Методичні вказівки для самостійної роботи студентів
НазваМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів
Сторінка1/5
Дата конвертації06.03.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ


“Затверджено”


на методичній нараді кафедри

загальної хірургії №2

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор

___________ Я.Й.Крижановський

______” _____________ 2008 року


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ^ Навчальна дисципліна

Хірургія надзвичайних станів (ХНС).

Модуль № 2

Невідкладні хірургічні стани при вогнепальних і закритих ушкодженнях кінцівок і суглобів, черепа і хребта, грудей, черева і таза.

Цикл №1

Травматичний шок, синдром тривалого розчавлення (здавлення), ушкодження кінцівок і суглобів.

Курс

Четвертий

Факультет

Медичний №1, №2, №3, №4, ЧФ, ФЗСУ


Київ – 2008

 1. Актуальність теми.

Травматичний шок (ТШ) є частим та грізним ускладненням вогнепальних поранень та травм мирного часу. Під час бойових дій, стихійних лих, масштабних терористичних актів значення цієї проблеми суттєво зростає. Якщо під час ІІ світової війни травматичний шок сягав від 2,6% до 11,6% при різних пораненнях, то в афганській війні 1979–1989 рр. його питома вага збільшилась до 25–30%. Це обумовлено зміною видів зброї , її вдосконаленням, збільшенням її руйнівної сили та зростанням кількості тяжких і множинних ушкоджень.

При використанні ракетно-ядерної зброї шок зустрічався у 25% всіх потерпілих. Після вибуху атомної бомби в містах Хіросімо і Нагасакі шок зустрічався в кожного п’ятого потерпілого (20%), у Кореї, при ураженні напалмом – у 21,4%.

Летальність при шоці залишається високою і досягає 30–40%. Тому організація допомоги, діагностики і лікування потерпілих з шоком і СТЗ являється важливою та складною проблемою.


 1. Конкретні цілі:

 • Знати визначення травматичного шоку (ТШ), синдрому тривалого здавлення (СТЗ).

 • Засвоїти класифікацію ТШ та СТЗ.

 • Засвоїти етіологію виникнення ТШ та СТЗ.

 • Знати патогенез ТШ та СТЗ.

 • Знати фази ТШ.

 • Знати методи діагностики важкості ТШ та СТЗ.

 • Засвоїти комплексну терапію ТШ та СТЗ в залежності від важкості стану потерпілого та важкості поранення.

 • Засвоїти першу медичну допомогу на полі бою, зміст медичної допомоги в окремій медичній роті (ОМР), медичному пункті батальйону (МПБ), у надзвичайних ситуаціях цивільної медицини.

 • Знати показання і протипоказання до оперативного втручання при ТШ на етапах медичної евакуації, цивільних лікувальних закладах.

 • Засвоїти профілактику СТЗ.

 • Знати ускладнення ТШ та СТЗ.

 • Вміти надати першу медичну допомогу при ТШ та СТЗ в мирний час (техногенні та природні катастрофи).

 • Оволодіти технікою проведення транспортної іммобілізації.

 • Оволодіти технікою накладання джгута.

 • Вміти провести клінічне обстеження потерпілого з ТШ та СТЗ.

 • Вміти інтерпретувати данні гемодинамічних показників при ТШ та СТЗ.

 • Вміти інтерпретувати данні лабораторних досліджень крові (загальний аналіз, біохімічні показники, електролітні показники).

 • Вміти здійснити підбір медикаментів для лікування ТШ та СТЗ.

 • Вміти визначити тактику лікування ТШ та СТЗ на різних етапах медичної евакуації, у цивільних лікувальних закладах.

 • Розвивати творчу активність в процесі виконання клінічних, медико-соціальних досліджень, аналізу сучасних наукових джерел та медичного простору Інтернету.
 1. Базові знання, вміння, навички необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).

Дисципліни

Отримані навики

^ Нормальна анатомія

Остеологія, міологія, синдесмологія, будова суглобів. Біомеханіка рухів у суглобах. Анатомія органів кровообігу та нервової системи. Спланхнологія.

Гістологія

Цитологія, морфологія та функції крові, серцево-судинна система, ендокринна система, система органів дихання, травна система, печінка, підшлункова залоза, сечові органи.

Фізіологія

Фізіологія органів кровообігу. Будова і функції мікроциркуляторного судинного русла. Загальні уявлення про центральний і периферичний кровообіг. Фізико-хімічні механізми обміну рідини між кров’ю і тканинами (за Стерлінгом). Нейрогуморальна регуляція фільтрації, реабсорбції і секреції нирок.

^ Рентгенологія і радіологія

Рентгенографічна

семіотика ушкоджень скелету.

Оперативна хірургія і топографічна анатомія

Топографію судинно-нервових утворень кінцівок.

^ Пропедевтика терапії

Догляд за лежачими пацієнтами.

Біофізика

Закони передачі енергії, кінетична енергія. Закони гідродинаміки.

^ Ортопедія та травматологія

Методи діагностики, лікування та післяопераційної реабілітації пацієнтів.

Медицина невідкладних станів

Надання першої догоспітальної допомоги.

^ Патологічна фізіологія

Порушення мікроциркуляції, ішемія, стаз, тромбоз, порушення водно-електролітного обміну, гіпоксія, недостатність серця, патологія дихання, порушення видільної функції нирок, порушення функції гіпоталамуса, гіпофіза, надниркової, щитовидної залоз.

^ Патологічна анатомія

Шокові органи.

Терапія

Серцева недостатність. 1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:


Термін

Визначення

Травматичний шок

Реакція-відповідь організму на важку травму і проявляється в розладах життєво важливих функцій організму (кровообігу, газообміну, обміну речовин, нейрогуморальної регуляції).

^ Первинний шок

Виникає безпосередньо після дії причинного фактору (наслідок травми).

Вторинний шок

Виникає під дією допоміжних агресивних факторів (недостатньої (невірної) транспортній іммобілізації, важкого та довготривалого транспортування, передчасно виконаного оперативного втручання).

^ Рецидивний шок

Виникає після виведення із шоку з нестійкою компенсацією життєво важливих функцій організму.

Синдром тривалого здавлення

Симптомокомплекс місцевих змін, тривало притиснутого сегмента тіла людини у вигляді розладів кровопостачання з набряком, некрозом тканин і загальних проявів травматичного шоку, інтоксикації організму та гострої ниркової недостатності.

Гемодинаміка

Рух крові в серцево-судинній системі.

^ Перша долікарська допомога

Сукупність простих, доцільних дій, спрямованих на збереження здоров’я і життя потерпілого

Гіпоксія

Знижений вміст кисню в тканинах.

Гіпоксемія

Недостатній вміст кисню в крові.

Аноксемія

Відсутність кисню в крові

Мікроциркуляція

Кровообіг у системі дрібних судин (діаметром менш як 100 мкм) якогось органу або тканини, що забезпечує постачання їх киснем та поживними речовинами.

Некроз

Загибель окремих клітин, ділянок тканин, частин або цілого органа в живому організмі.

Ацидоз

Порушення кислотно-основногої рівноваги в організмі, що характеризується появою в крові абсолютного або відносного надлишку кислот і підвищенням концентрації водневих іонів.

Спазм

Мимовільне скорочення поперечно-смугастих або гладеньких м’зів.

Дилятація

Стійке дифузне розширення будь-якого порожнистого органа (судин).

Олігурія

Зменшене виділення сечі.

Гемодіаліз

Метод корекції водно-електролітного, кислотно-основного стану та видалення різних шкідливих речовин з організму.

Гемосорбція

Метод виведення токсинів із організму шляхом екстракорпоральної перфузії крові через сорбенти.


^ 4.2. Теоретичні питання до заняття.

 • визначення поняття ТШ;

 • визначення поняття СТЗ;

 • класифікація ТШ;

 • класифікація СТЗ;

 • етіологія виникнення ТШ;

 • етіологія виникнення СТЗ;

 • патогенез ТШ;

 • патогенез СТЗ;

 • фази та ступені важкості ТШ;

 • періоди СТЗ;

 • методи діагностики важкості ТШ;

 • методи діагностики важкості СТЗ;

 • комплексна терапія ТШ в залежності від важкості стану потерпілого та важкості поранення;

 • комплексна терапія СТЗ в залежності від важкості стану потерпілого та важкості поранення;

 • перша медична допомога на полі бою, зміст медичної допомоги в медичному пункті батальйону (МПБ), окремій медичній роті (ОМР);

 • показання і протипоказання до оперативного втручання при ТШ на етапі кваліфікованої хірургічної допомоги;

 • профілактика СТЗ;

 • ускладнення ТШ;

 • ускладнення СТЗ;

 • перша медична допомога при ТШ в при природних та техногенних катастрофах;

 • перша медична допомога при СТЗ в при природних та техногенних катастрофах;

 • принципи транспортної іммобілізації;

 • правила накладання джгута, бинтування еластичним бинтом;

 • клінічне обстеження потерпілого з ТШ;

 • клінічне обстеження потерпілого з СТЗ;

 • тактика лікування ТШ на різних етапах медичної евакуації;

 • тактика лікування СТЗ на різних етапах медичної евакуації;

 • засоби транспортної іммобілізації;

 • будова шин Дітеріхса і Крамера.


^ 4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

 • проведення комплексу невідкладних заходів при шоці і синдромі тривалого здавлення (дихання рот в рот, введення повітропроводів, подання кисню апаратами КІ-4, внутрішньовенне введення лікувальних препаратів.

 • проведення місцевого знеболювання і новокаїнових блокад (вагосимпатична, паранефральна, паравертебральна, міжреберна, внутрішньотазова за Л.Г.Школьніковим і В.П.Селівановим, футлярна, провідникова.

 • виконання веносекції і венепункції центральних (підключичної, великої підшкірної) і периферичних вен.

 • виконання правила трьох катетерів (катетеризацію носових ходів, вени, сечового міхура).

 • призначення комплексної протишокової терапії з шоком середнього і важкого ступенів.

 • діагностувати шок, синдром тривалого здавлення, гостру ниркову недостатність на основі клінічних симптомів: свідомість, загальмованість, очні і сухожильні рефлекси, артеріальний тиск, частота пульсу, глибини і частота дихання, температура, колір шкіри, пітливість, діурез, колір сечі;

 • тимчасова зупинка кровотечі;

 • накладання асептичної пов’язки;

 • накладання транспортних шин з підручних матеріалів, табельних шин Крамера, Дітеріхса;

 • підбір медикаментів для лікування травматичного шоку та синдрому тривалого здавлення.
 1. Зміст теми.

Частота виникнення шоку.

Частота шоку залежить від локалізації поранень:

- при ушкодженнях кінцівок – 28,3%;

- при відкритих переломах стегна – 38,8%;

- при пораненнях в живіт 65–75%, серед померлих на полі болю – 34,5%, на МПБ, МПП – 39,7%, в окремій медичній роті – 25,6%,

- при пораненнях в груди з відкритим пневмотораксом – у 56,2%, при проникаючих пораненнях без пневмотораксу – у 32,5%;

- смертельний нейро-рефлекторний шок спостерігали у 1,4–7,2% померлих на полі бою.

Виникнення травматичного шоку серед цивільного населення при множинних і поєднаних травмах коливається від 13,3 до 86%:

- при ушкодженнях грудей – 59,5%, летальність – 22,6%;

- при ушкодженнях живота – 85,6%, летальність – 42,2%;

- при поєднаній травмі – 93,3%, летальність – 48,4%;

- при ушкодженнях кінцівок – 7,4%, летальність – 2,1%.
Визначення поняття травматичного шоку.

При травмі різної важкості і інтенсивності проявляється реакція – відповідь організму у вигляді прискорення пульсу, дихання, блідості шкіри і слизових із-за спазму периферійних судин, пониження артеріального тиску. Ці прояви можуть бути різними і залежать від важкості травми.

В основі реакції-відповіді лежать мобілізуючі захисні реакції для зберігання гомеостазу, спочатку у вигляді компенсації. Якщо травмуючий чинник за силою інтенсивності, важкості і локалізації продовжує впливати на організм стадія компенсації може перейти в стадію декомпенсації. В залежності від важкості порушень гомеостазу і супутніх обставин організм може самостійно справитися або в результаті виснаження захисних механізмів, відсутності лікувальних заходів виникає поступовий перехід в термінальний стан.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів iconЗавдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з...
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисци­пліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів iconМіністерство освіти І науки україни національний гірничий університет...
Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів першого курсу інституту заочно-дистанційної освіти
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки з вивчення дисципліни “Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль”
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль” Частина 1: „Теорія електромагнітного...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 03040101 “Правознавство” всіх форм навчання /Укл.: В....
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів iconМіністерство освіти І науки україни Донецький Національний Технічний Університет
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи по курсу "Web-технології" (для студентів спеціальності 091502)....
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка