Номенклатура справ
НазваНоменклатура справ
Сторінка1/9
Дата конвертації09.06.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9ВІДДІЛ ОСВІТИ ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ ЗАТВЕРДЖУЮ

на 2013 рік Начальник відділу освіти

Лозівської міської ради

О.О.Інденко

« ____» _____________2013 рік


Індекс справи

Заголовок справи

(тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка
1

2

3

4

5
01 – Організація системи управління


01-01

Закони, постанови, рішення та інші законодавчі акти Верховної Ради України, накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (копії)
Доки не мине потреба
01-02

Рішення, розпорядження виконкому районної (міської) ради з питань освіти, розвитку освітньої галузі (копії)
Доки не мине потреба
01-03

Накази начальника відділу освіти міської ради з основної діяльності
Пост.

ст. 16-а
01-04

Протоколи нарад з керівниками навчальних закладів
Постійно
ст. 18а
01-05

Протоколи нарад з заступниками керівників навчальних закладів з навчально-виховної роботи
Постійно
ст. 18а
01-06

Протоколи нарад з заступниками керівників навчальних закладів з виховної роботи
Постійно
ст. 18а
01-07

Протоколи нарад з завідуючими дошкільних навчальних закладів
Постійно
ст. 18а
01-08

Протоколи нарад з працівниками апарату відділу освіти та керівниками структурних підрозділів відділу освіти міської ради
5 років
ЕПК
ст. 13
01-09

Протоколи засідань, доповіді, рішення, довідки щодо роботи колегії відділу освіти міської ради та документи до них
Постійно

ст. 14а
01-10

Положення про відділ освіти міської ради
Пост.

ст. 30
01-11

Посадові інструкції працівників структурних підрозділів відділу освіти міської ради
5 років1
ст. 43

1 Після заміни новими

01-12

Річні плани роботи відділу освіти міської ради з основної діяльності
Постійно1

ст. 157а

1 За наявності відповідних звітів – 5 років

01-13

Оперативні плани з усіх напрямів діяльності відділу освіти міської ради та його структурних підрозділів
Доки не мине потреба
ст. 162
01-14

Програми розвитку пріоритетних напрямків освітньої галузі міста
Постійно

ст. 148а
01-15

Колективна угода між відділом освіти і міською організацією профспілки працівників освіти і науки
Постійно

ст. 395а
01-16

Документи (звіти, інформації тощо) з основної діяльності відділу, що надаються до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Постійно

ст. 44 а
01-17

Документи (копії наказів, листи, інформації) щодо забезпечення умов функціонування та розвитку освіти
5 років
ЕПК
ст. 298
01-18

Документи (схеми, звіти, висновки тощо) щодо запровадження системи управління якістю освітніх послуг
Постійно

ст. 57
01-19

Документи (звіти, інформації, довідки ) про виконання державних, обласних, міських програм розвитку освітньої галузі
Постійно

ст. 148-а
01-20

До­ру­чен­ня ор­га­нів дер­жа­в­ної вла­ди, міської ради; до­ку­мен­ти (до­від­ки, огля­ди, до­по­ві­ді, роз­ра­хун­ки, листи) з ви­ко­нан­ня до­ру­чень
Постійно1

ст. 6-а

1Надіслані до відома – доки не мине потреба

01-21

Документи (звіти, інформації, довідки та ін.) з питань комп’ютеризації та інформатизації освітньої галузі
5 років
ЕПК
ст. 298
01-22

Документи (накази, листування, довідки та ін.) щодо державної атестації навчальних закладів
Постійно

ст. 48
01-23

Документи (рішення, протоколи, акти, баланси, виписки з державного реєстру, довідки тощо) про ство­рен­ня закладів, їх ре­ор­га­ні­за­цію, лі­к­ві­да­цію, пе­рейме­ну­ван­ня
Пост.
ст. 35
01-24

Документи (плани, рішення, доповіді та ін.) щодо проведення серпневих педагогічних конференцій
Постійно

ст. 18а
01-25

Документи (копії наказів, акти, довідки, доповідні записки тощо) щодо виконання планів відділу та навчальних закладів
1 рік
ст. 300
01-26

Документи (інформації, довідки, листування) щодо функціонування навчальних закладів, що надаються до міської ради

5 ЕПК

ст.44-б
01-27

Документи (довідки, акти, звіти тощо) про перевірку роботи відділу освіти вищестоящими установами
Постійно1

ст. 76а
01-28

Документи (листи, інформації, довідки тощо) щодо роботи відділу та навчальних закладів міста з профспілковими органами
5 років
ЕПК
ст. 77
01-29

Приймально-здавальні акти, що складаються під час зміни керівників структурних підрозділів відділу освіти
3 роки1
ст. 45б

1 Після зміни посадових відповідальних та матеріально відповідальних осіб

01-30

Журнал реєстрації наказів начальника відділу освіти з основної діяльності
постійно

ст.121а
01-31

Журнал реєстрації вхідної документації
3 роки

ст.122
01-32

Журнал реєстрації рішень, розпоряджень Харківської обласної та Лозівської міської рад
3 роки

ст.122
01-33

Журнал реєстрації вихідної документації
3 роки

ст.122
01-34

Журнал реєстрації кореспонденції, що направляється до підвідомчих закладів
3 роки

ст.122
01-35

Журнал реєстрації довідок
5 років ст.141
01-36

Журнал реєстрації вхідних телефонограм
1 рік

ст.126
01-37

Журнал реєстрації вихідних телефонограм
1 рік

ст.126
01-38

Журнал обліку видачі посвідчень про відрядження
5 років1
ст. 533

1 Після закінчення журналу

01-39

Контрольно-візитаційна книга
3 роки після закінчення книги

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 23.02.2012
№ 2)

01-40

Зведена номенклатура справ відділу освіти
5 років

ст.112-а

Після заміни новою та за умови складення зведених описів справ відділу освіти
02 – Система шкільної освіти. Дошкільна освіта

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Номенклатура справ iconНоменклатура справ
Наказом начальника управління праці та соціального захисту населення Великобурлуцької рда
Номенклатура справ iconНоменклатура справ
Рішення міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови. Копії
Номенклатура справ iconЗведена номенклатура справ
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ,...
Номенклатура справ iconНоменклатура справ
За­ко­ни, поста­но­ви та ін­ші ак­ти Вер­хо­в­ної Ра­ди Укра­ї­ни; поста­но­ви, рі­шен­ня, інші акти ко­мі­те­тів І ко­мі­сій Вер­хо­в­ної...
Номенклатура справ iconОргани внутрішніх справ. Правова регламентація та концепція реформування
Спеціальні підрозділи органів внутрішніх справ основа державної пожежної охорони 14
Номенклатура справ iconНоменклатура будівельних матеріалів І виробів надзвичайно різноманітна,...
Номенклатура будівельних матеріалів І виробів надзвичайно різноманітна, проте вони органічно взаємоповязані спільним функціональним...
Номенклатура справ iconМіністерство внутрішніх справ україни національний університет внутрішніх справ
Виконання практичних завдань потребує акумулювання курсантами знань з економічної теорії, підприємницького, ба­нківського, податкового...
Номенклатура справ iconМіністерство внутрішніх справ україни наказ від 9 серпня 2010 року №372
Про затвердження Положення про функціонування "телефонів довіри" в органах І підрозділах внутрішніх справ
Номенклатура справ iconПорядок ведення контрольних справ на виконання розпорядчих документів
Ведення контрольних справ здійснюється згідно інструкції із діловодства, затвердженої рішенням виконкому №594 від 21 червня 2006...
Номенклатура справ iconГеографічна номенклатура, 6 клас
Протоки: Керченська, Босфор, Гібралтарська, Дрейка, Берігнова, Магелланова, Мозамбіцька
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка