Інструкція з діловодства в управлінні праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
НазваІнструкція з діловодства в управлінні праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Сторінка9/12
Дата конвертації12.03.2013
Розмір1.58 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

^ Журнал реєстрації відряджень№ з/п

Прізвище, ініціали

Місце роботи та посада

Місце відрядження

Дата і номер наказу (роз­порядження

Дата вибуття у відряд-ження

Дата прибуття
з відряд­ження

1

2

3

4

5

6

7

Формат А4 (210х297 мм ) Сторінка альбомна

Додаток 18

до Інструкції

(пункт 12.2)


^ Зразок оформлення доповідної записки


Посада, прізвище та

ініціали керівника

кому вона подається


Доповідна записка

від (назва посади)
З питання (назва)
Суть питання

Мета


Висновки, пропозиції


Додаток (оформляється у разі якщо є)

(підпис) розшифровка підпису

(дата)
Додаток 19

до Інструкції

(пункт 13.6)
Зразок оформлення протоколу засідання комісії^ СЕЛИДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ПРОТОКОЛ №
засідання комісії з питань розгляду звернень громадян


06.10.2008

Почато засідання о 10.00

М.Селидове

Закінчено засідання об 11.30
^ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:
(із складу комісії)


Прізвище,

ім'я, по батькові


^ Посада в комісії

(першим друкують прізвище голови комісії , заступника голови, секретаря комісії, далі в алфавітному порядку членів комісії)


^ В РОБОТІ КОМІСІЇ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ:
(із складу комісії)

Прізвище та ініціали

причина відсутності

(у відпустці

на лікарняному

у відрядженні

по службовій необхідності)^ Запрошені на засідання від

підприємств, установ та закладів міста

Прізвище та ініціали

посада (без скорочень)


(в алфавітному порядку)

В роботі комісії брали участь:
(друкують узагальнені назви посад органів виконавчої влади та місцевого самоврядування міста У разі, коли в роботі комісії бере участь посадова особа органу влади вищого рівня (міської ради, головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, тощо), то її прізвище, ім'я, по батькові та повну посаду друкують першою)1. СЛУХАЛИ:

(назва питання)


ДОПОВІДАВ(ЛИ):

або ІНФОРМУВАВ(ЛИ):


(прізвище та ініціали)

ВИСТУПИЛИ:


(прізвище та ініціали в порядку виступів, останнім друкують прізвище та ініціали голови комісії)
ВИРІШИЛИ:

(викладення змісту протокольного рішення)2. СЛУХАЛИ:

(назва питання)


ДОПОВІДАВ(ЛИ):

або ІНФОРМУВАВ(ЛИ):


(прізвище та ініціали)

ВИСТУПИЛИ:


(прізвище та ініціали в порядку виступів, останнім друкують прізвище та ініціали голови комісії)
ВИРІШИЛИ:

(викладення змісту протокольного рішення)


і тому подібне
Голова комісії ______________ (ініціали, прізвище)

(підпис)

Секретар комісії _______________ (ініціали, прізвище) (підпис)

Додаток 20

до Інструкції

(пункт 13.6)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління праці та

соціального захисту населення

Селидівської міської ради
_____________ І.М.Гришкова

_____________

(дата)
ПРОТОКОЛ № ____

а

(проведення)
паратної наради при начальникові управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради

Дата

Час
Апаратну нараду проводив начальник управління Гришкова Інна Миколаївна
ПРИСУТНІ:


Прізвище,

ім'я, по батькові

Посада(друкують в алфавітному порядку:

 • заступники начальника управління

 • начальники відділів, структурних підрозділів управління

 • посадові особи, які запрошені на апаратну нараду)


СЛУХАЛИ:
Про виконання доручень, наданих на минулій апаратній нараді, та про заплановані заходи на робочий тиждень з ______________ по _____________
ІНФОРМУВАЛИ:
Заступники начальника управління, начальники відділів і структурних підрозділів управління.
ВИРІШИЛИ: ДОРУЧИТИ:


Прізвище,

ім'я, по батькові

викладення змісту доручення, термін виконання


Підпис особи, яка веде протокол.

Додаток 21

до Інструкції

(пункт 15.2.1)

ПЕРЕЛІК

документів із зазначенням

строків виконання


 1. Запит народного депутата — не пізніш як у 15-денний строк з дня його одержання або інший строк, установлений Верховною Радою України. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, керівник, до якого направлено запит, зобов’язаний письмово повідомити Голову Верховної Ради України та народного депутата України і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати 30 днів після одержання запиту.

 2. Звернення народного депутата України та депутата місцевої Ради народних депутатів — протягом не більш як 10 днів з дня одержання. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата України у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Загальний строк розгляду депутатського звернення не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

 3. Листи народних депутатів із пропозиціями, заявами та скаргами громадян мають бути розглянуті у 30-денний термін, визначений Законом України „Про звернення громадян”, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - не пізніше п’ятнадцяти днів від дня одержання. Якщо у місячний термін вирішити порушені у зверненні питання не можливо, керівник або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляють народного депутата. При цьому загальний термін вирішення питання не може перевищувати 45 днів.

 4.  Протест прокурора на акт, що суперечить закону, — у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в той самий строк повідомляється прокурору.

 5. Письмовий припис прокурора про усунення порушень закону — негайно, про що повідомляється прокурору.

 6. Подання прокурора з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, підлягає невідкладному розгляду. Не пізніше ніж у місячний строк слід вжити відповідних заходів до усунення порушень закону, причин та умов, що їх спричиняють, і про наслідки повідомити прокурору.

 7. Постанова прокурора про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення — у десятиденний строк після її надходження, якщо інше не встановлено законом.

 8. Запит на публічну інформацію від фізичної, юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень (далі — запитувачі), та надання відповіді на запит на інформацію — не більше п’яти робочих днів від дня надходження запиту.

Продовження додатку 21
У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше ніж протягом 48 годин з дня надходження запиту.

У разі коли запит стосується великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

Відстрочення в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, коли запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочення доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 1. Звернення громадян — не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх надходження.

Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник установи або його заступник встановлюють необхідний строк для його розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

 1. Листи-доручення і листи-запити установ вищого рівня — до зазначеного в них терміну або протягом 30 днів. 1. Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, — до 2 днів, решта — протягом 10 днівДодаток 22

до Інструкції

(пункт 15.3.14)

^ ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК

рішень міської ради , виконкому Селидівської міської ради ,

які знаходяться на контролі в управлінні праці та соціального захисту населення


№№

з/пРішення

Дата

прийняття

Заголовок

Рішення

Виконавець

Термін надання

Інформації

Термін дії (рік)

Позначка про продовження контролю та зняття з контролю

Контроль продов-жено до

Дата зняття з контролю


Спеціаліст з діловодства

і контролю /підпис/ ініціали , прізвище

Формат А4 (210х297 мм ),

сторінка альбомна

Додаток 23

до Інструкції

(пункт 15.3.14)
^ ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК

документів, які знаходяться на контролі в управлінні

праці та соціального захисту населення


№№ з/п

№, дата

документа

Вхідний №

Заголовок документа

Термін виконання

Вико-навці

Відмітка про виконання

При-мітка


Спеціаліст з діловодства

і контролю /підпис/ ініціали, прізвище

Формат А4 (210х297 мм ),

сторінка альбомна
Додаток 24

до Інструкції

(пункт 15.3.14)
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Інструкція з діловодства в управлінні праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Україні ”, є підзвітним І підконтрольним міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, а з питань...
Інструкція з діловодства в управлінні праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та...
Відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці ( далі відділ) є структурним підрозділом управління праці та соціального...
Інструкція з діловодства в управлінні праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconНаказ
Управлінням праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради та Головним управлінням праці та соціального захисту...
Інструкція з діловодства в управлінні праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про відділ прийому громадян управління праці та соціального...
Відділ прийому громадян є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради (далі...
Інструкція з діловодства в управлінні праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій...
Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення (далі − відділ) є структурним підрозділом управління праці та соціального...
Інструкція з діловодства в управлінні праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПлан роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської...
Підготовка проектів рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, наказів управління
Інструкція з діловодства в управлінні праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПлан роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської...
Підготовка проектів рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, наказів управління
Інструкція з діловодства в управлінні праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор з питань праці та соціально-трудових відносин...
Сектор з питань праці та соціально-трудових відносин (далі – сектор ) управління праці та соціального захисту населення Селидівської...
Інструкція з діловодства в управлінні праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПлан роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської...
Підготовка проектів рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, наказів управління
Інструкція з діловодства в управлінні праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління...
Сектор організаційно-кадрової та правової роботи (далі –сектор) управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка