Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна
НазваАнкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна
Сторінка4/13
Дата конвертації01.03.2013
Розмір1.72 Mb.
ТипАнкета
uchni.com.ua > Культура > Анкета
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

Положення про учнівський гуртожиток ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей»


1. Загальні положення

 1. Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитку №1 Путивльського професійного ліцею, користування цим гуртожитком та його утримання.

 2. Учнівський гуртожиток навчального закладу призначається для мешкання учнів на період навчання, незважаючи на те, де вони проживали до цього. Вільні місця в гуртожитку можуть використовуватися власником навчального закладу для створення готелю, за погодженням з профспілковим комітетом.

 3. Під гуртожиток надається спеціально збудований або перебудований з цією метою будинок. Не допускається розміщення гуртожитку у підвалах і цокольних поверхах. Учнівські гуртожитки можуть створюватися в орендованих будинках.

 4. Учнівський гуртожиток знаходиться в підпорядкуванні навчального закладу, може мати свій розрахунковий рахунок і вести самостійну господарську діяльність у структурі навчального закладу.

 5. У гуртожитку для мешкання одинаків при необхідності можуть виділятися приміщення для мешкання сімей. Ці приміщення повинні розташовуватися в окремих секціях гуртожитку. Секції можуть підрозділятися на жіночі, чоловічі, загального мешкання, пансіонного або готельного типу, з самообслуговуванням і самоврядуванням, залежно від умов і вартості проживання, що визначається власником навчального закладу і погоджується із профспілковим комітетом.

 6. Проживання в учнівських секціях працівників навчального закладу, сторонніх осіб, розміщення підрозділів закладу, а також інших організацій забороняється.

 7. У гуртожитку повинні забезпечуватися необхідні умови для мешкання, занять, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Склад і площі приміщень санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з санітарними правилами утримання гуртожитків, затверджених Головним санітарним лікарем України.

 8. Рішення про виділення в гуртожитку приміщень для громадського харчування, пунктів охорони здоров’я, підприємств побутового обслуговування приймається власником навчального закладу при погодженні з профкомом.

 9. Заселення гуртожитку здійснюється після створення в ньому необхідних житлово-побутових умов для мешкання і одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції і реєстрації гуртожитку у порядку, встановленому законодавством.

 10. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, затвердженими власником або уповноваженим ним органом навчального закладу, погодженими із профспілковим комітетом.

 11. Права і обов’язки робітників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими власником навчального закладу та погоджуються з профспілковим комітетом.

 12. Гуртожиток не підлягає приватизації. (Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закон України «ПРО освіту», Закон України «Про власність», Закон України «Про професійно – технічну освіту».)


^ II. Надання житлового місця в гуртожитку


 1. Розміщення учнів у гуртожитку здійснюється згідно з Положенням про учнівський гуртожиток, що розробляється та затверджується навчальним закладом спільно з профспілковим комітетом у відповідності з Типовим положенням із додержанням встановлених санітарних норм. Місце проживання надається на період навчання.

 2. На підставі рішення про надання місця в гуртожитку власник навчального закладу укладає угоду із учнем на проживання у гуртожитку на період навчання і видає йому спеціальний ордер, який є єдиною підставою для мешкання на даному жилому місці. В ордері зазначається адреса і номер кімнати.

 3. Облік ордерів та мешканців у гуртожитку, оформлення необхідних документів, прописки і виписки здійснюються призначеною для цього особою. Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.

 4. Місце для розміщення сторонніх осіб та працівників навчального закладу в гуртожитку визначаються рішенням власника виходячи із наявного житлового фонду, який не впливає на державне замовлення підготовки кадрів.^ III. Користування житловою площею в гуртожитку


 1. Вселення в учнівський гуртожиток учнів здійснюється комендантом, на підставі виданого ордеру.

Особі, яка вселяється в гуртожиток, вказується надане житлове місце, надається необхідний інвентар, білизна, перепустка на право входу до гуртожитку. Мешканець повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.

 1. Порядок користування гуртожитком учнями, які знаходяться у відпустках, на канікулах визначається з урахуванням їх побажань власником навчального закладу.


^ IV. Виселення із учнівського гуртожитку


 1. При відрахуванні з навчального закладу (також при його закінченні) учні залишають гуртожиток у двотижневий термін від дня виходу відповідного наказу.

 2. У випадках, коли з поважних причин учень не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням власника і профкому навчального закладу цей термін може бути продовженим.

 3. Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно з чинним законодавством України. У випадку порушення угоди на проживання у гуртожитку з боку мешканця він виселяється із гуртожитку, повністю відшкодовує заподіяні збитки.

 4. Громадяни, які самовільно заселилися у гуртожиток, виселяються в адміністративному порядку за санкцією прокурора без надання їм іншого жилого приміщення.


^ V. Плата за житло та послуги

 1. Вартість місця проживання у гуртожитку складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.

 2. Перелік обов’язкового комплексу побутових послуг встановлюється залежно від комфортності гуртожитку власником навчального закладу.

 3. Плата за житло та послуги здійснюється залежно від їх вартості. Плата за користування гуртожитком стягується із мешканців гуртожитку за весь час проживання.

 4. Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканця, сплачуються окремо.


^ VI. Порядок надання місць у гуртожитку учнівським сім'ям


 1. Місця в учнівському гуртожитку для розміщенні сімейних учнів визначаються спільним рішенням власника і профком учнів навчального закладу, виходячи з наявного житлового фонду, для проживання сімей з додержанням санітар них норм мешкання.

 2. Заселення учнівських родин здійснюється за ордерами, що видає власник навчального закладу.

 3. Місця в сімейних гуртожитках надаються, як правило, тим родинам, де чоловік і дружина учні.

 4. Проживаючі в гуртожитку сімейні учні керуються цим Положенням та загальними Правилами внутрішнього розпорядку в учнівському гуртожитку.

 5. Плата за користування гуртожитком встановлюється в кожному окремому випадку залежно від комфортності житла.


^ VII. Обов’язки власника гуртожитку


 1. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю га експлуатацією гуртожитку, організацією побуту мешканців, додержанням встановленого порядку здійснюється комендантом гуртожитку.

 2. Власник гуртожитку зобов’язаний:

 • суворо виконувати угоду, укладену з мешканцем гуртожитку;

 • утримувати приміщення гуртожитку у відповідності з встановленими санітарними правилами;

 • укомплектовувати гуртожиток меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем по діючим «Типовим нормам обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем»;

 • забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт по обслуговуванню та прибиранню гуртожитку і прилеглої території;

 • своєчасно проводити ремонт гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

 • забезпечувати проведення відповідних оформлювальних робіт приміщень гуртожитку, території;

 • надавати мешканцям у гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових і спортивних заходів;

 • переселяти в разі необхідності при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;

 • укомплектовувати штат гуртожитку у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;

 • сприяти радам учнівських гуртожитків у розвитку учнівського самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців;

 • здійснювати заходи по покращенню житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно вживати заходи по реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;

 • забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;

 • забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.

 1. Власник навчального закладу призначає завідуючого гуртожитком (коменданта) з урахуванням думки профспілкового комітету.

 2. Завідуючий гуртожитком (комендант) несе відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.

 3. Матеріально відповідальною особою гуртожитку є: завідуючий гуртожитком (комендант).

 4. Завідуючий гуртожитком (комендант) зобов’язаний:

 • проводити вселення в гуртожиток на підставі ордера, виданого власником навчального закладу, і паспорта;

 • надавати мешканцям необхідне обладнання й інвентар у відповідності з Типовими нормами, проводити обмін білизни згідно з санітарними правилами;

 • ознайомлювати при вселенні в гуртожиток з "Положенням про гуртожиток", "Правилами внутрішнього розпорядку", правилами пожежної і техніки безпеки;

 • своєчасно виселяти учнів, які розірвали відносини з навчальним закладом;

 • вести облік зауважень і пропозицій мешканців по утриманню гуртожитку та покращенню житлово-побутових умов;

 • подавати власнику навчального закладу пропозиції по покращенню умов мешкання в гуртожитку;

 • забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та його території, а також додержуватися правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і правил пожежної безпеки, освітлення, опалення гуртожитку за діючими нормами, своєчасну видачу прибирального інвентарю і матеріалів, охорону гуртожитку.

 1. Завідуючий гуртожитком (комендант) спільно з радою гуртожитку або при необхідності директор, профком навчального закладу розглядають у встановленому порядку суперечності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.


^ VIII. Експлуатація гуртожитку, його утримання та ремонт


 1. Експлуатація гуртожитку здійснюється дирекцією навчального закладу згідно з правилами і нормами експлуатації, ремонту житлового фонду.

 2. Капітальний ремонт гуртожитку здійснюється за рахунок коштів навчального закладу та бюджетні кошти.

 3. Поточний ремонт гуртожитку здійснюється за рахунок коштів учнів та мешканців і полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт по збереженню конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання й елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також по усуненню дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

 4. Керівник навчального закладу, у підпорядкуванні якого знаходиться гуртожиток, несе відповідальність за належну експлуатацію й утримання гуртожитку, дотримання в ньому встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.


«ПОГОДЖЕНО» «ЗатверджЕНО»

Голова профспілки Директор ДПТНЗ

ДПТНЗ «Путивльський «Путивльський

професійний ліцей» професійний ліцей»

___________А.В. Капін _______ О.В. Новобранний

«___» ___________ 2010р. «___» ___________ 2010 р.

ПЕРЕЛІК

прав і обов’язків мешканців гуртожитку №1

^ ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей»
І. Мешканець гуртожитку має право:

1.1.Користуватись приміщеннями культурно-побутового і навчального призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку та комунально-побутовими послугами.

1.2.Обирати Раду гуртожитку та бути обраним до її складу.

1.3.Вимагати від завгоспа, коменданта та інших посадових осіб, відповідальних за стан гуртожитку, своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільних речей та іншого майна гуртожитку, що прийшло у непридатність, якщо це не відбулося через недбале відношення мешканців до даного майна.

1.4.Брати участь через Раду гуртожитку у вирішенні питань, пов’язаних з покращанням житлово-побутових умов, організацією роботи гуртожитку і дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу та ін.

1.5.Брати участь в організації культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності в гуртожитку і вносити свої пропозиції з покращання цієї роботи.

1.6.Звертатися зі скаргами до керівництва ПТНЗ на роботу обслуговуючого персоналу та житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про гуртожиток; нормам обладнання та утримання гуртожитків.

1.7.Вимагати від посадових осіб, відповідальних за стан гуртожитку, усунення недоліків у побутовому забезпеченні .

ІІ. Мешканці гуртожитку зобов’язані:

2.1.Знати і чітко дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та розпорядку денного в гуртожитку.

2.2.Використовувати надані площу та обладнання в гуртожитку за призначенням, дбайливо ставитись до державної власності – приміщень, обладнання, майна й інвентарю гуртожитку.

2.3.Забезпечувати збереження обладнання, майна та інвентарю гуртожитку, своєчасно давати заявки на ремонт приміщень, майна, електричного і санітарно-технічного обладнання.

2.4.Дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електрообігрівальні прилади.

2.5.Відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з чинним законодавством.

2.6.Дотримуватись чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загального користування, проводити їх своєчасне прибирання, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням.

2.7.Економно витрачати теплову та електричну енергію, воду, газ.

2.8. Брати участь у благоустрої та озелененні прилеглої до гуртожитку території, ремонті та належному утриманні спортивних та ігрових площадок.

2.9.При залишенні приміщень вимикати освітлення, електронну апаратуру (телевізори, магнітофони та ін.), зачиняти вікна та двері і здавати ключі від кімнат черговому вахтеру; повідомити про від’їзд вихователя.

2.10.Особисті речі, що не потребують щоденного використання, здавати до камери схову гуртожитку.

2.11.При залишенні гуртожитку на тривалий час (більш 1 тижня), а також при виїзді на канікули або практику за межі населеного пункту, в якому розташований гуртожиток, письмово попереджати про це вихователя (з вказівкою адреси, за якою вибуває), одержане майно і ключі від кімнати здати коменданту гуртожитку, а особисті речі – до камери схову.

2.12.По закінченні навчання в навчальному закладі або при достроковому позбавленні права на проживання виїхати з гуртожитку у двотижневий термін, оформити необхідні документи про вибуття в паспортній службі, військкоматі (юнакам).

ІІІ. Мешканцям гуртожитку забороняється:

3.1.Самовільно переселятись з однієї кімнати до іншої.

3.2.Проводити самочинно переобладнання та перепланування приміщень.

3.3.Переробляти або переносити інвентар, меблі з однієї кімнати до іншої, загромаджувати сторонніми предметами балкони, східці, пожежні проходи, запасні виходи, коридори.

3.4.Зберігати в житлових приміщеннях або інших місцях легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали та речовини, які засмічують повітря.

3.5.Проводити переробку або ремонт електроустаткування; без дозволу адміністрації гуртожитку вмикати унормовані електропобутові прилади, а неунормоване електрообігрівальне обладнання вмикати категорично забороняється.

3.6.Запрошувати в гуртожиток сторонніх осіб без дозволу адміністрації гуртожитку та залишити їх у приміщенні після 21.00.

3.7.Самовільно змінювати дверний замок.

3.8. Приносити і вживати спиртні напої, наркотичні речовини, палити у будь-яких приміщеннях гуртожитку, з’являтися в гуртожитку в нетверезому стані або стані наркотичного сп’яніння.

3.9.У період з 22.00 до 6.30 грати на музичних інструментах, вмикати радіотелевізійну, аудіоапаратуру.

3.10.Утримувати в приміщеннях гуртожитку тварин.

3.11.Порушувати без погодження з вихователем гуртожитку, комендантом графік чергування.
ІУ. Заохочення та стягнення щодо мешканців гуртожитку

4.1.За активну участь в огляді-конкурсі «Краща кімната гуртожитку», у культурно-масових заходах, роботі з покращання умов проживання і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:

- оголошенням подяки;

- нагородженням пам’ятними подарунками;

- нагородженням грошовою премією;

4.2.Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем, не передбаченим «Типовими нормами обладнання гуртожитків».

4.3.За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму в гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:

- зауваження;

- догана;

- сувора догана;

- непоселення в гуртожитку на наступний рік;

- виселення з гуртожитку;

- виключення з навчального закладу.

«ПОГОДЖЕНО» «ЗатверджЕНО»

Голова профспілки Директор ДПТНЗ

ДПТНЗ «Путивльський «Путивльський

професійний ліцей» професійний ліцей»

___________А.В. Капін _______ О.В. Новобранний

«___» ___________ 2010р. «___» ___________ 2010 р.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconАнкета Прізвище, ім’я, по-батькові

Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconВчитель очима учнів
Дана анкета дає Вам змогу висловити своє ставлення до діяльності Вашого вчителя. Перед заповненням не забудьте вказати його прізвище,...
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconАнкета прізвище, ім’я, по-батькові
Досвід роботи (в органах державної влади, місцевого самоврядування, бізнесі) Період (місяць, рік)
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconАнкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, практичний психолог, 2010р
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconАнкета Прізвище, ім’я та по батькові
Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом Миколаївський державний педагогічний інститут, 1993р
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconПрізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) Науковий ступінь, вчене звання Місце роботи Домашня адреса
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconТема: Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей
«прізвище»; засвоювати правила написання з великої букви імен, по батькові та прізвище людей; ознайомити з етимологією деяких з них;...
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconЗатверджую начальник повна назва овс чи служби спеціальне звання міліції І. Б. Прізвище
Я, Прізвище Ім’я По батькові у період з до проходив стажування на посаді повна назва посади
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconПрізвище, і'мя та по батькові

Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconПрізвище, ім’я, по батькові

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка