А. Б. Чекригіна, методист дптнз «Кам’янець-Подільське вище професійне училище»
Скачати 140.21 Kb.
НазваА. Б. Чекригіна, методист дптнз «Кам’янець-Подільське вище професійне училище»
Дата конвертації31.03.2013
Розмір140.21 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
А. Б. Чекригіна, методист

ДПТНЗ «Кам’янець-Подільське вище професійне училище».

«Розвиток та впровадження інформаційно – комунікаційних технологій у навчально – виховнийий процес ДПТНЗ «К – П ВПУ»

Автор на прикладі державного професійно-технічного навчального закладу «Кам’янець-Подільське вище професійно-технічне училище» аналізує систему впровадження інфрмаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, розкриває суть проблеми, показує набуту практику навчального закладу щодо її здійснення.

^ Ключові слова: інноваційність, інформаційно-комунікаційні технології, явище, фахово-педагогічної, фахово-інформатичної підготовки, інтерактивність, компетентність.

Навчально-виховний процес – явище динамічне і постійно кориговане суспільством. Тому для забезпечення високого рівня ефективності використання набутих індивідом знань потрібно якомога раціональніше їх подати. Адже інноваційність в освіті поставлена на вимогу часу і суспільна свідомість крокує поруч з явищами економіки, політики та емансипації людства. Природньо, що актуальність освіти, насамперед, визначається її інноваційністю. В наш час найвагомішим ресурсом людського пізнання є інформаційний простір, який формується завдяки не тільки набутому людському досвіду, висвітленому у книгах, журналах та інших друкованих джерелах, а також і у віртуальній формі, яка не є статичною та консервативною. Саме віртуальний інформаційний простір впливає на психолого-фізіологічні властивості людської свідомості, підносить їх на якісно новий рівень сприйняття навколишнього середовища.

Інновації у навчальному процесі - явище відносно нове, оскільки поняття креативності на просторах пострадянського суспільства було обмежене і не використовувалося у повному сенсі цього слова. Коли ми почали усвідомлювати, що зміни - це рух і розвиток, і кожен з нас є індивідом, то з’явилось багато понять, котрі були інноваційними для нас. Це і диференціація у навчанні, і модульно-рейтингові, проектні технології, особистісно-зорієнтований підхід тощо.

Актуальність проблеми. Світова спільнота, увійшовши до третього тисячоліття – тисячоліття інформаційних технологій, глобальної комп’ютеризації виробництва, опинилася в ситуації, коли технологічна складність виробництва зростає швидше, ніж рівень кваліфікації задіяних у ньому виконавців. Тому інноваційність навчально-виховного процесу у ПТНЗ полягає в осучаснені та актуалізації знань, умінь та навичок окремого індивіда, молодого фахівця, його адаптації до реалій сучасного життя.

Новизна проблеми.

Соціальна потреба підготовки кваліфікованих робітників для сучасного виробництва висуває комплекс кваліфікаційних вимог до педагогічних працівників училища, які мають забезпечити таку підготовку, отже, задовольнити зазначену соціальну потребу. Пріоритетною серед цих вимог є необхідність реалізації інтегративної підготовки викладача спеціальних дисциплін, яка передбачає системне поєднання, взаємопроникнення та взаємодоповнення фахово-педагогічної та фахово-інформатичної підготовки.

Використання інновацій різних типів у ПТНЗ, власне, є тим чинником, який сприяє по-новому оцінити здобуття молодими людьми обраної професії. Колектив училища певним чином вносить свої корективи у запровадження інновацій у навчально-виробничий процес. При використанні новітніх технік та методик викладання в училищі враховуються соціальні, вікові, регіональні та особистісні аспекти. Процес адаптації індивіда до навчання в училищі проходить в органічному поєднанні із соціалізацією індивіда у радикально нове, робітниче середовище. Формування життєвих імперативів особистості молодого кваліфікованого робітника відбувається у контексті акмеологічного підходу в плані побудови життєвих перспектив. Інноваційні форми роботи покликані спростити засвоєння певного потенціалу знань та навичок, актуалізувати їх саме таким чином, щоб індивід міг самореалізуватися у майбутньому.

Основним аспектом новизни впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес є комп’ютеризація нових форм роботи, створення віртуального потенціалу, котрий стає у нагоді при виконанні навчальних та виробничих завдань. Наприклад, кожен викладач, як і майстер в\н, має певні власні методичні доробки, котрі згодом формують електронний варіант перспективного досвіду. Крім того, практично на всіх видах занять використовуються електронні презентації, інтерактивні дошки, а, подекуди, і робота з комп’ютерами (наприклад, різноманітні електронні тестування).

Сутність проблеми

Формування інформаційно-технологічного суспільства, докорінні зміни в соціально-економічному, духовному розвитку держави потребують підготовки педагога нової генерації. Це зумовлено тим, що вже зараз суспільство активно використовує нові інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в повсякденному житті. Комп’ютери, ноутбуки, кишенькові комп’ютери, мобільні телефони, DVD - програвачі вже зараз міцно ввійшли в побут. Тому так важливо саме зараз переглянути підходи до навчання молодого покоління. Особливу увагу при цьому необхідно приділити інформатизації та реформуванню освіти, зокрема ПТО.

ІКТ саме для нашого закладу якраз і заключається у тому, щоб по можливості інтенсифікувати навчальний та виробничий процеси засобами створення електронних, програмованих дидактичних засобів навчання. Наприклад, на уроках літератури, мови, історії, фізики ефективно використовуються електронні презентації та навчальні диски Міністерства освіти України, а саме «Література «Розстріляного Відродження»», «Письменники української діаспори», «Українські письменники - шістдесятники» (Щегельська А. М., викладач української мови та літератури), «Електричні станції. Проблеми сучасної електроенергетики і охорона навколишнього середовища» (Савельєва І. Р., викладач фізики). Якщо учні працюють на уроках виробничого навчання, доцільно використовується інтерактивна дошка, комп’ютерні класи, окремі зразки лабораторно-практичних робіт, технологічні карти: «Майстер діаграм MS Excel. Основні елементи діаграми. Редагування та форматування елементів діаграм», (Дроздовська Л. В., майстер в/н), «Обробка даних Б.Д. засобами MS Access», (Ковальчук Т. О., майстер в/н). Ефективність інтерактивних дидактичних засобів очевидна – адже форми роботи на уроках набувають більш динамічних та креативних виявів. Це, безумовно, сприяє якісному засвоєнню знань та формуванню навичок. До того ж педагоги та й учні завжди мають змогу актуалізуватися у віртуальному інформаційному просторі, а отже йти у ногу з часом. Власне інтерактивність електронних та комп’ютерних засобів навчання виявляється якраз і у тому, що учні отримують знання з різних джерел. Це можуть бути навчальні електронні програми, web-ресурси, електронні бібліотеки. Дещо змінюється при цьому функція викладача: він уже не є основним джерелом інформації, але він залишається основним джерелом знань. Адже інформація - це не завжди знання і корисний досвід. Методичні розробки викладачів та майстрів в/н базуються на апробованих інноваційних методиках, ці роботи пройшли перевірку часом та практикою і стали частиною Концепції навчально-виховної та виробничої роботи ДПТНЗ «К-П ВПУ». Таким чином, пріоритетним напрямом інформатизації ПТНЗ, що сприяє підвищенню ефективності управління і якості навчання, підготовці підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, є інформатизація управління навчально-виховним процесом.

Концепція навчально-виховної та виробничої роботи училища передбачає у собі органічне поєднання традиційного та новаторського. Але одних методів та форм роботи замало для їх ефективного функціонування. Головним у цьому процесі залишається педагог, керівник, наставник. Тому питання педагогічної самоосвіти зараз надто актуальне. І його потрібно розглядати лише у контексті розвитку інформаційних технологій та створенні власного віртуального інформаційного простору. Кожен педагог повинен добре володіти комп’ютером, мати навички роботи у всесвітній мережі. Крім того, з появою загального віртуального інформаційного простору перед педагогами нашого закладу постає проблема убезпечення учнів від знівелювання, знебарвлення їхніх знань. Це часто виявляється у бездумному скачуванні учнями рефератів та дипломних робіт. Тому акцент педагоги повинні робити не тільки на пошуку інформації, а й на креативності учнів. Адже творчість і креативність - це два взаємопов’язаних явища. Але творити можна лише на основі креативу. Тому завдання педагогів, особливо майстрів в\н, - намагатися розвивати в учнів творчий підхід та креативність в опануванні професією. Не останнє місце відводиться інноваційним формам роботи у формуванні мотивів до здобуття фаху, до навчання, до самовдосконалення. Мотивація повинна зростати з кожним новим витоком професійного зростання молодих людей. Переконання у необхідності отримання знань може набувати різних виявів. Але головним рушієм у цьому процесі має бути актуальність індивіда в умовах виробництва, життя та життєвих перспектив. Завдання педагогічного колективу нашого закладу - засобами досягнень науки і техніки формувати в учнів бажання працювати, раціонально мислити, бути особистістю.

Сучасне інформаційне суспільство вимагає від кваліфікованого робітника, який виходить із стін профтехзакладу, крім чисто професійних умінь і навичок - володіння інформаційними технологіями. У вирішенні даного питання адміністрація ДПТНЗ «К – П ВПУ » передбачає:

 1. Створення належної комп’ютерної бази училища;

 2. Наявність відповідного, як навчального програмного забезпечення, так і програмного забезпечення професійного спрямування;

 3. Доступ до світових джерел інформації, зокрема, мережі Інтернет;

 4. Володіння педагогічними працівниками училища інформаційно-комунікаційними технологіями навчання та впровадження їх у навчально-виробничий процес.

    У вирішенні даного питання адміністрацією ДПТНЗ «К – П ВПУ» були здійсненні наступні кроки:

 • створення двох комп'ютерних лабораторий в училище. З цією метою використовувалися кошти державного бюджету, залучені власні надходження.

 • придбано мультимедійний проектор, цифрова фотокамера, цифрова відеокамера, ноутбук, інтерактивна дошка.

 • забезпечено швидкісне під'єднання 7 кабінетів до мережі Інтернет.

 • забезпечено надійну роботу електронної пошти;

 • створено власний веб-сайт, забезпечено його функціонування та періодичне оновлення kpvpu.com.ua;

 • забезпечено інформаційний обмін між структурами профтехосвіти області шляхом використання безкоштовних можливостей мережі Інтернет, зокрема, використання мережі Skype;

 • поступово здійснюється перехід на ліцензійне програмне забезпечення, де можливо проводити його заміну вільним програмним забезпеченням, яке не потребує ліцензії;

 • забезпечення ПТНЗ програмними засобами професійного спрямування, придбаного як за власні кошти, так і отриманого за кошти держбюджету;

 • розробка власних педагогічний програмних засобів (навчально-тематичних презентацій, відеофільмів, електронних посібників, навчально-контролюючих програм, програм-тренажерів тощо) шляхом залучення (заохочення) педагогічних працівників, учнів училища;

 • проводиться робота з опанування педагогічними працівниками училища інформаційно-комунікаційними технологіями навчання.

Для цього:

  • на базі училища започатковано проводити навчання з основ комп'ютерної грамотності за програмою Intel «Навчання для майбутнього» як для педпрацівників училища, так і для педагогів інших ПТНЗ області, які не володіють навиками роботи на комп'ютерній техніці;

  • забезпечити доступ педагогічним працівникам ПТНЗ до комп'ютерної техніки та мережі Інтернет;

  • при проведенні навчальних занять, виховній, методичній роботі, проходженні атестації педагогічними працівниками акцент робити на використанні комп'ютерної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Певні кроки у розширенні віртуального простору училища, були зроблені завдяки створенню власного web-сайту із хостинговим іменем com. Це значно розширює його можливості та функціональність. Даний сайт призначений для висвітлення питань пов’язаних з роботою училища у плані навчання, виховання, виробничих аспектів. Також увага приділяється питанням самоосвіти педагогів та учнів. До прикладу можна навести кілька останніх робіт представлених на сайті. Програмні розробки, що забезпечують комп'ютерну підтримку навчального процесу :

1. Матеріали проведення тижня методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу з теми: «Визначення рівня компетентності викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу у контексті акмеологічного підходу до навчально-виховного процесу»; методичної комісії викладачів та майстрів в/н швейних професій «Новітні виробничі технології»; методичної комісії викладачів природничо – математичних дисциплін: «Шляхи підвищення мотивації навчальної діяльності учнів на уроках дисциплін природничо – математичного циклу».

2. Звіт про роботу творчих груп методичних комісій у І семестрі 2009-2010 н.р.

Сайт сформовано таким чином, що він спонукає учнів вдосконалювати свої знання комп'ютера та роботи в Інтернеті, на сайті створені форуми на різноманітні теми.

На сторінках сайту відвідувачі матимуть змогу ознайомитись із станом комп'ютеризації училища, задачами, проблемами і перспективами роботи навчального закладу, також розміщуються законодавчі матеріали, що стосуються комп'ютеризації та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання, методичні напрацювання, розробки педагогічних працівників училища тощо.

Розробка та впровадження інтерактивних дидактичних засобів навчання в навчально – виробничий процес на основі ІКТ.

Варто зазначити, що сучасний рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє підвищити ефективність процесу професійного навчання і якість засвоєння навчального матеріалу. Запорукою якісного навчання є пошук найбільш ефективної структури уроку та його організації. У зв’язку з цим значна увага педагогів училища приділяється інтерактивним методам навчання, що здійснюються із застосуванням навчальних комп’ютерних програм, які реалізують діяльнісний підхід до навчання. Засобами реалізації зазначеного підходу виступають апаратні комплекси (ПК, проектор та сенсорна дошка) і ППЗ (програмно-педагогічні засоби), які забезпечують можливість організації професійної діяльності шляхом інтерактивного навчання. Як результат, педагогами училища створено низку методичних розробок уроків із застосуванням інтерактивних дидактичних засобів на основі ІКТ.

- «Відеопрограми. Програма Movie Maker», Бантюк А. М., урок з елементами інформаційних технологій.

- «Обробка пілочки жіночого жакета», Гаджула О. І., майстер в/н, інтерактивний урок.

- «Робота в СУБД. Створення таблиць», Дроздовська Л. В., урок – презентація.

- «Червона книга: актуальні проблеми Хмельниччини», Жмурко О. Г., урок – презентація.

- «Підприємницька ідея», Дранічнікова В. А., урок – презентація з елементами проектної технології.

- «Обробка пілочки піджака», Сопільник М. П., урок з елементами технології розвивального навчання.

- «Процес утворення обметувальної строчки», Гасюк О. В., урок -презентація.

- «Побудова вшивного двох шовного рукава до жіночого пальта», Гасюк О. В., урок -презентація.

-«Олександр Довженко. Трагізм творчої долі. «Зачарована Десна»», Щегельська А. М., урок – презентація з елементами інтерактивного уроку.

-«Побудова рукава на повну фігуру», Кравченко Т. М, урок – презентація.

- «Монтаж освітлювальної мережі приміщення», Голованчук П. С., інтерактивний урок.

- «Вітаміни та їх роль в організмі людини», Жмурко О. Г., урок – презентація.

Застосування інтерактивних методів навчання в училищі дозволяє організувати навчальний процес у такий спосіб, що практично більшість учнів буде заохочена до процесів пізнання і здійснюватиме рефлексію власної навчально-пізнавальної діяльності через оперативне визначення її результатів. Ці методи навчання захоплюють, пробуджують в учнів інтерес та стимулюють мотивацію, навчають самостійного мислення та дій. Але значною мірою ефективність і сила впливу на емоції і свідомість учнів залежить від стилю роботи конкретного вчителя (у т.ч. мотивація за рахунок комп’ютерної візуалізації, мультимедійного подання об’єктів вивчення тощо).

Як свідчить практика, застосування інтерактивних методів навчання за умов класно-урочної організаційної форми практично неможливе, або надто складне для реалізації без нових засобів подання навчального матеріалу, системи моніторингу процесу навчання. Вигідно у цьому плані вирізняється система професійно-практичної підготовки фахівців в училищі, реалізована у ході виробничого навчання. Тут можна повноцінно застосовувати роботи у групах, тренінгові технології, проектні підходи тощо. Новітні апаратні комплекси, засоби телекомунікацій і ППЗ можуть стати невіддільними складовими професійної підготовки, забезпечити дійсно новий рівень подання навчального матеріалу, приходячи на заміну попереднім технічним засобам навчання. До основних етапів застосування інтерактивних засобів і методів навчання слід віднести:

1. Піднесення авторитету інженерно-педагогічного працівника (підвищення кваліфікації щодо роботи із сучасними засобами навчання, які дозволяють організувати ефективне планування навчального процесу).

2. Розробка і апробація мультимедійних засобів унаочнення навчального матеріалу (електронні посібники, демонстраційні програми), які доповнюють традиційні або замінюють ті з них, які є неефективними у засвоєнні знань.

3. Адаптація учнів до роботи у середовищі інтерактивних методик (підготовка до самостійної роботи, самоорганізації, рефлексії, творчості).

Висновки:

Однією з проблем, яка на сьогодні і досі стоїть перед системою професійної освіти є проблема якісного інформаційного, методичного супроводу підготовки майбутнього робітника. Мова йде про створення нових підручників, навчальних посібників, педагогічних програмних засобів навчання. На жаль професійна освіта ще не має в достатній кількості навчальної літератури, зміст якої відповідав би новим державним стандартам ПТО. Тому педагоги «Кам’янець – Подільського вищого професійного училища і надалі продовжують працювати над створенням нових програмних засобів, розробкою та впровадженням інтерактивних дидактичних засобів на основі ІКТ. В першу чергу - це організація роботи творчих груп по розробці навчальної літератури за професійними напрямками.

Використання засобів навчання нового покоління у професійно-практичній підготовці вимагає від педагогів значної позафахової підготовки. Таким чином, ефективність сучасних мультимедійних засобів навчання, яка визначається їх інтерактивністю, мобільністю, багатофункціональністю повинна значно підвищувати ефективність використання традиційних технічних засобів навчання.

Найголовніше, про що не слід забувати: позитивні властивості засобів нових інформаційних технологій навчання можуть виявлятися тільки тоді, коли вони органічно поєднуються з традиційними засобами, органічно вписуються у існуючі організаційні форми навчання, доповнюючи систему засобів навчання.

^ Список використаних джерел

1.Веб-сайт Київського національного лінгвістичного університету [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.uniling.kiev.ua/Chairs/k_inform_ua

2.Дивак В. В. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності директора школи [Електронний ресурс] / В. В. Дивак  // Інформаційні технології і засоби навчання – 2007. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://www.ime.edu-ua.net/em8/emg.html.

3.Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Хрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

4.Зінчук Н. А. Інформаційно-аналітична компетентність менеджера: значення у професійній управлінській діяльності та передумови формування у ВНЗ [Електронний ресурс] / Н. А. Зінчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – №3(7). – Режим доступу до журн. : http://www.ime.edu-ua.net/em7/emg.html.

5.Інструментарій менеджера освіти. Сайт творчої групи Єльнікових [Електронний ресурс] / Режим доступу : www.elnik.kiev.ua

6.Кравчина О. Є. Інформатизація організаційно-управлінської діяльності в загальноосвітній школі [Електронний ресурс] / О. Є. Кравчина  // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – №3(7). – Режим доступу до журн. : http://www.ime.edu-ua.net/em7/emg.html.

7.Лагутенко О. Б. Сучасні впровадження програмно-методичного забезпечення у навчальний процес та управління вищім навчальним закладом освіти / О. Б. Лагутенко, С. М. Яшанов  // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. – Випуск 11 : зб. наук. праць ; за ред. П. В. Дмитренка, В. Д. Сиротюка. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – С. 48–53.

8.Морзе Н. В. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, О. Г. Глазунова  // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – №2(6). – Режим доступу до журн. : http://www.ime.edu-ua.net/em6/emg.html.

9.Науменко О. М. Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання засобів ІКТ в навчальній діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Науменко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – №3(4).Режимдоступуhttp://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/em4/content/07nomaei.htm.

(розглянуто і затверджено

на засіданні методкомісії,

протокол № 2 від 12.10.2011р.)

Схожі:

А. Б. Чекригіна, методист дптнз «Кам’янець-Подільське вище професійне училище» iconПравила прийому до дптнз «Кам'янець-Подільське вище професійне училище»
До Державного професійно технічного навчального закладу Кам'янець-Подільське вище професійне училище приймаються громадяни України,...
А. Б. Чекригіна, методист дптнз «Кам’янець-Подільське вище професійне училище» iconЗатверджую
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кам'янець-Подільське вище професійне училище"
А. Б. Чекригіна, методист дптнз «Кам’янець-Подільське вище професійне училище» iconЗатверджую
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кам'янець-Подільське вище професійне училище"
А. Б. Чекригіна, методист дптнз «Кам’янець-Подільське вище професійне училище» iconЗатверджую
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кам'янець-Подільське вище професійне училище"
А. Б. Чекригіна, методист дптнз «Кам’янець-Подільське вище професійне училище» iconС. Клімова, практичний психолог Д
Дптнз «Кам'янець-Подільське вище училище» дуже цікава та складна водночас, оскільки робота пов’язана з підлітками
А. Б. Чекригіна, методист дптнз «Кам’янець-Подільське вище професійне училище» iconДптнз кам’янець-Подільське вище професійне училище
Алфей у містечку Олімпія І проходили ці славнозвісні змагання. Спортивні свята атичності – свята миру, сили духу, краси тіла І розуму...
А. Б. Чекригіна, методист дптнз «Кам’янець-Подільське вище професійне училище» iconПрактикум з англійської мови для птнз державний професійно-технічний...
«English Practice in Technical and Vocational Education and Training»/ «Практикум з англійської мови для птнз»
А. Б. Чекригіна, методист дптнз «Кам’янець-Подільське вище професійне училище» iconКам′янець-Подільське медичне училище Рейтинговий список вступників,...

А. Б. Чекригіна, методист дптнз «Кам’янець-Подільське вище професійне училище» iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров'я...
Кабінету Міністрів України за №839 від 20. 06. 2007 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців...
А. Б. Чекригіна, методист дптнз «Кам’янець-Подільське вище професійне училище» icon"Ізмаїльське вище професійне училище"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка