Питання до екзаменаційних білетів




Скачати 63.79 Kb.
НазваПитання до екзаменаційних білетів
Дата конвертації08.03.2013
Розмір63.79 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Питання до екзаменаційних білетів

(АЦ 2012)
Завдання № 1

1. Зробіть огляд розвитку елементної бази обчислювальної техніки. Визначте перспективи використання цифрових мікросхем у різних галузях науки, техніки, виробництва.

2. Обгрунтувати доцільність використання схеми Дарлінгтона, визначити напрямки постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.
Завдання № 2

1. Базисні логічні функції І, АБО, НІ, намалюйте умовне позначення та таблицю істинності для кожної операції.

2. Обгрунтувати вибір схеми підсилювача радіочастоти, який забезпечує найкращі частотні характеристики, визначити напрямки постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.
Завдання № 3

1. Запишіть основні тотожності й закони алгебри логіки та поясніть їх.

2. Обгрунтувати доцільність використання радіоламп в підсилювачах, визначити напрямки постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.

Завдання № 4

1. Поясніть переваги реалізації логічних пристроїв на базисі І-НІ. Намалюйте схеми реалізації операцій І, АБО, НІ на елементах І-НІ.

2. Обгрунтувати доцільність використання польових транзисторів в вхідних каскадах підсилювачів НЧ, визначити напрямки постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.
Завдання № 5

1. Поясніть переваги реалізації логічних пристроїв на базисі АБО-НІ. Намалюйте схеми реалізації операцій І, АБО, НІ на елементах АБО-НІ.

2. Обгрунтувати застосування від’ємного зворотного зв’язку в схемах підсилювачів НЧ, проаналізувати його дію на параметри підсилювача, визначити напрямки постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.
Завдання № 6

1. Намалюйте умовні зображення логічних елементів І, АБО, НІ. І-НІ, АБО-НІ та відповідні таблиці істинності.

2. Обгрунтувати вибір схеми підсилювача потужності, який забезпечить найвищий ККД, визначити напрямки постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.
Завдання № 7

1. Запишіть у аналітичній та словесній формах логічні функції "Рівнозначність" та "Нерівнозначність". Поясніть їх властивості. Намалюйте умовні зображення цих логічних елементів.

2. Обгрунтувати вибір схеми підсилювача постійного струму з компенсацією дрейфа нуля, визначити напрямки проходження постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.

Завдання № 8

1. Поясніть що таке мінімізація логічних функцій. Яким чином можна здійснювати мінімізацію функцій. Наведіть приклади.

2. Обгрунтувати вибір схеми генерації ВЧ коливань з трансформаторним зворотнім зв’язком, визначити напрямки проходження постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.

Завдання № 9

1. Намалюйте базовий логічний елемент на ТТЛ. Поясніть принцип дії. Які серії мікросхем належать до класу ТТЛ.

2. Обгрунтувати доцільність використання двохтактного режиму роботи підсилювачів потужності, дати оцінку елементам схеми, визначити шляхи проходження струмів в схемі.
Завдання № 10

1. Намалюйте базовий логічний елемент на КМОН (комплементарна “метал–окисел–напівпровідник” – структура). Поясніть принцип дії. Які серії мікросхем належать до класу КМОН.

2. Обгрунтувати вибір схеми підсилювача НЧ, в якому забезпечується найкращий режим температурної стабілізації, визначити напрямки постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.
Завдання № 11

1. Назвіть основні параметри якими характеризуються логічні елементи. Поясніть.

2. Обгрунтувати вибір схеми на біполярному транзисторі малопотужного підсилювача НЧ з гальванічною розв’язкою з наступним каскадом, визначити напрямки постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.

Завдання № 12

1. Намалюйте базовий логічний елемент на ЕЗЛ (емітерно-зв’язана логіка). Поясніть принцип дії. Які серії мікросхем належать до класу ЕЗЛ.

2. Обгрунтувати вибір схеми ЧД, визначити напрямки проходження струмів в схемі дати оцінку елементам схеми.

Завдання № 13

1. Порівняйте характеристики інтегральних мікросхем на ТТЛ, ЕЗЛ, КМОН. Мікросхеми якого типу мають найбільшу швидкодію, мають найменше споживання енергії. Чим це зумовлено.

2. Обгрунтувати вибір схеми генерації ВЧ коливань з найкращою стабільністю частоти, визначити напрямки проходження постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.

Завдання № 14

1. Поясніть призначення, класифікацію, області застосування дешифраторів. Намалювати структуру дешифратора. Умовні позначення.

2. Обгрунтувати вибір схеми генерації ВЧ коливань з індуктивним зворотнім зв’язком, визначити напрямки проходження постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.
Завдання № 15

1. Поясніть призначення, класифікацію, області застосування шифраторів. Намалювати структуру шифратора. Умовні позначення.

2. Визначити необхідний тип схеми, яка виконує функцію диференціатора, обгрунтувати її вибір, дати оцінку елементам схеми.
Завдання № 16

1. Поясніть призначення, класифікацію, області застосування демультиплексорів. Намалювати структуру демультиплексора. Умовні позначення.

2. Обгрунтувати вибір схеми АД, визначити напрямки проходження струмів, дати оцінку елементам схеми.
Завдання № 17

1. Намалюйте схему суматора, поясніть принцип дії. Назвіть інтегральні мікросхеми суматорів. Умовні позначення.

2. Обгрунтувати вибір схеми на біполярному транзисторі малопотужного підсилювача зі смугою пропускання від 0 Гц, визначити напрямки постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.
Завдання № 18

1. Який пристрій називають тригером. Призначення. Класифікація тригерів. Умовні позначення тригерів.

2. Обгрунтувати вибір схеми АМ на біполярних транзисторах, які забезпечують мінімальні нелінійні спотворення, визначити напрямки постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.

Завдання № 19

1. Особливості нетактованих тригерів. Намалюйте схему RS-тригера (нетактованого) на елементах АБО-НІ. Поясніть принцип роботи. Назви мікросхем.

2. Обгрунтувати вибір схеми ЧМ з застосуванням варікапа, визначити напрямки струмів НЧ, ВЧ та постійних, дати оцінку елементам схеми.
Завдання № 20

1. Намалюйте схему RS-тригера (тактованого) на елементах АБО-НІ. Поясніть принцип роботи. Назви мікросхем.

2. Обгрунтувати вибір схеми на біполярному транзисторі підсилювача зі смугою пропускання в декілька МГц (2-5 МГц), визначити напрямки постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.
Завдання № 21

1. Намалюйте D-тригер. Поясніть принцип роботи. Назви мікросхем.
2. Обгрунтувати вибір схеми двотактного підсилювача потужності НЧ, який забезпечить максимальний ККД при незначних нелінійних спотвореннях і безтрансформаторним виходом, визначити напрямки проходження постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.
Завдання № 22

1. Пристрої лічилиників та дільників частоти. Призначення. Загальні відомості. Класифікація. Умовні позначення.

2. Обгрунтувати вибір схеми вхідного каскаду з ЗК на біполярному транзисторі підсилювача НЧ, призначеного для роботи з різними джерелами сигналу, визначити напрямки проходження постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.

Завдання № 23

1. Лічильники з послідовним переносом. Структура лічильника що підсумовує. Намалюйте схему. Поясніть принцип роботи. Назви мікросхем лічильників.
2. Схема електрична принципова широкосмугового підсилювача з ВЧ корекцією: призначення елементів, проходження постійних струмів бази та колектора, переваги, недоліки та застосування.
Завдання № 24

1. Дільники частоти. Структура дільника частоти з фіксованим коефіцієнтом ділення. Намалюйте схему. Поясніть принцип роботи.
2. Обгрунтувати застосування підсилювача режиму класу “В”, проаналізувати, яким чином він забезпечується в схемах, визначити напрямки постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.
Завдання № 25

1. Пристрої регістрів. Призначення. Загальні відомості. Класифікація. Умовні позначення.
2. Обгрунтувати вибір схеми на біполярному транзисторі підсилювача, призначеного для використання в проміжному тракті радіо- теле приймача, визначити напрямки постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.
Завдання № 26

1. Послідовні регістри. Структура. Поясніть принцип роботи. Назви мікросхем.
2. Схема електрична принципова широкосмугового підсилювача з НЧ корекцією: призначення елементів, проходження постійних струмів бази та колектора, переваги, недоліки та застосування.

Завдання № 27

1. Запам'ятовуючі пристрої (ЗП). Загальні відомості. Призначення. Класифікація. Умовні позначення.
2. Схема електрична принципова трансформаторного підсилювача: призначення елементів, проходження постійних струмів бази та колектора, переваги, недоліки та застосування.
Завдання № 28

1. Статичні оперативні запам'ятовуючі пристрої (ОЗП). Призначення. Класифікація. Умовні позначення. Назви мікросхем.
2. Схема електрична принципова резистивного підсилювача з спільною базою: призначення елементів, проходження постійних струмів бази та колектора, переваги, недоліки та застосування.
Завдання № 29

1. Постійні запам'ятовуючі пристрої (ПЗП). Призначення. Класифікація. Умовні позначення. Назви мікросхем.
2. Обгрунтувати вибір схеми на біполярному транзисторі малопотужного підсилювача НЧ з гальванічною розв’язкою з наступним каскадом, визначити напрямки постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.
Завдання № 30

1. Аналогово-цифрові, цифроаналогові перетворювачі. Загальні відомості. Призначення. Класифікація. Умовні позначення.

2. Обгрунтувати вибір схеми двотактного підсилювача потужності НЧ, який забезпечить максимальний ККД при незначних нелінійних спотвореннях сигналу і гальванічну розв’язку з навантаженням, визначити напрямки проходження постійних струмів, дати оцінку елементам схеми.

Схожі:

Питання до екзаменаційних білетів iconБілгород-Дністровський державний аграрний технікум Шановні студенти!...
До вашої уваги готовий матеріал до завдань №4, №5 екзаменаційних білетів з української мови (за професійним спрямуванням)
Питання до екзаменаційних білетів iconМікроекономіка
Вправи можуть ефективно використовуватися для самостійного контролю студентами процесу засвоєння курсу, для поточного контролю та...
Питання до екзаменаційних білетів iconПерелік екзаменаційних білетів з правил безпечної експлуатації електроустановок...
Основні захисні заходи від ураження електричним струмом в мережах електропостачання з глухозаземленою нейтраллю. Схема підключення...
Питання до екзаменаційних білетів iconГрафік проведення весняних екзаменаційних сесій

Питання до екзаменаційних білетів iconПерелік екзаменаційних питань навчальної дисциплини
Приклад розв’язання задачі теплопровідності методом розкладення по власним функціям
Питання до екзаменаційних білетів iconПерелік екзаменаційних питань з курсу
Класичні теорії міжнародної торгівлі, їх роль у формуванні торгових політик провідних країн світу
Питання до екзаменаційних білетів iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Теплопостачання»
Стисла характеристика споживачів теплоти в системах централізованого теплопостачання
Питання до екзаменаційних білетів iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Журналістське розслідування»
Написання матеріалу журналістського розслідування, прийоми, які при цьому використовуються
Питання до екзаменаційних білетів icon«Українська мова за пс». Відповіді на запитання білетів. Кмрф кдавт....
Студент Белан О. В. навчається на іі-ому курсі коледжу за спеціальністю “Програмування електронно – обчислювальної техніки та автоматизованих...
Питання до екзаменаційних білетів iconПерелік екзаменаційних питань для студентів ІІІ курсу (стаціонар)...
Народовські журнали : “Вечерниці”, “Мета” та газети: “Нива”, “Русалка”: характер, співробітники, зміст
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка