Тема уроку
НазваТема уроку
Сторінка4/4
Дата конвертації27.02.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4

^ УКРАЇНСЬКА МОВАТема уроку

Дата
І семестрТ. 1 Мова і мовлення. Текст (20 год.)


Українська мова — державна мова України.

Український алфавіт.


Наша рідна мова. Мови інших народів


Усне мовлення, його основні особливості


Писемне мовлення, його особливості


Культура мовлення.


Слова ввічливості. Звертання. Основні правила культури спілкування


Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Заголовок.


Визначення теми й мети (головної думки) висловлювань. Добір заголовків до тексту


Слова, найважливіші для вираження думки.

Їх знаходження та інтонаційне виділення


Абзац. Спостереження за зв'язком між абзацами. План тексту


Зв'язок між реченнями в тексті. Спостереження за різними способами зв'язку.


Урок розвитку мовлення Складання оповідання за малюнком і планом.

«Ти і твій співрозмовник»


Основні ознаки художніх і науково-популярних текстів.


Контрольна робота. Діалог.


Складання текстів-інструкцій


Особливості текстів-листів. Складання колективних та індивідуальних листів


Складання письмових запрошень і привітань. Перевірна робота..


Підсумковий урок з теми «Текст»


Контрольна робота. Диктант.


Аналіз контрольної роботи.Т.2 Речення (9 год.)


Закріплення та узагальнення знань про основні ознаки речення. .


Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Спостереження за інтонацією та розділовими знаками


Інтонування речень, різних за метою висловлювання та інтонацією.


Урок розвитку мовлення. "Як ми розмовляємо". Тип, темп, тон мовлення.


Звертання в спонукальних реченнях та його виділення на письмі


Члени речення. Головні й другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні.


Закріплення знань про головні й другорядні члени речення


Узагальнюючий урок за темою «Члени речення». Перевірна робота


Підсумковий урок з теми «Речення»Т.3 Слово. Значення слова (9 год.)


Слова з прямим і переносним значенням.


Слова, що мають кілька значень


Омоніми. Їх види.


Слова-синоніми


Практичне ознайомлення з фразеологізмами, пояснення їх шляхом добору синонімів


Слова-антоніми..


Урок розвитку мовлення. Складання оповідання "Хитрий їжачок" за опорними словами.


Контрольна робота за темою «Слово»


Аналіз контрольної роботи. Закріплення знань.Т.4 Будова слова (16 год)


Закінчення слова.


Закінчення як засіб зв'язку слів у реченні


Основа слова


Загальне уявлення про частини основи


Корінь слова. Спільнокореневі слова


Вправи на розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова.


Розрізнення слів з омонімічними коренями


Чергування голосних звуків у коренях слів


Чергування приголосних звуків у коренях слів.


Урок розвитку мовлення. Твір-опис на

основі власних спостережень "Калина під моїм вікном".


Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними [е], [и]. Правило написання слів з цими звуками


Перевірка слів з ненаголошеними голосними в коренях шляхом словозміни та добору спільнокореневих слів


Закріплення правил про вимову й правопис слів з ненаголошеними [е] та [и].


Вимова й правопис слів з ненаголошеними голосними, що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником..


^ Контрольна робота


Аналіз контрольної роботи. Спостереження за вимовою парних приголосних звуків.Т.5 Будова слова. Правопис слів

(17 год.)


Засвоєння правила вимовляння дзвінких приголосних в кінці слова й складу з наступним глухим приголосним.


Закріплення вимови й правопису слів із дзвінкими й глухими приголосними


Явища заміни в коренях слів дзвінких приголосних глухими й навпаки


Явища заміни приголосних в коренях слів. Перевірка слів із сумнівними приголосними.


Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слова.


Урок розвитку мовлення. Текст-розповідь. Складання розповіді за планом і опорними словами на тему:"Моє місто".


Префікси й прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання


Розрізняння значень префіксів і прийменників та їх написання.


Правопис префіксів роз-, без-


Вимова й правопис слів з префіксами з-, с-


Закріплення правила про вимову й правопис слів з префіксами з-, с-.


Правило про вживання апострофа після префіксівЗакріплення правила про вживання апострофа


Суфікс. Ознайомлення з суфіксом як значущою частиною слова


Закріплення знань про суфікс та його словотворчу роль у мові


Порядок усного, й письмового розбору слів за будовою.

^ Перевірна робота


Закріплення знань з темиТ.6 Частини мови. Іменник (19 год.)


Урок розвитку мовлення. Переказ стислий і вибірковий.


Загальне поняття про частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прийменник. Зіставлення їх за значенням, роллю

в реченні.


Логічні вправи на розрізнення слів за родовими й видовими ознаками та за смисловими групами в межах кожної частини мови


Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови


Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови..


Загальне поняття про іменник. Іменники — назви істот і неістот


Власні й загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.


Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників


Творення іменників від прикметників. Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників.


Поняття предметності на прикладах іменників, що позначають дію. Вправляння у творенні іменників від дієслів за зразком


Рід іменників


Визначення роду іменників. Родові закінчення іменників.


Урок розвитку мовлення. Текст-опис. Складання тексту-опису людини. «Моя мама», «Моя бабуся»


Змінювання іменників за числами


Змінювання іменників за числами. Іменники,

що вживаються тільки в однині або в множині


Змінювання іменників за питаннями. Прийменник й закінчення як засоби вираження зв'язку слів у реченні.

Роль іменників у реченні


Закріплення знань про синтаксичну роль прийменників і закінчень


Контрольна робота


Аналіз контрольної роботи.Т.7 Частини мови. Прикметник.

(14 год.)


Загальне поняття про прикметник.


Зв'язок прикметників з іменниками.


Вправи на встановлення зв'язку іменника з прикметником.


Змінювання прикметників за числами у зв'язку з іменником


Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити питання до прикм.Урок розвитку мовлення. Як писати листи, листівки.


Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників.


Прикметники-антоніми. Визначення числа й роду прикметника.


Повний морфологічний аналіз прикметника.


Пряме й переносне значення прикметників


Спостереження за різними формами прикметників у сполученні з іменниками. Роль прикметників у загадках.


Урок-гра «Щасливий випадок». Закріплення

та узагальнення знань про прикметник


Контрольна робота.


Аналіз контрольної роботи.Т.8 Частини мови. Дієслово. (17 год.)


Загальне поняття про дієслово

Зв'язок дієслова з іменником у реченні.


Роль дієслів у реченнях і текстах. Дієслова-синоніми й антоніми


Часи дієслів


Урок розвитку мовлення. Редагування текстів.


Розрізнення часових форм дієслів


Урок-гра «Політ у космос». Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова


Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова


Змінювання дієслів минулого часу за родами


Вправи на змінювання дієслів минулого часу за родами.


Неозначена форма дієслова


Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного виду за запитаннями

(без уживання термінів).


Творення часових форм від неозначеної форми дієслова. Уживання неозначеної форми в прислів'ях, приказках,

фразеологізмах


Розрізнення дієслів неозначеноїформи за запитаннями. Використання неозначеної форми дієслова у складанні порад, інструкцій


Правопис не з дієсловами


Морфологічний розбір дієслова


Урок розвитку


Контрольна робота мовлення.


Аналіз контрольної роботи.Т. 9 Повторення вивченого за рік


Тема та мета тексту. Структура тексту


Алфавіт. Звуковий аналіз слова


Буквосполучення ьо, йо. Подвоєння приголосних


Апостроф. Правила переносу слів


Число й рід іменників


Зв'язок слів у реченні. Головні та другорядні члени речення


Редагування тексту. Правопис прийменників.


Дієслово. Неозначена форма дієслова


Синоніми, антоніми, споріднені слова. Їх розрізнення..1   2   3   4

Схожі:

Тема уроку iconТема уроку
Тема уроку: “Колiр засіб виразності живопису. Головні кольори. Тепла кольорова гама ”
Тема уроку iconУрок №1-2 Тема уроку
Тема уроку: Узагальнююче повторення навчального матеріалу за 10клас. Підготовка до діагностичної контрольної роботи
Тема уроку iconТема уроку 24
Тема уроку 24: Правила поводження у громадському транспорті, на зупинках. Поведінка при дтп
Тема уроку iconУроку виробничого навчання Тема програми
«Приготування розчинів» бгодин. Тема уроку: Приготування розчинів Методична мета уроку
Тема уроку iconТема уроку 32
Тема уроку 32: Спілкування з дорослими. Повага до старших І молодших, слабших І немічних, членів сім’ї. Практична робота: "Моделювання...
Тема уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Тема уроку iconТема уроку 31
Тема уроку 31: Спілкування хлопчиків І дівчаток, в школі з однолітками. Правила взаємовідносин. Практична робота “Моделювання ситуації...
Тема уроку iconТема уроку: трансформатор (11 клас) Мета уроку
Обладнання уроку: трансформатор лабораторний (36/42В), джерело змінної напруги вс-24, мультиметр dt-830B (або інший), з’єднувальні...
Тема уроку iconУрок географії у 7 класі. Тема уроку
Тема уроку: Антарктида й Антарктика. Своєрідність географічного положення материка, його розміри. Відкриття Антарктиди та сучасні...
Тема уроку iconТема уроку: Теорема про при перпендикуляри. Мета уроку
Мета уроку: Навчати через моделювання висувати гіпотези І доводити їх, знаходити способи розв’язку задачі, розвивати логічне мислення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка