Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр
Скачати 467.71 Kb.
НазваОрієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр
Сторінка2/5
Дата конвертації09.03.2013
Розмір467.71 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5Орієнтовний календарно-тематичний план

^ Українська мова. 11 клас

Академічний рівень

(70 год, 2 год на тиждень)

І семестр

Тема уроку

Кількість

годин

Дата

1

Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики.

1
2

ЗМ. Види запису почутого: докладний запис, конспект. Читання мовчки текстів монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

1
3

Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.

1
^ Стилістика мови. Культура мовлення.

Морфологічні засоби стилістики (9 год.)

4

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа.

1
5

ЗМ. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

1
6

Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.

1
7

Ступені порівняння. Стягнені і нестягнені форми.

Написання складних прикметників.

1
8

ЗМ. Види запису прочитаного: тези, докладний і короткий плани.

1
9

Займенники й контекст. Правопис займенників

ЗМ. Синоніміка займенникових форм: неозначених, заперечних, означальних; вказівних займенників і прикметників; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників.

1
10,11

ЗМ. Ділові папери. Офіційний лист.

Лист електронною поштою і по мобільною телефону (sms). Основні вимоги до культури спілкування в Інтернеті.

2
12

ЗМ. Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників: дієприкметникових зворотів і підрядних означальних речень.

1
13

ЗМ. Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні.

Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.

1
14,15

ЗМ. Стислий переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

2
16

Написання –н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках.

1
17

Не і ні з різними частинами мови.

1
18

ТКР № 1. Тест (Морфологічні засоби стилістики).

ЗМ. Аудіювання текстів діалогічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

1
^ Стилістика простих речень (7 год.)

19

Види простих речень і їх відтінки значень.

ЗМ. Синоніміка двоскладних і односкладних речень.

1
20,21

ЗМ. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення.

Бібліографія.

2
22

ЗМ. Синоніміка неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових речень.

1
23

ЗМ. Синоніміка означено-особових і безособових речень.

1
24

ЗМ. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу.

1
25

ЗМ. Синоніміка мовних засобів вираження присудка, другорядних членів.

Інверсія замість прямого порядку слів.

1
26

ЗМ. Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів.

Пунктограми у простому реченні.

1
27

ЗМ. Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер.

1
28

ТКР № 2. Тест (Стилістика простих речень). Контрольний диктант.

1
29

ЗМ. Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули (під час вітання, звернення, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання; вдячність, вибачення, обіцянка, відмова, заперечення тощо). Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

1
^ Стилістика складних речень (8 год.)

30

Смислові відношення між частинами складних речень.

1
31,32

КЗМ. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

2
33

ЗМ. Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень. Аналіз помилок, допущених у контрольному переказі.

1
ІІ семестр

Тема уроку

Кількість

годин

Дата

34

ЗМ. Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.

1
35

ЗМ. Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень.

1
36

ЗМ. Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами.

1
37

ЗМ. Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення.

1
38

ЗМ. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

1
39.40

Пунктограми в складному реченні.

2
^ Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення (3 год.).

41

Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості. Пунктограми при прямій мові та діалозі.

1
42

ЗМ. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.

1
43,44

ЗМ. Стаття на морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення.

2
45

ЗМ. Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Основні вимоги до культури спілкування по телефону. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

1
46

ТКР № 3. Тест (Стилістика складних речень. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення). ЗМ. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

1
47,48

ЗМ. Доповідь на тему, пов'язану з предметами, що вивчаються, (із залученням наукової, науково-популярної літератури), прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією.

2
^ Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення (3 год.).

49

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні.

1
50

Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.

1
51

ЗМ. Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), їх основні ознаки (практично).

1
52,53

ЗМ. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція (вступ, основна частина, завершення), основні способи виступу (читання тексту, відтворення його по пам’яті з читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, інтерпретація, відповіді на запитання, ведення полеміки).

2
^ Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови (8 год.)

54

Лексикологія і фразеологія.

1
55,56

КЗМ. Докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

2
57

Морфологічна будова слова.

1
58

Написання слів з найуживанішими орфограмами.

1
59

Частини мови.

1
60

Слово, словосполучення. речення.

1
61

Просте речення. Члени речення. Складне речення. Система розділових знаків.

1
62

Текст, його будова.

1
63

ТКР № 4. Тест (Стилістика мовлення. Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови). Контрольний диктант.

1
64

ЗМ. Ділові папери. Доручення. Розписка.

1
1   2   3   4   5

Схожі:

Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно-тематичний план (2012-2013 н р.) Українська мова. 10 клас....
Зв’язне мовлення. Мовлення І спілкування. Види мовленнєвої діяльності. Сприйняття чужого мовлення. Контроль аудіювання
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно тематичне планування з геометрії
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно тематичне планування з алгебри І початків аналізу
Усього 105 год, І семестр — 48год, 3 год на тиждень, II семестр — 57год, 3 год на тиждень
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарні плани з алгебри І початків аналізу
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2год на тиждень
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарні плани з алгебри
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр icon105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону
Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А. М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л. В. Скуратівського....
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр icon9 клас Геометрія ІІ семестр, 2 год на тиждень ( 38 год)
Взаємне розміщення прямих у просторі. Взаємне розміщення прямої та площини І площин у про­сторі
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconУ 5, 6, 9 класах – 1 год на тиждень; у 7-8 класах – 2 год на тиждень;...
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка