Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр
Скачати 467.71 Kb.
НазваОрієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр
Сторінка3/5
Дата конвертації09.03.2013
Розмір467.71 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5

Орієнтовний календарно-тематичний план

^ Українська мова. 11 клас

Профільний рівень

(140 год, 4 год на тиждень)

І семестр

Тема уроку

Кіль

кість год

Дата
Вступ. Мова, індивід, суспільство (4 год)
1

Мова як особлива система знаків, її місце серед інших знакових систем. Проблеми взаємодії мови і культури, мови і соціуму. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості/

1
2

Українська мова в контексті української культури. Українська мова в "діалозі культур". Відображення в сучасній українській мові культури інших народів.

13

Українська мова у світі. Українська діаспора.

14

ЗМ. Усний стислий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

15

Лінгвістика як наука про мову. Її основні розділи, місце в колі інших наук про людину й народ.

Історія мовознавства в особах. Видатні мовознавці вітчизняної науки та їх праці.

16,7

З.М. Система функціональних стилів сучасної української мови (3 год.) Поняття стилю мовлення: мовні і позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування). Стилі мовлення: розмовний, науковий, офiційно-діловий, художній, публіцистичний, конфесійний, епістолярний та їх підстилі і жанри. Зміст і структура текстів кожного із стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.

28

З.М. Підрозділи стилістики: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна). Комунікативні якості мовлення та їхні основні ознаки. Стилістична норма і стилістична помилка.

1Лінгвістична риторика (8 год)
9

Риторика як наука й мистецтво слова. Роль риторики у професійній діяльності.

110, 11

ЗМ. Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

212

Основні поняття риторики: логос, етос, пафос, топос. Ритор і оратор. Риторичні ідеали у різні історичні епохи.

113

Поняття про сучасний риторичний текст.

114

З.М. Публіцистичний стиль (14 год.). Сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі.

115

Інвенція. Диспозиція. Методи викладу матеріалу. Теза й аргументація. Різні види аргументації.

116

Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов. Меморія як система усного запам'ятовування промов.

117, 18

Акція. Риторична техніка.

Аналіз власної промови, релаксація.

219

Еристика як мистецтво суперечки.

1З історії риторики (4 год)
20

Міфологія красномовства. Риторика Давньої Греції. Видатні оратори Давньої Греції: Сократ, Платон, Демосфен.

121

Риторика Аристотеля. Риторика Давнього Риму. Цицерон як теоретик красномовства.

122

Вітчизняна риторика. Мовотворчість І.Вишенського, Г.Сковороди, Ф.Прокоповича. Риторика в Києво-Могилянській академії. Розвиток риторичних традицій в Україні.

123

Тематичне оцінювання № 1.

ЗМ. Аудіювання зразків ораторського мистецтва.

124

ЗМ. Усний детальний переказ тексту публіцистичного стилю

1Основи ораторського мистецтва (8 год)
25

Види красномовства.

Академічне красномовство, його характерні ознаки, різновиди (наукове, наукового-популярне, навчальне).

126, 27

ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу (12 год.). Добір матеріалу, його систематизація. Складання бібліографії. Робота із джерелами інформації.

Види запису зібраного матеріалу: докладний запис виступу, його конспект, тези, докладний план і короткий план.

228, 29

ЗМ. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений).

Доповідь для участі в лінгвістичній конференції.

230

ЗМ. Ділові папери. Протокол (складний).

131

ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу. Вимоги до оратора. Постава, виразність міміки і жестів, їх природність. Відповідність змісту викладу.

132

Ділове красномовство. Судове красномовство, особливості захисного і звинувачувального виступу.

133, 34

ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу. Вимоги до культури мовлення. Основні способи виступу (читання тексту промови, відтворення його по пам’яті із читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, відповіді на запитання, ведення полеміки).

Аналіз мовних засобів щодо адекватності мети висловлювання, відповідності типу, стилю, жанру мовлення. Оцінка використаних автором мовних засобів, аналіз структури тексту.

235, 36

ЗМ. Офіційно-діловий стиль (14 год.). Основні ознаки, підстилі, жанри, сфера використання, призначення.

Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості.

237

ЗМ. Структура офіційно-ділових текстів різних жанрів.

138

ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу. Добір аргументів і способів активізації мислення та емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії. Види аргументації. Способи встановлення контакту зі слухачами.

139

ЗМ. Лінгвістичний аналіз текстів офіційно-ділового стилю.

Переклад текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення.

140

Духовне красномовство (гомілетика), його жанри і характерні риси.

141,

42

ЗМ. Конфесійний стиль (2 год.), сфери поширення і головне призначення. Церковні служби, молитва, повчання, проповіді; богослужбові книги, спілкування в конфесіях, культових установах. Переклади Євангелія. Псалми Т. Шевченка.

Основні мовні стильові засоби конфесійного стилю. Маркована (конфесійна) лексика. Старослов'янізми – мовна ознака конфесійного стилю. Інверсійний порядок слів.

243

ЗМ. Ділові папери. Автобіографія. Резюме.

144

ЗМ. Мовний етикет ділової (телефонної) розмови.

Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна й неофіційна розмова).

145

ЗМ. Особливості складання повідомлення на електронному носії (електронна пошта).

146

ЗМ. Ділові папери. Заява. Характеристика.


147

ЗМ. Мовленнєве спілкування в різних навчальних ситуаціях офіційно-ділового характеру.

Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру (переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювально-реферативне). Визначення пізнавальної цінності прочитаного.

148

Соціально-побутове красномовство, його види (ювілейна промова, привітання, тост тощо).

149, 50

ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу. Композиція ораторського виступу. Особливості побудови вступу, основної частини, закінчення. Виголошення промови. Роль початкової фрази перед виступом. Спілкування з аудиторією як творчий процес. Прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією. Техніка мовлення. Тональність виступу.

2


1   2   3   4   5

Схожі:

Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно-тематичний план (2012-2013 н р.) Українська мова. 10 клас....
Зв’язне мовлення. Мовлення І спілкування. Види мовленнєвої діяльності. Сприйняття чужого мовлення. Контроль аудіювання
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно тематичне планування з геометрії
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно тематичне планування з алгебри І початків аналізу
Усього 105 год, І семестр — 48год, 3 год на тиждень, II семестр — 57год, 3 год на тиждень
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарні плани з алгебри І початків аналізу
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2год на тиждень
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарні плани з алгебри
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр icon105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону
Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А. М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л. В. Скуратівського....
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр icon9 клас Геометрія ІІ семестр, 2 год на тиждень ( 38 год)
Взаємне розміщення прямих у просторі. Взаємне розміщення прямої та площини І площин у про­сторі
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconУ 5, 6, 9 класах – 1 год на тиждень; у 7-8 класах – 2 год на тиждень;...
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка