Мегалітичний культовий комплекс на Дністрі В. С. Артюх (Львів), Б. Т. Радуш (Чернівці), В. А. Станкевич (Львів)
НазваМегалітичний культовий комплекс на Дністрі В. С. Артюх (Львів), Б. Т. Радуш (Чернівці), В. А. Станкевич (Львів)
Дата конвертації06.05.2013
Розмір43.1 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы

1.1.Мегалітичний культовий комплекс на Дністрі


В.С.Артюх (Львів), Б.Т.Радуш (Чернівці), В.А.Станкевич (Львів)
На протязі 1995 – 1997 рр. археологічна група експедиції “Дністер” при участі Львівського та Чер­нівецького університетів провела розвідувальні роботи поблизу с.Комарів Кельменецького р-ну Чер­ні­вецької обл.

На вершині плато, в урочищах “Вінниця” і “Гринчук”, на протязі майже 600 м виявлено стіну з вер­тикально стоячих оброблених плит і стовпів. В середині кам’яної стіни зафіксовано дорогу шириною 4 – 5 м, яка з обох боків також обгороджена кам’яними плитами і стовпами і яка веде в глибину пла­то. Її довжина 110 м.

Споруда орієнтована : північ-захід, південь-схід. Висота 70 – 80 м над рівнем Дністровського во­досховища. З двох боків кам’яну загорожу замикають залишки скельних масивів, можливо зруй­но­ва­них землетрусом. По всьому схилу аж до берега Дністра розкидані кам’яні уламки. На багатьох з них збе­реглися зображеня солярних знаків. На залишках скелі в урочищі “Гринчук”, в північно-західній час­тині плато збереглось стилізоване зображення фантастичного звіра, який нагадує дракона, в за­кру­че­но­му хвості якого є солярний знак у вигляді кола. Поруч з цією ж скелею виявлено невеликий грот кар­стового походження зі слідами опрацювання на стінах і на стелі, який нагадує гробницю з ку­по­ло­вид­ною сфе­рою. Далі за гротом, на наступній скелі, спостерігається не дуже чітке зображення якогось птаха. На вер­ши­ні плато, де стоять кам’яні споруди, зараз знаходиться сучасне с.Комарів. На віддалі 100 м від цих спо­руд в загорожах збереглись окремі кам’яні плити і стовпи. Деякі присадибні ділянки ма­ють овальну або колоподібну форму. Коли уважно придивились, виявилось, що огорожі складені з опра­цьованих вер­ти­каль­но стоячих кам’яних плит. Ніхто з мешканців не зміг сказати, звідки ці плити і скіль­ки часу стоять.

З берега водосховища водою були вимиті кам’яні плити. На одній з них, площа якої біля 5 кв.м, ви­явлені вирубані в твердій породі вапняку різноманітні знаки, в окресленій прямокутній рамці. Після то­го, як зробили прорис, окремі групи знаків стали нагадувати сузір’я. Близькі до цього типу знаки ви­яв­лено ще на одній плиті, яка лежить в воді, і на інших кам’яних уламках, розсіяних на березі во­до­сховища. Виявився тут і кам’яний стовп, який нагадує антропоморфного ідола, розміром 1808060 см.

Окремо треба виділити, що біля джерела, на спуску до Дністра, стоять 2 кам’яних ящики, ви­ру­ба­ні з твердої породи вапняку, які нагадують саркофаги. Мешканці села твердять, що ці кам’яні ящики сто­ять тут дуже давно. Згадують легенду, що ще турки напували з них своїх коней. Вдалось вста­но­ви­ти, що в 30-ті роки ці саркофаги вже стояли біля джерела. Ще три подібні кам’яні ящики виявлено в різ­них місцях села.

В скелі “Хрестище”, в північно-західній частині села Комарів, ще в 1995 р. було досліджено штуч­но врубаний грот під назвою “Турецька хата”, який знаходиться на висоті 8 – 10 м від підошви ске­лі. Його ширина 18 м, глибина 5 м, висота 6 м. В середині грота збереглися вирубані в вапняковій породі жер­товник і крісло. В шурфі біля підніжжя скелі, в верхніх шарах знайдено фрагменти гончарної ке­ра­мі­ки давньоруського часу, а нижніх шарах, на глибині 0.6 – 1.0 м вже зустрічаються фрагменти ліпного по­суду більш раннього часу.

На сусідній горі “Веприк”, на західному схилі, на одному з кам’яних уламків, збереглось ба­рель­єф­не стилізоване зображення людської голови, увінчаної прикрасою, яка нагадує тіару. Величина зо­бра­жен­ня 45 см.

Попередньо можна припускати, що на краю плато, в урочищах “Вінниця” і “Гринчук”, над до­ли­ною Дністра знаходився великий культовий комплекс, обгороджений кам’яними плитами по периметру. Орі­єнтовно їх висота 2 – 2.5 м. На вершині плато були споруди типу кромлехів. Площа їх роз­по­всюд­жен­ня поки що не встановлена. Збереглась і алея з кам’яних плит, яка можливо доходила до Дністра. На за­хід­но­му схилі гори “Веприк” стояла вирубана в скелі на повний зріст людська постать, висотою при­близно 5 – 6 м. Можливо після землетрусу скелі були зруйновані і їх розкидало по схилах. Але ниж­ні частини скель збереглись до наших днів. Відносно датування цього пам’ятника поки що важко що­-небудь ска­за­ти. На протилежному березі Дністра, в скельному масиві знаходиться Бакотський пе­чер­ний монастир.

В минулому столітті там проводили дослідження археологи В.Б.Антонович і К.М.Мельник, а в 60-ті і 70-ті роки – Б.О.Тимощук і І.С.Винокур. Ще в 1883 р. К.М.Мельник виявила залишки стіни цик­лопічної кладки, а також опрацьовані плити біля цієї стіни. Ще пам’ятають про вапнякові брили, які мали форму неправильної піраміди, на яких було зображено дві людські постаті.

В 1961 році Б.О.Тимощук в одній із печер біля с.Бакота розкопав язичницьке капище епохи брон­зи, яке датується 2000 – 1750 рр. до н.е. В кінці 60-х років І.С.Винокур дослідив біля Бакотського мо­на­стира дохристиянські святилища перших віків н.е.

Культовий комплекс біля с.Комарів найбільш близький до типу дохристиянських пам’ятників біля с.Ба­кота. Поки що датування його може бути від епохи бронзи до перших віків нашої ери. Більш точ­не датування – це питання наступних досліджень. Площа цього культового пам’ятника за попередніми да­ними була дуже великою. Крім урочищ “Вінниця” і ”Гринчук”, мегалітичні споруди були не тільки на краю, але й по всьому плато. Можливо, вони були і на горі “Веприк”. З протилежного боку с.Комарів, в ске­лі “Хрестище”, знаходилось в гроті язичницьке капище. В древньоруський час, в епоху існування Ба­кот­сь­кого мо­настира, там можливо знаходився спостережний пункт. Збереженість всього культового ком­п­лек­су за­до­вільна. Можлива його реконструкція.

ЛІТЕРАТУРА

^ Мельник Е.Н. Следы мегалитических сооружений в некоторых местностях Южной России. – Труды 6 Археологического Съезда, Одесса, 1886 г., т. 1, с. 120.

Свєшніков І.К. Історія населення Передкарпаття, Поділля і Волині в кінці 3 – на початку 2 ти­ся­чо­літ­тя до н.е. – К. : 1974 р., с. 164.

Винокур І.С. Історія лісового Подністров’я та Південного Побужжя. Від кам’яного віку до се­ред­ньо­віч­чя. – Київ-Одеса : 1985 р., с. 41.

Винокур И.С. Языческие изваяния Среднего Поднестровья. – “История и археология юго-за­пад­ных областей СССР начала нашей эры”, М., 1967 г., с. 139.

Винокур І., Горішній П. Бакота.–Кам’янець-Подільський, центр Поділлезнавства. 1994 р., с. 197–211.

Схожі:

Мегалітичний культовий комплекс на Дністрі В. С. Артюх (Львів), Б. Т. Радуш (Чернівці), В. А. Станкевич (Львів) iconРезультати змагань з карате-до «Святий Миколай-2009»
Взяли участь клуби «Чімей»(Червоноград), «Абсолют» (Червоноград), «Шлях Воїна» (Червоноград), «Сьогун» (Львів), «Арей» (Львів), «Миротворець»...
Мегалітичний культовий комплекс на Дністрі В. С. Артюх (Львів), Б. Т. Радуш (Чернівці), В. А. Станкевич (Львів) iconМы работаем без выходных!!! Звоните по тел. (044) 287-88-77 Пристрасті...
Львів - Будапешт - Зальцбург - Інсбрук - Верона - Флоренція - Мілан - Венеція - Хевіз -львів
Мегалітичний культовий комплекс на Дністрі В. С. Артюх (Львів), Б. Т. Радуш (Чернівці), В. А. Станкевич (Львів) iconЛьвів – Закопане – Краків – Велічка  – Відень – Флоренція – Рим –...

Мегалітичний культовий комплекс на Дністрі В. С. Артюх (Львів), Б. Т. Радуш (Чернівці), В. А. Станкевич (Львів) icon«азартний париж» у вартості: Чарівна Прага, Карлови Вари, Вишуканий...
Львів – Прага- карлови Вари Париж(2ночі)- версаль– Діснейленд- нюренберг – Львів
Мегалітичний культовий комплекс на Дністрі В. С. Артюх (Львів), Б. Т. Радуш (Чернівці), В. А. Станкевич (Львів) iconЛьвів-Велічка-Краків-Закопане-Львів
Екскурсія по Львову + чашечка кави. 22: 30 — Виїзд зі Львова. Нічний переїзд до Польщі
Мегалітичний культовий комплекс на Дністрі В. С. Артюх (Львів), Б. Т. Радуш (Чернівці), В. А. Станкевич (Львів) icon«Оповіді про Волинь» Львів Дубно Рівне Острог Олика Луцьк Львів 4 дня/3 ночі
Для туристів, які прибувають на Львівський залізничний вокзал – трансфер на Термінал «А»
Мегалітичний культовий комплекс на Дністрі В. С. Артюх (Львів), Б. Т. Радуш (Чернівці), В. А. Станкевич (Львів) icon0 (800) 500 89 90 (для бесплатных звонков из регионов Украины)
Львів – Гошівський монастир – Вигода – екскурсія вузькоколійною залізницею „Карпатський трамвай – Вигода –Львів
Мегалітичний культовий комплекс на Дністрі В. С. Артюх (Львів), Б. Т. Радуш (Чернівці), В. А. Станкевич (Львів) iconЛьвів – Будапешт – Монтекатіні-Терме (відпочинок на курорті) – Флоренція –...
Про її бездоганність не варто говорити її потрібно побачити! Тур в незрівнянну Італію
Мегалітичний культовий комплекс на Дністрі В. С. Артюх (Львів), Б. Т. Радуш (Чернівці), В. А. Станкевич (Львів) iconТема: Горда назва міста Львів. Українці за океаном
Завдання: С. 26-29, прочитати вірш М. Хоросницької „Звідки в міста назва – Львів” та оповідання І. Бондарчука „На новій землі”
Мегалітичний культовий комплекс на Дністрі В. С. Артюх (Львів), Б. Т. Радуш (Чернівці), В. А. Станкевич (Львів) iconЛьвів-Зальцбург-Мілан-Турін-Генуя-Флоренція-Лукка-Піза-Болонья-Сан-Джіміньяно-Сієна-Рим-...
Ватикан-Неаполь-Помпеї-Матера-Барі-Альберобелло-Перуджа-Равенна-Феррара-Пальманова-Львів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка