Водні ресурси. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення
Скачати 63.98 Kb.
НазваВодні ресурси. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення
Дата конвертації27.02.2013
Розмір63.98 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
Національна академія наук України

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

Державний комітет водного господарства України

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Державна геологічна служба Мінприроди України

Інститут проблем національної безпеки РНБОУ

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

Інститут геологічних наук НАН України

Інститут гідротехніки і меліорації УААН

НПЦ «Екологія Наука Техніка»

За участю:

Міністерства охорони здоров'я України, Інституту колоїдної хімії та хімії води НАНУ, Інститут гігієни та медичної екології АМН України, НДКТІ міського господарства, Інституту водогосподарчо-екологічних проблем Мінприроди України, Київського національного університету будівництва і архітектури Національного аграрного університету України

2-а міжнародна науково-практична конференція
^ Водні ресурси. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення
16-20 квітня 2007 р.

м. Трускавець Львівської обл.
Головна мета конференції - сприяння виробленню науково обґрунтованої ефективної політики та стратегії раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів, удосконалення економіко-правової системи управління водним господарством, вирішення проблеми водопостачання, як загальнодержавної екологічної, соціальної проблеми.

Незважаючи на здатність природних систем до відтворення поверхневих і підземних водних ресурсів на значних територіях України і прилеглих держав наростає дефіцит вод різного призначення внаслідок їх виснаження або забруднення.

Враховуючи, що стратегічною метою України є входження в Європейське співтовариство, на конференції передбачається розглянути основні положення Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС та шляхи адаптації її положень до українських законів з охорони та використання водних ресурсів, а також основні положення проектів стандартів України "Джерела централізованого питного водопостачання", "Вода питна" та "Класифікації мінеральних вод України", Інструкцій ДКЗ та інших нормативних документів, які регламентують вивчення, оцінку, освоєння та охорону водних ресурсів питно-господарського, рекреаційного, лікувального та іншого призначення в сучасних природних та природно-техногенних умовах.

Розгляд вищезазначених проблемних питань широким колом фахівців, працівників органів державних адміністрацій і представників громадських організацій дозволить прискорити розробку водоохоронних заходів та впровадження європейського досвіду керування водними ресурсами.
^ До участі у конференції запрошуються головні особи та представники міністерств, державних комітетів, відповідних комітетів Верховної Ради України, відомств, державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, облводгоспів, управлінь ЖКГ, обласних держуправлінь Мінприроди, санепідемстанцій, науковці інститутів НАН України, НДІ, вузів, вишукувальних та проектних організацій, фахівці провідних фірм, фондів, громадських організацій з України, близького та далекого зарубіжжя
^ Програмний комітет

Бабич Микола Якович, Заступник Голови Державного комітету водного господарства України; Митропольський Олексій Юрійович, заступник директора Інституту геологічних наук НАН України, член-кореспондент НАНУ, доктор геол.-мін. наук;

Моісеєнко Віктор Миколайович, начальник відділу регулювання водних ресурсів Мінприроди України;

Максін Віктор Іванович, професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Національного аграрного університету, доктор хімічних наук;

Огняник Микола Степанович, завідуючий відділом охорони підземних вод Інституту геологічних наук НАН України, доктор геол.-мін. наук;

Рудий Володимир Петрович, начальник Управління водопровідного та каналізаційного господарства Мін-буду України;

Хвесик Михайло Артемович, завідуючий відділом водних ресурсів Ради по вивченню продуктивних сил України НАНУ, доктор економічних наук; Шестопалов Вячеслав Михайлович, академік-секретар Відділення наук про Землю Президії НАН України, академік, доктор геол.-мін. наук;

Яковлев Євгеній Олександрович, головний науковий співробітник Інституту проблем Національної безпеки РНБО України, доктор технічних наук.

Тематика конференції:

Секція 1. Водні ресурси. Територіально-галузева оцінка, проблеми використання та охорони.

 • рівень та структура використання поверхневих і підземних ресурсів;

 • динаміка змін якості водних ресурсів;

 • оцінка впливів техногенного та антропогенного навантаження;

 • міжнародні відносини та співробітництво в області використання та охорони транскордонних вод.


Секція 2. Водний фактор у прогнозах розвитку і розміщення продуктивних сил.

 • оцінка експлуатаційних ресурсів підземних, поверхневих вод;

 • напрямки екологічної оптимізації водогосподарчого комплексу басейну Дніпра та його охорони;

 • еколого-економічні критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів, соціальних програм.


Секція 3. Функціонування систем водопостачання та водовідведення.

• методи дослідження екологічного стану водних об'єктів (оцінка інженерного, екологічного стану поверхневих та підземних об'єктів);

 • водогосподарське (гідротехнічне) будівництво споруд. Умови, пошук концепції та будівництво промислових споруд утилізації стічних вод. Можливості інвестиційного фінансування;

 • проблеми водопідготовки та водоочистки;

 • замкнені та маловідходні процеси водопідготовки. Повторне використання води в системах міського та промислового водопостачання;

 • сучасні технології очистки води;

 • біотехнологія очищення вод (досвід роботи, проблеми та шляхи створення нових споруд);

 • локальні системи очищення води для будинків та квартир (аналіз сучасного устаткування);

 • комплексна переробка продуктів водоочищення;

 • комп'ютерні технології в процесах очищення вод (створення систем та засобів управління роботою очисних споруд, новий програмний продукт щодо розрахунку очисних споруд);


Секція 4. Вода і здоров'я.

 • водні ресурси України: стан питного водопостачання, вододжерел, рекреаційних зон та їх вплив на здоров'я населення;

 • сучасні методи аналізу і контролю якості води;

 • стандарти питної води та якості напоїв.


^ Друковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника "Матеріали конференції' із включенням до нього доповідей, повідомлень, рекламних проспектів, нормативно-правових документів (основні положення Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС, основні положення проектів стандартів України "Джерела централізованого питного водопостачання", "Вода питна", "Класифікації мінеральних вод України", Інструкції ДКЗ України та інш.). Деякі матеріали, відібрані оргкомітетом, будуть надруковані у науково-технічному журналі „Екологія довкілля та безпека життєдіяльності" (атестований ВАК України). Статті обсягом до 10 стор. оформляються у відповідності до вимог наукових збірників та журналів (звертайтеся на сайт www.eko.org.ua).
Для своєчасного формування програми і видання збірника матеріалів конференції необхідно до З квітня 2007р. надіслати в оргкомітет:

 • Заявку на участь (форма додається; № платіжного доручення можна повідомити після проведення оплати);

 • Тези доповіді (2-3 стор., вкл. таблиці, схеми і т.п.) - поштою з дискетою або електронною поштою; текст повинен бути набраний у редакторі WORD і підготований до тиражування. У супроводжувальному листі даються дані про авторів (прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь, звання, адреса, телефон, E-mail).

Оплата.

Для відшкодування витрат, пов'язаних з організацією і проведенням конференції, необхідно перерахувати за кожного учасника на розрахунковий рахунок ТОВ "НПЦ "ЕКОЛОГІЯ НАУКА ТЕХНІКА" №2600950087 в ВАТ „РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ, МФО 300335, код ЄДРПОУ 33405813

 • 1470 грн. (вкл. ПДВ - 245 грн.). До вартості орг-ввнеску включені витрати на друковані матеріали, оренду залу, проживання у двомісному номері та триразове харчування протягом 4-х діб, виробничі екскурсії, культурну програму.

 • або 810 грн. (вкл. ПДВ - 135 грн). До вартості оргвнеску включені витрати на видання матеріалів, одноразове харчування (обіди) під час проведення конференції, виробничі екскурсії, культурну програму.

Заочна участь у конференції 102 грн. (вкл. ПДВ -17 грн.) Оплата здійснюється на основі Рахунку-фактури і Договору (при необхідності). Грошові перекази приймаються до 12 квітня 2007р.

Терміни проведення: 16-20 квітня 2007 р.

Заїзд, реєстрація учасників у санаторії "Кришталевий палац" - 16 квітня з 9.00 до 20.00. Початок роботи конференції - 17 квітня, 10.00. Від'їзд учасників - 20 квітня до 12.00.

Увага! Друге інформаційне повідомлення з більш детальнішою інформацією буде надіслано учасникам конференції на основі отриманих оргкомітетом заявок на участь у конференції.
Схожі:

Водні ресурси. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення iconВодний баланс І водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання І охорони
Об’єм води, який протікає за певний час через поперечний переріз річки (витрата води)
Водні ресурси. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення...
Водні ресурси. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення iconМінеральні, водні, земельні, кліматичні ресурси
...
Водні ресурси. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення iconУправління охорони, використання І відтворення водних біоресурсів...
Державного комітету рибного господарства України від 15. 02. 99 р за №19, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24. 04. 99...
Водні ресурси. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення iconЗатверджено наказом Держспоживстандарту від 31. 01. 04 р. №14
Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів
Водні ресурси. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення iconЛуганськрибоохорона
Управління охорони, використання І відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства
Водні ресурси. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення iconДержрибагентство
Управління охорони, використання І відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Хмельницькій області
Водні ресурси. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення iconНака з
Управління охорони, використання І відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в чернігівській області
Водні ресурси. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення iconДержрибагентство
Управління охорони, використання І відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в кіровоградській області
Водні ресурси. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення iconНаказ
Управління охорони, використання І відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в харківській області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка