаю увагу на ст.7 п.6 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі"). Звертаю увагу, що в наслідок ТАКИХ НЕПРОФЕСІЙНИХ ДІЙ формальна експертиза тривала надто довго???? а по наступній виділеній з даної заявці а2008 05376 вона триває уже близько року.....???????? хоча Укрпатент повинен був замістити схожі пункти формули даної заявки, як виділеної з попередньої, поданої на протязі трьох місяців згідно Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" ст. 15 п.6,7 (хочу замітити, Укрпатент відреагував на мою письмову заяву щодо цього миттєво, відмовивши в її патентуванні, за 3-5 днів до надходження листа, хоча експертиза тривала довго...., що дивно...!!!!..) , що ще більше підтверджує мої думки про нелегальний витік інформації, про що було попереджено СБУ ще у вересні 2007р., та у березні 2008р., плагіат та рейдерство. Звертаю увагу НА ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОХОРОНУ ПРАВ на винаходи та корисні моделі...", рахую та впевнений, що заявлена заявка повністю задовольняє його вимоги щодо проведення формальної експертизи!!!!
В кінці хочу зауважити, що використання штучних гравітаційних випромінювачів, з результатами створення природних катастроф в будь-якій ділянці планети не було. Подібні слухи є відвертою брехнею та провокацією!


Троценко Павло Дмитрович

Схожі:

Було не застосування ядерних реакцій для виробництва енергії традиційним способом -шляхом використання теплоти пов’язаної зі зміною (мутацією) елементів завдяки ядерним реакціям iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Нові вимоги до підготовки спеціалістів, розвиток І використання наукового потенціалу вузів вимагають залучення майбутніх спеціалістів...
Було не застосування ядерних реакцій для виробництва енергії традиційним способом -шляхом використання теплоти пов’язаної зі зміною (мутацією) елементів завдяки ядерним реакціям iconРадіація І життя. Проблеми радіоекології. Зміст
Крім того, в теперішній час при великій кількості технологічних процесів отримання та застосування атомної енергії, виробництва та...
Було не застосування ядерних реакцій для виробництва енергії традиційним способом -шляхом використання теплоти пов’язаної зі зміною (мутацією) елементів завдяки ядерним реакціям iconТема: Використаня інформаційних та комп`ютерних технологій для автоматизації виробництва
Технічні процеси, спеціальним чином організовані для виробниц­тва продукції, називаються технологічними процесами. Техно­логічними...
Було не застосування ядерних реакцій для виробництва енергії традиційним способом -шляхом використання теплоти пов’язаної зі зміною (мутацією) елементів завдяки ядерним реакціям iconРеферат На тему: Теорія соціального статусу в концепції соціальної стратифікації
У соціології цей тер­мін було вперше запроваджено англійцем Г. Д. Мейном для означення сукупності прав І обов'язків індивіда чи соціальної...
Було не застосування ядерних реакцій для виробництва енергії традиційним способом -шляхом використання теплоти пов’язаної зі зміною (мутацією) елементів завдяки ядерним реакціям iconУрок 9 Тема уроку. Хімічні властивості алканів: повне й часткове...
Стивості алканів; вивчити хімічні властивості алканів, їх узаємодію з розчинами кислот, лугів, калій пер-манганату; показати значения...
Було не застосування ядерних реакцій для виробництва енергії традиційним способом -шляхом використання теплоти пов’язаної зі зміною (мутацією) елементів завдяки ядерним реакціям iconТема: Стрибки у довжину з розбігу способом «прогинаючись» та способом «ножиці»
Мета: Ознайомити та надати студентам знання про основи техніки та методику навчання техніки стрибків у довжину з розбігу способом...
Було не застосування ядерних реакцій для виробництва енергії традиційним способом -шляхом використання теплоти пов’язаної зі зміною (мутацією) елементів завдяки ядерним реакціям icon8 клас. Узагальнення знань по темі “Черви. Членистоногі”. І варіант. Тести
Життєвий цикл, пов”язаний із зміною хазяїв, характерний для а коростяного кліща б п”явки в трубочника г ехінокока
Було не застосування ядерних реакцій для виробництва енергії традиційним способом -шляхом використання теплоти пов’язаної зі зміною (мутацією) елементів завдяки ядерним реакціям iconУрок фізики у 8 класі «Кипіння»
При цьому процес випаровування супроводжується зменшенням внутрішньої енергії рідини та при відсутності подачі теплоти до рідини,...
Було не застосування ядерних реакцій для виробництва енергії традиційним способом -шляхом використання теплоти пов’язаної зі зміною (мутацією) елементів завдяки ядерним реакціям iconПримаченко В.Є., Чернобай В. А
Проте, запропонований метод отримання ядерної енергії при розпаді нейтронів теж є високоенергетичним проектом І повинен використовуватись...
Було не застосування ядерних реакцій для виробництва енергії традиційним способом -шляхом використання теплоти пов’язаної зі зміною (мутацією) елементів завдяки ядерним реакціям iconВикористання тепла стічних вод для опалення І гарячого водопостачання
По­трібно шукати джерела І методи для вироб­лення дешевої теплової енергії та її ефек­тив­но­го використання. Одним з таких методів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка