Методичні рекомендації Технологія
Скачати 439.11 Kb.
НазваМетодичні рекомендації Технологія
Сторінка2/4
Дата конвертації05.03.2013
Розмір439.11 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
1   2   3   4

^ Приклади завдань:
1. Епіфору утворюють дві букви.
а) Л…
П…
С…
Ч…
Х…

Відповідь: - ан (лан, пан, сан, чан, хан)


б) М…
С…

Т…

В…

Ж…

Відповідь: - ир (мир, сир, тир, вир, жир)

17

Комбінаторика
Модель: - Учні одержують по 5-6 слів, із якими мають скласти чим найбільшу кількість речень протягом обумовленого часу (5-10 хв). Слова модна змінювати. Крім тих, хто складає більшу кількість речень, варто відзначити також авторів найбільш оригінальних, художніх, змістовних речень
Методична цінність: - Гра розвиває творчі здібності, фантазію та мислення школярів, формує у них увагу до слововживання та контексту, змінює навички лексичної, граматичної та стилістичної валентності слів, сприяє кращому засвоєнню ними законів логіки рідної мови.

^ Приклади завдань:


 1. Висхідні слова: серце, кохання, хрест, мати, грати.

  Речення


Маєш серце – покохай грайливий хрест.
Грає серце – матимеш хрест кохання.
На серці маю хрест коханої гри.
Грати коханням – мати серцевий хрест.
18

Мовне протиборство
Модель: - З учнів формуються дві команди (або весь клас поділяється на дві команди), які одержують певну тему для змагання. Вона може стосуватися будь – якого розділу шкільного курсу мови. Гравці по черзі називають визначені вчителем мовні явища. Якщо учасник не може назвати потрібного мовного явища, він вибуває з гри. Наступну одиницю має назвати гравець команди – суперниці. Команда, у якій не залишається гравців, програє.
Методична цінність: - Гра створює умови для міцного практичного засвоєння школярами лінгвістичної інформації, вироблення у них швидкої реакції, кмітливості, уважності, уміння дотримуватися заданого темпу роботи, узгоджувати свої дії з діями інших, чесно змагатися, плекає волю до перемоги.
Незмінні іменники іншомовного походження.
1 команда

Какаду, таксі, кашне, колібрі, драже, аташе, кімоно, віскі, бюро, купе…

19

2 команда
Марабу, метро, портмоне, кенгуру, монпансьє, рефері, бікіні, мартіні, депо, ательє…
Безособові дієслова
1 команда
Кортить, лихоманить, щастить, мрячить, хочеться, світає, працюється, таланить, смеркає, нудить…
2 команда
Бракне, вечоріє, тіпає, сутеніє, вистачає, фортунить, морозить, розвиднюється, холоднішає, ідеться…

Скульптор словосполучень
Модель: - Учням даються аркуші з віддрукованими моделями словосполучень (дієслова й певна кількість слів у дужках). Треба розкрити дужки. Для одного туру пропонується п'ять моделей, час теж має бути чітко визначеним. Перемагає той, хто швидко й правильно побудує всі словосполучення.
20

Методична цінність: - Гра допомагає учням глибше засвоїти українські моделі дієслівних словосполучень, які в умовах білінгвізму та спричиненої ним інтерференції потрапляють у розряд зникомих граматичних форм, хоча і входять до ядра самобутності нашої мови, також це сприяє розвитку уваги й мовленнєвої пам'яті учнів, чуття мови.
Приклади завдань:
I варіант
1. Завдавати (біль, клопіт, прикрощі, образа, удар).

2. Скуштувати (страва , вода, хліб, борщ, обід).

3. Зазнати (поневіряння (мн.), кривда, горе, несправедливість, знущання (мн.).

4. Жалкувати (молодість, здоров'я, гроші, брат, коханий).

5. Глузувати (старий, сестра, люди, вайлуватість, недорікуватість).

Відповіді: 1. Завдавати болю, клопоту, прикрощів, образи, удару.

 2. Скуштувати страви, води, хліба, борщу, обіду.

21

 1. Зазнати поневірянь, кривди, горя, несправедливості, знущань.

 2. Жалкувати за молодістю, за здоров'ям, за грошима, за братом, за коханим.

 3. Глузувати зі старого, із сестри, з людей, з вайлуватості, з недорікуватості.


^ МОВОЗНАВЧІ ТУРНІРИ
І етап. „Розминка”.
З а п и т а н н я д л я 1-ї к о м а н д и.1. Яке речення називається складним?

2.Скільки підрядних частин може мати
складнопідрядне речення?


3. Назвати види підрядних речень.

4. Якими сполучниками може приєднуватися підрядне речення часу?

З а п и т а н н я д л я 2-ї к о м а н д и.1. Яке речення називається складносурядним?

2. Скільки граматичних основ може мати складне речення?

3. На які питання може відповідати підрядне
речення причини?


4. Якими сполучниками може приєднуватися
до головного підрядне речення
місця?

22

ІІ етап. „Будь уважним”.
На дошці записано п’ять речень без розділових знаків.

Командам дається дві хвилини, щоб уважно прочитати й проаналізувати їх. Потім ведучий ставить запитання, на які гравці дають письмові відповіді.

По узліссі й на галявині зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава.

Шевченко ходив по Балканах і кожен йому вклонявся як син.

І мої тривоги-жалі відступають як сірі хмари перед поглядом зоряно-карим.

Як будеш земле ти щасливою то буду в щасті жити і я!

Посадили ми сосновий бір на тому самому місці де колись курились ліски.

 • У якому з поданих складносурядних речень не ставиться кома між двома частинами?

 • Які з поданих речень є складносурядними?

 • Які з поданих речень є складнопідрядними?

 • Яке речення містить звертання?

 • У якому складнопідрядному реченні дві підрядні частини?


23

ІІІ етап. „Загадкова скринька”.
Кожен гравець підходить до скриньки й витягує одну картку із запитанням. Якщо відповідає сам, то за правильну відповідь дістає 2 бали, якщо з допомогою своєї команди – 1 бал.

^ На які три види можна поділити складнопідрядні речення?

Назвати засоби зв’язку між частинами складносурядного речення.

Що означає слово грецького походження синтаксис?

Сполучником чи сполучним словом виступає що у такому реченні: Ми підійшли до великої галявини, що була посеред лісу?

Що означає частинка теле- у словах телевізор, телефон, телеграф? (Відстань.)

Визначити лексичне значення слів освітлений і освічений. Чи взаємозамінні вони?

Продовжити вислів Вовка боятися...

Назва якого розділового знака походить від французького слова, що означає „тягти”? (Тире.)

Скільки букв має український алфавіт?

^ Назвати не менш як п’ять слів із звуком п.
24

Назвати п’ять слів на позначення музичних термінів, запозичених з італійської мови.

Який синонім прислівника тепер не змінює свого значення, якщо його читати зліва направо і навпаки?(Зараз.)

Назвати п’ять застарілих слів на позначення речей домашнього вжитку.

Кому належать такі віршовані рядки: „Як парость виноградної лози плекайте мову”?IV етап. „Схема”.
Серед поданих схем знайти ті, що відповідають записаним на дошці реченням.

^ Зліва співали струмки, що збігали з гір, і кожен з них мав свій голос (М.Коцюбинський).

Ми у грозах радісно зростали, щоб у дні ці сонячні прийти, де встають антени над містами і гримлять мостами поїзди (В.Сосюра).

І прийшла осінь, і згадав Олег коня свого, якого тримав здавна у стайні, вирішивши ніколи не сідати на нього (З легенди).С х е м и.
1. [ ], ( ), ( ) I ( ).

2. [ , ( ), ] i [ ], ( ).

25

3. [ ], ( ), I [ ].

4. [ ], ( ) I ( ), ( ).

5. ( ) I ( ), [ ].

6. [ ], I [ , ( ), ], [ ].

7. ( ), I [ ], ( ).

8. [ ], I [ ], ( ).

9. [ ], ( ), [ ], [ ].

10. [ ], ( ).
V етап. „Антиреклама”.Кожна команда протягом трьох хвилин у гумористичній формі коментує помилки, знайдені в текстах реклам.

^ VI етап. „Редактор”.
Командам пропонується по чотири речення для редагування.

Нашій вчительці подарували самі кращі квіти.

Заміну уроків провели відповідно розпорядженню директора.

^ Рахую, що розклад треба змінити.

По всіх питаннях ти дав правильну відповідь.

Бистро ідіть на перерву.

Закрийте двері – сквозняк.

Завдання не виконав із-за хвороби.

26

Нас заставляють вчитися.
VII етап. „Поєдинок капітанів”.
Капітани мають під диктовку записати на дошці слова й словосполучення. Кількість правильних написань відповідатиме кількості набраних балів.

Нерозказаний вірш, попідвіконню, як-небудь, уп’ятьох, всього-на-всього, в основному, де-таки, зроду-віку, з діда-прадіда, мавпячий ,тьмяний, пів’яблука, роз’яснити, Велика Ведмедиця, роздирати, перелаз, схитрувати.
Цікава перерва
У Японії та Австрії за давньою традицією вчать дітей писати і правою, і лівою рукою. У більшості країн пишуть зліва направо. Справа наліво пишуть в арабських країнах. А в Стародавній Греції вчили писати перший рядок справа наліво, а другий – навпаки
(З календ.).

* * *

В одній із провінцій Індії є звичай: якщо учень пропускає заняття без поважних причин, то замість нього повинен відвідувати школу хтось із членів сім’ї
(З календ.).

27

* * *

В Іспанії з давніх часів утвердилося правило: окличні та запитальні знаки ставити в кінці і на початку речення. Іспанські педагоги вважають, що це допомагає учням заздалегідь зорієнтуватися, з якою інтонацією слід читати речення (З календ.).
* * *

У школах індійського штату Мадрас раз на місяць буває „дитячий день”, коли всією роботою школи учні. У них є свій „парламент”, свої „міністри”. Найавторитетніший з-поміж них – міністр дисципліни
(З календ.).
VIII етап. „Скринька-сюрприз”.
Щоб відчинити скриньку, потрібно дібрати до замка цифровий код. Ним будуть правильні відповіді-цифри на подані запитання. (У скриньці можуть бути невеличкі подарунки для дітей, скажімо, книжечки, шкільне приладдя.)

^ Назвати кількість допущених помилок у словах джерельце, сикрет, бородьба, туристський, президія, риферент.

Скільки звуків у слові джміль?
28

Скільки граматичних основ має подане речення. Якщо покласти сон-траву під подушку, то що присниться, те й збудеться?

Якою по порядку є буква з в українському алфавіті?

Скільки є видів підрядних обставинних речень?

Скільки підрядних частин має речення Не знаю де, на якій галявині грав вітер на трембіті й будив зі спанку село, та ніколи в пам’яті моїй не стихне її чарівний гомін (І.Чендей)?
ІХ етап. „Префікси”.
За три хвилини команди мають записати якнай-більше слів з поданими префіксами. Кількість балів визначають зі кількістю написаних слів. При цьому важливо, щоб усі префікси було використано. Коли з якимось префіксом не буде записано жодного слова, - команда дістає штрафне очко (знімається один бал).

^ Ви-, від-, пре-, су-, під-, над-, при-, прі-, спів-, пра-, по-.
Х етап. „Піфагорові штани”.
Прослухати текст. Виписати вставні слова та словосполучення.

29

^ Піфагорові штани – назва, по-перше, вульгарна, а по-друге, вона не відповідає дійсному стану речей.

Бо хто, скажімо, може пошити штани з катета чи гіпотенузи? В усякому разі, матерії на штани треба приблизно один метр. Піфагорові штани, само собою зрозуміло, зовсім не штани, а геометрична теорема, що її винайшов великий грецький математик Піфагор, чим він (Піфагор) найбільш уславився перед людством (Остап Вишня).
ХІ етап. „Хід конем”.
На шахівниці розкладено чорні та білі картки, на звороті яких написано слова. Кожна команда ходом шахового коня по черзі вибирає вісім карток. Представник команди має прочитати записані слова, правильно наголошуючи їх.

Просте речення, центнер, цемент, експерт, олень, завдання, зубожілий, читання, одинадцять, випадок, діалог, чотирнадцять, загадка, квартал, псевдонім, статуя, партер, феномен, каталог.
ХІІ етап. „Спочатку було слово”.
Гравцям потрібно пояснити значення крилатих висловів біблійного походження,
30

окреслити ситуації, у яких використовують той чи той вислів, та з’ясувати походження двох із них.

Внести свою лепту, блудний син, випити чашу до дна, заборонений плід, замість хліба дати камінь, каїнова печать, камінь спотикання, книга за сімома печатями, наріжний камінь, сіль землі, пуп землі, гріховне яблуко, вовк в овечій шкурі.
І етап. „Розминка”.
З а п и т а н н я д л я 1-ї к о м а н д и.1. Кого з відомих українців ми вважаємо
поліглотами?


2. Назвати щонайменше три функції, що їх
виконує мова в суспільстві.


3. Платон виділив кілька стилів мовлення:
риторичний, простолюдний, діалогічний,
ремісничий. Який ще один стиль є в
переліку цього грецького філософа?
(Діловий.)


4. Назвати кілька мертвих мов. (Латина,
санскрит, старослов’янська, прусська,


корнська, полабська.)


31

З а п и т а н н я д л я 2-ї к о м а н д и.1. Хто уклав з додатком власного матеріалу
тлумачний словник української мови в
4-х томах?


2. Що таке кирилиця?

3. Скільки префіксів у слові навздогін?

4. Що означає частинка –тека у словах

фільмотека, картотека, бібліотека тощо?
(Зібрання.)


ІІ етап. „Аргумент”.
Кожна команда виголошує доповідь (до 5 хв), у якій наводить переконливі аргументи на доказ даної тези. Це завдання командам дається за два дні до початку турніру.

^ Скільки я знаю мов, стільки разів я людина.

Якщо суспільство втрачає хоча б одну мову, воно стає набагато біднішим.
ІІІ етап. „Редактор”.
Командам пропонується по п’ять речень, які потрібно зредагувати.

^ У Франції розроблено самий надійний у світі атомний реактор.

Я добре відношуся до людей з високим рівнем культури.

32

Згідно наказу наша комісія розпочне свою роботу в липні.

Збори активу громадських організацій було відкладено до слідуючого місяця.

^ Хочеться подякувати Івана Петровича за сумлінно підготовлену доповідь.

Не всі учасники наукової конференції під час виступу додержувались регламенту.

^ З цього приводу я хочу добавити ще кілька слів.

Підписка на газети і журнали закінчилася дві неділі тому назад.

Ця ідея була розповсюджена в семидесяті роки ХХ ст.

Тут умисно сказати, що Верховна Рада одобрила цю пропозицію.
IV етап. „Вилови помилку”.
Ведучі показують картки зі словосполученнями. Завдання гравців обох команд – помітити наявні орфографічні помилки й піднести сигнальну картку. Хто першим підніс сигнальну картку, той має право першим відповідати. Якщо відповідь неправильна, команда дістає штрафне очко (втрачає один бал), а свій варіант відповіді пропонують суперники. Якщо картка без помилки, сигнал подавати не потрібно.

33

С л о в о с п о л у ч е н н я д л я к а р т о к.
Виїздна сесія; шестидесятирічний чоловік; Верховна Рада України; далекий Сибір; зубна біль; восьмидесятиквартирний будинок; пристрасне обговорення; наболівші проблеми; міні диктант; льон-довгунець; проїзні квитки; сузір’я Велика ведмедиця; красива Вінничина; українське барокко; запорізька земля; йти пліч о пліч; між’ярусний.
V етап. „Загадкова торбинка”.
Представники команд по черзі витягають із торбинки номер запитання, на яке потрібно дати відповідь. У разі помилки може спробувати відповісти команда суперників, заробивши тим самим за правильну відповідь додатковий бал.

^ Що означає фразеологізм грати першу скрипку?

Скільки граматичних основ має речення Хатка в тітки уже похилилась, видно, побачила віку, і тополя вигналась у небеса (Є.Гуцало)?

Чи потрібна в поданому реченні кома? Відповідь обгрунтувати. ^ Вдалині хиталися дерева і синів задумано прибій (В.Сосюбра).

Визначити корінь у слові прийшов.

34

На електронному годиннику висвітлено цифри 8.45. Навести три словесні конструкції, які відповідають такому позначенню часу в українській мові.

Навести три словесні конструкції, які відповідають такому позначенню часу в українській мові.

^ Навести три фразеологізми зі словом рука.

До якого з поданих слів, що вийшли з активного вжитку, неправильно дібрано синонім: зріти – бачити; рать – військо; град – місто; ректи – казати; перст – перстень?

^ Навести українські відповідники до слова горизонт.

До фразеологізму кров з молоком дібрати фразеологізм-антонім. (як з хреста знятий.)

Вставити пропущені букви: дж...нси, ц...стерна, р...ф, роз...граш, реж...м.

Позначити всі можливі способи переносу слова відродження.

Яку штучну мову придумав польський лікар Л.Заменгоф? (Есперанто.)
Цікава перерва
Є така цікава наука графологія, яка допомагає визначити й передбачити характер за манерою писати. Якщо йти за нею, то:
35

нахил ліворуч – невпевненість, стриманість, слабка воля;

нахил праворуч – розумова жвавість, нестримність натури;

високі літери – аристократизм, кострубаті – егоїзм, округлі – доброта, жирні – розбещеність, тонкі – схильність до наукової діяльності, сплетені – дипломатичність;

рядки йдуть донизу – песимізм, брак енергії;

рядки „деруться вгору” – оптимізм, енергійність, самолюбство;

дрібний почерк – егоїзм, замкнутість;

широке поле ліворуч – відкритість натури, праворуч – скупість.
VII етап. „Пограймо у слова”.
З а в д а н н я п е р ш е .
Командам по черзі пропонуються іншомовні слова, до яких потрібно дібрати українські синоніми.

^ Дискусійний, імітація, фіктивний, адаптація, консолідація, концентрація.
З а в д а н н я д р у г е.


З а в д а н н я д р у г е. Навести кілька слів, які можна прочитати однаково зліва направо і навпаки.

36

З а в д а н н я т р е т є. Дібрати фразеологізми-синоніми до слів тремтіти, ледарювати.
1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації Технологія iconМетодичні рекомендації з організації контролю знань учнів з предмету...
Дані методичні рекомендації призначені для закріплення та поширення теоретичних знань по всіх темах, що вивчаються з предмету «Технологія...
Методичні рекомендації Технологія iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних занять з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять з дисципліни “Технологія вина”
Методичні рекомендації Технологія iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Технологія галузі
Методичні рекомендації Технологія iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації Технологія iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Пропонуємо вашій увазі методичні рекомендації з підготовки та проведення Дня бібліографії
Методичні рекомендації Технологія iconМетодичні рекомендації Система планування роботи школи (на допомогу...
Методичні рекомендації підготував Толочкін Ю. С. методист лабораторії школознавства Житомирського обласного інституту післядипломної...
Методичні рекомендації Технологія iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного...
Методичні рекомендації підготували: Олійник П. В.,Чаплик В. В., Пилипів Я.І., Гуменюк В. В., Садлій В. В., Євстратьєв Є.Є.,Варава...
Методичні рекомендації Технологія iconМетодичні рекомендації класним керівникам, вихователям, іншим
Моіппо розроблено інформаційно-методичні матеріали та рекомендації на допомогу педагогічним працівникам у проведенні просвітницької...
Методичні рекомендації Технологія iconМетодичні рекомендації до програми виховання І навчання «Дитина»
Разом із тим ці методичні рекомендації можуть бути використані й іншими працівниками дошкільної освіти або тими, хто хоче розширити...
Методичні рекомендації Технологія iconМетодичні рекомендації щодо попередження саморуйнівної поведінки
Дані методичні рекомендації складені для вчителів, батьків, підлітків, психологів, соціальних педагогів. Інформація для громадського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка