Мінрегіон України; Правила, Норми [ ]
НазваМінрегіон України; Правила, Норми [ ]
Сторінка1/9
Дата конвертації05.03.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
_ Наказ від 14.02.2012 №54 Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів

Мінрегіон України;, Правила, Норми [...]

[Iнфо] Верховна Рада України — *Законодавство України*

[ 01.04.12 17:33 ]

------------------------------------------------------------------------
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.02.2012 № 54
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 березня 2012 р.

за № 365/20678
Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг

населених пунктів
Відповідно до статей 7, 15 Закону України "Про благоустрій населених

пунктів" , пункту 40 Єдиних правил ремонту і

утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил

користування ними та охорони , затверджених

постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198,

пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства України ,

затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 № 633, та з

метою встановлення єдиних технічних правил ремонту і утримання вулиць та

доріг населених пунктів НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг

населених пунктів <#n11>, що додаються.
2. Управлінню благоустрою територій та комунального обслуговування

(Ігнатенко О.П.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання

(Татаринцева М.А) забезпечити подання цього наказу в установленому

порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника

Міністра Аліпова О.М.
Міністр

А.М. Близнюк
------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

регіонального розвитку,

будівництва

та житлово-комунального

господарства України

14.02.2012 № 54
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 березня 2012 р.

за № 365/20678
^ ТЕХНІЧНІ ПРАВИЛА

ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів
І. Загальні положення
1.1. Ці Технічні правила є обов'язковими для суб'єктів господарювання

незалежно від їх форми власності, які виконують роботи з ремонту і

утримання вулиць та доріг.
1.2. Ці Технічні правила застосовуються під час виконання робіт з

ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, за винятком

автомобільних доріг загального користування.
1.3. Наведені в цих Технічних правилах терміни вживаються у такому значенні:
дорожні знаки - вироби, малюнки і написи, що призначені для інформування

учасників дорожнього руху щодо умов і режимів руху на вулицях та дорогах;
дорожній одяг - одно- або багатошарова конструкція проїзної частини

автомобільної дороги, яка сприймає навантаження від транспортних засобів

і передає його на ґрунт земляного полотна;
дорожньо-кліматична зона - район з однорідними кліматичними умовами, що

впливають на роботи з ремонту та утримання вулиць та доріг населених

пунктів;
дорожня розмітка - лінії, написи та інші позначення, що нанесені фарбою

або виготовлені з відповідних матеріалів та закріплені на проїзній

частині вулиць та доріг, на бордюрах, на штучних спорудах; призначені

для інформування користувачів доріг про порядок та режими руху на дорозі

і їх орієнтування;
дренаж - природне або штучне відведення поверхневих та підземних вод

природними водотоками чи за допомогою штучних споруд;
інтенсивність руху транспортних засобів/пішоходів - кількість

транспортних засобів/пішоходів, що перетинають переріз вулиці

(дороги)/пішохідного переходу (тротуару) за одиницю часу;
лоток водовідвідний - збірна конструкція для збирання та відведення

поверхневих стічних вод у складі систем поверхневого водовідведення;
міжремонтний строк служби дорожнього одягу - період в роках від здачі

вулиці (дороги) в експлуатацію до першого капітального (поточного)

ремонту або між суміжними капітальними (поточними) ремонтами;
основа - частина дорожнього одягу, що спільно з покриттям перерозподіляє

і знижує тиск на додаткові шари та ґрунт земляного полотна;
ремонтна карта - місце ремонту покриття, що обмежене прямими лініями,

паралельними і перпендикулярними до осі дороги, та захоплює непошкоджене

покриття на ширину 3 - 5 сантиметрів;
система поверхневого водовідведення - система для збирання та відведення

поверхневих стічних вод, яка включає спеціальні споруди залежно від

кліматичних та гідрологічних умов;
технічний облік та паспортизація вулиць (доріг) - комплекс обов'язкових

заходів, що проводяться постійно з метою одержання докладних відомостей

про наявність та технічний стан вулиць (доріг) і штучних споруд в

населених пунктах для раціонального планування робіт з їх реконструкції,

ремонту та утримання;
технічний огляд - захід, який виконують з метою спостереження за станом

вулиць та доріг у встановлені строки;
штучна споруда вулично-дорожньої мережі - інженерна споруда, яка

призначена для руху транспортних засобів і пішоходів через перешкоди.
Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати

положенням постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року

№ 1306 "Про Правила дорожнього руху" (далі

- Правила дорожнього руху) та ДСТУ 4100-2002 "Знаки дорожні. Загальні

технічні умови. Правила застосування".
Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати

положенням Правил дорожнього руху та ДСТУ

2587:2010 "Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні

умови. Методи контролювання. Правила застосування".
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про

благоустрій населених пунктів" , "Про автомобільні

дороги" , "Про регулювання містобудівної діяльності"

та Правилах дорожнього руху

.
1.4. Віднесення номенклатури робіт до ремонту (капітального, поточного)

чи утримання вулиць та доріг і встановлення міжремонтних строків служби

дорожніх одягів, організацію робіт, порядок укладання договорів і

порядок оплати, розроблення та затвердження проектно-кошторисної

документації та порядок визначення вартості робіт з ремонту та утримання

вулиць та доріг здійснюють відповідно до Порядку проведення ремонту та

утримання об’єктів благоустрою населених пунктів ,

затвердженого наказом Державного комітету України з питань

житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за №

189/8788 (далі - Порядок).
1.5. Роботи з ремонту та утримання вулиць та доріг здійснюють з

дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та

охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.
1.6. При проведенні робіт з ремонту та утримання вулиць та доріг

необхідно забезпечити умови дотримання нормативних рівнів впливу

можливих шкідливих чинників на довкілля, а також забезпечити

санітарно-гігієнічні умови утримання населених пунктів.
1.7. Матеріали для проведення робіт з ремонту та утримання вулиць та

доріг дозволяється використовувати за наявності технічного свідоцтва або

сертифіката відповідності, а також висновку державної

санітарно-епідеміологічної експертизи, який видається установами і

закладами державної санітарно-епідеміологічної служби центрального

органу в галузі охорони здоров'я.
1.8. Планування робіт з ремонту та утримання вулиць та доріг (визначення

обсягів робіт, черговості їх проведення, потреби в робочій силі,

машинах, механізмах і технологічних матеріалах) базується на циклічній

системі, згідно з якою кожен вид робіт періодично повторюють через певні

відрізки часу.
1.9. Перелік робіт з ремонту та утримання вулиць та доріг, міжремонтні

строки служби для ремонту дорожніх одягів та нормативи щорічних обсягів

робіт з ремонту асфальтобетонного покриття у цих Технічних правилах

застосовуються відповідно до Порядку .
1.10. Територія України поділяється на дорожньо-кліматичні зони <#n573>,

які наведені у додатку 1 до цих Технічних правил.
II. Вимоги до стану вулиць та доріг
2.1. Стан вулиць та доріг характеризують конструктивними та

експлуатаційними параметрами.
2.2. До конструктивних параметрів, що визначають стан вулиць та доріг,

належать такі параметри:
а) проектна пропускна здатність;
б) проектна несуча здатність дорожнього одягу;
в) конструктивні параметри окремих елементів вулиць та доріг, їх

інженерного обладнання, штучних споруд вулично-дорожньої мережі;
г) міцність, пружність, пластичність дорожнього одягу;
ґ) рівність, шорсткість, слизькість дорожнього покриття у нормальних

погодних умовах;
д) кількість, повнота та вид технічних засобів регулювання дорожнього руху.
2.3. До експлуатаційних параметрів вулиць та доріг належать такі параметри:
а) інтенсивність дорожнього руху;
б) стан і працездатність штучних елементів та споруд, інженерного

обладнання вулиць та доріг;
в) показник слизькості дорожнього покриття протягом періодів з

несприятливими погодними умовами;
г) стан і працездатність зливостоків та інших водовідвідних споруд;
ґ) стан елементів інженерного обладнання вулиць та доріг;
д) стан технічних засобів регулювання дорожнього руху.
2.4. Геометричні параметри вулиць та доріг, їх інженерного обладнання і

штучних споруд вулично-дорожньої мережі повинні відповідати проектній

документації.
2.5. Показник пружності дорожнього одягу повинен бути не меншим

проектного для відповідного типу дорожнього покриття та характеру руху

транспортних засобів.
2.6. Значення показників рівності дорожнього покриття не повинні бути

меншими, ніж граничнодопустимі значення показника рівності при

вимірюванні 3-метровою планкою (таблиця 1 <#n580>) чи поштовхоміром

(таблиця 2 <#n583>), наведені у додатку 2 <#n578> до цих Технічних правил.
2.7. Граничнодопустиме в процесі експлуатації вулиць та доріг значення

коефіцієнта зчеплення дорожнього покриття повинно бути не менше ніж 0,4

середньої висоти виступів макрошорсткості покриття - не менше 0,45 мм.
2.8. Штучні споруди протягом усього розрахункового терміну експлуатації

повинні забезпечувати експлуатаційні параметри, що передбачені проектною

документацією.
2.9. Системи дренажу, збору та відведення поверхневих і ґрунтових вод

повинні постійно бути у належному стані та виключати можливість

виникнення застою води на вулицях та дорогах внаслідок часткового або

повного забруднення.
III. Оцінка стану вулиць та доріг
3.1. Під час планування робіт з ремонту та утримання вулиць та доріг

повинна враховуватись оцінка стану вулиць та доріг.
3.2. Оцінку стану вулиць та доріг виконують на підставі результатів

таких видів технічних оглядів та обстежень:
а) поточних технічних оглядів, які постійно здійснюють

дорожньо-експлуатаційні організації;
б) сезонних технічних (періодичних) оглядів, які здійснюють керівники

дорожньо-експлуатаційних організацій щонайменше 2 рази на рік після

закінчення зимового та літнього сезонів;
в) спеціальних (детальних) обстежень, які здійснюють спеціалізовані

організації через кожні 3 - 4 роки, а також комісії з питань щодо стану

вулиць та доріг, які за потребою створюються балансоутримувачами вулиць

та доріг.
3.3. Під час технічних оглядів виявляють та фіксують пошкодження

дорожнього покриття, бордюрів, елементів інженерного обладнання вулиць

та доріг, інженерних споруд, зливостоків та інших водовідвідних споруд,

технічний стан і видимість технічних засобів регулювання дорожнього

руху, наявність інших відхилень і дефектів, що порушують нормальну

експлуатацію вулично-дорожньої мережі.
3.4. Під час обстежень виконують спеціальні заміри для визначення

міцності дорожнього одягу, рівності, шорсткості та слизькості дорожнього

покриття, проводять облік інтенсивності дорожнього руху.
3.5. Обстеження міцності дорожнього одягу виконують у найбільш

несприятливий по зволоженню дорожнього покриття розрахунковий період і в

першу чергу на вулицях та дорогах, рівність дорожнього покриття яких не

відповідає вимогам пункту 2.6 розділу ІІ <#n60> цих Технічних правил.
3.6. Обстеження вулиць та доріг може бути лінійним або вибірковим. Під

час лінійних обстежень транспортно-експлуатаційні показники визначають

по всій вулиці (дорозі), а під час вибіркових - тільки на окремих її

контрольних ділянках або точках.
3.7. Під час лінійних обстежень міцності дорожнього одягу заміри його

загального модуля пружності виконують через 50 м.
Під час вибіркових обстежень міцності дорожнього одягу заміри його

загального модуля пружності виконують в контрольних точках.
3.8. Контрольні точки під час вибіркових обстежень рівності та

шорсткості (слизькості) дорожнього покриття визначають на ділянках

вулиці (дороги), які мають однакову конструкцію дорожнього одягу,

пошкодження (дефекти) дорожнього покриття, інтенсивність руху

транспортних засобів і можуть бути віднесені до одного типу місцевості

за умов зволоження. Довжина контрольної ділянки повинна становити 50 -

500 м.
3.9. Під час обстеження вулиць та доріг проводяться вимірювання

параметрів транспортно-експлуатаційного стану вулиць та доріг. Порядок

підготовки до вимірювань, оброблення даних і оформлення результатів

вимірювання параметрів транспортно-експлуатаційного стану вулиць та

доріг виконують відповідно до ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96)

"Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювання нерівностей основ

і покриттів" та ДСТУ Б В.2.3-8-2003 "Споруди транспорту. Дорожні

покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей".
3.10. Фактичні значення показників транспортно-експлуатаційного стану

вулиць та доріг, отримані внаслідок проведення обстежень, порівнюють з

граничнодопустимими, після чого визначають вид, склад та обсяги

ремонтних робіт, які необхідно виконати для забезпечення їх нормальної

експлуатації.
IV. Утримання вулиць та доріг у літній період
4.1. Роботи з утримання вулиць та доріг у літній період поділяють на

такі групи: підмітання, поливання, миття.
4.2. Періодичність прибирання вулиць та доріг визначають залежно від

приведеної інтенсивності руху. Приведену інтенсивність руху визначають

через інтенсивність руху по вулиці (дорозі) окремих видів транспортних
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Мінрегіон України; Правила, Норми [ ] icon„Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців”
Для кожної професії якогось особливого значення набувають ті або інші професійні моральні норми. Професійні моральні норми – це правила,...
Мінрегіон України; Правила, Норми [ ] iconЗакон України
Фторування води на водопроводах централізованого господарсько-питного водопостачання (Державні санітарні правила та норми дсанПіН...
Мінрегіон України; Правила, Норми [ ] iconЗ м І н и
Загалом, правила викладенні в ipo-r мають повноваження І повинні дотримуватись чітко. Далі, норми І правила доповнені І уточнені,...
Мінрегіон України; Правила, Норми [ ] iconГоловний державний санітарний лікар україни погоджено
Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...
Мінрегіон України; Правила, Норми [ ] iconВлаштування І обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних...
Державні санітарні правила І норми влаштування І обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці...
Мінрегіон України; Правила, Норми [ ] iconДСанПіН 5 008-01 Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних...

Мінрегіон України; Правила, Норми [ ] iconДержавні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх...

Мінрегіон України; Правила, Норми [ ] iconЗатверджено
Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...
Мінрегіон України; Правила, Норми [ ] iconНаціональна академія управління
Соціальні норми – це правила поведінки загального характеру, що певним чином встановлюються та гарантуються з метою упорядкування...
Мінрегіон України; Правила, Норми [ ] iconДержавні санітарні правила та норми Вла | №9 вiд 30. 12. 1998 Текст...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка