Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна
НазваАнкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна
Сторінка2/13
Дата конвертації01.03.2013
Розмір1.72 Mb.
ТипАнкета
uchni.com.ua > Культура > Анкета
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

^ РОЗДІЛ І.

Нормативно – правова документація.


ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ТА СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Затверджено

наказом Міністерства освіти України № 440 від 09.12.1993р.
^ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про студентський гуртожиток навчального закладу

Міністерства освіти України
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках навчальних закладів, користування цими гуртожитками, та їх утримання.

2. Студентські гуртожитки навчальних закладів призначаються для мешкання студентів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень, інститутів і факультетів підвищення кваліфікації, викладачів закладів освіти на період навчання, незважаючи на те, де вони проживали до цього. Вільні місця в гуртожитках можуть використовуватись власником або уповноваженим ним органом навчального закладу для створення готелю, за погодженням із профспілковим комітетом, але він повинен бути відокремлений від гуртожитку.

Іноземні громадяни, які навчаються в Україні, розмішуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом.

 1. Під гуртожитки надаються спеціально збудовані або перебудовані з цією метою будинки. Не допускається розміщення гуртожитків у підвалах і цокольних поверхах. Студентські гуртожитки можуть створюватись в орендованих будинках.

 2. Студентські гуртожитки знаходяться в підпорядкуванні навчальних закладів, можуть мати свій розрахунковий рахунок і вести самостійну господарську діяльність у структурі навчального закладу.

 3. Студентські гуртожитки можуть бути об'єднані в студентські містечка, а у великих вузівських центрах можуть за домовленістю навчальних закладів створюватись міжвузівські студентські містечка, і безпосередньо підпорядковуватись навчальному закладу або Міністерству освіти України.

6. Гуртожитки можуть бути:

- для мешкання одиноких осіб (жилі приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться в сімейних стосунках);

- для мешкання сімей студентів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень (жилі приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім'ї).

У гуртожитках для мешкання одинаків, при необхідності, можуть виділятися приміщення для мешкання сімей. Ці приміщення повинні розташовуватись в окремих під'їздах (секціях) гуртожитку. Гуртожитки можуть підрозділятися на жіночі, чоловічі, загального мешкання, пенсійного або готельного типу, із самообслуговуванням і самоврядуванням залежно від умов і вартості проживання, що визначається власником або уповноваженим ним органом навчального закладу і погоджується зі студентськими профспілками.

7. Проживання в студентських гуртожитках працівників навчального закладу, сторонніх осіб, розміщення підрозділів вузу, а також інших організацій забороняється.

8. Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату додаткові послуги з харчування, медичного обслуговування, послуги зв'язку телефонного, телефаксного, різноманітні послуги (перукарні, ремонт одягу, взуття і т.д., бібліотечні, копіювально-множильні, користування комп'ютерами та інші), за рахунок використання приміщень нежилого фонду (цокольні, підвальні приміщення).

9. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для мешкання, занять, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Склад і площі приміщень санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з санітарними правилами утримання гуртожитків, затверджених Головним санітарним лікарем України.

 1. Рішення про виділення в гуртожитках приміщень для громадського харчування, пунктів охорони здоров'я, підприємств побутового обслуговування приймається власником або уповноваженим ним органом навчального закладу при погодженні з профкомом студентів.

 2. Заселення гуртожитків здійснюється після створення в них необхідних житлово-побутових умов для мешкання і одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції і реєстрації гуртожитку в порядку, встановленому законодавством.

 1. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, затвердженими власником або уповноваженим ним органом навчального закладу, погодженими із профспілковим комітетом студентів.

 2. Права і обов'язки робітників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими власником або уповноваженим ним органом навчального закладу.

^ II. НАДАННЯ ЖИЛОГО МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКУ

14. Розміщення студентів у гуртожитках здійснюється згідно з Положенням про студентський гуртожиток, що розроблено навчальним закладом у відповідності з Типовим Положенням із додержанням встановлених санітарних норм. Місце проживання надається на період навчання.

15. Розподіл місць в гуртожитках між факультетами здійснюється спільним рішенням і оголошується наказом ректора (директора).

16. Списки студентів, аспірантів і слухачів підготовчих відділень на мешкання в гуртожитку готуються власником або уповноваженим ним органом і погоджуються зі студентськими профспілками.

 1. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку власник або уповноважений ним орган навчального закладу чи студмістечка укладає угоду зі студентом, аспірантом, слухачем підготовчого відділення на проживання в гуртожитку на період навчання і видає йому спеціальний ордер, який є єдиною підставою для мешкання на даному жилому місці. В ордері зазначається номер гуртожитку, його адреса і номер кімнати.

 2. Облік ордерів та мешканців у гуртожитках, оформлення необхідних документів, прописки і виписки здійснюються, призначеною для цього особою. Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.


^ III. КОРИСТУВАННЯ ЖИЛОЮ ПЛОЩЕЮ В ГУРТОЖИТКАХ

19. Вселення в студентський гуртожиток студентів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень здійснюється завідуючим гуртожитком або працівником, який його заміщає, на підставі виданого ордеру.

Особі, яка вселяється в гуртожиток, вказується надане жиле місце, надається необхідний інвентар, білизна, перепустка на право входу до гуртожитку. Мешканець повинен бути ознайомлений із правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.

20. Тимчасове переселення мешканців з одного гуртожитку до іншого здійснюється згідно з рішенням власника або уповноваженого ним органу навчального закладу, а із однієї кімнати в другу в одному гуртожитку – за рішенням адміністрації гуртожитку, при цьому без погіршення умов проживання і, як виняток, в особливих випадках.

21. Порядок користування гуртожитком студентами і аспірантами, які знаходяться у відпустках, визначається з урахуванням їх побажань власником або уповноваженим ним органом навчального закладу.

^ IV. ВИСЕЛЕННЯ ЗІ СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКІВ

 1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, залишають місце в гуртожитку протягом трьох діб від дня оголошення результатів іспитів, ті, які подали апеляцію в триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки, абітурієнти, не зараховані до навчального закладу за конкурсом, протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.

 2. При відрахуванні з навчального закладу (також при його закінченні) громадяни залишають гуртожиток у двотижневий термін від дня виходу відповідного наказу.

 3. У випадках, коли з поважних причин громадянин не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням власника або уповноваженого ним органу і профкому студентів навчального закладу цей термін може бути продовженим.
 1. Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється відповідно до чинного законодавства України. У випадку порушення угоди на проживання в гуртожитку з боку мешканця він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовує заподіяні збитки і плата за проживання не повертається. Зміна власника або уповноваженого ним органу гуртожитку не позбавляє громадян, які проживають у ньому, права користуватись цим гуртожитком і виселення їх може бути проведене тільки у порядку, встановленому законодавством.

 2. Громадяни, які самовільно заселилися у гуртожиток, виселяються в адміністративному порядку за санкцією прокурора без надання їм іншого жилого приміщення.


^ V. ПЛАТА ЗА ЖИТЛО ТА ПОСЛУГИ

 1. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.

 2. Перелік обов'язкового комплексу побутових послуг встановлюється залежно від комфортності гуртожитку власником або уповноваженим ним органом навчального закладу або гуртожитку.

 3. Плата за житло та послуги здійснюється залежно від їх вартості, але не менше, як на місяць вперед. Плата за користування гуртожитком стягується зі студентів, аспірантів, слухачів за весь час проживання і період канікул.

 4. Місячна плата за проживання в студентських гуртожитках, включаючи користування білизною, де послуги і комплектація обладнанням і інвентарем здійснюються згідно з державними нормами, проводиться відповідно до тарифів на комунальні послуги, встановлених Урядом України.

31. Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканця, сплачуються окремо.

^ VI. ПОРЯДОК НАДАННЯ МІСЦЬ В ГУРТОЖИТКАХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СТУДЕНТСЬКИМ СІМ'ЯМ

 1. Місця в студентських гуртожитках для розміщення сімейних студентів і аспірантів визначаються спільним рішенням власника або уповноваженого ним органу і профкому студентів навчального закладу, виходячи з наявного житлового фонду, для проживання сімей з додержанням санітарних норм мешкання.

 2. Заселення студентських родин здійснюється за ордерами, що видає власник або уповноважений ним орган навчального закладу.

 1. Власник або уповноважений ним орган навчального закладу або гуртожитку при розміщенні студентських родин з дітьми визначає місце зберігання дитячих колясок, приміщення для тимчасового перебування дітей і їх ігор.

 2. Місця в сімейних гуртожитках надаються, як правило, тим родинам, де чоловік і дружина студенти.

36. Прийняття на облік сімейних студентів, які потребують місця в гуртожитках, здійснюється комісією профкому студентів навчального закладу по житлово-побутовій роботі. Списки сімейних студентів, які потребують гуртожиток і прийнятих на облік, затверджуються спільним рішенням власника або уповноваженого ним органу та профкому студентів навчального закладу. Коли студентська родина складається зі студентів різних вузів міста, тоді постановка на облік може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними закладами.

 1. Проживаючі в гуртожитках сімейні студенти керуються цим Положенням та загальними Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.

 2. Плата за користування гуртожитком встановлюється в кожному окремому випадку залежно від комфортності житла.

^ VII. ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, СТУДМІСТЕЧКА,

ГУРТОЖИТКУ

 1. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією студмістечка і гуртожитків, організацією побуту мешканців, додержання встановленого порядку здійснюється проректором з адміністративно-господарської роботи або директором студмістечка, завідуючим гуртожитком.

 2. Власник або уповноважений ним орган навчального закладу, студмістечка, гуртожитку зобов'язаний:

— суворо виконувати угоду, укладену з мешканцем гуртожитку;

 • утримувати приміщення студмістечка і гуртожитків у відповідності до встановлених санітарних правил;

 • укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до діючих "Типових норм обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем";
 • забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;

 • своєчасно проводити ремонт гуртожитків, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

— забезпечувати проведення відповідних оформлювальних робіт будинків, приміщень гуртожитків, території;

 • надавати мешканцям у гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових і спортивних заходів;

 • переселяти в разі необхідності при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;

 • укомплектовувати штати студмістечка і гуртожитків у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;

 • сприяти радам студентських гуртожитків у розвитку студентського самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців;

 • здійснювати заходи по покращанню житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи по реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;

 • забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;

 • забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків;

— у разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації в гуртожитках їдалень і буфетів, оснащувати їх торгово-технологічним обладнанням, меблями і посудом.

41. Власник або уповноважений ним орган навчального закладу призначає директора, заступників директора студмістечка, у разі відсутності студмістечка — завідуючого гуртожитком (коменданта) з урахуванням думки профспілкового комітету.

Директор міжвузівського студмістечка призначається на посаду і звільнюється з посади власником або уповноваженим ним органом навчального закладу, на балансі якого знаходиться студмістечко, після погодження його кандидатури з керівництвом навчальних закладів, які спільно користуються цим студмістечком з урахуванням думки обкому (міському) профспілки.

42. Директор студмістечка, завідуючим гуртожитком (комендант) несуть відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.

43. Матеріально відповідальними особами гуртожитку є: завідуючі гуртожитком (коменданти), камерою схову, кастелянша.

44. Завідуючий гуртожитком (комендант) зобов'язаний:

— проводити вселення в гуртожиток на підставі ордера, виданого власником або уповноваженим ним органом навчального закладу і паспорту;

— надавати мешканцям необхідне обладнання і інвентар у відповідності з Типовими нормами, проводити обмін білизни згідно з санітарними правилами;

 • ознайомлювати при вселенні в гуртожиток з «Положенням про гуртожиток»; Правилами внутрішнього розпорядку, правилами пожежної і техніки безпеки;

 • своєчасно виселяти студентів, які розірвали відносини з навчальним закладом;

 • вести облік зауважень і пропозицій мешканців з утримання гуртожитку та покращання житлово-побутових умов;

 • подавати власнику або уповноваженому ним органу навчального закладу пропозиції по покращанню умов мешкання в гуртожитку;

— забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та його території, а також дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і правил пожежної безпеки, освітлення, опалення гуртожитку за діючими нормами, своєчасну видачу прибирального інвентаря і матеріалів, охорону гуртожитку.

 1. Директор студмістечка, завідуючий гуртожитком (комендант) спільно з радою гуртожитку або при необхідності ректор, профком студентів навчального закладу розглядають у встановленому порядку суперечності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.

 2. Адміністрація гуртожитку відповідає за збереження майна студентів, що здане до камери схову гуртожитку.

^ VIII. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГУРТОЖИТКУ, ЙОГО УТРИМАННЯ І РЕМОНТ

47. Експлуатація гуртожитків здійснюється дирекцією студмістечка, а при відсутності — відповідними підрозділами навчального закладу згідно з правилами і нормами експлуатації, ремонту житлового фонду.

48. Капітальний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів навчального закладу або гуртожитку.

При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо ремонт неможливо виконати без відселення мешканців, студентам на час ремонту керівництвом навчального закладу чи дирекцією студмістечка надається жила площа у тому ж, або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту особам надається жила площа, що вони займали раніше.

49. Поточний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів навчальних закладів або гуртожитку і полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт по збереженню конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також по усуненню дрібних пошкоджень і несправностей, що з'явились під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

 1. Витрати по утриманню, капітальному і поточному ремонтах гуртожитку, збудованого за рахунок коштів декількох вузів відшкодовуються навчальному закладу, на балансі якого знаходиться гуртожиток, пропорційно житловій площі, що припадає на їх долю.

 2. Керівники навчальних закладів, у підпорядкуванні яких знаходяться гуртожитки, несуть відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.


^ ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Центральний комітет профспілки наказом Міністерства освіти України

працівників освіти і науки України № 440 від 09.12.1993р.
ТИПОВІ ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках навчальних закладів Міністерства освіти України
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Вселення студентів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень інститутів і факультетів підвищення кваліфікації, в окремих випадках викладачів у студентські гуртожитки здійснюється за погодженням із профкомом студентів по ордерах, виданих власником або уповноваженим ним органом навчального закладу.

2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов'язана особисто пред'явити паспорт і здати завідуючому гуртожитком (коменданту) ордер на право зайняти місце в гуртожитку. Вона повинна пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку і ознайомитись із встановленим порядком користування особистими електропобутовими приладами, а також порядком звільнення гуртожитку, Інструктаж здійснюється завідуючим гуртожитком (комендантом).

3. Документи на прописку тих, хто вселяється в гуртожиток, подаються дирекцією студмістечка або завідуючим гуртожитком у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата прописки провадиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток.

 1. Студенти, аспіранти, слухачі підготовчих відділень, інститутів і факультетів підвищення кваліфікації, які мешкають у гуртожитку, можуть бути в разі необхідності тимчасово переселені в іншу кімнату або гуртожиток, без погіршення житлових умов.

 2. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, звільняють місце в гуртожитку протягом трьох днів після оголошення результатів іспитів; ті, які подали апеляцію, – у триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не пройшли за конкурсом, – протягом трьох днів після видання наказу про зарахування.

При відрахуванні із навчального закладу, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом двох тижнів від дня виходу відповідного наказу. У випадках, коли з поважних причин громадянин не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням власника або уповноваженого ним органу і профкому студентів навчального закладу цей термін може бути продовженим.

Порядок користування гуртожитком студентами і аспірантами, які знаходяться в академічних відпустках, визначається з урахуванням їх побажань власником або уповноваженим ним органом навчального закладу.

^ II. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ
6. У кожній кімнаті гуртожитку із числа її мешканців обирається староста.

Опис майна і речей загального користування в кімнаті підписаний старостою кімнати, зберігається у завідуючого гуртожитком (коменданта).

Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.

 1. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в гуртожиток.

8. Вхід до гуртожитку дозволяється:

 • мешканцям даного гуртожитку до 01-00 годин по пред'явленню перепустки. Після 01-00 години вхід дозволяється у виключних випадках по заздалегідь виданому письмовому дозволу завідуючого гуртожитком;

 • гостям тільки з 9-00 до 23-00 години. При вході до гуртожитку відвідувачі пред'являють черговому документ, що посвідчує особу і реєструється в книзі відвідувачів. Мешканець зобов'язаний особисто зустріти гостя при вході і провести його при залишенні гуртожитку.

Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили згаданих осіб.

9. Культурно-масові заходи в гуртожитках, включаючи і роботу клубів-кафе, здійснюються за планом, розробленим студентською радою і погодженим з дирекцією студмістечка гуртожитку і деканом.

Усі заходи повинні закінчуватись до 23-00 години.

З 23-00 години і до 7-00 години в гуртожитку повинна додержуватись тиша.

10. Усі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт із самообслуговування. Щоденно виконуються роботи з підтримання порядку і чистоти у своїх жилих і робочих кімнатах.
^ III. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ
11. Мешканці гуртожитку мають право:

 • користуватися приміщеннями навчального і культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку;

 • вимагати своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів, постільних речей та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;

 • обирати раду студентського гуртожитку і бути обраним до її складу;

 • брати участь через студ раду у вирішенні питань, пов'язаних з покращанням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля, обладнання і оформлення жилих кімнат і приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу та інших;

 • звертатися зі скаргами до керівництва навчального закладу на роботу обслуговуючого персоналу і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків.

12. Мешканці гуртожитку зобов'язані:

 • знати і суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку і розпорядку денного в гуртожитку;

 • дотримувати чистоту і порядок у житлових кімнатах, місцях загального користування і брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати кімнати і блоки;

 • дбайливо ставитись до державної власності – приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ і воду;

 • своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування гуртожитком, постільними речами і за всі додаткові платні послуги, якими вони особисто користуються;

 • особисті речі, що не потребують щоденного вживання, здавати до камери схову. За речі, які не здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе;

 • при залишенні кімнати повинен вимкнути світло, зачинити вікна, здати ключ від кімнати черговому вахтеру;

— своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

 • відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності до діючого законодавства;

 • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново сповіщати завідуючого гуртожитком і студентську раду;

 • дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електрообігрівальні прилади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців підлягають реєстрації у завідуючого гуртожитком);

 • при залишенні гуртожитку на довгий час (більше 1-го тижня), а також при виїзді на канікули або практику, письмово попереджувати завідуючого гуртожитком (вказати адресу куди вибув), одержане майно і ключі від кімнати здати завідуючому гуртожитком, а особисті речі до камери схову;
 • після закінчення навчання в навчальному закладі або при достроковому позбавленні права на мешкання виїхати із гуртожитку в двотижневий строк;

 • при тимчасовому виїзді із гуртожитку повідомити про це старосту кімнати (повідомивши адресу, куди від’їжджає).

13. Мешканцям гуртожитку забороняється:

 • самовільно переселятися з однієї кімнати в другу;

 • переробляти і переносити інвентар і меблі з однієї кімнати до іншої або виносити із робочих кімнат;

 • прати білизну, чистити одяг і взуття в жилих кімнатах;

 • наклеювати або прибивати на стінах і шафах об'яви, розклади, фотографії, малюнки та таке інше;

 • проводити переробку і ремонт електроустаткування, вмикати електрообігрівальні прилади в житлових кімнатах;

 • самовільно замінювати дверний замок;

 • залишати сторонніх осіб після 23-00 години і на ночівлю;

— приносити і вживати спиртні напої, палити в жилих і робочих кімнатах, з'являтися до гуртожитку в нетверезому стані;

 • створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну апаратуру на гучність, яка перевищує чутність кімнати;

 • тримати домашніх тварин.

^ IV. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ

14. За активну участь в культурно-масових заходах щодо покращання умов і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:

— об'явою подяки;

— нагородженням пам'ятним подарунком або грошовою премією;

Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням і інвентарем, не передбаченим "Типовими нормами обладнання гуртожитків".

15. За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму в гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:

 • зауваження;

 • догана;

 • сувора догана;

 • непоселення в гуртожиток на наступний рік;

 • виключення із навчального закладу.

16. Заохочування і стягнення мешканцям гуртожитків - студентам і аспірантам - у встановленому порядку виносяться ректором (деканом факультету) навчального закладу за поданням студентської ради і завідуючого гуртожитком або дирекції студмістечка за погодженням зі студентськими профспілками.

17. На підставі цих Типових правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках керівництво кожного навчального закладу розробляє Правила внутрішнього розпорядку і порядок денний – у гуртожитках відносно до умов своєї роботи.

^ ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Центральний комітет профспілки наказом Міністерства освіти України

працівників освіти і науки України № 440 від 09.12.1993р.
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про студентське містечко навчального закладу

Міністерства освіти України

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Студентське містечко – комплекс студентських гуртожитків з підприємствами громадського харчування, медичного і побутового обслуговування, спортивними спорудами та іншими будовами, що входять у цей комплекс, територія, на якій вони розташовані, та виробничі приміщення, майстерні, необхідні для експлуатації і підтримки життєдіяльності споруд, інженерного обладнання та комунікацій.

 2. Воно створюється Міністерством освіти України або навчальним закладом (за дозволом міністерства) із студентських гуртожитків, в яких мешкає 1500 і більше мешканців одного навчального закладу або декількох.
 1. Студентське містечко – державне підприємство, веде самостійну господарську діяльність, є структурним підрозділом навчального закладу або Міністерства освіти України, може мати свій розрахунковий рахунок і печатку.

 2. Воно надає житлові, побутові, торговельні, медичні, культурно-побутові, оздоровчо-спортивні, послуги громадського харчування та інші для задоволення потреб мешканців студмістечка.

 3. Управління студентським містечком здійснюється дирекцією, склад якої визначається залежно від умов в кожному окремому випадку.

^ ОРІЄНТОВНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про учнівський гуртожиток професійно-технічного навчального закладу

 1. Загальні положення

  1. Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках, будинках навчальних закладів професійно-технічної освіти, користування ними та їх утримання.

  2. Гуртожиток професійно-технічного навчального закладу призначений для розміщення іногородніх учнів, курсантів, слухачів та інших осіб на розгляд дирекції навчального закладу для проживання на певний період.

  3. Під гуртожитки надаються спеціально збудовані з цією метою будинки, квартири. Не допускається розміщення гуртожитків в підвалах і цокольних поверхах.

  4. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, занять, відпочинку і проведення виховної роботи з учнями. З цією метою в гуртожитку і при ньому організовуються кімнати для самостійних занять, філіал бібліотеки, кімнати відпочинку, камера схову, ізолятор, медпункт, їдальня, буфет, душові, умивальні, туалети, побутові приміщення і т.д.

  5. Гуртожитки, квартири в гуртожитках, житлові будинки, які входять в комплекс професійно-технічного закладу не підлягають приватизації (Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» ст.2. №2482-Х11, Закон України «Про освіту», Закон України «Про власність» ст.39, Закон України «Про професійно-технічну освіту» ст.49).

  6. У гуртожитках для мешканців-одинаків (майстрів виробничого навчання, викладачів при необхідності можуть виділятися приміщення для проживання сімей. Ці приміщення повинні розташовуватись в окремих під'їздах, секціях гуртожитку (без права приватизації п.1.5.). Проживання к цих приміщеннях допустиме при укладанні окремого договору, де зазначається оплата, умови проживання і виселення після розірвання договору з навчальним закладом.

  7. Внутрішній розпорядок в гуртожитку встановлюється правилами, затвердженими директором професійно-технічного навчального закладу, погодженим з профспілковим комітетом.

  8. Права і обов'язки робітників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими власником.

  9. Дирекція училища має право брати учнів на роботу по обслуговуванню, ремонту і експлуатації обладнання гуртожитку, прибиранню і т.д. на неповний робочий день з відповідною оплатою.

  10. Загальне керівництво виховною, культурно-масовою і оздоровчо-спортивною роботою, зміцненням та розвитком матеріальної бази, організацією побутового обслуговування тих, хто проживає покладається на директора училища, який керує цим процесом через своїх заступників, коменданта училища.

 2. Заселення в гуртожиток, виселення.

  1. Розміщення учнів, слухачів і інших мешканців у гуртожитках здійснюється у відповідності до даного Положення та санітарних норм. Розподіл місць у гуртожитку між курсами, групами учнів та іншими, мешканцями проводиться за рішенням директора училища та оголошується в наказі, який є підставою для виписки ордера.

  2. Вселення в гуртожиток учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів здійснюється завідуючим гуртожитком на підставі наказу по навчальному закладу.

  3. Тимчасове переселення мешканців з одного гуртожитку до іншого здійснюється згідно з рішенням власника або уповноваженого ним органу навчального закладу, а з однієї кімнати секції блоку-квартири в іншу в одному гуртожитку — за рішенням адміністрації навчального закладу, при цьому без погіршення умов проживання.

  4. Облік мешканців комендантом гуртожитку, оформлення прописки та виписки здійснюється паспортистом.

  5. При відрахуванні з училища (в т.ч. після його закінчення), звільненні з роботи педагогічного працівника училища мешканці звільняють гуртожиток протягом двох тижнів від дня видання відповідного наказу. Цей термін може бути продовжений директором училища в зв'язку з наявністю поважних причин.

  6. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, залишають місце в гуртожитку протягом 3-х діб від дня оголошення результатів іспитів.

  7. Громадяни, які самовільно заселилися в гуртожиток, виселяються в адміністративному порядку за санкцією прокурора без надання їм іншого приміщення.

  8. Громадяни, з якими закінчився термін угоди, виселяються з гуртожитку.

 3. Оплата за житло та послуги

  1. Оплата за проживання в гуртожитку, оренду майна та платні послуги здійснюється у встановленому порядку дирекцією училища на підставі економічно-обґрунтованих калькуляцій, характеристики врахування тих чи інших категорій мешканців і динамікою діючих цін.

  1. Місячна плата за проживання в гуртожитку професійно-технічною навчального закладу, включаючи користування білизною, де послуги і комплектація обладнання й інвентарю здійснюється згідно з державними нормами, проводиться відповідно до тарифів на комунальні послуги, встановлені Урядом України.

  2. Додаткові послуги, що надаються за бажанням наймачів, оплачуються окремо.

 1. Порядок надання місць в гуртожитку, буднику блочного типу професійно-технічного навчального закладу працівникам професійно-технічної освіти

  1. Місця для розміщення сімейних педагогічних працівників та інших працівників професійно-технічної освіти в гуртожитку будинків блочного типу, прямих коридорів професійно-технічного навчального закладу визначаються рішенням власника і профкому навчального закладу, виходячи із наявного житлового фонду, який не впливає на державне замовлення підготовки кадрів.

4.2. Заселення сімейних родин працівників професійно-технічної освіти здійснюється за угодою.

4.3. Оплата за користування гуртожитком (кімнатою, блок-квартирою — одна кухня, двома кімнатами) встановлюється в кожному окремому випадку залежно від комфортності житла. Дане житло, яке знаходиться на території закритої установи містечка ПТНЗ (ст.2 Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»), приватизації не підлягає.

4.4. Мешканці гуртожитку (працівники професійно-технічної освіти), які мають сім'ї, керуються цим положенням та загальними правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитку професійно-технічного навчального закладу.

5. Права та обов'язки мешканців гуртожитку професійно-технічного навчального закладу:

5.1. Мешканці гуртожитку мають право: користуватися приміщенням навчального і культурно-побутового призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку за відповідну плату, а окремі категорії, за наказом директора училища — безкоштовно; вносити пропозиції по вдосконаленню роботи гуртожитку.

5.2. Мешканці гуртожитку повинні:

суворо дотримуватись внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, протипожежної безпеки, економно витрачати електроенергію, тепло, воду;

дбайливо відноситись до майна, дотримуватись чистоти в житлових приміщеннях та місцях загального користування, щоденно проводити прибирання в житлових кімнатах та блоках;

своєчасно вносити платню у встановлених розмірах за проживання, користування майном та платними послугами;

відшкодувати нанесені по своїй провині матеріальні збитки за діючими ринковими цінами;

брати активну участь у благоустрої території гуртожитку і помешкання з дотриманням правил охорони праці.

5.3. У гуртожитку забороняється:

- грати в азартні ігри;

- розпивати алкогольні напої, з'являтися в нетверезому стані;

- курити;

- встановлювати електрообігрівачі без дозволу адміністрації навчального закладу;

- утримувати тварин та птахів;

- зберігати пожежно-вибухові, шкідливі речовини;

- запрошувати сторонніх осіб без дозволу завідуючої гуртожитком.

6. Обов'язки адміністрації училища:

6.1.Безпосереднє керівництво господарською діяльністю і експлуатацією гуртожитку, організацією побуту мешканців, підтримкою в ньому встановленого порядку здійснюється заступником директора з адміністративно-господарської роботи.

6.2. Дирекція професійно-технічного навчального закладу зобов'язана:

- виконувати угоду, укладену з мешканцями гуртожитку;

- переселяти мешканців гуртожитку;

- забезпечувати утримання приміщень і території гуртожитку у відповідності до санітарних норм;

- укомплектовувати гуртожиток у згідно з Типовими нормами обладнання, меблями та іншим інвентарем;

- своєчасно проводити ремонт гуртожитку;

- укомплектовувати штати гуртожитку у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;

- сприяти учнівському комітетові в розвитку учнівського самоврядування в питаннях праці, побуту, відпочинку мешканців.

6.3. Завідувач гуртожитку (комендант) несе відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.

6.4. Матеріально-відповідальними особами гуртожитку є завідувач гуртожитку (комендант), виконуючий обов'язки завідувача камерою схову, кастелянша.

6.5. Директор професійно-технічного навчального закладу, зав. гуртожитком (комендант) спільно з профкомом розглядають у встановленому порядку суперечності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.

6.6. Розбіжності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом, розглядаються послідовно: завідувачем гуртожитком, заступником директора з адміністративно-господарської роботи, директором училища

7. Завідувач гуртожитку (комендант) зобов'язаний:

- проводити поселення в гуртожиток на підставі ордера, виданого дирекцією училища (паспортист) та паспорта (або документа, що його замінює), проводити інструктажі з правил безпеки з мешканцями;

- надавати мешканцям необхідне обладнання та інвентар згідно з Типовими нормами, проводити зміну білизни відповідно до санітарних правил;

- вести в спеціальних книжках облік зауважень по утриманню гуртожитку та пропозицій на покращання житлово-побутових умов мешканців;

- представляти адміністрації училища пропозиції щодо покращання умов проживання в гуртожитку;

- забезпечувати чистоту і порядок в гуртожитку і на його території, а також дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та правил протипожежної безпеки.

8. Громадські органи управління гуртожитком:

8.1. Вищий орган самоуправління в гуртожитках – рада старост кімнат, яка працює під керівництвом учнівського комітету при тісному контакті з учнівським профкомом.

8.2. У кожній кімнаті гуртожитку обирається староста, який затверджується учнівським комітетом. Староста кімнати в своїй роботі керується рішенням учнівського комітету та Ради старост кімнат. Вказівки старост кімнат по дотриманню правил внутрішнього розпорядку, санітарних правил техніки та пожежної безпеки є обов'язковим для всіх мешканців в кімнаті.

8.3. Рада старост спільно з адміністрацією гуртожитку вирішують питання забезпечення збереження житлових приміщень, обладнання, меблів, інвентарю, всього майна гуртожитку.

9. Виховна робота в гуртожитку:

9.1. Виховна робота в гуртожитку проводиться планомірно у відповідності до планів роботи училища.

9.2. Виховна робота в гуртожитку є складовою частиною всієї виховної роботи професійно-технічного навчального закладу і проводиться під керівництвом директора училища та педагогічної ради.

9.3. Персональну відповідальність за організацію, проведення та результативність виховної роботи в гуртожитку несе заступник директора з навчально-виховної роботи.

9.4. Зміст, методи, форми, засоби виховної роботи в гуртожитку визначаються основними завданнями виховання всебічно розвинутої, творчої особистості, патріота, громадянина суверенної України, носія національної самосвідомості та загальнолюдських цінностей.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор ДПТНЗ

«Путивльський професійний ліцей»

________О.В. Новобранний

«___»________2010р.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconАнкета Прізвище, ім’я, по-батькові

Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconВчитель очима учнів
Дана анкета дає Вам змогу висловити своє ставлення до діяльності Вашого вчителя. Перед заповненням не забудьте вказати його прізвище,...
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconАнкета прізвище, ім’я, по-батькові
Досвід роботи (в органах державної влади, місцевого самоврядування, бізнесі) Період (місяць, рік)
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconАнкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, практичний психолог, 2010р
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconАнкета Прізвище, ім’я та по батькові
Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом Миколаївський державний педагогічний інститут, 1993р
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconПрізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) Науковий ступінь, вчене звання Місце роботи Домашня адреса
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconТема: Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей
«прізвище»; засвоювати правила написання з великої букви імен, по батькові та прізвище людей; ознайомити з етимологією деяких з них;...
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconЗатверджую начальник повна назва овс чи служби спеціальне звання міліції І. Б. Прізвище
Я, Прізвище Ім’я По батькові у період з до проходив стажування на посаді повна назва посади
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconПрізвище, і'мя та по батькові

Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconПрізвище, ім’я, по батькові

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка