В. В. Костюк тематика семінарських занять та методичні вказівки до вивчення курсу
НазваВ. В. Костюк тематика семінарських занять та методичні вказівки до вивчення курсу
Сторінка4/8
Дата конвертації24.03.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Журналістика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8
^

Практичні завдання1.Уважно прочитайте один із журналістських матеріалів.Визначте, якими

методами могла бути отримана використана інформація. Свої висновки

аргументуйте.

2.Складіть список 10 цікавих подій, річниць, знаменних дат цього року. З метою розширення своєї уяви про них скористайтесь довідниками, енциклопедіями, інтернет-ресурсами; як результат – створіть власний матеріал для сімейної чи вечірньої газети.

3.Ознайомтесь з одним із об’ємних інтерв ю у ЗМІ. Визначте наскільки вдало журналістом здійснено попередню підготовку.

4.Розробіть програму діяльності для підготовки і проведення інтерв’ю. Реалізуйте її на практиці.

5.Виконання вправ “Хто найбільше запам ятав”, “Найбільш спостережливий”, “Зрозумій іншого”, “Психологічний портрет”, “Розпродаж знецінених запитань”, “Аукціон штампів” і т.п.


^ Про розум людини набагато

Легше судити за її запитаннями,

Ніж за її відповіддями

(Гасток де Левіс)

٭

Семінарське заняття № 15

^

Методи відображення інформації у журналістиціПлан
1.Процес написання журналістського твору.

2.Арґументація в журналістиці.

3.Методи відображення у журналістському творі:

а) методи відображення фактів;

б) методи пред’явлення образів.

4.Полеміка в журналістиці.

Література
1.Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Навчальний посібник. – Львів:ПАІС, 2000. – С.116-154.

2.Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб.: Питер, 2004. – С.66-69, 89-69.

3.Нерух О.О. Першооснови журналістської творчості: Навчальний посібник для студентів філологічного факультету, спеціальність, «журналістика»/ Мін-во освіти України, ХНУ ім.В.Н.Каразіна. – Х.: Світ дитинства, 2000. – С.93-104.

4.Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. Учебное пособие для курсов «Основы журналистики и «Основы творческой деятельности журналиста». –М.: РИП – холдинг, 2003. –С.117-124.
5.Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студентов вузов по специальности «Журналистика»/ Ред. – сост. С.Г.Корконосенко. – СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. – С.114-127.


^

Практичне завданняПроаналізуйте комбінаторику методів пред’явлення інформації у двох газетних публікаціях.

Література – це мистецтво писати

Те, що прочитають двічі,

^ А журналістика – те, що можна

Схопити з першого разу

(Сиріл Конколі)


Якщо ви не зацікавите читача

Першою ж фразою, решта для

нього втрачена

(Закон зачину)

Семінарське заняття № 16-17
Жанри журналістських творів
План
1.Поняття жанру в журналістиці. Жанроутворюючі фактори в журналістському творі.

2.Специфіка інформаційних жанрів (замітка, репортаж, інтерв’ю)

3.Структурна організація аналітичних жанрів (кореспонденція, стаття, огляд преси, огляд, рецензія).

4.Особливості побудови художньо-публіцистичних жанрів (нарис. замальовка, есе, фейлетон, памфлет ).
Література
1.Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Львів:ПАІС, 2004. – С.142-255.

2.Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. – С.256-276.

3.Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб.: Питер, 2004. – С.104-153.

4.Нерух О.О. Першооснови журналістської творчості: Навчальний посібник для студентів філологічного факультету, спеціальність, «журналістика»/ Мін-во освіти України, ХНУ ім.В.Н.Каразіна. – Х.: Світ дитинства, 2000. – с.43-54.

5.Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студентов вузов по специальности «Журналистика»/ Ред. – сост. С.Г.Корконосенко. – СПб.: Знание, СПбЧВЭСЭП, 2000. – С.125-166.

6.Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 312 с.
Практичні завдання
1.Зробіть вирізки газетних матеріалів, кожен із яких би являв жанровий різновид.

2.Створіть замітку за матеріалами прес-релізів ( про роботу наукової конференції, презентацію фірми і т.п.) або опитувань.

3.Проаналізуйте текст одного із репортажів у періодичній пресі.

4.Напишіть репортаж:

а) про одне із спортивних змагань;

б) поспостерігайте за певним об єктом, наприклад, за життям при вході в університет, за студентським кафе, бібліотекою, магазином і т.п., зверніть увагу на дії людей. Якщо вдасться, візьміть стисле інтерв’ю, спробуйте відтворити картину об’єкта дійсності. Включіть у текст репортажу взяте Вами інтерв’ю.

5.Складіть колонку корисних порад для читачів газети з обраної Вами тематики ( здоров’я, подорож, мобільний телефон, вибір товару на ринку, догляд за домашніми тваринами чи присадибною ділянкою, експлуатація автомобілів, робота з комп ю’тером). Виступіть у ролі експерта. Використовуйте консультації спеціалістів і метод спостереження. Дайте декілька порад і застережень.

6.Напишіть аналітичну кореспонденцію, в якій поруште ситуацію, яку найчастіше обговорюють Ваші друзі, сім’я, люди в громадському транспорті. Визначте 3-4 джерела інформації, оберіть експерта, до якого можна звернутись за консультацією, відвідайте органи місцевого самоврядування, які покликані вирішувати проблеми. Вдавайтесь до посилань на джерела інформації.

7.Напишіть статтю для молодіжного видання про проблеми вищої освіти.

8.Напишіть дві портретні замальовки ( опишіть людей оригінальної зовнішності або тих, хто відзначається нестандартною поведінкою).

9.Напишіть нарис ( портретний, дорожній), есе або фейлетон на самостійно обрану тему.

Семінарське заняття № 18
Етична і правова культура журналістської творчості
План
1.Засвоєння етичної і правової культури журналістської творчості – складова професійного становлення.

2.Нормативна етика журналістики.

3.Законодавство України про правові основи журналістської діяльності.

4. “Декларація принципів поведінки журналістів” та “Кодекс професійної етики українського журналіста” як концентрація професійно-етичних основ журналістської діяльності.
Література

1.Іванов В.Ф. Законодавство і журналістика: становлення правової бази в Україні та світовий досвід. – К.: Школяр, 1997. – 32 с.

2.Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студентов вузов по специальности «Журналистика»/ Ред. – сост. С.Г.Корконосенко. – СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. – С.168-219.

3.Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1 січня 2001 р. / Упоряд. С.Е. Демський; Відп.ред. С.П.Павлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 688 с.

Свобода виявляється у творчості

(Сергій Булгаков)

^ ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ

ІЗ ДИСЦИПЛІНИ
“ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ”


1.Творча сутність людини. Наукові погляди на природу творчості.

2.Індивідуальні характеристики творчої особистості журналіста.

3.Масові інформаційні потоки суспільства.

4.Публіцистика як вид творчості й один із потоків журналістської інформації.

5.основні напрямки професійної діяльності.

6.Тема журналістського твору.

7.Реальна конкретна ситуація і масштабна суспільна проблема як компоненти теми.

5.Поняття «факт», «ситуація», «проблема» у журналістиці.

9.Різновиди ситуацій і проблем у журналістських творах.

10.Різновиди проблем, що входять у структуру теми журналістського твору.

11.Ідея журналістського твору. Єдність «опорної» і «робочої» ідеї в журналістиці.

12.Варіанти робочої ідеї у сучасній вітчизняній журналістиці.

13.Елементарні виражальні засоби журналістики – «будівельний матеріал» для втілення теми та ідеї в журналістському творі.

14.Фактологічний ряд елементарних виражальних засобів. Плинна реальна дійсність як джерело фактів.Функції факту у журналістському тексті.

15.Образний ряд елементарних виражальних засобів. Вимоги до образів.

16.Нормативний ряд елементарних виражальних засобів. Основні різновиди нормативів, їх функції у журналістському творі.

17.Засоби організації журналістського твору.

18.Композиція як засіб організації журналістського твору, її основні правила.

19.Монтаж як засіб організації журналістського твору, її основні правила.

20.Професійний аналіз журналістського твору: критерії оцінки.

21.Спосіб творчої діяльності журналіста – носій її специфіки.

22.Умови успішного засвоєння способу творчої діяльності журналіста.

23.Дійсність як система джерел інформації для журналістпа. Типи джерел інформації.

24.Основні різновиди пізнавальної діяльності в журналістиці.

25.Основні операції процесу пізнання в журналістиці.

26.Опрацювання документів як метод одержання інформації.

27. Основні форми системи інформування журналістів.

28.Створення тексту – завершальна стадія творчого акту, її основні операції.

29.Аргументація в журналістиці.

30.Полеміка в журналістиці

31.Заголовок у журналістському тексті, його функція. Типи заголовків.

32.Людина – «живе джерело» інформації.

33.Методи журналістської творчості, їх класифікація.

34.Методи пізнавальної діяльності журналістів. Їх різновиди.

35.Бесіда як метод пізнавальної діяльності.

36.Спостереження як метод одержання відомостей у журналістиці.

37.Теоретичні методи гносіолочічної діяльності, їх роль у процесі пізнавальної діяльності журналіста.

38.Професійно-етичні основи журналістської діяльності.

39.Поняття про жанр як стійку літературну форму. Критерії поділу на жанри.

40.Специфіка організації інформаційних жанрів.

41.Специфіка організації аналітичних жанрів.

42.Специфіка організації художньо-публіцистичних жанрів.

43.Методи відображення фактологічного ряду елементарних виражальних засобів.

44.Сучасні тенденції розвитку жанрів української журналістики.

45.Документ як джерело інформації професійного журналіста.

46.Природно-речове середовище як джерело інформації професійного журналіста.

47.Типи джерел інформування сучасних журналістів.

48.Інтерв ю як метод збору інформації.

49.Режисура інтерв ю.

50.Специфіка спілкування у ході інтерв ю.

51.Замітка. Види замітки.

52.Репортаж. Специфіка підготовки для різних ЗМІ.

53.Кореспонденція. Види кореспонденції.


54.Стаття.

55.Нарис.

56.Фейлетон.

57.Есе і замальовка.
ІІІ питання білету – практичне завдання.

^ ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1.Складові професії журналіста.

2.Вимоги до журналістського твору.

3.Масові інформаційні потоки.

4.Специфіка публіцистичної творчості.

5.Лід у журналістському творі.

6.Заголовок і його функція у журналістському творі.

7.Принципи розподілу журналістських творів за жанрами.

8.Інформаційні жанри журналістських творів.

9.Аналітичні жанри журналістських творів.

10.Художньо-публіцистичні жанри журналістських творів.

11.Замітка і особливості її використання.

12.Жанрові особливості репортажу (за матеріалами місцевих ЗМІ).

13.Жанрові особливості кореспонденції (за матеріалами місцевих ЗМІ).

14.Типи інтерв’ю на сторінках реґіональної преси.

15.Технологія інтерв’ю.

16.Публіцистика на сторінках публіцистичної преси.

17.Специфіка сучасної газетної статті.

18.Лист як особливий жанр місцевої преси.

19.Жанрові особливості нарису.

20.Огляд преси в електронних ЗМІ.

21.Жанрові особливості фейлетону.

22.Памфлет: історія і сучасність.

23.Жанрова палітра реґіональної преси (на прикладі однієї газети).

24.Тематика і особливості публіцистичного стилю Юрія Гаєва.

25.Авторська позиція публіциста Володимира Яворівського у книзі “Що ж ми за народ такий ?”

26.Публіцистичне мистецтво Василя Сухомлинського.

27.Специфіка публіцистичного стилю Михайла Рєзніковича.

28.Типи заголовків у реґіональній пресі.

29.Особливості індивідуального стилю журналіста (на вибір).

30.Інформаційна діяльність газети (на вибір).

31.Журналістика: творчість чи ремесло ?

32.Етапи журналістики як творчого процесу.

33.Факт, його функція у журналістському творі.

34.Джерела інформації професійних журналістів.

35.Організація роботи журналіста із документом як джерелом інформації.

36.Людина як джерело інформації професійного журналіста

37.Реалізація творчого задуму: специфіка журналістської діяльності.

38.Задум журналістського твору.

39.Методи журналістської творчості.

40.Методи пізнавальної діяльності.

41.Метод спостереження.

42.Метод роботи із документами.

43.Метод бесіди.

44.Побудова журналістського твору.

45.Композиційні основи газетних жанрів.

46.Діалог у сучасній українській журналістиці.

47.Ідея журналістського твору.

48.Тема журналістського твору.

49.Творча особистість журналіста.

50.Українська публіцистика: історія і сучасність.

51.Факт, ситуація, проблема у журналістському творі.

52.Варіанти робочої ідеї у періодичній пресі реґіону.

53.Основні операції стадії створення тексту.

54.Основні форми системи інформування професійних журналістів.

55.Нетрадиційні методи одержання інформації.

56.Арґументація в журналістиці.

57.Етична і правова культура журналістської діяльності.

58.Способи подачі матеріалу у журналістському творі.

59.Індивідуальний творчий стиль журналіста-аналітика.

60.Факт і думки в аналітичному тексті.

Вимоги до оформлення курсової роботи
Курсова робота повинна мати такі компоненти:

титульний аркуш,

зміст,

вступ,

основну частину ( не менше двох розділів),

висновки,

список використаних джерел.

^ Титульний аркуш містить найменування вузу і кафедри, де виконана робота;

прізвище, ім’я, по батькові автора, шифр групи, назва спеціальності, факультету;

вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника; місто і рік.

Титульна сторінка враховується, але не нумерується.

^ Типові помилки при оформленні титульної сторінки: назва теми береться у лапки; написання назв Міністерства освіти і науки, вузу, кафедри, їх скорочення.

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків, додатків, списку використаних джерел.

Вступ є найважливішою частиною роботи і тому викликає трудність при його написанні.

На наш погляд, недоречними у вступі є часті цитування (хоч вони й не допускаються), абстрактні розмірковування на тему дослідження. Він потребує обов’язкового обґрунтування теми, постановки проблеми, визначення предмету, мети і завдання. Обов’язковою є назва основних дослідників з обраної теми, структури роботи. Це треба робити чітко і стисло.

Далі подається загальна характеристика роботи в нижче поданій послідовності.

^ Актуальність теми. На основі стислого аналізу вивчення історії питання необхідно висловити свою думку з досліджуваної проблеми, обґрунтувати актуальність та доцільність роботи як для теорії, так і для практики журналістської діяльності.

^ Об’єкт дослідження - …

Предмет дослідження - …

Об’єкт дослідження – це ті конкретні явища, процеси, речі, на які спрямована пізнавальна діяльність автора роботи. Об’єкт володіє безкінечними властивостями і зв’язками. Тому прийнято виділяти ще й предмет дослідження, який міститься в межах об’єкта. Предмет дослідження – це визначені властивості, структури об’єкта.

Для прикладу візьмемо тему «Молодіжна тематика на шпальтах місцевих періодичних видань». Щоб розкрити її, необхідно зосередити свої зусилля на розгляді як власних публікацій, так і матеріалів журналістів – практиків з цієї теми у ЗМІ. Це дасть змогу знайти приклади як повноти, так і поверховості висвітлення досліджуваного питання, виокремити ті зразки, які свідчать про новизну реальної конкретної ситуації, масштаб і значимість проблеми.

Отже, об’єктом дослідження є публікації, програми місцевих мас-медіа, власний творчий доробок, а за предмет ми обираємо теоретичний аспект – специфіку висвітлення молодіжної тематики у засобах масової інформації.

Мета дослідження - …

Завдання дослідження - …

Тут формулюються мета роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як «Дослідження..», «Вивчення…», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Найбільш відомими є такі формулювання: «теоретично обґрунтувати й перевірити на практиці…», «сформулювати концепцію…» т.п. (мета); «проаналізувати…», «визначити…», «окреслити…», «дослідити»(завдання).

^ Основна частина роботи може містити два або три розділи, у яких викладаються теоретичні аспекти теми на основі опрацьованої літератури, розглядаються дискусійні питання. Формулюється точка зору автора (теоретична частина); описуються здійснені студентом спостереження та експерименти, аналіз зібраного фактичного матеріалу, одержані результати (практична частина). Зміст теоретичної і практичної частин визначається тематикою роботи.

У заключній частині підводяться підсумки роботи, формулюються висновки.

До списку використаних джерел вноситься література, опрацьована студентом у процесі підготовки роботи.

Список використаних джерел розміщують одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. При будь-якому із способів необхідно дотримуватись єдиних правил бібліографічного опису – з усіма розділовими знаками.
^ ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1. Ваші обов’язки як журналіста.

Ця декларація була прийнята міжнародною федерацією журналістів як кодекс принципів, яких мають дотримуватись працівники засобів масової інформації, що займаються збиранням, розповсюдженням, коментуванням новин і описом подій.

 1. Повага до правди і права суспільства знати правду – перший заповіт журналіста.

 2. На виконання цього обов’язку журналіст повинен відстоювати принципи свободи. Це стосується збирання і публікації новин, а також коментування і критики.

 3. Журналіст зобов’язаний передавати лише вивірені факти, в достовірності яких він переконався. Він не повинен приховувати суспільно важливу інформацію, фальсифікувати, спотворювати документи.

 4. Журналіст зобов’язаний користуватися тільки чесними методами для одержання інформації, фотографії і документів.

 5. Журналіст повинен докласти максимум зусиль для того, щоб дати спростування опублікованій інформації, якщо вона виявилася неточною і завдала шкоди.

 6. Журналіст зберігає професійну таємницю: джерело інформації, яке не бажає обнародувати себе, має залишитись не розсекреченим. 1. Журналіст не повинен допускати розповсюдження засобами преси в будь-якій формі ідей дискримінації, основаних на расовій, національній і статевій належності, соціальному становищі, сексуальній орієнтації, мові, релігії, політичних поглядах і ін.

 2. Журналіст повинен розцінювати як серйозний професійний поступок наступне:

 • плагіат;

 • упереджене спотворення інформації;

 • образи, наклепницькі, необґрунтовані звинувачення навішування ярликів;

 • хабарі в будь-якій формі з метою проштовхнути в пресу чи чинити перепони публікації тієї чи тієї інформації.

9. Звання журналіста зобов’язує дотримуватись викладених вище принципів. Журналіст шанує закони будь-якої країни, але в тому, що стосується виконання свого професійного обов’язку, він визнає юрисдикцію тільки своїх колег, відкидаючи будь-які спроби тиску і втручання з боку уряду чи будь-кого.

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

В. В. Костюк тематика семінарських занять та методичні вказівки до вивчення курсу iconТематичний план 5 Програма курсу 7 Методичні вказівки 12 Словник...

В. В. Костюк тематика семінарських занять та методичні вказівки до вивчення курсу iconМетодичні рекомендації призначені для підготовки до семінарських...
України: Плани та методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А.,...
В. В. Костюк тематика семінарських занять та методичні вказівки до вивчення курсу iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації до курсу семінарське заняття №1
Перші уявлення про економіку містяться у роботах Ксенофонта, Платона, Аристотеля. За Ксенофонтом, економія – це наука за допомогою...
В. В. Костюк тематика семінарських занять та методичні вказівки до вивчення курсу iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне право” / Укладачі: Тропіна О. М., Щербина Є. М., Євтушенко Р. О
В. В. Костюк тематика семінарських занять та методичні вказівки до вивчення курсу iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративне право” / Укладач: завідувач кафедри загальноправових дисциплін,...
В. В. Костюк тематика семінарських занять та методичні вказівки до вивчення курсу iconТематика курсових робіт та методичні вказівки щодо їх виконання з...
Проведення наукових досліджень надає можливість слухачам отримати вміння правильного використання чинного законодавства, аналізу...
В. В. Костюк тематика семінарських занять та методичні вказівки до вивчення курсу iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне та сімейне право” / Укладачі: професор кафедри, кандидат юридичних...
В. В. Костюк тематика семінарських занять та методичні вказівки до вивчення курсу iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
В. В. Костюк тематика семінарських занять та методичні вказівки до вивчення курсу iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
В. В. Костюк тематика семінарських занять та методичні вказівки до вивчення курсу iconМіністерство освіти І науки україни національний гірничий університет...
Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів першого курсу інституту заочно-дистанційної освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка