Лабораторна робота №1 Введення та виведення тексту
Скачати 70.63 Kb.
НазваЛабораторна робота №1 Введення та виведення тексту
Дата конвертації03.04.2013
Розмір70.63 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

Лабораторна робота №1

Введення та виведення тексту.
 1. Мета роботи


Ознайомитись з синтаксисом та структурою програми на мові асемблера. Навчитися використовувати функції операційної системи MS DOS для введення та виведення тексту. Дослідити різницю між файлами .СОМ та .ЕХЕ.

Хід роботи1. Постановка задачі та розробка алгоритму.

Перша лабораторна робота повинна дати перше знайомство з новою для студентів мовою програмування - асемблером. Асемблер - це мова необмежених можливостей, це мова, команди якої повністю відповідають

командам мікропроцесора, це мова, що відкриває шлях до створення найоптимальніших програм, що використовують всі можливості сучасної обчислювальної машини. Але незвичний синтаксис, незвичний підхід до програмування обумовлюють важке сприйняття цієї мови програмування на початкових стадіях. Тому перша лабораторна робота є дуже простою. При її виконанні студенти повинні навчитися використовувати функції

MS DOS для введення та виведення тексту - найважливіші функції, що дають можливість програмі спілкуватися з користувачем. Алгоритм поставленої перед нами задачі простий:
1. Введення строки з клавіатури.

2. Виведення тексту на екран.
За цим простим алгоритмом студенти повинні побудувати блок-схему.
^ 2. Написання програми.
Скориставшись будь-яким текстовим редактором, що не використовує службових символів, необхідно за складеним алгоритмом написати програму на мові асемблера. Для виконання введення та виведення тексту слід користуватися функціями MS DOS (переривання 21h) 0Ah та 09h відповідно. Необхідно заздалегідь за допомогою директив виділення пам'яті підготувати буфер для зберігання строки, що вводиться та виводиться.
Слід пам'ятати, що за умовою нашої роботи програму треба написати та відкомпілювати двічі: спершу як програму .СОМ, а згодом як програму .ЕХЕ. Наприкінці роботи студенти порівняють ці дві програми і зроблять висновки.
Після написання програм, вони компілюються за допомогою вибраного компілятора (рекомендується TASM).
^ 3. Тестування програми. Аналіз результатів.

Після написання програми необхідно перевірити її працездатність. При програмуванні на низькому рівні найкраще це зробити за допомогою дебагера, наприклад Turbo Debugger'а, що постачається разом з пакетами Turbo Assembler та Turbo C. За допомогою Turbo Debugger'а ми можемо крок за кроком виконати нашу програму, побачити, як вона розташовується в оперативній пам'яті, які події відбуваються в обчислювальній машині, як змінюються регістри, що відбувається на екрані комп'ютера. Якщо при роботі програми були помічені помилки, треба повернутися до стадії написання програми. По закінченню написання та тестування програм, студент повинен отримати дві програми, програму .СОМ і програму .ЕХЕ, що працюють за одним і тим самим алгоритмом і виконують одну й ту саму функцію. Студенти повинні порівняти розміри отриманих програм, зробити висновки, чому розміри програм різні. За допомогою дебагера проаналізувати різницю у виконанні операційною системою ЕХЕ та СОМ програм. Поміркувати над особливостями програм .СОМ та .ЕХЕ.

Визначити в яких ситуаціях доцільніше використовувати ЕХЕ-програми, в яких - СОМ.
4. Висновки.

Перша лабораторна робота - не лише ознайомлення з синтаксисом та особливостями програм на мові асемблера, це ще й створення своєрідного скелету для написання всіх інших лабораторних робіт, що студент повинен виконати впродовж вивчення курсу. Програма майже кожної лабораторної роботи буде містити в собі ті самі функції введення та виведення, що містить в собі програма з першої лабораторної роботи.
^ 5. Контрольні запитання.

1) Яка різниця між програмами СОМ та ЕХЕ?

2) Особливості написання та компіляції програми СОМ.

3) Особливості написання та компіляції програми ЕХЕ.

4) Функції введення та виведення операційної системи MS DOS.

5) Структура буферу вводу для функції 0Ah переривання 21h.

^

Текст програми 1 (COM)1 model tiny

2 .code

3 .startup

4

5 mov dx,offset tm

6 mov ah,0ah

7 int 21h

8 mov dx,offset testm

9 mov ah,09h

10 int 21h

11 mov dx,offset tm

12 add dx,2h

13 mov ah,09h

14 int 21h

15 ret

16

17 tm db 255,255,255 dup("$")

18 testm db "Entered string: $"

19

 1. End

^ Описання роботи програми

Як бачимо з блок-схеми, алгоритм є дуже простим і його можна умовно розбити на 3 частини.

Для цієї програми ми використовуємо 2 змінних: testm та tm (17-18). В змінну tm ми будемо вводити дані з клавіатури, а testm лише містить заданий текст.

Для написання програми достатньо знати, як використовувати дві функції DOS-івського переривання 21h:

 • функція ^ 0ah (введення з клавіатури)

 • функція 09h (виведення на екран з позиції курсору)

Вся програма побудована виключно на цих двох функціях і не потребує нічого, окрім ініціалізації цих самих функцій.
Працюють ці функції наступним чином:

 1. В регістрі ^ DX розміщується адрес зміщення змінної (в даному випадку – адрес першого символу строки). Це робиться за допомогою функції offset (5, 8, 11).

 2. В регістрі AH розміщується порядковий номер потрібної функції (див. вище).

 3. За допомогою оператора int 21h викликається DOS-івське переривання.


Побудувати програму з використанням цих функцій дуже легко.


Інші зауваження по коду програми:

 • директива model (1) використовується компілятором. У випадку з com-файлами завжди використовується значення tiny, з exe-файлами будемо використовувати tiny або small, так як наші програми порівняно невеликі.

  Модель

  Кільк. сегментів коду, їх розмір

  ^ Кільк. сегментів даних, їх розмір
  Small

  1, <=64 Kb

  1, <=64 Kb

  Medium

  Необмежено

  1, <=64 Kb

  Compact

  1, <=64 Kb

  Необмежено

  Large

  Необмежено

  Необмежено

  Huge

  Необмежено

  Необмежено

 • ^ Huge, на відміну від Large, дозволяє створювати змінні розміром більше 64 Кб.

 • При використанні моделі Tiny, дані й код розміщуються в одному сегменті розміром до 64 Кб.

Зауважимо, що більш великі моделі генерують 32-розрядні адреси, і тому потребують більше часу для виконання. Тому для таких невеликих програм, які ми будемо розглядати у лабораторних роботах, немає сенсу використовувати моделі більш великі, ніж Small.

 • Символ “$” всередині строкових змінних є службовим символом і позначає кінець строки.

 • (12) - Тут ми додаємо до адреси зміщення 2 байти, тому що у строках, введених з клавіатури, перші два байти використовуються для службової інформації, а за ними вже починається сама строка.

 • Директива .code (2) визначає початок кодового сегменту.

 • Директива .startup (3) автоматично генерує ініціалізацію сегментного регістру.

 • Як бачимо, вся програма складається лише з одного кодового сегмента, так як маємо справу з com-файлом. Таким чином, com-файли більш зручні для менших за обсягом програм.^

А чи знаєте ви, що…


…переривання – це операція, яка припиняє роботу програми, для того, щоб система могла виконати якісь дії. Наприклад, в даній роботі, при виклику функції 0ah переривання 21h, програма призупиниться, доки ми не введемо строку з клавіатури.

^

Текст програми 2 (EXE)


1 model small

2 .data

3 tm db 255,255,255 dup("$")

4 testm db "Entered string: $"

5

6 .code

7 main proc

8 mov ax,@data

9 mov ds,ax

10 mov dx,offset tm

11 mov ah,0ah

12 int 21h

13 mov dx,offset testm

14 mov ah,09h

15 int 21h

16 mov dx,offset tm

17 add dx,2h

18 mov ah,09h

19 int 21h

20 mov ax,4c00h

21 int 21h

22

23 main endp

24 end main

 1. code ends


Як бачимо, exe-програма має декілька особливостей у написанні порівняно з com-програмою, але алгоритм залишається незмінним. Найголовніша відмінність полягає в тому, що ця програма складається з двох сегментів:

 • сегменту даних, в якому зберігаються змінні та константи

 • кодового сегменту, де зберігається сама програма


За допомогою директив .data та .code (2, 6), ми визначаємо відповідно сегменти даних та коду.
Отже, як бачимо, exe-файли більш зручні для написання більш серйозних за обсягом програм. В даному випадку, звісно, краще використовувати com-файли.
^ Додаткові завдання за варіантами:

 1. Написати com-програму, яка виведе з введеного рядку на екран тільки непарні за порядком літери.

 2. Написати exe-програму, яка виведе з введеного рядку на екран тільки непарні за порядком літери.

 3. Написати com-програму, яка виведе з введеного рядку на екран тільки парні за порядком літери.

 4. Написати exe-програму, яка виведе з введеного рядку на екран тільки парні за порядком літери.

 5. Написати com-програму, яка запитає спочатку Ваше ім’я, після введення імені запитає прізвище, а тоді виведе: Hello, ВВЕДЕНЕ ПРІЗВИЩЕ ВВЕДЕНЕ ІМ’Я.

 6. Написати exe-програму, яка запитає Ваше ім’я, після введення імені запитає прізвище, а тоді виведе: Hello, ВВЕДЕНЕ ПРІЗВИЩЕ ВВЕДЕНЕ ІМ’Я.

 7. Написати com-програму, яка виведе на екран рядок ^ Hello, world!!! стільки разів (кожна фраза починається з нового рядку), скільки дає сума ваших двох останніх цифр номеру залікової книжки (студентського квітку). Всі операції (додавання, передача значення) виконати на асемблері.

 8. Написати exe-програму, яка виведе на екран рядок ^ Hello, world!!! стільки разів (кожна фраза починається з нового рядку), скільки дає сума ваших двох останніх цифр номеру залікової книжки (студентського квітку). Всі операції (додавання, передача значення) виконати на асемблері.

 9. Написати com-програму, яка виведе на екран заздалегідь записаний рядок (використовуємо змінні) у такому порядку. У першому рядку 1 літера з рядку, у другому 2, у третьому 3 і т.д. до останнього символа у рядку змінної.

 10. Написати ехе-програму, яка виведе на екран заздалегідь записаний рядок (використовуємо змінні) у такому порядку. У першому рядку 1 літера з рядку, у другому 2, у третьому 3 і т.д. до останнього символа у рядку змінної.


Схожі:

Лабораторна робота №1 Введення та виведення тексту iconЛабораторна робота №1. Поняття алгоритму. Блок схема запису алгоритмів
Лабораторна робота №7. Функції введення/виведення printf(), scanf(). Лінійні обчислювальні процеси
Лабораторна робота №1 Введення та виведення тексту iconЛабораторна робота №2 Заміщення рядкових літер прописними
Ознайомитись з командами умовного те безумовного переходу, арифметичними діями в асемблері, отримати уяву про побудову циклів, поглибити...
Лабораторна робота №1 Введення та виведення тексту iconТема: Пристрої введення-виведення інформації
Пристрої введення-виведення забезпечують користувачу введення інформації (програми та даних) у пам’ять комп’ютера І виведення результатів...
Лабораторна робота №1 Введення та виведення тексту icon5. Послідовне введення\виведення данних Паралельне введення\виведення...
Паралельне введення\виведення (в\в) не зважаючи на свою швидкодію маю ряд недоліків. Тому в мп техніці знайшло широке розповсюдження...
Лабораторна робота №1 Введення та виведення тексту iconТема: Введення и редагування тексту за зразком
Проаналізуйте тексти, приведені в п. 3 І п Текст, приведений у п. 3, необхідно ввести з клавіатури. Текст, приведений у п. 5, є «зразковим»....
Лабораторна робота №1 Введення та виведення тексту iconТема: Функції введення/виведення printf(), scanf(). Лінійні обчислювальні процеси
Ціль роботи: Вивчити формати оголошень І роботу основних функцій уведення/виведення інформації. Навчитися складати прості програми...
Лабораторна робота №1 Введення та виведення тексту iconРобота з величинами. Введення-виведення виразів. Лінійні алгоритми
Разом з тим, архітектура еом, використовуване програмне забезпечення вимагають указати імена й типи даних цілий, речовинний, логічний...
Лабораторна робота №1 Введення та виведення тексту iconРобота з величинами. Введення-виведення виразів. Лінійні алгоритми
Разом з тим, архітектура еом, використовуване програмне забезпечення вимагають указати імена й типи даних цілий, речовинний, логічний...
Лабораторна робота №1 Введення та виведення тексту iconУрок Робота із знаками «Я», «хор». Введення знаків «+», «-» Урок...
На початку навчання в першому класі у дитини формується усвідомлення нового статусу – школяра. Завдання педагога сформувати у дитині...
Лабораторна робота №1 Введення та виведення тексту iconТема: Word. Створення документа Введення тексту. Редагування тексту. Перевірка орфографії
Уміти підготувати програму-редактор до роботи І створювати найпростіший текстовий документ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка