8 клас календарно-тематичне планування занять факультативного курсу
Скачати 90.85 Kb.
Назва8 клас календарно-тематичне планування занять факультативного курсу
Дата конвертації10.10.2013
Розмір90.85 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы

Затверджено” директор Воловецької

ЗОШ І-ІІІ ст.

Пацьо М.А.

Узгоджено” заступник директора

з навчально-виховної роботи

. Хміль О.М.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Вчитель:

Петренко Л.І.


.

c:\documents and settings\ljuda.petrenko\рабочий стол\для картинок\7.png

8 КЛАС

Календарно-тематичне планування занять факультативного курсу

«Синтаксис простого та простого ускладненого речення»
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України(лист № 1/11 – 1361 від 04.03.09)

Укладач: Тетяна Гнаткович, завідувач кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

^ Рецензенти: М.І.Пентилюк, доктор педагогічних наук, професор кафедри українського мовознавства Херсонського державного університету; Г.Т.Шелехова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України; А.Ю.Альбрехт, учитель-методист Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів.
Факультативний курс розраховано на викладання протягом навчального року (34 год., одне заняття на тиждень).

Зміст програмового матеріалу

Кількість

годин

Дата


^ Вступ (1 год)


1

Синтаксис як розділ граматики. Пунктуація. Основні поняття синтаксису і пунктуації. Типи пунктограм.

1

^ Словосполучення як синтаксична одиниця (3 год)


2

Словосполучення як синтаксична одиниця. Головне і залежне слово у словосполученні. Поєднання слів, які не є словосполученнями.

1
3

Класифікація словосполучень: за значенням, за будовою, за способом вираження головного слова, за типом підрядного зв’язку.

1
4

Синоніміка словосполучень. Синтаксичний розбір словосполучень.

1

^ Речення як основна синтаксична одиниця (2 год)


5

Речення як основна синтаксична одиниця. Основні ознаки речення.

1
6

Види речень за метою висловлювання, за емоційним забарвленням, за будовою.

1
Двоскладне речення. Головні члени речення (4 год)

7

Головні члени речення. Підмет як головний член речення. Способи вираження простого та складеного підметів.

1
8, 9

Присудок як головний член речення. Типи присудків: простий дієслівний та складені іменний і дієслівний присудки. Способи їх вираження.

2
10

Узгодження присудка з підметом. Тире між підметом і присудком.

1

^ Другорядні члени речення (3 год)


11

Другорядні члени речення. Додаток. Прямі й непрямі додатки. Означення. Узгоджені й неузгоджені означення.

1
12

Прикладка як різновид означення. Правопис прикладок. Обставина. Види обставин. Порівняльний зворот.

1
13

Групи слів у простому реченні. Порядок слів у реченні (прямий і непрямий).

1

^ Односкладні речення (4 год)


14

Односкладні речення. Речення з головним членом речення – підметом (називні).

1
15, 16

Речення з головним членом речення – присудком. Означено-особові, неозначено-особові, узгоджено-особові, безособові. Способи вираження присудка в реченнях.

2
17

Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях. Слова-речення. Правопис слів-речень.

1

^ Просте ускладнене речення. Однорідні члени речення (4 год)


18

Ускладнення простих речень. Однорідні члени речення. Поширені й непоширені однорідні члени речення. Розділові знаки при однорідних членах речення (кома, тире).

1
19

Речення з кількома рядами однорідних членів. Узагальню вальні слова при однорідних членах речення. Розділові знаки при узагальню вальних словах.

1
20, 21

Однорідні й неоднорідні означення. Кома при однорідних означеннях.

2

^ Відокремлювальні та уточнювальні члени речення (5 год)


22, 23

Відокремлювальні та уточнювальні члени речення. Функція відокремлювальних та уточнювальних членів речення. Відокремлення поширених і непоширених прикладок.

2
24

Відокремлення додатків.

1
25

Відокремлення обставин.


Відокремлені уточню вальні члени речення (додатки та обставини)

1

^ Речення зі звертаннями та вставними словами, словосполученнями, реченнями (4 год)


26, 27

Звертання. Поширені та непоширені звертання. Розділові знаки при звертаннях. Розділові знаки при звертаннях з вигуками о, ой та особовими займенниками ти, ви. Граматичні форми звертань.

2
28, 29

Вставні слова, словосполучення, речення. Групи вставних конструкцій за значенням. Вставні слова та означувані слова, що виступають членами речення. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, реченнях.

2
30

Синтаксичний розбір простого ускладненого речення.

1

^ Способи передачі чужого мовлення (3 год)


31

Пряма передача чужої мови (пряма мова, діалог). Розділові знаки при прямій мові та діалозі.

1
32

Непряма передача чужої мови (непряма мова, цитати). Невласне пряма мова. Оформлення цитат.

1
33

Синтаксичний розбір речень з прямою мовою.

1
34

Підсумкове заняття.

1
^ Календарно-тематичне планування занять факультативного курсу«УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ»

8 КЛАС
Факультативний курс за програмою «УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ» для 8 класу Загальноосвітніх навчальних закладів».

Укладачі: О.Глазова, Ю.Кузнецов.

Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-608 від 09.02.2005.

Факультативний курс розраховано на викладання протягом навчального року (34 год, 1 заняття на тиждень).

^ Зміст роботи

Кількість

годин

Дата

ВСТУП (1 год)
1

Фразеологія мову як розділ науки про мову. Предмет вивчення фразеології. Фразеологічне багатство української мови.

1
^ ФРАЗЕОЛОГІЗМ І ЙОГО ОЗНАКИ (4 год)
2

Відмінність фразеологізмів від вільних словосполучень і слів. Основні ознаки фразеологізмів

1
3-5

Граматична будова фразеологізмів. Синтаксична функція фразеологізмів у реченні

3
^ ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

(6 год)
5-7

Фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполуки

3
8-10

Прислів’я і приказки; крилаті вислови, афоризми; фразеологічні каламбури.

3
^ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ

ТА ДОВІДНИКИ (2 год)
11

З історії фіксації та вивчення української фразеології

1
12

Види фразеологічних словників. Найбільш відомі фразеологічні словники та довідники

1
^ ДЖЕРЕЛА КРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

(10 год)
13, 14

Зв’язок фразеології з народним життям

2
15-17

Фразеологізми біблійного походження

3
18-20

Фразеологізми з античних джерел.

3
21, 22

Крилаті вислови літературного походження

2
23

Новоутворені та застарілі фразеологізми. Фразеологічні історизми

1
^ СИСТЕМНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (5 год)
24, 25

Багатозначність і омонімія фразеологізмів

2
26, 27

Фразеологічні синоніми та фразеологічні варіанти

2
28

Антонімія фразеологічних зворотів

1
^ УЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
У МОВЛЕННІ
(6 год)
29, 30

Образність фразеологізмів. Стилістична диференціація фразеологічних одиниць.

2
31

Типові помилки у вживанні фразеологізмів

1
32

Фразеологічні відповідники у різних мовах. Переклад текстів з фразеологізмами.

1
33

Авторська зміна фразеологізмів. Розбір фразеологізму.

1
34

Підсумкове заняття.

1Схожі:

8 клас календарно-тематичне планування занять факультативного курсу iconКалендарно тематичне планування з факультативного курсу

8 клас календарно-тематичне планування занять факультативного курсу iconКалендарно-тематичне планування курсу «Сходинки до І нформатик и» 2 клас
Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), пристрої виведення (монітор, принтер)). Робота з тренажером...
8 клас календарно-тематичне планування занять факультативного курсу iconОрієнтовне календарно-тематичне планування занять з трудового навчання
Надія боринець, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти І технологій іппо
8 клас календарно-тематичне планування занять факультативного курсу iconУроку Дата Тематика ситуативного спілкування
Календарно-тематичне планування за підручником О. Карпюк“ English”5 клас, 3 уроки на тиждень
8 клас календарно-тематичне планування занять факультативного курсу iconКалендарно-тематичне планування
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Що І як вивчає історія Середніх віків. Хронологічні межі та періодизація Середньовіччя....
8 клас календарно-тематичне планування занять факультативного курсу iconКалендарно-тематичне планування історія україни
Завдання І структура курсу. Способи роботи учнів з підручником, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами....
8 клас календарно-тематичне планування занять факультативного курсу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11...
...
8 клас календарно-тематичне планування занять факультативного курсу iconКалендарно-тематичне планування (Інформаційно-технологічний профіль)
Планування розроблено на базі Програми (автори І. О. Завадський Ю. О. Дорошенко, Ж. В. Потапова) для 10-11 класів (академічний рівень),...
8 клас календарно-тематичне планування занять факультативного курсу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень

8 клас календарно-тематичне планування занять факультативного курсу iconУроку
Календарно-тематичне планування з англійської мови для 2 класу за підручником А. Несвіт “English”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка