Введення
НазваВведення
Сторінка6/6
Дата конвертації25.02.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6
^

8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУВимоги до професійної компетенції менеджерів ТОВ «ЛАРОС» припускають:

1) Володіння технологією продажів туристичного продукту.

2) Навики ділового спілкування і знання психології клієнтів.

3) Знання основ страноведения і основних напрямів туризму.

4) Уміння працювати з документами і базами даних.

5) Знання правових основ туристичної діяльності.

6) Вільне володіння інтернет-технологіями, навики продажів і бронювання в мережі.

7) Використання позитивних моделей поведінки.

Поведінковий підхід створив основу для класифікації стилів керівництва. Згідно поведінковому підходу до лідерства, ефективність визначається не особистими якостями керівника (підхід з позиції особистих якостей), а швидше його манерою поведінки по відношенню до підлеглим.

По теорії Лайкерта на підприємстві ТОВ «ЛАРОС» слід застосувати систему, засновану на участі, при якій керівник заохочує участь працівників управлінні. Крім того, вона орієнтована на людину. Цей стиль сприятиме подальшому професійному зростанню дистриб'юторів до менеджерів, де вони використовують свої управлінські навики.

За наслідками оцінки професійних якостей менеджера можна зробити вивід: будучи цілеспрямованим кваліфікованим керівником з досвідом роботи в туристичному бізнесі, необхідно проявляти тверду позицію по відношенню до своїх підлеглих, адекватно реагувати на критику в свою адресу.

Складність і різноманітність управлінських завдань і методів, необхідних для їх реалізації, великі об'єми інформації, які потрібно зберігати і переробляти, і ряд інших чинників організаційного управління пред'являють високі вимоги до організації робочих місць керівників, техніки інформаційного обслуговування і вживаних засобів механізації і автоматизації управлінської праці.

На основі досліджень, проведених в ТОВ «ЛАРОС», були вивчені і проаналізовані організація робочих місць і умов праці керівників, застосування технічних засобів і інформаційного забезпечення роботи керівників, необхідних для реалізації функцій управління.

Результати досліджень виявили значні резерви для поліпшення організації праці керівників, зокрема – у сфері раціоналізації робочих місць керівників і фахівців.

Значення організації робочого місця і умов праці працівників апарату управління, як чинників, що роблять безпосередній вплив на ефективність праці, важко переоцінити. Дослідження фахівців показують, що за рахунок цих чинників, що реалізовуються з урахуванням вимог ергономіки, психофізіології, сангігієни і технічної естетики, продуктивність праці працівників управління зростає більш ніж на 50%.

Особливістю праці керівника є велика питома вага розумових (творчих і логічних) операцій. Цим, в значній мірі, визначаються вимоги до організації і устаткування робочих місць і умов праці керівника. На підвищення продуктивності праці сприятливо позначається шумовий, температурний і влажностний режими, хороше освітлення, раціонально організоване і обладнане робоче місце, оснащене сучасною організаційною і обчислювальною технікою.

Одним з найефективніших способів організації управлінської праці в ТОВ «ЛАРОС» вважається автоматизація робочих місць.

АРМ є програмно-технічний комплекс, що включає технічні і програмні засоби, інформаційне і методичне забезпечення для вирішення завдань користувача безпосередньо на його робочому місці в режимі діалогу з ЕОМ.

У ТОВ «ЛАРОС» основою інформаційного забезпечення АРМ керівника є бази даних, що містять нормативно-довідкову і оперативну інформацію, необхідну для виконання роботи на даному робочому місці, а також ряд інших спеціалізованих програм.

Розробка АРМ керівника на основі персональних комп'ютерів дає можливість перейти до впровадження інформаційних систем забезпечення управлінських рішень. На початковому етапі формується мінімум вимог до системи, потім, у міру накопичення досвіду, керівник сам доповнює свою інформаційну систему.

Ефект від впровадження АРМ управлінського персоналу виявляється в поліпшенні робіт об'єкту управління завдяки науковій обґрунтованості, комплексності і оперативності управлінських рішень.

Значна економія часу роботи керівників з інформацією дозволить їм більше часу приділяти роботі з людьми і соціальним питанням.

В процесі запропонованих заходів щодо вдосконалення управлінської праці, серед яких грамотне планування часу, було встановлено, що об'єм продажів, збільшився практично в два рази, що не характерний для даного періоду пори року, навіть з урахуванням зовнішніх чинників, таких як сезонний попит.

Щоб ефективно використовувати робочий час керівника, перш за все, потрібно знати, на що воно витрачається і, чому його не вистачає. Причини, по яких не вистачає часу, тісно взаємозв'язані. Наприклад, якщо керівник не планує свій робочий день, не організовує свою роботу - йому не вистачає часу. І навпаки, якщо керівникові не вистачає часу, то він поспішає, не планує свій день, хапається за всі справи підряд, прагнучи виконати все відразу. Вийти з цього замкнутого круга можна тільки почавши планувати свій час, а для цього потрібно з'ясувати, на що витрачається час і виявити основні причини дефіциту часу.

Причини дефіциту часу полягають в наступному:

1. Постійний поспіх. В стані постійного поспіху керівник не встигає зосереджуватись на тому завданні, яке він виконує в даний момент. Він йде по тому шляху, який першим прийшов на думку, замість того, щоб подумати про інших, можливо раціональніших способах рішення даної задачі.

2. Відсутність чіткого розподілу робіт по ступеню їх важливості. При цьому керівник починає займатися найбільш легкими і приємними, не такими важливими справами. В результаті у нього не вистачає часу на вирішення ключових, перспективних завдань.

3. Постійні доопрацювання. Праця керівника відноситься до певної міри до інтелектуальної діяльності, тому важко розділити розумові процеси, пов'язані з цією діяльністю на здійснюваних в робочий і вільний час. Це приводить до проникнення робочого часу у вільне. При цьому керівник не встигає відпочивати, що позначається на його працездатності і здоров'ї.

4. Великий потік рутинних справ, часто термінових, робота над якими займає багато часу.

5. «Крадії часу» - непередбачені і обумовлені недостатнім плануванням справи.


ВИСНОВКИ
Організація функціонує і розвивається, як складний організм. Постійно підпадаючи під вплив з боку зовнішнього середовища, пристосовуючись до змін, сучасна організація повинна мати здатність формувати і накопичувати потенціал, який може забезпечити не тільки своєчасну і адекватну реакцію на дії зовнішнього середовища, але і дасть можливість активно змінювати навколишню дійсність, ефективно управляти функціонуванням і розвитком численних елементів і підсистем організації.

Процес управління (менеджмент) на ТОВ «ЛАРОС» має чотири взаємозв'язані функції: планування, організація, мотивація і контроль. Всі вони мають дві загальні характеристики: вимагають ухвалення рішень, і для всіх необхідна комунікація, обмін інформацією, щоб отримати інформацію для ухвалення правильного рішення і зробити це рішення зрозумілим для інших членів організації. Через це, а також унаслідок того, що ці дві характеристики зв'язують все чотири управлінські функції, забезпечуючи їх взаємозалежність, комунікації і ухвалення рішень часто називають процесами, що пов'язують.

У даній роботі був проведений аналіз ефективності системи менеджменту на туристичному підприємстві ТОВ «ЛАРОС».

Ознайомившись з діяльністю ТОВ «ЛАРОС», можна зробити вивід, що в цілому підприємство функціонує ефективно. За роки роботи фірма досягла значних успіхів у сфері розвитку свого бізнесу: був освоєний новий вигляд діяльності, збільшені об'єми реалізації туристичних послуг, фірма придбала певну популярність в ділових колах і стійку репутацію серед споживачів, збільшився прибуток підприємства.

Для подальшого розвитку підприємства важливим представляється звернення більшої уваги науковій організації діяльності. На сьогоднішній день фірма не планує свою діяльність на тривалий термін, не проводить маркетингових досліджень, мало уваги приділяє рекламі.

Керівництву ТОВ «ЛАРОС» необхідно всесторонньо продумати свою рекламну політику, вибравши ті способи і методи реклами, які будуть найбільш близькі по своїх результатах до короткострокових і довгострокових цілей організації, дозволять їй не тільки утримати свої позиції на ринку, але і досягти ще більших успіхів.

У сучасних умовах до туристичного підприємства пред'являються дві взаємозв'язані вимоги: максимально можлива адаптація до поведінки споживачів, що змінюється, і виживаність в умовах конкуренції. Одночасно посилюється увага до функцій і структури управління комерційною діяльністю підприємства. Система управління носить достатньо динамічний характер, направлений на адаптацію структури комерційної діяльності до особливостей і тенденцій розвитку ринку.

Підвищити ефективність діяльності ТОВ «ЛАРОС» дозволить також проведення маркетингової роботи, яка включає: дослідження чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, вивчення кон'юнктури туристичного ринку і тенденцій його розвитку, збір і аналіз даних про попит і пропозиції, встановлення ділових і постійних партнерських зв'язків з постачальниками послуг, здійснення рекламних заходів, створення іміджу фірми.

^

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Балдин К.В. «Управленческие решения», М.: «Дашков и К», 2007. – 496 с.

2. Батрик Р. «Техника принятия эффективных управленческих решений», Спб: «Питер», 2006. – 416 с.

3. Бочаров В.В. «Инвестиционный менеджмент: Краткий курс». – СПб, 2002. – 160 с.

4. Вертакова Ю. «Управленческие решения: разработка и выбор» / Учебное пособие. – М.: «КНОРУС», 2005. 352 с.

5. Голова О.Б. «Менеджмент туризма» / практический курс. – М.: «Финансы и статистика», 2007.

6. Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений, М.: «Дело», 2005. – 544 с.

7. Кабушкин Н.И., Бондаренко ГА. «Менеджмент гостиниц и ресторанов». – 3-е изд. – М: «Новое знание», 2002. – 368 с.

8. Кабушкин Н.И. «Менеджмент туризма» / учебн. пособие. – 6-е изд., М.: «Новое знание», 2006. – 408 с.

9. Кинан К. Решение проблем, М.: Эксмо, 2006. – 80 с.

10. Литвак Б. Разработка управленческого решения / Учебник – 4-е изд., испр. и доп., М.: «Дело». 2003 – 392 с.

11. Лапидус В.А. «Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях». Нац. Фонд подготовки кадров. – М.: ОАО «Типография «Новости»», 2000.

12. Мащенко В.Е. «Системное корпоративное управление». – М., 2003. – 251 с.

13. Менеджмент туризма: Основы менеджмента. / Квартальнов В.А. – М.: «Финансы и статистика», 2002. – 352 с.

14. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. «Основы менеджмента: пер. с англ.» / Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. – М.: «Дело», 1997. – 704 с. – С.325-327.

15. Травин В. «Подготовка и реализация управленческих решений», М.: «Дело», 2005. – 80 с.

16. Смирнов Э.А. «Разработка управленческих решений». – М.: «ЮНИТИ», 2002. – 271 с.

17. Трояновский В.М. «Разработка управленческого решения». – М.: «РДЛ», 2003. – 208 с

18. Трояновский В.М. «Математическое моделирование в менеджменте». – М.: «РДЛ», 2002. – 256 с.

19. «Управление качеством и реинжиниринг организаций» / З.С. Абутидзе, Л.Н. Александровская, В.Н. Бас и др.: Учебное пособие. – М.: «Логос», 2003. – 2003. – 328с.

20. Фатхутдинов Р.А. «Управленческие решения» / учебник. 4–е изд., перераб. и доп. – М.: «Инфра-М». – 2001. – 283 с.

21. Чудновский А.Д., Жукова М.А. «Менеджмент туризма». – М.: «Финансы и статистика», 2002. – 288 с.

22. http://www.aup.ru/books/m99/2_12.htm

23. http://liferesources.org.ua/?p=131

24. http://www.ecsocman.edu.ru/text/19194712/

Размещено на Allbest.ru
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Введення iconТема: Пристрої введення-виведення інформації
Пристрої введення-виведення забезпечують користувачу введення інформації (програми та даних) у пам’ять комп’ютера І виведення результатів...
Введення iconУрок Робота із знаками «Я», «хор». Введення знаків «+», «-» Урок...
На початку навчання в першому класі у дитини формується усвідомлення нового статусу – школяра. Завдання педагога сформувати у дитині...
Введення iconУроку №2. Тема. Пристрої введення інформації
Як ви вже знаєте, за допомогою пристроїв введення користувачі вводять до комп'ютера нову інформацію та подають йому команди. Найпоширеніші...
Введення iconЛабораторна робота №1 Введення та виведення тексту
Ознайомитись з синтаксисом та структурою програми на мові асемблера. Навчитися використовувати функції операційної системи ms dos...
Введення iconТема: Введення и редагування тексту за зразком
Проаналізуйте тексти, приведені в п. 3 І п Текст, приведений у п. 3, необхідно ввести з клавіатури. Текст, приведений у п. 5, є «зразковим»....
Введення iconУрок № Тема: Створення форм. Практична робота №8. Створення І редагування форм, введення даних. 
Навчальна: сформувати навички створення форм для введення даних та зміни їх зовнішнього вигляду
Введення iconУрок №3 тема
Тема: Введення даних у масив та відображення його вмісту. Використання багаторядкових текстових полів для введення даних у масив...
Введення icon5. Послідовне введення\виведення данних Паралельне введення\виведення...
Паралельне введення\виведення (в\в) не зважаючи на свою швидкодію маю ряд недоліків. Тому в мп техніці знайшло широке розповсюдження...
Введення iconУрок №3 тема
Мета: Актуалізувати знання учнів про введення даних у масив та відображення його вмісту, використання багаторядкових текстових полів...
Введення iconВведення у програмування на Delphi (верхній тиждень)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка