Річний план роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №6 Куп`янської міської ради
НазваРічний план роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №6 Куп`янської міської ради
Сторінка1/32
Дата конвертації11.09.2013
Розмір4.13 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Затверджено:

на засіданні педради

Протокол №

від «__»________ 2013
Погоджено:

Радою школи

Протокол №

від «__»________ 2013


Річний план роботи

Куп’янської загальноосвітньої школи

І - ІІІ ступенів № 6

Куп`янської міської ради

Харківської області

на 2013 / 2014 навчальний рік

Куп’янськ

2013

Зміст
Зміст роботи

Сторінки

1

Розділ І. Аналіз роботи

+

2

Розділ ІІ. Навчально-виховний процес у навчальному закладі
2.1.

Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

+

2.1.1.

Створення оптимальних умов щодо організованого початку навчального року
2.1.2.

Робота з кадрами
2.1.3.

Створення оптимальних умов щодо організованого закінчення навчального року
2.1.4.

Виконання ст.53 Конституції України, ст..35 Закону України «Про освіту», ст..6 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку
2.1.5.

Робота з організації працевлаштування випускників
2.1.6.

Організація індивідуального навчання
2.1.7.

Виконання Концепції профільного навчання учнів у старшій школі
2.1.8.

Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про засади мовної політики в Україні»
2.1.9.

Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота
2.1.10.

Професійна орієнтація
2.1.11.

Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання
2.1.12.

Організація харчування
2.1.13.

Організація роботи бібліотеки
2.1.14.

Забезпечення соціально-психологічного супроводу за навчально-виховним процесом
3.

Розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації
3.1.

Контрольно-аналітична діяльність
3.1.2.

Тематика засідань педагогічних рад
3.1.3.

Наради при директорі
3.1.4.

Вивчення стану викладання предметів
3.1.5.

Здійснення тематичного контролю
3.1.6.

Здійснення класно - узагальнюючого контролю
3.1.7.

Оглядовий контроль
3.1.8.

Здійснення персонального контролю
3.1.9.

План проведення контрольних робіт за завданнями адміністрації
3.1.10.

План здійснення моніторингу організації навчально-виховного процесу
4.

Організаційно-методчина робота з педагогічними працівниками
5.

Виховний процес у школі
5.1.5

Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі
5.1.6.

Заходи щодо формування основ здорового способу життя
5.1.7.

Заходи щодо безпеки життєдіяльності учнів
5.1.8.

Заходи по навчанню дітей правилам пожежної безпеки
5.1.9.

Заходи щодо запобігання дорожньо-транспортному травматизму серед учнів школи
5.1.10.

Заходи з фізкультурно-оздоровчої роботи
5.1.11.

Заходи щодо роботи з учнями пільгових категорій
6.

Робота з батьківською громадськістю
7.

Фінансово-господарська робота, зміцнення матеріально – технічної бази школи
8.

Охорона життя і здоров’я дітей, санітарно-оздоровчі заходи
9.

Охорона праці
10.

ДодаткиДодаток 1. Реалізація державних програм та комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери областіДодаток 2. Графік особистого прийому громадянДодаток 3. План спільної роботи Куп’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 та ДНЗ №2Додаток 4. План роботи консультативного центру для батьків майбутніх першокласниківДодаток 5. План проведення державної підсумкової атестаціїДодаток 6. План роботи Куп`янської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №6 щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, МАН, турнірах у 2013/2014 навчальному роціДодаток 7. Заходи з організації та здійснення навчально-виховного процесу за індивідуальною формою навчання у 2013/2014 навчальному роціДодаток 8. Заходи щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінюванняДодаток 9. Перспективний план внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів на період з 2013-2017 роківДодаток 10. Внутрішньошкільний контрольДодаток 11.


^ РОЗДІЛ І. Аналіз роботи за 2012/2013 навчальний рік

Пріоритетні цілі і завдання на 2013/2014 навчальний рік
Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями відділу освіти Куп’янської міської ради в школі у 2012/2013 навчальному році була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на розбудові соціально-орієнтовного навчального процесу, наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, мотивації до високої результативності у професійній діяльності, покращенню якості освіти, оптимізації контролю.
Педагогічний колектив працював над здійсненням процесу навчання і виховання на основі нової парадигми ролі виховання в процесі формування ключових компетентностей учителя; удосконаленням форм методичної роботи з керівниками кафедр, методичних об’єднань, творчих груп; впровадженням нових технологій навчання; наданням адресної допомоги вчителям, підвищенням їх фахового та професійного рівнів; створенням моделі компетентнісного випускника школи.
Протягом навчального року успішно були реалізовані завдання, поставлені перед учасниками навчально – виховного процесу.
Весь навчально-виховний процес спрямовувався на забезпечення наступності в навчанні початкової, середньої та старшої школи.
Тематика заходів зорієнтована на вирішення питань, пов’язаних із загальношкільною проблемою і включає такі аспекти шкільного життя: методична робота, навчальний процес, виховна робота, позашкільна діяльність.
Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.
Навчально-виховний процес у 2012/2013 навчальному році організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенційним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і нахилів.
Моніторингові дослідження протягом року проводилися згідно з запровадженою в школі моніторинговою моделлю.


Завдання моніторингової служби:

 1. Оцінювання результатів діяльності освітньо системи школи.

 2. Корегування діяльності всіх ланок функціонування освітньої системи на основі даних моніторингу.

 3. Планування подальшого розвитку школи на основі даних моніторингу.


Аналіз роботи закладу за 2012/2013 навчальний рік проведено відповідно до моделі локального моніторингу.


  1. Організація системи наскрізно-адаптивного управління

Діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеної Державною програмою «Освіта», Законом України «Про загальну середню освіту», Державною програмою «Вчитель», регіональною комплексною програмою соціально-економічного розвитку Харківської області, Постановою Кабінету Міністрів «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів та новий зміст, структуру і 11-річний термін навчання».

Національна доктрина розвитку освіти України зазначає, що громадськість потребує високоосвічених, ініціативних та енергійних, ділових і винахідливих молодих людей, здібних творчо реформувати наше суспільство, значно підвищити інтелектуальний потенціал країни, відновити духовну культуру. Тому, випускник нашої школи повинен бути готовим до нових суспільних відносин, соціально захищеним і загартованим, морально непохитним, щоб протистояти різним спокусам, готовим до зустрічі з труднощами в умовах конкурентної діяльності. І головне, випускник має бути здатним до саморозвитку й безупинного самовдосконалення своєї особистості.

Протягом 2012/2013 навчального року педагогічний колектив працював над проблемою: «Упровадження інновацій у навчально-виховний процес з метою забезпечення якості загальної середньої освіти та формування успішної особистості учня, підготовка його до життя в сучасних умовах».

Основне завдання школи полягало у створенні умов для самореалізації та само актуалізації особистості учня і вчителя відповідно до їх здібностей та соціального замовлення суспільства.

Реалізація основних освітніх і виховних завдань здійснювалась на основі нормативних документів та розроблених і затверджених педагогічною радою і радою школи концепції розвитку школи.
^ Управлінська діяльність на всіх рівнях структури управління школою

Управлінська діяльність здійснювалась адміністрацією школи у складі: директора, заступників директора з навчально-виховної роботи, заступника директора з виховної роботи, заступника директора з господарської роботи, педагогів-організаторів, соціального педагога згідно функціональними обов‘язками на відповідних рівнях управління.

Роботу кожного члена адміністрації було сплановано і на основі планів були розроблені алгоритми роботи з конкретних питань та графік контрольно-аналітичної діяльності.

Протягом навчального року здійснювався моніторинг управлінської діяльності, вносилися корективи до плану роботи школи, проводився аналіз виконання плану роботи.

Було забезпечено всі умови для здійснення освітнього процесу, відповідно до чинного законодавства про працю, міжгалузевих і відомчих документів та актів з охорони праці і Статуту школи, створено безпечні умови експлуатації комунікацій, обладнання, здійснено перевірку спортивного інвентарю, проведено випробування та складено акти-дозволи на його використання в навчальному процесі.

Робота школи організована в одну зміну, режим роботи було складено згідно з нормативними документами та вимогами СНіПу, узгоджено в Куп’янському міжрайонному Управлінні Головного Управління Держсанепідслужби у Харківській області. На початок навчального року школа була укомплектована необхідною кількістю педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу, навчальний план було складено відповідно до Типових навчальних планів. Навчальні кабінети забезпечені необхідними меблями, дошками, проведено ремонт приміщень школи.
^ Основні завдання:

 1. Більш широко використовувати мультимедійні технології для інформування про життя школи.

 2. Залучати вчителів до створення власних мультимедійних презентацій та розробок уроків.

 3. Продовжити роботу з модернізації матеріально-технічної бази.

 4. Продовжити всебічний моніторинг роботи всіх ланок школи.

Інформаційне забезпечення

В школі налагоджена система інформаційного забезпечення:

 • пряма: відділ освіти – наради за участю директора та заступників директора;

 • зворотня: школа – відділ освіти (надання інформації про роботу школи);

 • внутрішньошкільні інформаційні потоки: інструктивні наради, інформаційні консультації, анкетування, тестування тощо.


^ Виконання роботи з нормативними документами

Аналіз роботи школи щодо забезпечення прав молоді на здобуття освіти проведений на основі бази даних «Мікрорайон школи».

Школа забезпечує навчання російською та українською мовами. Згідно з Законом «Про мови» всі загальношкільні заходи проводяться українською мовою, спілкування учнів та вчителів на уроках та перервах проводяться в російських класах – російською мовою, в українських класах – українською мовою. У школі створено куточок державної символіки, широко пропагуються державні символи в позаурочній виховній та урочній роботі. Куточки державної символіки оформлені в кожній класній кімнаті.

Документація школи ведеться виключно державною мовою.

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти в школі значна увага приділяється питанню підвищення якості освіти, формування національних і загальнолюдських цінностей у учнів, пропаганді здорового способу життя. З цією метою вчителі школи модернізують роботу з учнями, стратегією якої є розвиток кожної особистості, перехід до педагогіки діяльності. Школа є учасником Всеукраїнських конкурсів «Школа року», «Школа сприяння здоров‘ю», входить до Національної мережі Шкіл сприяння здоров‘ю.

Значна увага приділяється питанню забезпечення навчання учнів з фізичними вадами, дітей-інвалідів – такі учні навчаються за скоригованими програмами згідно з нормативними документами. У школі складено соціальний паспорт, який коригується протягом року, здійснюється контроль за відвідуванням учнями уроків. Діти-сироти, позбавлені батьківського піклування та діти з малозабезпечених сімей забезпечені безкоштовним харчуванням, шкільною формою. Серйозна увага приділялася контролю за відвідуванням учнями школи. Зібрана інформація аналізувалась, на основі отриманих даних планувалась та коригувалась робота класних керівників та батьківської громадськості.
^ Невирішені питання:

 • значна кількість учнів школи ІІ ступеня допускають пропуски уроків без поважних причин.

 • недостатній контроль класних керівників за відвідуванням учнями школи.

Основні завдання:

 • посилити відповідальність класних керівників за виконання посадових обов‘язків.

 • на засіданнях методичного об‘єднання класних керівників заслуховувати звіти класних керівників про роботу з даного питання.


Стратегічним напрямом методичної роботи є робота над єдиною методичною проблемою школи: «Упровадження інновацій у навчально-виховний процес з метою забезпечення якості загальної середньої освіти та формування успішної особистості учня, підготовка його до життя в сучасних умовах»

Діяльність закладу у 2012/2013 навчальному році направлена на систематизацію матеріалу з проблеми; опис технологій, узагальнення досвіду; подання досвіду як системи.

У 2012/2013 навчальному році було передбачено формувати в учнів стійку позитивну навчальну діяльність як важливий чинник розвитку успішної особистості.
Цілі методичної роботи:

 • Забезпечення наукових підходів до організації освітнього процесу в школі.

 • Вдосконалення базових компетентностей педагогічних працівників.

 • Аналіз результативності освітнього процесу.

 • Узагальнення досвіду роботи педагогічних працівників.

Напрями методичної роботи:

 • Створення умов для вдосконалення базових компететностей педагогів.

 • Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів школи.

 • Контроль, діагностика, аналіз результативності освітнього процесу
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

Річний план роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №6 Куп`янської міської ради iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої...
Харківської області», наказу відділу освіти Куп'янської міської ради Харківської області №225 від 14. 05. 2012 «Про затвердження...
Річний план роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №6 Куп`янської міської ради iconПлан роботи практичного психолога Кам´янської спеціальної загальноосвітньої...
Кам´янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих та пізнооглухлих дітей
Річний план роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №6 Куп`янської міської ради iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
Річний план роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №6 Куп`янської міської ради iconПлан роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської...
Кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області
Річний план роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №6 Куп`янської міської ради icon18 квітня 2012 року
Миколаївки, Святогір'я вдруге взяли в ньому участь. У цьогорічних змаганнях учасниками стали339 учнів 5-11 класів з 22 загальноосвітніх...
Річний план роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №6 Куп`янської міської ради iconМіністерство освіти І науки україни відділ освіти куп’янської районної...
Головна цінність суспільства – життя І здоров’я людини. Здоров’я завжди було головним чинником безпеки нації
Річний план роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №6 Куп`янської міської ради iconНавчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Завідувач методичного кабінету відділу освіти Лозівської міської ради Харківської області
Річний план роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №6 Куп`янської міської ради iconПерспективний план виховної роботи Куп’янського професійного ліцею на 2011 2012 навчальний рік
Куп’янського професійного ліцею. Діяльність педагогічного колективу була спрямована на формування громадянина через його політичну...
Річний план роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №6 Куп`янської міської ради iconПоложення про учнівське самоврядування кам’янської спеціальної загальноосвітньої...
Учнівське самоврядування Кам*янської спеціальної школи-інтернату для слабочуючих та пізнооглухлих дітей «Веселка»– добровільне об’єднання...
Річний план роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №6 Куп`янської міської ради icon«Студентське самоврядування куп нан україни»
України І статуту Київського університету права Національної академії наук України (далі – куп нану)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка