Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
НазваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка5/7
Дата конвертації25.10.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7


^ Програма. 11 клас

Дата проведення уроку

К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів
5

^ 1. ВСТУП. ПРОЕКТНО-ГРАФІЧНА КУЛЬТУРА
1

1.1 Вимоги проектно-графічної культури
1

^ 1.2. Проектна графіка як точний і лаконічний спосіб представлення інформації про якості об’єктів, що мають бути створені людиною

Характеризує вимоги до проектно-графічної культури. ^ Описує проектну графіку як точний і лаконічний спосіб представлення інформації про якості об’єктів, що мають бути створені людиною. Облаштовує учнівські робочі місця для роботи над проектною графікою під час вивчення розділу –промисловий дизайн.
1

^ 1.3. Профорієнтація. Види та рівні професійної діяльності у промисловому дизайні
1

1.3.1. Екскурсії

Характеризує особливості різних професій у промисловому дизайні. Використовує у власному лексиконі професійну термінологію, професійні означення промислового дизайну. Обґрунтовує власні професійні уподобання. Описує рівні можливого зростання у професійній кар’єрі промислових дизайнерів. Називає вимоги до кожного професійного рівня. Окреслює шляхи оволодіння професійними навичками на кожному рівні (освіта, практичний досвід, кваліфікація). Спостерігає, аналізує, синтезує факти, явища. Висловлює судження про почуте, побачене в професійному середовищі промислового дизайну.
1

^ 1.4. Організація учнівських робочих місць для роботи над проектною графікою під час вивчення розділу промисловий дизайнПравила внутрішнього розпорядку і безпечної праці в шкільній дизайнерській майстерні, на учнівських робочих місцях промислових дизайнерів.

Практична робота. Організація робочих місць промислових дизайнерів. (Залік: з правил внутрішнього розпорядку, правил безпеки праці в шкільній дизайнерській майстерні, на робочому місці; з облаштування індивідуальних робочих місць згідно ергономічних вимог.

Облаштовує робоче місце промислового дизайнера згідно з ергономічними вимогами

35

2. ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНА КУЛЬТУРА У ДИЗАЙН-ПРОЕКТАХ

2

^

2.1. Вплив проектно-графічної мови на формування і сприйняття якісних характеристик розроблюваних об’єктів
Поняття, “графічна культура”, “проектна культура”. Сфери застосування проектно-графічних зображень. Умови графічного відтворення необхідних для проекту якісних характеристик об’єктів у графічних зображеннях.

Практична робота. Огляд і порівняльний аналіз проектної графічної документації дизайнерів костюма, промислових дизайнерів.^ Вирізняє і формулює характеристики завдань, що постають в процесі візуалізації об`єктів. Називає відмінності проектно-графічної мови від мистецько-графічної та технічної мови креслень та схем. Пояснює поняття “графічна культура”, “проектна культура”, сфери застосування проектно-графічних зображень. Характеризує умови графічного відтворення необхідних для проекту якісних характеристик об’єктів у графічних зображеннях. Аналізує склад комплектів проектної графічної документації.
3

^ 2.2. Види проектної графікиНайбільш поширені види проектно-графічних зображень (рисунок конструктивний, академічний, стилізований, формалізований; схеми, креслення). Декоративні колористичні композиції їх використання у проектній графіці. Відмінності між колористичним графічним зображенням і живописом.
^

Практична робота (за власним вибором або за завданням вчителя). Вправи на виконання проектно-графічних зображень.


Називає відмінності між різними видами проектної графіки (рисунок конструктивний, академічний, стилізований, формалізований; схеми, креслення). Характеризує індивідуальні властивості кожного виду проектної графіки; декоративні колористичні композиції, їх використання у проектній графіці. Пояснює відмінності між колористичним графічним зображенням і живописом. Виконує особистісно зорієнтовані види проектної графіки (за власним вибором або за завданням вчителя).
5

2.3. РисунокНачерк. конструктивний, академічний, технічний, стилізований, формалізований рисунок.

Практична робота (за власним вибором або за завданням вчителя). Вправи на виконання рисунка.

Визначає характерні відмінності у різних видах рисунку. Виконує за власним вибором або за завданням вчителя рисунок (начерк, конструктивний, академічний, технічний, стилізований, формалізований). Оволодіває прийомами виконання рисунка.
5

2.4. КресленняОртогональне креслення. Аксонометрія. Перспектива.

Практична робота (за власним вибором або за завданням вчителя). Вправи на виконання креслення, перспективи.

Характеризує особливості виконання ортогональних проекцій, аксонометричних проекцій, перспективи. Виконує за власним вибором або за завданням вчителя ортогональних проекцій, аксонометрії, перспективи.
15

^ 2.5. Комп’ютерна графіка
1
4

5
5


2.5.1. Створення, обробки та редагування візуальної інформації для сучасної проектної діяльності. Взаємодоповнення технічних засобів у процесі створення, обробки та редагування візуальної інформації.

2.5.2. Застосування нових інформаційних технологій для створення графічних зображень.

2.5.3. Ознайомлення з можливостями та відмінними характеристиками пакетів прикладних графічних програм (Photoshop, Illustrator, Corel DRAW, Free Hand) у графічному проектуванні.

2.5.4. Відмінності векторної та растрової графіки для створення графічних зображень за допомогою ПК

Практична робота (на вибір):

Варіанти навчальних завдань:

  1. Огляд і порівняльний аналіз можливостей та відмінностей у створенні та обробці елементів візуальних повідомлень у різних пакетах прикладних графічних програм

  2. Опанування команд і послідовності дій у роботі з векторними графічними редакторами.

  3. Створення композицій з простих геометричних фігур та елементів, утворених їх перетином або об’єднанням.

  4. Заповнення контуру простих геометричних фігур кольором та переходами кольорів.

  5. Заповнення контуру простих геометричних фігур різними фактурами.

  6. Зміни характеристик фактур або їх насиченості.

  7. Зміна форми простих геометричних фігур.

  8. Зміна кольорографічних характеристик фотографічних зображень: яскравості та контрастності; кольорової гами; вибіркова зміна кольору; накладання градієнтної маски.

Називає основні правила безпеки при роботі з ПК. Пояснює необхідність дотримання етапності і послідовності дій для отримання необхідного результату за допомогою ПК. Уявляє можливості векторних та растрових графічних редакторів для створення та редагування графічних зображень за допомогою ПК. Вибирає доцільний вид графічних редакторів для створення простих та ускладнених формально-графічних композицій за заданою тематикою. Виконує наочні зображення простих геометричних фігур та операції зі зміни властивостей таких фігур, необхідні для графічного втілення проекту. Обґрунтовує вибір виду проектної графіки для власного проекту. Називає основні принципи користування ПК і можливості взаємодоповнення одних технічних засобів іншими. Визначає етапність і послідовність процесів створення композиційних угрупувань з використанням ПК. Дотримується правил користування сучасною комп’ютерною технікою. Використовує теоретичні знання та практичні навички графічної роботи для організації площини за допомогою ПК. Складає композиційні угрупування різного рівня складності. Визначає можливості та обмеження надані людині – оператору сучасних інформаційних технологій. Пояснює відмінності між растровою та векторною графіками; Характеризує поняття оптимізації графіки для WEB. Називає різні формати графічних файлів для WEB. Зберігає графічні файли для WEB-дизайну. Характеризує принципи кольосприйняття. Класифікує моделі кольорів. Пояснює розбіжності у комп’ютерних моделях кольорів. Володіє прийомами роботи з моделлю кольорів RGB. Створює схеми кольорових забарвлень WEB-матеріалів. Володіє прийомами комбінування кольорів. Аналізує дизайн WEB-сторінки.
3

2.6. Екскурсія(на вибір учителя) на виставку промислових виробів; спеціалізовані і тематичні виставки промислових товарів.

Аналізує сучасні промислові вироби у відповідності з функціональними художніми вартісними оцінками. Прівнює минулі, сучасні і новітні проектні і виробничі технології.
2

^ 2.7. Підсумкове заняття з розділуПрактична робота. Презентація робіт з розділу, підготовлених під час вивчення розділу.40

^ 3. ПРОМИСЛОВИЙ (ІНДУСТРІАЛЬНИЙ) ДИЗАЙН
2

3.1. Вступ
2

3.1.1. Дизайн як творчий метод художнього проектувння промислових виробів

Практична робота

Огляд і порівняльний аналіз проектних розробок промислових дизайнерів

^ Пояснює суть дизайну, його роль у суспільстві та в життєдіяльності людини. Сприймає, аналізує, синтезує нову інформацію у сфері промислового дизайну. Проводить огляд і порівняльний аналіз проектних розробок промислових дизайнерів
3

^ 3.2. Формотворення у промисловому дизайні
13.2.1. Головні чинники формотворення у промисловому дизайні.

Функція. Матеріал. Конструкція. Природне, штучне середовище. Ергономічні вимоги.

Музика, як стимулюючий засіб візуального формотворення.

Практична робота (за вибором учителя та учнів)

^ 1. Огляд і порівняльний аналіз конструктивних рішень у формотворенні об’єктів промислового дизайну

2. Розробка конструктивних варіантів формотворення об’єктів промислового дизайну (за власним вибором або за завданням вчителя)

Розпізнає у зовнішній формі виконувану функцію предмета або явища природи. Відчуває та усвідомлює взаємовплив формотвірних чинників, таких як: емоційний стан людини, природні явища тощо у різних видах мистецтв (музиці, поезії, дизайні, архітектурі). Розпізнає закономірні прояви у формотворенні промислових об’єктів, що залежать від матеріалу, конструкції, фізичних та механічних зусиль. Оцінює закономірні прояви у формотворенні промислових об’єктів, залежно від матеріалу, фізичних та механічних зусиль. Синтезує отриману інформацію в процесі проектування промислових об’єктів шляхом формотворення.
2

^ 3.2.1. Біоніка (природні аналоги) та промисловий дизайн.

Загальні відомості про біоніку. Функціональний аналіз біоформ. Конструктивно-тектонічні форми у живій природі.

Практична робота (за вибором учителя та учнів)

Зарисовки об’єктів промислового дизайну з біонічними формами

Спостерігає за процесами формотворення у природі, що відбуваються під дією різних чинників. Використовує знання та спостереження за біонічними формами власній проектній у власній проектній діяльності. Відчуває, спостерігає, осмислює закономірне у будові біоформ та візуалізує ці прояви, набуваючи досвіду художньо-аналітичного мислення. Виконує зарисовки об’єктів промислового дизайну з біонічними формами
5

^ 3.3. Ергономіка об’єктів промислового дизайну
1

3.3.1. Загальні відомості про ергономіку.

Ергономіка. Етапи розвитку ергономіки. Ергономічний аналіз.

Практична робота. Проведення ергономічного аналізу (за завданням учителя або за власним вибором)

Характеризує ергономіку, як науку про основи оптимізації знарядь, умов і процесів праці, взаємодії у сфері "людина-техніка". Називає етапи розвитку ергономіки. Знає методи ергономічного аналізу, їх значення у дизайнерській діяльності. Проводить ергономічний аналіз за завданням учителя, за власним вибором особистісно зорієнтованого об’єкту.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” І базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Г. М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, К. Н. Баліна, Г. В. Бітківська, І. А. Тригуб, О. О. Покатілова
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма факультативного курсу «Літературна мозаїка» для 5-8 класів...
Збірник програм факультативів та спецкурсів з іноземної мови для профільного навчання та допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
Дана програма має інженерно-технічне спрямування, метою якої є попередня підготовка, в галузі енергетики, майбутніх студентів вищих...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. – К.: Вид група bhv, 2009
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Ю.І. Ковбасенко (керівник авторського колективу); Г. М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, К. Н. Баліна, Г. В. Бітківська, І. А. Тригуб,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Деревообробка” є підвищення рівня компетентностей учнів 10–11 класів з основ деревообробки внаслідок оновлення, поглиблення І розширення...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconУроку
Програма: 10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка