П. М. Слободянюк Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця), e-mail
Скачати 46.42 Kb.
НазваП. М. Слободянюк Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця), e-mail
Дата конвертації19.12.2013
Розмір46.42 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

Назва статті

Засади та наукове обґрунтування принципів і підходів щодо формування системи інтегративної психотерапії алкогольної залежності

Автори

П. М. Слободянюк Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця), e-mail:

З рубрики

Діагностика та лікування наркологічних розладів

Рік

2011

Номер журналу

Том 19, вип.2 (67)

Сторінки

92-96

Тип статті

Наукова стаття

Індекс УДК

613.816:159.923:615.851

Індекс БКК
Анотація

На підставі вивчення індивідуально-психологічних та клініко-психопатологічних особливостей 150 чоловіків, хворих на алкогольну залежність, сформульовано засади та здійснено наукове обґрунтування принципів і підходів до формування системи інтегративної психотерапії алкогольної залежності. Встановлено, що при побудові інтегрованих психотерапевтичних заходів необхідно враховувати: «алкогольну родинну структуру»; оцінювання можливості

зміни «родинних альянсів» й «коаліцій»; «чутливості родини» до дій залежного члена родини; джерела стресу. Інтегративна психотерапія повинна бути спрямована на нівелювання пониженої стійкості щодо життєвих труднощів (спалахи негативних емоцій, образливість, підозрілість,

конфліктність; комплексу неповноцінності, тривожність). Чинниками утруднення психотерапії є анозогнозія АЗ; «хвороблива впевненість» у можливість самостійного вилікування; високий рівень тривожності; «брутальність» психічної організації пацієнта. Тому комплекс інтегративної

психотерапії повинен включати мотиваційний, навчальний та підтримувальний етапи.

******

^ Ключові слова

інтегративна психотерапія, наукове обґрунтування, алкогольна залежність

Доступ до повної статті, pdf

За згодою автора

^ Перелік використаної літератури

1. Епідеміологічна ситуація, що склалася внаслідок розповсюдження залежності від психоактивних речовин в Україні / [П. В. Волошин, О. І. Мінко, І. В. Лінський та ін.] // Український вісник психоневрології. — 2001. — Т. 9, вип. 3 (28). — С. 7—9.

2. Индивидуально-личностная и популяционная профилактика расстройств вследствие употребления психоактивных веществ/ [А. И. Минко, И. В. Линский, В. В. Шалашов, К. Д. Гапонов] // Там само. — 2002. — Т. 10, вип. 2 (31). — С. 22—23.

3. Европейский план действий по борьбе с потреблением алкоголя на 2000—2005 гг. (проект). — Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2000. — 28 с.

4. Епідемії алкоголізму та нарко-, токсікоманій в дзеркалі медичної статистики МОЗ України (Аналітико-статистичний довідник 1990 — 2008 рр.). — Київ; Харків, 2009. — 168 с.

5. Москаленко, В. Ф. Сучасні проблеми організації лікування та реабілітації осіб з алкогольною та наркотичною залежністю / В. Ф. Москаленко, А. М. Вієвський, C. I. Табачніков // Архів

психіатрії. — 2000. — № 3—4 (22—23). — С. 5—8.

6. Синицкий, В. Н. Комплексная терапия хронического алкоголизма / В. Н. Синицкий // Лікування та діагностика. — 1996. —№ 2. — С. 40—44.

7. Табачников, С. И. Обоснование и оценка краткосрочной эмоционально-стрессовой психотерапии алкогольной зависимости в учреждениях нового типа / С. И. Табачников, Е. Н. Зинченко // Український вісник психоневрології. — 1999. — Т. 7, вип. 1 (19). —С. 96—98.

8. Валентик, Ю. В. Современные методы психотерапии больных с зависимостью от психоактивных веществ / Ю. В. Валентик. В кн.: Лекции по наркологии / под ред. Н. Н. Иванца. — М.: Нолидж, 2000. — С. 309—341.

9. Михайлов, Б. В. Теоретичні проблеми лікування та профілактики залежності від психоактивних речовин / Б. В. Михайлов, А. О. Мартиненко, М. В. Маркова // Apxів ncиxiaтpiї. — 2000. —№ 3—4 (22—23). — С. 9—10.

10. Досвід комплексної терапії при алкогольному та наркоманійному абстинентному синдромах / [І. Й. Влох, Л. В. Животовська, Н. Ю. Петрина, Л. В. Степаненко] // Там само. — 2001. — № 3(26). —С. 87—89.

11. Минко, А. И. Алкоголизм — междисциплинарная проблема (выявление, лечение, реабилитация, профилактика) / А. И. Минко // Український вісник психоневрології. — 2001. — Т. 9, вип. 4 (29). —С. 6—7.

12. Битенский, В. С. Новые аверсивные методы терапии в наркологии / В. С. Битенский, К. В. Аймедов // Там само. — 2002. — Т. 10, вип. 1 (30) (додаток). — С. 249—250.

13. Сосин, И. К. Клинические особенности алкогольной депрессии и новые подходы к ее лечению / [И. К. Сосин, О. С. Слабунов, Д. С. Сайков, Ю. Ф. Чуев] // Архів психіатрії. — 2004. — Т. 10, № 1(36). — С. 84—91.

14. Сосин, И. К. Наркология (Монография) / И. К. Сосин, Ю. Ф. Чуев. — Харьков: Коллегиум, 2005. — 800 с.

15. Бітенський, В. С. Клініко-патогенетичні аспекти алкоголізму й наркоманій / В. С. Бітенський // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2007. — № 1 (11). — С. 7—11.

16. Слободянюк, П. М. Клінічні й психопатологічні особливості формування та перебігу алкогольної залежності у чоловіків в аспекті їх інтегративної психотерапії / П. М. Слободянюк // Медична психологія. — 2010. — Т. 5, № 3 (19). — С. 84—92.

17. Слободянюк, П. М. Психологічні особливості чоловіків, хворих на алкогольну залежність, в аспекті їх інтегративної психотерапії / П. М. Слободянюк // Таврический журнал психиатрии. —

2010. — Т. 14, № 2 (51). — С. 87—99.

18. Слободянюк, П. М. Патологічний взаємозв’язок між психологічними складовими та психопатологічними особливостями формування алкогольної залежності / П. М. Слободянюк // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 57 — 61.

19. Личко, А. Е. Подростковая наркология / А. Е. Личко, В. С. Битенский. — Л.: Медицина, 1991. — 304 с.

20. Пезешкиан, Н. Позитивная семейная психотерапия: семья как терапевт / пер. с англ., нем. / Н. Пезешкиан. — М.: Смысл, 1993. — 332 с.

Схожі:

П. М. Слободянюк Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця), e-mail iconКанд мед наук, доцент кафедри неврології №1 Івано-Франківський національний...
Роль інсуліноподібного фактора росту в ґенезі дистальної симетричної поліневропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу
П. М. Слободянюк Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця), e-mail iconНаціональний медичний університет ім. О. О. Богомольця

П. М. Слободянюк Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця), e-mail iconМіністерство освіти І науки України Вінницький державний технічний...
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей / В. В. Кухарчук, Вінниця, 2002. с....
П. М. Слободянюк Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця), e-mail iconЧасткова компенсація за кредитами: проблеми та шляхи вирішення здирко Н. Г
Асистент кафедри аудиту та державного контролю факультету обліку та аудиту. Вінницький національний аграрний університет
П. М. Слободянюк Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця), e-mail iconVi міжнародна науково-практична конференція
Мінекономіки України, Донецька державна академія управління, Донецький національний університет, Одеський національний політехнічний...
П. М. Слободянюк Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця), e-mail icon14 Теорія пш практика ршіковиЛ
М. Вінниця вул. 600-річчя, 17 Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
П. М. Слободянюк Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця), e-mail iconКорекція когнітивних розладів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію
О. П. Іванюк, аспірант каф нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці),...
П. М. Слободянюк Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця), e-mail iconШизофренія чи епілептичний шизофреноподібний психоз?
О. К. Напрєєнко1, д-р мед наук, проф., В. О. Процик1, О. А. Двірський2, Н. В. Шкляревська3, К. В. Хоменко3 (1 Національний медичний...
П. М. Слободянюк Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця), e-mail iconВікові особливості патологічної схильності до азартної гри
К. В. Аймедов, канд мед наук Одеський державний медичний університет Український нді соціальної І судової психіатрії та наркології...
П. М. Слободянюк Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця), e-mail iconХарактеристика змін плазмового вмісту тахикінінів у хворих на вегето-судинну дистонію
Кричун, канд мед наук, доцент каф нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Буковинський державний медичний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка