Методичні рекомендації орієнтовний алгоритм організації методичної роботи у птнз бервіна О. В. Методист І категорії
Скачати 85.24 Kb.
НазваМетодичні рекомендації орієнтовний алгоритм організації методичної роботи у птнз бервіна О. В. Методист І категорії
Дата конвертації11.03.2013
Розмір85.24 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФТЕХОСВІТИ


У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Методичні рекомендації

ОРІЄНТОВНИЙ АЛГОРИТМ

ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ПТНЗ


Бервіна О.В.

Методист І категорії

НМЦ ПТО в Донецькій області


м. Донецьк, 2012

Орієнтовний алгоритм організації методичної роботи у ПТНЗ: Методичні рекомендації/ Укладач: Бервіна О.В., методист І категорії НМЦ ПТО в Донецькій області – Донецьк, 2012-02-23

Рецензент: Заболотна М.М., заст. директора НМЦ ПТО в Донецькій області

Методичні рекомендації розроблені з метою вдосконалення методичної роботи у ПТНЗ Рекомендований орієнтовний алгоритм організації методичної роботи, стане у нагоді головам методичних комісій та методистам ПТНЗ при плануванні та організації своєї роботи.


Розглянуто та схвалено

на засіданні навчально-методичної ради

НМЦ ПТО в Донецькій області

Протокол № 36 від 27 лютого 2012 р.

ВСТУП

Необхідність постійного оволодіння новими знаннями та навиками впродовж усього життя в наш час стає потребою кожної людини, вона насамперед безпосередньо пов’язана із стрімким технологічним розвитком людства.

Тому методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах необхідно розглядати, як один з важливих шляхів підвищення педагогічної майстерності і професійної компетентності інженерно-педагогічних працівників.

Цілеспрямовано здійснювана методична робота, є обов’язковим компонентом педагогічної праці кожного викладача, майстра виробничого навчання та вихователя, а також є тією рушійною силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.

Методична робота в ПТНЗ повинна здійснюватись на підставі Закону України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», наказу МОН України від 12.12.2000 № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти», методичних рекомендацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти «Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі» Київ, 2009 рік, методичних рекомендацій НМЦ ПТО в Донецькій області.

Основою вибору форм методичної роботи є різні методи діагностичного вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників. Тому робота інженерно-педагогічного колективу за єдиною методичною проблемою (тобто методична проблема кожного педагога повинна бути наслідком методичної проблеми ПТНЗ) повинна сприяти реалізації програмних цілей навчального закладу.

Основною і обов’язковою формою методичної роботи є методичні комісії, які покликані, об’єднувати педагогів за інтересами, створювати оптимальні умови для обміну досвідом роботи, творчих дискусій, виконання конкретних практичних завдань.

З метою вдосконалення методичної роботи у навчальних закладах навчально-методичним центром професійно-технічної освіти в Донецькій області рекомендований орієнтовний алгоритм організації методичної роботи, який стане у нагоді головам методичних комісій та методистам ПТНЗ.

^ ОРІЄНТОВНИЙ АЛГОРИТМ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
І крок
Необхідно провести аналіз методичної роботи за минулий рік:


 • проблемні питання, над якими працював педагогічний колектив у минулому навчальному році;

 • зростання педагогічної майстерності педагогічних працівників навчального закладу;

 • елементи кращого досвіду, які були впроваджені в практику роботи ПТНЗ, окремих педпрацівників, регіону та області;

 • проведені методичні заходи та їхня ефективність;

 • проблемні питання та завдання, над якими працюватиме педагогічний колектив, виходячи з аналізу навчально-виховного процесу та діагностики.


II крок
1. Для керівництва та координування методичної роботи в навчальному закладі можна (треба) створити методичну раду, до складу якої повинні входити директор ПТНЗ, заступники директора, методист, голови методичних комісій.

2. Скласти та затвердити план та графік методичної роботи.

3. Визначити структуру та форми методичної роботи, які будь застосовуватись в навчальному закладі.

4. Визначити доцільність роботи творчої групи (школи педагогічної майстерності, школи передового досвіду) з конкретної теми, впровадження елементів перспективного педагогічного досвіду.

5. Забезпечити активну участь педагогічних працівників у роботі регіональних методичних об'єднань, семінарів-практикумів, постійних семінарів, шкіл педагогічної майстерності, школи молодого педагога.

6. Створити та організувати роботу методичних комісій (кількість відповідно до потреби). Наприклад,

а) класних керівників, вихователів;

б) викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання(за конкретною професією), (відповідно до потреби);

в) викладачів загальноосвітньої підготовки.

7. Визначити керівників методичних комісій, творчих груп, періодичність засідань.

8. Визначити форми методичної роботи з молодими педагогами (школа молодого педагога, наставництво, стажування).

9. Визначити індивідуальні форми методичної роботи в начальному закладі, їх тематику та періодичність (консультації, співбесіди, взаємовідвідування уроків, допомога педпрацівникам, які одержали рекомендації за результатами атестації, які навчаються заочно, створити сприятливі умови для самоосвіти тощо).

10. На основі діагностичного аналізу та аналізу навчально-виховного процесу визначити форми, тематику, терміни, відповідальних за колективні форми методичної роботи.

а) семінари-практикуми;

б) психолого-педагогічні семінари;

в) предметні методичні тижні, дні відчинених дверей та ін.;

г) педагогічні читання, конференції, дискусії;

ґ) педагогічні виставки, огляди методичної літератури;

д) конкурси, творчі звіти педагогічних працівників та інші традиційні та нетрадиційні форми роботи.

11. Визначити форми роботи з вивчення та впровадження в практику роботи досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій.

12. Узагальнити досвід роботи кращих педагогів із конкретно визначеного питання.

13. Організувати випуск методичних бюлетенів, роботу в методичному кабінеті (підготовка та систематизація матеріалів, картотека, виставки, атестація робочих місць та ін.).

14. Планувати та організовувати дослідно-експериментальну роботу та інноваційну діяльність.

15. Здійснювати педагогічний моніторинг.

16. Створювати умови для курсового підвищення кваліфікації педагогами.

17. Визначити тематику інструктивно-методичних нарад, їх періодичність.

ІІІ крок
Це підведення підсумків методичної роботи за навчальний рік.

 1. Аналіз виконання або невиконання тих завдань та проблем, що були поставлені перед педагогічним колективом на навчальний рік.

 • виконано повністю;

 • часткове виконання – аналіз причин невиконання.

 1. Аналіз роботи методичних об'єднань (комісій), творчих груп, шкіл педагогічної майстерності тощо з визначенням цінного досвіду (основні завдання, які стоять перед методичним об’єднанням (методичною комісією), ступінь їх розв'язання) по предметах, циклах; вказати, які форми й методи є найефективнішими (за результатами), хто з педагогічних працівників і в яких видах роботи брав активну участь, які наслідки.

 2. Оцінка результатів підвищення кваліфікації педпрацівників, їхнього методичного рівня (спираючись на результати навчальних досягнень учнів з професійно-теоретичної, професійно-практичної та загальноосвітньої підготовки):

а) характеристика й аналіз форм підвищення кваліфікації, результативність:

 • виконання плану, причини невиконання;

 • мікрогрупи та інші форми роботи з різними категоріями педагогів;

 • семінари.

Результати проведення педагогічних читань, конференцій та інших форм роботи:

 • якість рекомендацій, робота з їх виконання в міжатестаційний період;

 • проведення відкритих уроків (мета, якість, форма);

 • оцінка ефективності допомоги, яку надали навчально-методичний центр, адміністрація ПТНЗ різним категоріям педагогічних працівників;

б) запровадження нових форм і методів навчання, порівняння їхньої ефективності з тими, що використовувалися раніше (за рівнем навчальних досягнень учнів);

в) характеристика результативності роботи педагогів із забезпечення високого рівня навчальних досягнень учнів;

г) роль заступника директора з НВР, методиста у керівництві самоосвітою педагогів, шляхи надання їм допомоги, форми роботи, наслідки.

 1. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів:

 • за підсумками перевірочних, діагностичних, семестрових підсумкових робіт, тощо;

 • за результатами державної підсумкової атестації, поетапної та державної кваліфікаційної атестації;

 • за результатами олімпіад, конкурсів професійної майстерності та інших конкурсів учнівської творчості.

Показати динаміку (позитивна чи негативна) рівня навчальних досягнень учнів, визначити причини незадовільної роботи, шляхи їх подолання.

 1. Підсумки роботи над методичною темою (проблемою).

 2. Результати роботи з вивчення передового (перспективного) педагогічного досвіду:

а) як здійснювалася пропаганда сучасних досягнень науки і ППД,

її результативність;

б) досвід яких викладачів упроваджено;

в) які ідеї ППД втілено в практику роботи;

г) які досягнення педагогічної та психологічної науки

реалізуються.

 1. Результати дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності.

 2. Характеристика результативності роботи педагогів — самоаналіз та аналіз в міжатестаційний період педагогів (використання рекомендованих показників-таблиць результативности)

9. Аналіз основних недоліків в організації і проведенні методичної роботи у навчальному закладі (за всіма напрямками):

 • визначення переліку недоліків та шляхів їх усунення.

 1. Формулювання переліку завдань на наступний навчальний рік (тобто формування проекту плану методичної роботи).Бажаємо успіхів та творчого натхнення!

Використані джерела:


 1. Закон України «Про освіту».

 2. Закон України «Про професійно-технічну освіту».

 3. Наказ МОН України від 12.12.2000 № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти».

 4. «Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі»/– Методичні рекомендації, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Київ, 2009 р.

 5. Проведення експертизи діяльності педагогічного працівника ПТНЗ, який атестується (алгоритм проведення експертизи та складання експертного висновку)/- Методичні рекомендації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Донецькій області, м. Донецьк, 2011 р.

Схожі:

Методичні рекомендації орієнтовний алгоритм організації методичної роботи у птнз бервіна О. В. Методист І категорії iconМетодичні рекомендації Райгородок 2011-2012 нав рік Газукіна Ніна Степанівна
Газукіна Ніна Степанівна, заступник директора з науково-методичної роботи Райгородоцької зош І-ІІІ ступенів, вчитель вищої категорії,...
Методичні рекомендації орієнтовний алгоритм організації методичної роботи у птнз бервіна О. В. Методист І категорії iconМетодичні рекомендації Система планування роботи школи (на допомогу...
Методичні рекомендації підготував Толочкін Ю. С. методист лабораторії школознавства Житомирського обласного інституту післядипломної...
Методичні рекомендації орієнтовний алгоритм організації методичної роботи у птнз бервіна О. В. Методист І категорії iconМетодичні рекомендації по організації І проведенню свят та конкурсів...
Бажан Микола Васильович, учитель фізкультури вищої категорії, учитель-методист Оленівської зош І-ІІІ ст. Магдалинівського району
Методичні рекомендації орієнтовний алгоритм організації методичної роботи у птнз бервіна О. В. Методист І категорії iconМетодичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного...
«викладач-методист», «вчитель-методист», «старший вихователь», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист»
Методичні рекомендації орієнтовний алгоритм організації методичної роботи у птнз бервіна О. В. Методист І категорії iconСемінар за темою «Шляхи удосконалення організації методичної роботи»...

Методичні рекомендації орієнтовний алгоритм організації методичної роботи у птнз бервіна О. В. Методист І категорії iconМетодичні рекомендації щодо проведення екскурсій 23
Автори: учитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Прелеснянської зош І-ІІІ ст. Слов'янського...
Методичні рекомендації орієнтовний алгоритм організації методичної роботи у птнз бервіна О. В. Методист І категорії iconМетодичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної...
Використання елементів ікт на уроках дисциплін суспільно-гуманітарного циклу у птнз
Методичні рекомендації орієнтовний алгоритм організації методичної роботи у птнз бервіна О. В. Методист І категорії iconМетодичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних...
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах...
Методичні рекомендації орієнтовний алгоритм організації методичної роботи у птнз бервіна О. В. Методист І категорії iconДеякі питання організації виховної роботи
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах...
Методичні рекомендації орієнтовний алгоритм організації методичної роботи у птнз бервіна О. В. Методист І категорії iconКіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
Методичні рекомендації: Оптимальна модель методичної роботи в сільській малокомплектній школі / Половенко О. В.– Кіровоград: Обласний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка