Тема: Радіоактивне випромінювання як фактор навколишнього середовища,його види,вплив на організм людини
Скачати 56.83 Kb.
НазваТема: Радіоактивне випромінювання як фактор навколишнього середовища,його види,вплив на організм людини
Дата конвертації31.05.2013
Розмір56.83 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Журналістика > Документы
Лабораторна робота №7

Тема: Радіоактивне випромінювання як фактор навколишнього середовища,його види,вплив на організм людини.
Радіоактивні випромінювання дуже небезпечні, якщо перевищується допустимий їх рівень дії. Вони відносяться до факторів фізико- хімічної дії.

Радіоактивні випромінювання поділяють на дві групи: корпускулярні - альфа частки (а) - ядра атомів гелію (4Не ), бета (P) - електрони (е-1), або позитрони (е+), протони (Р+), нейтрони (пО) та квантові або електромагнітні випромінювання - гамма-частки (у), що мають природне - космічне випромінювання, або штучне походження.

Альфа (а) та бета (в) випромінювання мають невелику проникаючу спроможність і тому вони гальмуються навіть такими перепонами, як одяг, папір, скло. 

Гамма-випромінювання - це електромагнітне (квантове) природне випромінювання великої проникаючої спроможності. Воно має велику енергію і тому може проникати навіть через цегляні, металеві перепони. Його можуть гальмувати товсті прошарки свинцю.

Всі радіоактивні елементи, розпадаючись, перетворюються в інші елементи через суворо визначені проміжки часу (Т), відповідно до закону радіоактивного розпаду для кожного елемента. Для кожного радіоактивного елемента час напіврозпаду є величина постійна і, наприклад, складає для торію 13,9 млрд років, урану - 4,51 млрд років, радію - 1617, ізотопів цезію - 137 - 30 років, кобальту - 60 - 5,3 роки.

Важливими характеристиками радіоактивних випромінювань є такі параметри: активність, поглинена доза, еквівалентна доза випромінювання і її потужність.

^ Активність радіоактивної речовини характеризує кількість ядерних перетворень за одиницю часу .Одиницею вимірювання є Беккерель (Бк) - один розпад за секунду (1 розп/с). Інша - позасистемна одиниця - Кюрі (Кі), що складає 3,7х1010 Бк (1 Кі=3,7х1010 Бк).

^ Поглинена доза випромінювання - це енергія, поглинена одиницею маси опроміненого об'єкта - живого або неживого. Одиниця вимірювання -Грей (1 Гр=1 Дж/кг=100 рад) - в системі СІ.

Позасистемна одиниця - рад (Р), 1рад (1рад=0,01Гр=0,01Дж/кг). Отже, 1Гр=1Дж/кг=100 рад.

Наведені вище фізичні величини є суто енергетичними і не відтворюють біологічних наслідків дії радіації на живі організми. Тому, для оцінювання радіаційної небезпеки постійного випромінювання введено еквівалентну дозу (Н)

,

де D – поглинута доза випромінювання, – коефіцієнт, який враховує тяжкість біологічних наслідків опромінення організму малими дозами різними видами випромінювань (визначений експериментальним шляхом).

Системна одиниця – зіверт Зв.

Позасистемна одиниця – бер (біологічний еквівалент рентгена) 1 ber = 0,01 Sv

Оскільки дія опромінення в більшій мірі залежить від потужності радіації, а не від дози, тому найбільш показовим параметром вимірювання радіації є потужність еквівалентної дози ()

.

Системна одиниця – зіверт за секунду Зв/с, мікрозіверт за годину (рік) мкЗв/год, мілізіверт за годину (рік) мЗв/год, тощо.

Позасистемна одиниця – бер за секунду.

^ Радіоктивний фон території України

Майже всю територію України складають древні докембрійські породи - граніти, гнейси, глини, які містять радіоактивні елементи і тому майже для всієї території України характерний природний радіоактивний фон, величина якого складає 10-20 мкР/год.

Значний внесок у підвищення радіоактивного фону дають антропогенні джерела випромінювань - ядерні установки (реактори АЕС, склади атомної зброї, підприємства з переробки радіоактив­них відходів, речовин), промислові прилади дозиметричного контр­олю, які широко використовуються у виробництві при неруйнівних методах контролю якості виробів.

Крім цього на величину природного радіоактивного фону впливає і діяльність людини. Наприклад, при спалюванні вугілля в домашніх грубках, в теплових електростанціях у довкілля потрапляють відходи - зола, а вона містить радіоактивні елементи - торій, уран, радій, що колись були сконцентровані рослинами, з яких вугілля утворилося. Іноді фон біля таких станцій вищий, ніж біля атомних. Велику площу забруднення маємо внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції.

Інше джерело - космічне випромінювання (природне джерело), що складається з галактичного і сонячного. Воно значною мірою поглинається атмосферою.

На окремих територіях України цей фон підвищений, наприклад на узбережжі Північного Приазов'я, де після шторму накопичується радіоактивний пісок чорного кольору - суміш ільменіту, моноциту, торіаніту, і фон тут складає 100-300 мкР/год. Це майже вдесятеро вище за норму, гранично допустимий рівень.

На всі об'єкти на поверхні землі впливають джерела космічного і земного радіоактивних випромінювань. Природний радіоактивний фон не є постійним і коливається від 4 до 20 мкР за годину для житлових помешкань і до 50 мкР/год для природного середовища (пляж, ліс, луки, город).

^ Дія радіоактивних випромінювань на організми та принципи захисту від іонізуючих випромінювань

Біологічні впливи факторів, що іонізують речовини, полягають у поглинанні живою тканиною рослин, тварин, людини енергії, яка виділяється при стиканні молекул об'єкта з випромінюванням. Це призводить до розривів молекулярних зв'язків - іонізації та утво­ренню нових хімічних сполук, не властивих вихідній клітині - перекису водню, надзвичайно хімічно активних вільних радикалів.

Під впливом радіоактивних випромінювань в організмі людини відбуваються порушення функцій кровотворних органів, збільшення проникненості судин, розлад діяльності шлунково-кишкового тракту, зниження імунітету організму, його виснаження, переро­дження нормальних клітин у злоякісні, виникнення лейкозів, променевої хвороби.

Деякі з тварин спроможні відчувати дію радіоактивних випромінювань. Так, садовий равлик закриває мантійну порожнину, а комахи і пацюки починають неспокійні, безладні рухи, намагаючись уникнути небезпечної зони. Інфузорії гинуть тільки лише при 300 тис. рентгенів, окремі бактерії можуть існувати всередині атомного реактора, де радіоактивність сягає мільйонів рад або рентгенів. Стійкі до радіоактивних випромінювань змії - вони гинуть лише при 3-18 тис. рад.

Людина не відчуває дії радіоактивних випромінювань. В її організмі вони викликають зміни, що залежать від потужності дози:

1 мкбер – дає перегляд одного хокейного матчу по телебаченню;

0,1 бер - фонове випромінювання за рік;

3,0 бер - рентгеноскопія зубів;

10,0 бер аварійне опромінення населення поблизу АЕС;

25,0 бер - аварійне опромінення персоналу АЕС;

30,0 бер - опромінення організму при рентгеноскопії тіла;

75,0 бер - короткочасні зміни в складі крові;

100,0 бер - легкий сту­пінь променевої хвороби;

450-500 бер - важкий ступінь променевої хвороби (гине 50% опромінених людей);

500 і більше - гинуть 100 % опромінених людей.

Тому всі фахівці повинні знати елементарні правила радіаційної гігієни, знати про її підступність, знати як послабити її дію.

Всі органи, тканини по-різному чутливі до дії випромінювань, що іонізують і утворюють три критичних групи.

Перша - репродуктивні органи , червоний кістковий мозок. Друга - м'язи, щитовидна залоза, жирова тканина, печінка, нирки, селезінка, легені, кришталик ока. Третя - шкіра, кісткова тканина, руки, передпліччя, стегна, стопи ніг.

Особливо складний механізм впливу іонізуючого випромінювання на спадковість. Виникаючі при цьому порушення можуть передаватися наступним поколінням.

В 1934 р. Міжнародна комісія радіаційної охорони встановила толерантну дозу 0,2 рентгена за добу. В наш час цей рівень зменшили до 0,05 бер за рік для населення і 1 бер за рік для працюючих з джерелами іонізуючих випромінювань.

Щоб послабити дію випромінювань, використовують три головних принципи захисту: захист часом - скорочення часу перебування в небезпечній зоні; захист відстанню - збільшення відстані між джерелом випромінювання і людиною. захист речовиною - змен­шення потужності випромінювання за допомогою товстих прошарків речовин, що послаблюють його дію, наприклад свинцю.

В умовах підвищеного радіоактивного фону велике значення має повноцінне харчування - наявність у достатній кількості білків, вуглеводів, вітамінів. Білки (м'ясні продукти) містять незамінні амінокислоти (в організмі людини не утворюються і повинні обов'язково надходити з їжею), що активізують роботу печінки, беруть участь у кровотворенні, підвищують імунітет, сприяють повноцінному засвоєнню вітамінів. Білки містять сульфгідрильні групи, які приймають «удар» випромінювань на себе. А також ведення здорового способу життя (викурювання 2-х пачок сигарет = опроміненню під час флюорографії). Для захисту від фонової радіації в приміщеннях важливим є їх вологе прибирання, адже радіонукліди розповсюджуються в повітрі разом з частинками пилу.

Схожі:

Тема: Радіоактивне випромінювання як фактор навколишнього середовища,його види,вплив на організм людини iconЛекція тема 8: Основи здоров’я людини. Мета : навчити виділяти складові...
Мета: навчити виділяти складові здоров’я людини та пояснювати вплив навколишнього середовища на організм людини
Тема: Радіоактивне випромінювання як фактор навколишнього середовища,його види,вплив на організм людини iconТема: Вплив різних видів електромагнітного випромінювання на організм людини, засоби захисту

Тема: Радіоактивне випромінювання як фактор навколишнього середовища,його види,вплив на організм людини iconРеферат на тему: Тема: «Вплив алкоголю на організм людини»
Від цього страждає все суспільство, але в першу чергу під загрозу ставиться підростаюче покоління: діти, підлітки, молодь, а також...
Тема: Радіоактивне випромінювання як фактор навколишнього середовища,його види,вплив на організм людини iconУрок хімія, біологія (9 клас ) Тема : Хімічні властивості спиртів....
...
Тема: Радіоактивне випромінювання як фактор навколишнього середовища,його види,вплив на організм людини icon«Нормальна мікрофлора людини»
Мета роботи: Розглянути різноманітні мікроорганізми людини. Вивчити вплив мікрофлори на організм людини
Тема: Радіоактивне випромінювання як фактор навколишнього середовища,його види,вплив на організм людини iconТема: Вплив антропогенних факторів на здоров'я людей
України; формувати бережливе ставлення до навколишнього середовища, сприяти вихо-ванню в учнів активної життєвої позиції в боротьбі...
Тема: Радіоактивне випромінювання як фактор навколишнього середовища,його види,вплив на організм людини iconУрок 61-62. Рентгенівське випромінювання. Праці Пулюя. Властивості та види випромінювань
Ми Рентгена та Пулюя, використанням в техніці та житті людини рентгенівського випромінювання, властивостями ультрафіолетового та...
Тема: Радіоактивне випромінювання як фактор навколишнього середовища,його види,вплив на організм людини icon1. Організм людини як біологічна система
Біологічні науки, що вивчають організм людини. Поняття про здоров’я І хворобу людини
Тема: Радіоактивне випромінювання як фактор навколишнього середовища,його види,вплив на організм людини iconПривовчанська загальноосвітня середня школа Вплив біоенергетики рослин на здоров’я
Підібраний матеріал містить відомості про біоенергетичний вплив рослин на організм людини та інші корисні поради
Тема: Радіоактивне випромінювання як фактор навколишнього середовища,його види,вплив на організм людини iconТема. Довкілля Мета
Мета. Дати початкове уявлення про складові життєвого світу людини та про єдність людини з ним. Почати розвивати мислення дитини на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка