Теми дипломних робіт митного спрямування 2003-2006 р р
Скачати 99.37 Kb.
НазваТеми дипломних робіт митного спрямування 2003-2006 р р
Дата конвертації28.02.2013
Розмір99.37 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Географія > Диплом
Теми дипломних робіт митного спрямування 2003-2006 р.р.

(кафедра менеджменту ЗЕД)
2003 рік

 1. Нарахування та перерахування митних платежів на прикладі Дніпровської регіональної митниці

 1. Порівняльний аналіз тарифних та нетарифних методів регулювання

 1. Порівняльний аналіз систем управління митними органами України і Великої Британії, Сполучених штатів Америки, Канади, Франції, Німеччини, Японії, Росії

 1. Методологічні проблеми розрахунку чисельності персоналу в митних органах

 1. Напрями підвищення професійної підготовки працівників митних органів

 1. Особливості формування управлінської культури в митних органах

 1. Феномен управлінської культури керівників митних органів та особливості його дослідження

 1. Управління соціально-психологічним кліматом колективу

 1. Митно-тарифне регулювання при застосуванні митних режимів: експорт, імпорт

 1. Комунікаційний простір та його роль у здійсненні процесу управління в ДМСУ

 1. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною у ЗЕД

 1. Актуальні проблеми управління мотивацією персоналу в митних органах

 1. Міжнародні дорожні перевезення як фактор митної діяльності держави

 1. Митне оформлення автотранспорту в різних митних режимах

 1. Особливості митного оформлення авіаперевезень (на прикладі Бориспільської митниці)

 1. Порядок визначення митної вартості

 1. Переміщення товарів і вантажів через митний кордон України в режимі “Транзит”

 1. Митно-тарифне регулювання та аналіз ЗЕД підприємств

 1. Напрями вдосконалення митної політики для ефективності управління ЗЕД

 1. Управління митним оформленням транспортних засобів фізичними особами

 1. Управління міжнародними дорожними перевезеннями, як фактор митної діяльності держави

 1. Нетарифне регулювання та аналіз ЗЕД підприємства (на прикладі Донбаської регіональної митниці)

 1. Управління митним оформленням давальницької сировини

 1. Митно-тарифне регулювання та аналіз ЗЕД підприємства (на прикладі Кримської регіональної митниці)

 1. Сучасні методи роботи з персоналом та особливості їх застосування в умовах функціонування ДМСУ

 1. Митна вартість як інструмент регулювання ЗЕД


2004 рік

 1. Дослідження організаційної культури в митних органах

 1. Аналіз тенденцій розвитку та взаємозв’язку стилів керівництва з комунікаційним процесом (на прикладі Херсонської митниці)

 1. Соціально-психологічний портрет сучасного керівника митної установи

 1. Психологічні механізми спілкування працівників митних органів із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

 1. Порівняльний аналіз основних підходів до визначення митної вартості при імпорті товарів

 1. Роль колективних методів прийняття управлінських рішень в сучасних організаціях (на прикладі Державної митної служби України)

 1. Інтеграція до Європейського Союзу як основний напрям митної політики України

 1. Маркетингові засади оцінки митними органами створюваного Митного атласу України

 1. Територіальна організація митної діяльності Волинської області

 1. Порівняльний аналіз митних режимів, що діють на митних територіях України та Російської Федерації

 1. Аналіз системи митних пільг у діяльності спеціальних (вільних) економічних зон України

 1. Невербальні способи спілкування та їх значення в умовах виробничої діяльності інспектора митної установи

 1. Соціально-психологічні механізми управлінської діяльності як системи соціальних відносин в митних органах (на прикладі підрозділів Кримської регіональної митниці)

 1. Вдосконалення комунікацій в митній службі України

 1. Систематизація проблем визначення митної вартості товарів в Україні у світлі європейської інтеграції

 1. Динаміка престижу державних службовців у сучасному українському суспільстві (на прикладі працівників митної установи)

 1. Аналіз захисту прав інтелектуальної власності митними органами в зовнішньоекономічній діяльності України

 1. Формування системи вимог відбору фахівців для державної служби в митних органах України

 1. Вдосконалення системи управління митними органами за напрямком класифікації товарів в контексті вступу України до Світової організації торгівлі

 1. Розробка популярного тематичного довідника “Митні правила країн Західної Європи (для українського туриста)”

 1. Соціально-психологічні особливості формування організаційної культури митної установи

 1. Ефективність застосування методів визначення митної вартості (на прикладі Донбаської регіональної митниці)

 1. Мито як засіб державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України

 1. Організаційні проблеми управління інформаційними потоками в системі митних органів

 1. Комунікаційний простір та його роль у здійсненні процесу управління в Державній митній службі України

 1. Соціально-психологічні проблеми управління мотивацією працівників митних установ в умовах реформування Державної митної служби України

 1. Соціально-психологічні аспекти кадрової політики митних органів (на прикладі реалізації кар’єрних стратегій працівників митних органів)

 1. Розробка напрямів удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі Західної регіональної митниці)

 1. Управлінська діяльність у митних органах України як система соціальних відносин (на прикладі керівників середньої ланки)

 1. Аналіз процедури митного оформлення товарів і речей, що переміщуються через митний кордон України (на прикладі Дніпровської регіональної митниці)

 1. Соціально-психологічні методи роботи з персоналом та особливості їх застосування в умовах функціонування Державної митної служби України

 1. Аналіз діяльності Куп’янської митниці по митному оформленню транспортних засобів фізичних осіб

 1. Аналіз структурних трансформацій митної служби України

 1. Вдосконалення механізму митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті європейської інтеграції України

 1. Роль митної служби України в системі забезпечення захисту економічних інтересів України

 1. Вдосконалення механізму функціонування організаційних структур управління в митних органах України

 1. Соціально-психологічні особливості організації управлінської діяльності в митних органах

 1. Роль управлінської культури та її складових в умовах функціонування Державної митної служби України

 1. Вдосконалення механізму управління персоналом у митних органах

 1. Управлінська реформа в митних органах в контексті трансформації сучасного українського суспільства

 1. Аналіз можливостей застосування принципів та методів сучасного управління в митних органах України

 1. Сучасні проблеми фахової підготовки та перепідготовки працівників митних органів

 1. Вдосконалення контролю та перевірки виконання директивних документів та розпоряджень в митній системі України

 1. Шляхи вдосконалення оцінки персоналу в системі митних органів

 1. Вдосконалення механізму оформлення товарів під час переміщення через митні ліцензійні склади

 1. Розробка механізму прийняття управлінських рішень в митних органах України

 1. Вдосконалення механізму забезпечення національної безпеки України в контексті митної політики

 1. Проблеми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні


2005 рік

 1. Удосконалення механізму розрахунку митної вартості в світлі євроінтеграції

 1. Розробка оптимального способу визначення митної вартості в контексті митно-тарифного управління ЗЕД

 1. Аналіз діяльності суб’єктів митного регулювання по забезпеченню економічної безпеки

 1. Інструменти тарифного регулювання зовнішньої торгівлі України на сучасному етапі

 1. Аналіз діяльності Центральної енергетичної митниці по митному оформленню та контролю бензинів моторних з різним октановим числом (за період 2003-2004 рр.)

 1. Особливості переміщення товарів і предметів громадянами через митний кордон України

 1. Управлінські аспекти організації митного контролю та оформлення іноземних громадян у зоні діяльності Карпатської регіональної митниці

 1. Проблеми організації митної справи у зоні діяльності Придунайської митниці

 1. Митно-тарифне регулювання як фактор національної економічної безпеки

 1. Організація контролю службової діяльності митних органів спеціалізованими митними установами

 1. Удосконалення форм професійного навчання в системі підвищення кваліфікації працівників митних органів (на прикладі Криворізької митниці)

 1. Територіальна організація діяльності Криворізької митниці

 1. Оптимізація управління кадровим потенціалом ДМСУ

 1. Аналіз роботи Амвросіївської митниці у сфері боротьби з контрабандою (за період 2001-2004 рр.)

 1. Територіальна організація митної діяльності у зоні підпорядкування Подільської регіональної митниці

 1. Менеджмент, облік і аналіз митних платежів (на прикладі Дніпровської регіональної митниці)

 1. Шляхи удосконалення підготовки менеджерів в ДМСУ

 1. Удосконалення механізму прийняття управлінських рішень на підприємстві

 1. Проблеми удосконалення нетарифного регулювання України у контексті вступу до СОТ

 1. Удосконалення системи оплати праці працівників митних органів в умовах інтеграції в ЄЕС

 1. Оптимізація управління боротьбою з корупційними правопорушеннями в митних органах

 1. Аналіз роботи Тернопільської митниці по митному оформленню вантажів та пасажирів (за період 2002-2004 рр.)

 1. Роль митної системи у формуванні доходів Державного бюджету

 1. Соціально-психологічна компетентність митника: діагностика та управління

 1. Аналіз впливу державної митної системи на рух України до міжнародної економічної інтеграції

 1. Вплив митно-тарифного регулювання ЗЕД на формування бюджету України (на прикладі Маріупольської митниці)

 1. Збереження економічної безпеки України шляхом вдосконалення системи організації митного контролю

 1. Аналіз важелів митної вартості, як фактору забезпечення економічної безпеки держави

 1. Вдосконалення діяльності митної служби у забезпеченні економічної безпеки України

 1. Застосування методів кластеризації та кластерного аналізу для оцінки динаміки товаропотоків та „спеціалізацій” митниць для різних регіонів України


2006 рік

 1. Проблеми застосування митними органами України положень Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої флори та фауни, що перебувають під загрозою зникнення

 1. Проблеми організації оформлення і пропуску вантажів через митний кордон України у Ренійському митному вузлі

 1. Аналіз діяльності Миколаївської митниці у сфері оформлення та пропуску вантажів

 1. Вдосконалення якості праці персоналу Луганської митниці

 1. Аналіз регулювання зовнішньоекономічної діяльності та особливостей управління в Одеському морському торговому порті

 1. Проблеми організації іноземного туризму в Автономній республіці Крим у контексті оптимізації митних формальностей

 1. Управління формуванням престижу державних службовців в Україні (на прикладі працівників митних органів)

 1. Управління корпоративною культурою митниці через призму форменого одягу

 1. Маркетингове дослідження оцінки суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності створюваного Митного атласу України

 1. Територіальна організація та стратегія розвитку митної діяльності Полтавської області

 1. Управління процесом підбору персоналу митних органів (на прикладі Маріупольської митниці)

 1. Механізм регулювання визначення митної вартості в контексті євроінтеграції України

 1. Митне регулювання операцій з давальницькою сировиною

 1. Митно-тарифна політика України в процесі вступу до СОТ

 1. Оцінка якості керівників у державних установах (на прикладі структурних підрозділів Ягодинської митниці)

 1. Аналіз управління процесом переміщення культурних цінностей через митний кордон України (на прикладі Луганської області)

 1. Аналіз забезпечення громадян України інформацією про правила перетину митного кордону (на прикладі подорожей до Туреччини, Єгипту та Тунісу)

 1. Аналіз ефективності засобів нетарифного регулювання (на прикладі митних органів)

 1. Митна політика як складова зовнішньоекономічної безпеки України

 1. Митна система як складова фіскального регулювання економіки

 1. Вдосконалення митної політики України в контексті економічної безпеки держави

 1. Оцінка логістичного управління локальними транспортними системами Одеського морського торгового порту

 1. Підвищення ефективності використання адміністративних інструментів митної політики

 1. Напрями роботи з кадровим резервом у митних органах України

 1. Вдосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної політики України

Схожі:

Теми дипломних робіт митного спрямування 2003-2006 р р iconТеми дипломних робіт зі спеціальності «Облік І аудит»
Облік, аналіз та контроль видатків фінансово – господарської діяльності митного органу (за матеріалами Енергетичної митниці)
Теми дипломних робіт митного спрямування 2003-2006 р р iconПерелік тем дипломних проектів митного спрямування, що виконувались...
Оцінка ефективності експлуатації повітряних транспортнизх засобів з урахуванням митних процедур
Теми дипломних робіт митного спрямування 2003-2006 р р iconДипломних робіт
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за спеціальністю 050. 105 “Банківська справа”. Укладачі О. В. Заєць, П.Є. Житний,...
Теми дипломних робіт митного спрямування 2003-2006 р р iconТеми дипломних та магістерських робіт кравець н. С
Електронний портфоліо студента: аналіз методів та засобів створення та використання
Теми дипломних робіт митного спрямування 2003-2006 р р iconМетодичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт за спеціальністю 03050401 «Економіка підприємства» / Укл. Козак Л....
Теми дипломних робіт митного спрямування 2003-2006 р р iconНаказ, Форма типового документа, Інші вiд 21. 05. 2003 №299/344 Про...

Теми дипломних робіт митного спрямування 2003-2006 р р iconЕ кономіка
У статті розкривається сутність митного контролю та митного оформлення з точки зору управління митною справою І зроблено класифікацію...
Теми дипломних робіт митного спрямування 2003-2006 р р iconМіністерство освіти І науки України Вінницький державний технічний...
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей / В. В. Кухарчук, Вінниця, 2002. с....
Теми дипломних робіт митного спрямування 2003-2006 р р icon6. Порядок заповнення граф вантажної митної декларації відповідно...
Відповідно до інструкції декларантом заповнюються такі графи вмд: А, в, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20,...
Теми дипломних робіт митного спрямування 2003-2006 р р iconКабінет міністрів україни постанова від 13 грудня 2004 р. №1644
Внести до списків виробництв, робіт, професій, посад І показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка