Лабораторна робота Типи шрифтів, створення та управління шрифтами
Скачати 169.94 Kb.
НазваЛабораторна робота Типи шрифтів, створення та управління шрифтами
Дата конвертації10.03.2013
Розмір169.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

Лабораторна робота 1.Типи шрифтів, створення та управління шрифтами

1.Мета роботи


Ознайомитись з основними положеннями про шрифти, їх типами та складовими.

Оволодіти навичками роботи з основними компонентами програмних продуктів Adobe Type Manager, Adobe Illustrator для створення та управління шрифтами.

2.Підготовка до роботи


У процесі підготовки до роботи потрібно вивчити основні властивості шрифтів, їх складові та види класифікацій, опис яких наведено в стислих теоретичних відомостях.

3.Стислі теоретичні відомості


Шрифт – це комплект візуально різних, але одноманітно спроектованих знаків всього алфавіту, включаючи букви, цифри, грошові символи та всі інші знаки.

^ Гарнітура шрифта — комплект шрифтів різних накреслень, насиченості, кегля і щільності, об’єднаних спільністю рисунка вічка. Гарнітури окремих шрифтів мають визначені назви, наприклад, літературна гарнітура, академічна, Times New Roman, Arial Black, Pragmatica.

  1. Типи шрифтів

Класифікувати шрифти можна за такими основними критеріями (Рис. 1.):

 1. Призначення шрифта

  1. текстові – для друку основного тексту;

  2. титульні – для набору обкладинок, титульних сторінок, заголовків;

  3. акцидентні (декоративні) – для надання виразності плакатам і афішам.

 2. Відношення горизонтальних розмірів різних знаків

  1. моноширинні;

  2. пропорційні. 1. Схема класифікації шрифтів

 1. Гарнітура шрифта

У видавничо-поліграфічній справі існують багато класифікацій шрифтів за гарнітурою. Наведемо найбільш розповсюджені з них:

а) ГОСТ 3489.1-71 «Шрифты типографские (на русской и латинской графической основах). Группировка. Индексация. Линия шрифта. Ёмкость.» визначає сім груп шрифтів:

^ Група карбованих шрифтів (шрифти, що не мають зарубок).

Група шрифтів з ледве наміченими зарубками (гарнітури з дещо потовщеними кінцями вертикальних штрихів: з деякою подобою зарубок).

^ Група медієвальних шрифтів (гарнітури з помірною контрастністю штрихів із зарубками у вигляді плавного потовщення кінців основних штрихів, найчастіше наближених за своєю формою до трикутника, переважно з нахиленими осями округлих букв).

^ Група звичайних шрифтів (гарнітури з контрастними штрихами, з довгими тонкими зарубками, що з’єднуються з основними штрихами під прямим кутом, іноді з легким заокругленням; округлі букви з вертикальними осями).

^ Група брускових шрифтів (гарнітури з неконтрастними або малоконтрастними штрихами, з довгими потовщеними зарубками, що з’єднані з основними штрихами під прямим кутом або з легким заокругленням).

^ Група нових малоконтрастних шрифтів (гарнітури, що мають малоконтрастні штрихи, з довгими потовщеними переважно із заокругленими кінцями, з’єднаними з основними штрихами під прямим кутом або з легким заокругленням).

^ Додаткова група (шрифти, будова і характер малюнків яких сильно відрізняються від шрифтів шести основних груп).

б) Класифікація Максиміліана Вокса (1954 р.), розповсюджена серед європейських та американських поліграфістів визначає такі типи шрифтів:

^ Humanes (венеціанська антиква, гуманістична антиква)

Garaldes-Garamond + Aldus (італо-французька антиква, ренесансна антиква)

Reales (барочна антиква)

Didones-Didot+Bodoni (класицистична антиква)

^ Mecanes (брускова антиква)

Lineales (гротески)

Incises (гравірована антиква, варіанти антикви)

Manuaires (рукописні шрифти)

Scriptes (каліграфічні шрифти)

в) Прийнятий у Великобританії стандарт British Standards Classification of Typefaces (BS 2961:1967), заснований на класифікації Вокса, поділяє шрифти на:

Humanist (гуманістичні) - шрифти з нахиленою перекладиною в букві «е» і нахиленими осями овалів; контраст між основними і з’єднувальними штрихами порівняно невеликий; зарубки заокруглені; зарубки на верхніх виносних елементах скошені. Також такі шрифти називають венеціанськими; вони засновані на мінускулі XV століття, написаному ширококінечним пером.

Garalde (гаральди) - шрифти з нахиленими осями овалів, зазвичай з більшим контрастом, ніж гуманістичні, і з заокругленими зарубками. Перекладина в «е» горизонтальна, зарубки на верхніх виносних елементах скошені. Це шрифти в стилі Гарамона і типографії Альда Мануція, їх також називають старостильовими.

Transitional (перехідні) - шрифти з вертикальними або злегка нахиленими осями овалів; зарубки заокруглені; зарубки на верхніх виносних елементах скошені. На форму цих шрифтів вплинула форма букв, гравірованих на міді. Їх можна вважати перехідною формою від гаральдів до антикв нового стилю, так як в них поєднані ознаки і перших, і других.

Didone - шрифти з сильним контрастом і вертикальними осями овалів; зарубки на верхніх виносних елементах горизонтальні, загалом зарубки часто без заокруглень. Цей тип шрифтів був розроблений Дідо та Бодоні; ще його називають «антиквою нового стилю».

Slab-serif (брускові) - шрифти з масивними прямокутними зарубками, із заокругленнями або без них.

^ Lineale (гротески) - шрифти без зарубок.

Grotesque (старі гротески) - гротески, прототипи яких відносяться до XIX століття. Для них характерний невеликий контраст, «заквадраченість» округлих знаків, закритість форм і горизонтальні зрізи. У «R» зазвичай вигнута ніжка, а у «G» є шип.

 • Neo-grotesque (нові гротески) - більш пізні гротески. Вони відрізняються меншим контрастом і більшою регулярністю малюнка. В них трохи відкритіші форми, ніж у старих гротесків, a g часто має 9-подібну форму.

 • Geometric (геометричні) - гротески, сконструйовані з простих геометричних форм, круглих або прямокутних. Зазвичай неконтрастні, з круглою формою букви «а».

 • Humanist (гуманістичні) - гротески, засновані скоріш на прописних знаках римського монументального письма і рядкових гуманістичної антикви, ніж на раніших гротесках. Відрізняються деяким контрастом і двочастковою конструкцією «а» та «g».

^ Glyphic (глиптальні) - шрифти, за формою скоріш висічені в камені, ніж написані.

Script (рукописні) - шрифти, що імітують безперервне письмо.

Graphic - шрифти, характер знаків яких передбачає, що вони були намальовані, а не написані.


 1. Спосіб створення

  1. растрові;

  2. векторні.

В растрових шрифтах кожен символ подається у вигляді набору точок (пікселів). Піксельний шрифт використовується виключно для представлення на екрані монітора.

Векторний шрифт характеризується рівними математичними кривими, які можуть масштабуватись до будь-якого розміру без втрати якості.

Векторний шрифт перетворюється в піксельний шрифт з дуже високою роздільною здатністю при друку або виводі на фотонабірному автоматі. Роздільна здатність настільки висока, що не можливо побачити окремі точки, що утворюють букви. Коли піксельний шрифт створений, він не може бути збільшений без серйозної втрати якості.

Існують кілька різних форматів векторних шрифтів, що розрізняються способом зберігання і подання інформації про шрифт: PostScript Type1, TrueType, OpenType.

Всі три технології пропонують однакові функції: високоякісний вивід і рівне відображення на екрані при будь-якому розмірі. Шрифти OpenType пропонують значні оформлювальні й альтернативні мовні функції, яких немає в двох інших технологіях.

Шрифти OpenType — спільна розробка Adobe і Microsoft. Вони використовують систему кування символів (Unicode), яка дає можливість тисячам символів існувати в одному файлі, на відміну від PostScript Type1, TrueType, які обмежені 256 символами. Символи Unicode не обмежуються форматом ОрепТуре. Формат ОрепТуре може використовувати або PostScript Type1, або TrueType в якості внутрішнього формату, в залежності від переваг розробників шрифтів. Нова, бажаніша функція шрифтів ОрепТуре — це їхня повна міжплатформенна функціональність, на відміну від інших шрифтових технологій. Файли зі шрифтами ОрепТуре із комп’ютера Маc можуть бути перенесені в комп’ютер з Windows і використовуватись зразу після встановлення.

При виводі шрифти ОрепТуре перетворюються або в PostScript Type1, або в TrueType, залежно від внутрішнього формату, оскільки не існує власної підтримки шрифтів ОрепТуре, а цей додатковий етап усуває проблеми сумісності. Він також дозволяє шрифтам ОрепТуре і їхнім розширенням використовуватись в документах Acrobat PDF для відображення на будь-якому комп’ютері, який підтримує Acrobat files, так що навіть якщо в системі немає шрифтів ОрепТуре, буде можливість переглядати документи з цими шрифтами через Acrobat, якщо розробник файлу вбудував шрифти ОрепТуре в файл PDF.

Деякі з шрифтів ОрепТуре не містять спеціальних функцій оформлення або знаків інших письменностей, крім латиниці. Ці шрифти продаються компанією Adobe як шрифти OpenType «Pro».

Деякі з шрифтів TrueType, що включені в новіші версії Windows, також пропонують розширені набори знаків Unicode, хоча, подібно расширеним шрифтам OpenType, вони доступні лише через програми, наприклад Microsoft Word, які підтримують їх. Деякі з шрифтів Unicode містять значно більше знаків, ніж інші. Шрифт Lucida Sans Unicode містить величезну кількість знаків, щоправда, знайти потрібний тут може бути досить важко.

  1. ^ Управління шрифтами

MacOS і Windows працюють з шрифтами по-різному, і, досить важко перевести шрифти PostScript Tl і TrueType з однієї платформи на іншу, тож рідко отримуються якісні результати. Шрифти OpenType можуть бути переведені на іншу платформу безболісно, хоча в якості розширення файлу вони повинні мати .otf, щоб працювати з Windows.

Обидві платформи MacOS і Windows підтримують чотири можливі типи шрифтів: піксельні, PostScript Tl, TrueType і ОрепТуре. Кожна платформа працює з ними дещо по-іншому, за виключенням ОрепТуре.

На додаток до шрифтів, встановлених на комп’ютері, доступні також шрифти, встановлені в наступних папках:

Windows - Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

Маc OS - Library/Application Support/Adobe/Fonts

Якщо встановити шрифт Type 1, TrueType, OpenType або CID в локальну папку Fonts, то шрифт з’явиться лише в додатках Adobe.

З часом колекція шрифтів неймовірно розширюється і стає важко вилучати та додавати шрифти в спеціальну папку. Обидві платформи мають обмеження за кількістю шрифтів, які можуть бути розміщені в папку Fonts folder, і навіть до того, як ця межа буде досягнута, програми відповідають все повільніше і можуть погано включатись, якщо одночасно активні занадто багато шрифтів. Диспетчер шрифтів дозволяє завантажувати лише ті шрифти, які потрібні, і тримати колекцію шрифтів поза папкою Fonts folder, організованою, за потребою користувача. Шрифти можуть бути розміщені і в інші папки, на інший диск або на інший файловий сервер.

Більшість програм, що дозволяють керувати шрифтами, доступні для обох платформ.

Програма Adobe Type Manager дозволяє здійснювати відображення екранних шрифтів усіх розмірівіи перетворення векторних шрифтів PostScript Tl в піксельні з високою роздільною здатністю для друку на принтерах без підтримки PostScript. В Windows вивантаження шрифта виконується простим видаленням псевдоніма в папці Fonts folder. Це можна виконати навіть вручну. Управління шрифтами в MacOS не є таким простим. Диспетчер шрифтів MacOS пов’язаний з оперативною системою і дає їй знати, коли шрифт завантажений або виведений, заміщаючи дію розміщення або вилучення шрифтового файлу в або з папки (Fonts folder). Метод псевдонімів Windows не працює з оперативною системою MacOS.

Інший спосіб заміни шрифта — це тимчасова заміна відсутнього шрифта сурогатом. Adobe Type Manager і Acrobat встановлюють спеціальні шрифти, що називаються Adobe Serif ММ і Adobe Sans MM, які використовуються виключно для приблизної заміни відсутнього шрифта, використовуючи базу даних багатьох відомих шрифтів. Замінник дублює розмір і товщину відсутнього шрифта, що в багатьох випадках попереджає проблеми, але не може замінити зовнішній вигляд відсутнього шрифта. Дана технологія була випущена разом з Acrobat і спочатку призначалась для відображення файлів PDF, які не були збережені з вбудованими шрифтами.

  1. ^ Створення шрифтів

FontForge — редактор шрифтів, який дозволяє створювати і редагувати шрифти в різних форматах, а також перетворювати їх з одного формату в інший.

При запуску програми без параметрів з’являється діалог вибору файлу, що дає можливість обирати файли шрифтів для редагування або створити новий.

Для зберігання шрифтів, що розроблюються в Fontforge, програма використовує свій власний формат Structured Font Database (SFD). Крім того, він дозволяє імпортувати файли в форматі PCF, в кількох форматах Mac OS і растрові шрифти TeX (PK + TFM).

При роботі зі шрифтами FontForge використовує кілька різних видів вікон: вікно шрифта, вікно редагування символа і вікно метрик. Кожне вікно містить меню, вмість якого, а також результат дії команд різняться залежно від ряду умов.

У вікні шрифта відображаються всі символи, що редагуються. Воно призначене для роботи з усім шрифтом цілком або з окремими символами. Найбільш часто виконувані в цьому вікні операції — виділення символів і відкриття вікна символа для редагування.

Для виділення одного символу достатньо натиснути на ньому лівою клавішею миші; подвійне клацання приведе до відкриття вікна редагування символа. Для виділення кількох символів підряд потрібно натиснути на першому з символів, що виділяються, лівою клавішею миші і, утримуючи її натиснутою, перемістити курсор до останнього символу, що виділяється.

Додавати символи до виділення можна, утримуючи нажатою клавишу Shift. Повторне натискання на вже виділеному символі при нажатій клавіші Shift приведе до виключення цього символа з виділення.Вікно редагування символа містить контур або растр символа і дозволяє змінювати як символ цілком, так і його окремі частини. Разом з цим вікном відкриваються дві панелі: з шарами і з інструментами. Склад цих панелей для векторних і растрових шрифтів різний (подальший опис відноситься до векторних шрифтів).Панель шарів дозволяє вмикати/вимикати відображення шарів і обрати, до якого з них будуть відноситись наступні команди. Підтримувані шари: переднього плану, фону, напрямних, «інструкцій» різних типів (Type1 hinting або TrueType instructions).Для шарів інструкцій можна лише вмикати/вимикати відображення.

Панель інструментів містить 14 інструментів.

Вказівник дозволяє виділяти і переміщувати точки контуру або самі контури символа. Виділення проводиться клацанням по потрібним точкам або контурам або виділенням при натиснутій лівій клавіші миші області, що містить потрібні точки. Також клацанням можна виділити праву межу символа. Додавання або виключення точок проводиться при натиснутій клавіші Shift.

Групу виділених точок можна:

 • переміщувати, натиснувши лівою клавішею миші на одну з них і перемістивши курсор в потрібне місце;

 • переміщувати за допомогою клавіш управління курсором;

 • піддавати різним геометричним перетворенням за допомогою інших інструментів або обрати спосіб перетворення в діалоговому вікні пункту «Преобразовать» меню «Элемент» (Ctrl+\);

 • змінити тип;

 • видаляти, розриваючи контур, або «спрощувати», зберігаючи контур між оточуючими «спрощену» точками.

Лупа дозволяє змінювати масштаб в вікні символа. Збільшення проводиться клацанням в вікні символа, зменшення — клацанням при натиснутій клавіші Alt.

FontForge активно використовує кнопки миші з клавіатурними модифікаторами. Незалежно ві обраного інструменту, ліва кнопка миші в сполученні з натиснутою клавішею Ctrl працює як «Вказівник», середня— як «Лупа», а середня в сполученні з натиснутою клавішею Ctrl — як «Вимірювач». Клацання правою кнопкою у вікні символа викликає виринаюче меню, що дозволяє обрати один з інструментів.

«Крива», «кутова» і «дотична» точки і «Перо» дозволяють додавати точки контура у вікні символа і відрізняються типом точки, що додається («Перо» додає точку кривої з контрольними точками). Тип точки можна змінювати, виділивши її і обравши потрібний пункт в меню «Точка» або ж натиснувши Ctrl+2, Ctrl+3 або Ctrl+4 для перетворення в точку кривої, кутову або дотичну відповідно.

«Ніж» дозволяє розрізувати контур між точками. На утворених кінцях контуру створюються дві нові точки кривих, між якими немає з’днання. Для розрізування контуру потрібно перевести курсор в точку розрізу, утримуючи натиснутою леву клавішу миші. (Часто зручнішим виявляється додати точку на контур і видалити її. Контур при цьому виявляється розірваним.)

«Вимірювач» дозволяє вимірювати відстань, кут і зміщення по осям X і Y від точки, де була відпущена ліва клавіша миші до поточного положення курсору.

«Масштабування» дозволяє масштабувати виділену частину символа «на око». Масштабування виконується перетягуванням курсору при натиснутій лівій клавіші миші. Точка, в якій була натиснута клавіша, буде початком координат для перетворення. Для однакового масштабування по обом осям або для масштабування лише по одній осі необхідно утримквати натиснутою клавішу Shift.

«Дзеркало», як випливає з назви, дозволяє відобразити виділену частину символа по горизонталі або по вертикалі. Також, як і для «Масштабування», точка, в якій була натиснута клавіша, буде початком координат для перетворення.

«Обертання» дозволяє обертати виділену область.

«Нахил» дозволяє нахиляти виділену область.

Для точного масштабування, обертання і нахилу зручніше використовувати відповідний параметр в діалозі «Перетворити...» меню «Елемент».

«Прямокутник/Еліпс» і «Багатокутник/Зірочка» дозволяють намалювати відповідні фігури. Подвійне клацання на інструменті відкриває вікно діалогу для вибору параметрів інструмента (заокруглення кутів прямокутника, прямокутник або еліпс, число кутів багатокутника/зірочки, багатокутник або зірочка).

Вікно метрик дозволяє змінювати різні параметри, що відносяться до сполучень символів, а також змінювати метрики кожного символу окремо.Змінити ліву або праву межу символа або його ширину, а також задати значення апроша для будь-якої пари символів можна або ввівши значення у відповідній клітинці, або переміщуючи мишкою символ або його межі. Для того, щоб спростити роботу з кириличним алфавітом, є сенс вказати в налаштуваннях FontForge набір символів, що використовується для вводу («Файл→Настройки...→Локальная кодировка», наприклад КОI8-R). Це дозволить вводити кириличні символи в будь-яких рядках вводу, наприклад, у вікні метрик. (За замовчуванням рядок у вікні метрик містить символи, виділені у вікні шрифта.)
^

4.Порядок виконання роботи


    1. Відкрити MS Word або будь-який інший текстовий редактор. Створити таблицю (Рис. 2.), в яку внести знаки 2, 6, 7, %, М, Х, З, Ф, задавши для них по три моноширинні та пропорційні шрифти. Порівняйте стильові особливості букв. Опишіть їх в звіті. 1. Приклад порівняльної таблиці шрифтів

    1. В Adobe Illustrator оберіть кілька шрифтів і виведіть на екран комп’ютера букви А, О, Н, Ж. За допомогою направляючих ліній (Рис. 3.) перевірте наскільки відрізняються ці букви за шириною, чи однакові їх розміри по висоті, чи співпадають в буквах Н і Ж горизонтальний штрих і геометрична середина висоти знака. Висновки запишіть у звіт.
 1. Приклад роботи в середовищі Adobe Illustrator

    1. В Adobe Illustrator наберіть текст в три рядки. Збільште кегль, наприклад, до 20 пт. Зверніть увагу, що крупний шрифт виглядає розрідженим. Змініть за допомогою інструмента Shape (Форма) трекінг і інтерліньяж так, щоб текст виглядав зорово узгодженим. Якщо потрібно, застосувавши кернінг, відкоригуйте відстані між окремими буквами. Спробуйте змінити ці ж параметри за допомогою діалогового вікна Format Text (Форматування тексту) (Рис. 4.).
 1. Приклад форматування тексту в середовищі Adobe Illustrator

    1. Відкрийте програму Adobe Type Manager. Перейдіть на вкладку Add Fonts (додати шрифти).

В лівому вікні Destination (розміщення) оберіть пункт New Set (новий набір). Задайте назву для нового власного шрифтового каталогу (Рис. 5.).

В полі Source (Джерело) оберіть Add from Font Sets (додати з наборів шрифтів).

В списку шрифтів оберіть потрібний шрифт і натисніть кнопку Add. Обраний шрифт буде додано до вашого новоствореного каталогу.

Додайте до свого каталогу по три гарнітури з трьох основних груп: антикви, гротесків, брускових.


 1. Приклад створення нового шрифтового каталогу

    1. Створення шрифта

Для створення нового шрифта потрібно при запуску FontForge обрати пункт «Створити» у вікні вибору шрифта (або обрати пункт «Створити» меню «Файл», або запустити Fontforge-new). При цьому відкриється вікно шрифта, що не містить контурів символів. Набір символів створюваного шрифта можна вказати в діалозі «Налаштування...» меню «Файл». Змінити набір символів можна в діалозі «Інформація про шрифт» меню «Елемент». В цьому ж діалозі можна встановити назву шрифта, його сімейство, кут нахилу, коментар тощо.Якщо жоден із запропонованих наборів символів не покриває всього діапазону необхідних символів, то можна обрати найбільш близький діапазон, збільшити число символів в шрифті (лист «Кодування» в діалозі «Інформація про шрифт») і дати назви всі додатковим символам. Щоб назвати (або перейменувати) символ, потрібно викликати діалог «Інформація про символ» меню «Елемент» (або натиснути Ctrl+I), у вікні, що з’явилось, можна ввести символ, його назву відповідно до Unicode або його код по Unicode. Після того, як всі необхідні символи названі, можна зберегти отриманий набір, натиснувши кнопку «Створити з шрифта» на листі «Кодування» вікна «Інформація про шрифт».

Всі набори символів, що створені користувачем, зберігаються в файлі ~/.Fontforge/Encoding.ps, тому для створення нового набору символів часто зручніше додавати назви символів прямо в цей файл за зразком.

Для створення символа найчастіше використувуються три способи: копіювання символа (або створення посилання на нього), автоматичне або ручне оконтуювання зображення (траування) і модифікація потрібного символа.

Частина символів може створюватись шляхом копіювання вже існуючих. Наприклад, якщо додавати в шрифт кириличні гліфи, то латинські символи АВСЕНМОРТХасеорух можуть бути скопійовані у відповідні кириличні. Шрифти Type1 і TrueType підтримують механізм посилань, який дозволяє не копіювати однакові символи, а розміщати посилання на вже існуючі. Заміна копій символа посиланнями дозволяє зменшити розмір шрифта, а також забезпечити співпадіння всіх таких «копій» з оригіналом у випадку його зміни.

Окрім того, такі символи, як «ЇїЙй», є акцентованими версіями інших символів, можуть бути створені з відповідних символів і акцентів. Щоб створити акцентовані символи, достатньо виділити відповідні чарунки у вікні шрифтів і обрати пункт «Елемент→Зробити акцентований символ» (або натиснути Ctrl+Shift+A). Так як шрифти європейських мов містять достатньо велику кількість символів з різними акцентами, то один раз намалювати кожен акцент, а потім зробити акцентовані символи не лише швидше, але й правильніше, так як акценти у відповідних символів будуть однаковими.

Для того, щоб обвести якесь зображення по контуру, його необхідно спочатку імпортувати в шар фону символа. Для цього потрібно відткрити вікно символа і обрати пункт меню «Файл→Імпортувати...». FontForge дозволяє імпортувати зображення в форматах BMP, GIF, PNG, JPEG, EPS і XFig. Після імпортування зображення до шару фону, можна обрати в якості робочого інструменту будь-який тип точки (зручніше починати роботу з точкою кривої) і послідовно додавати необхідні точки. В разі, коли потрібно створити більше одного контура (наприклад, в О є зовнішній і внутрішній контури), потрібно зняти виділення з останньої доданої точки (натиснути Ctrl, щоб перемкнути інструмент на «Вказівник», і клацнути на вільному місці у вікні символа) після того, як поточний контур буде замкнений — і перейти до обведення наступного контуру.

В більшості шрифтів багато символів містять однакові або схожі елементи, а деякі символи навіть частково співпадають один з іншим. Наприклад, нижні половини в Б, Ь, В в багатьох шрифтах будуть однакові, а Р і Ь можна буде отримати з одного в другий відзеркаленням. Крім того, в латинських, грецьких і кирилних шрифтах вертикальні основні елементи повинні бути абсолютно однакові, інакше можливе виникнення дуже помітних викривлень при раструванні.

Таким чином, «склеювання» символів з відповідних елементів інших символів не лише зручне, але й дозволяє досягнути правильнішого з технічного боку результату (в окремих випадках елементи, які здаються однаковими, повинні бути різними з погляду дизайну шрифта). Для створення нового символу шляхом модифікації вже існуючого необхідно скопіювати модифікований символ через буфер обміна: виделити початковий символ, обрати пункт меню «Правка→Скопіювати» або натиснути Ctrl+C; виділити чарунку створюваного символа, обрати пункт меню «Правка→Вставити» або натиснути Ctrl+V. Якщо до вже існуючих частин символу необхідно додати частини якогось іншого символу, то вставку необхідно проводити у вікні створюваного символа, а не у вікні шрифта, інакше іже існуючі частини створюваного символа будуть замінені новими.

Створені символи можна (і потрібно) додатково обробити. FontForge пропонує наступні функції обробки: «Спростити», «Додати екстремуми», «Виправити напрям». Всі вони доступні з меню «Елемент». Будь-які зміни можна контролювати, скопіювавши контур символа в шар фону (пункт меню «Правка→Копіювати передній план в фон» або Ctrl+Shift+C).
^

5.Завдання до самостійної роботи


    1. Порівняйте стильові особливості букв моноширинних і пропорційних шрифтів.

    2. За допомогою Adobe Illustrator дослідити та порівняти розміри різних букв одного шрифта.

    3. Дослідіть роботу інструментів Adobe Illustrator для форматування тексту.

    4. Створіть власний шрифтовий каталог.

Додаткові завдання на підвищену оцінку

    1. В файлі pizza.ai намалюйте за допомогою інструмента Реп (Перо) лінії, що символізують пару, що йде від шматка піци. Введіть вздовж створених хвилеподібних шляхів якийсь текст і проекспериментуйте з різними значеннями непрозорості (Рис. 6.).

    1. В файлі airplane.ai введіть дозвільний текст в банер, що в’ється за літаком (). Розвиваючи проект, використовуйте свої графічні об’єкти в рекламному оголошенні, додавши на сторінку наступні текстові елементи:

 • За допомогою файлу placeholder.txt, розміщеного в папці Lesson06, створіть текстову область, що складається з трьох колонок тексту.

 • Скориставшись зображенням літака або шматка піци, створіть ефект обтікання тексту.

 • Додайте до верхньої частини сторінки шапку і розмістіть її вздовж кривої направляючої.

 • Створіть стиль абзацу.

    1. Створити власний шрифт

6.Контрольні запитання


    1. Назвіть основні способи класифікації шрифтів.

    2. Назвіть характеристики шрифтів.

    3. Наведіть приклади моноширинних шрифтів.

    4. Назвіть місця розташування шрифтів на комп’ютері за замовчуванням.

    5. Назвіть відомі вам програмні засоби, що дозволяють управляти шрифтами.


Схожі:

Лабораторна робота Типи шрифтів, створення та управління шрифтами iconУрок №10 Тема : Будова І функції кореня. Типи кореневих систем. Лабораторна...
Тема : Будова І функції кореня. Типи кореневих систем. Лабораторна робота №2. Корінь І кореневі системи. Видозміни кореня
Лабораторна робота Типи шрифтів, створення та управління шрифтами iconЛабораторна робота №1. Поняття алгоритму. Блок схема запису алгоритмів
Лабораторна робота №7. Функції введення/виведення printf(), scanf(). Лінійні обчислювальні процеси
Лабораторна робота Типи шрифтів, створення та управління шрифтами iconТема. Типи веб-сторінок. Класифікація веб-сайтів. Етапи створення веб-сайтів. Основи веб-дизайну
Я; пояснити структуру сайту, особливості сайтів, відмінності між веб-сторінками, правила використання шрифтів, особливості кольорового...
Лабораторна робота Типи шрифтів, створення та управління шрифтами iconЛабораторна робота №8 «Створення|створіння| звітів в субд ms| Access|»
Мета|ціль| лабораторної роботи – закріпити теоретичний матеріал І набути практичних навичок створення|створіння| звітів для виведення...
Лабораторна робота Типи шрифтів, створення та управління шрифтами iconЛабораторна робота №2-7
Обладнання: лабораторна установка, два гальванометри, два магазини опору, перемикач
Лабораторна робота Типи шрифтів, створення та управління шрифтами iconКурсова робота
Перехід країни до ринкової економіки викликав необхідність створення ефективних методів управління. Одним з найпродуктивніших сучасних...
Лабораторна робота Типи шрифтів, створення та управління шрифтами iconЛабораторна робота № Створення персональної сторіночки на безкоштовному хостингу narod ru
Ххх (якщо файл великий або представляє інтерес для обороноздатності Америки, заарихивируйте з довгим паролем (який самі потім згадаєте...
Лабораторна робота Типи шрифтів, створення та управління шрифтами iconТема: Створення базових таблиць різними способами
Мета заняття: вивчити способи створення базових таблиць. Вивчити умови, необхідні для створення взаємозв'язаних таблиць, І прийоми...
Лабораторна робота Типи шрифтів, створення та управління шрифтами iconДипломна робота на тему комунікативно-функціональні типи
Розділ комунікативно – функціональні типи безспо-лучникових складних речень в сучасній французькій мові. 35
Лабораторна робота Типи шрифтів, створення та управління шрифтами iconКафедра Автоматизованих Систем Обробки Інформації та Управління Чисельні...
Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (слар) ітераційними методами. Метод простої ітерації. Метод Зейделя
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка