Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна
НазваАнкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна
Сторінка6/13
Дата конвертації01.03.2013
Розмір1.72 Mb.
ТипАнкета
uchni.com.ua > Культура > Анкета
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

документів вихователя гуртожитку

 1. Структура виховного процесу.

 2. Посадова інструкція вихователя.

 3. Положення про виховну роботу.

 4. Положення про учнівський гуртожиток.

 5. Правила внутрішнього розпорядку учнівського гуртожитку.

 6. Техніка протипожежної безпеки.

 1. Зошит видачі перепусток.

 2. План виховної роботи на місяць.

 3. План роботи по днях тижня. Щоденний план роботи на тиждень.

 1. Розпорядок дня вихователя.

 2. Розпорядок дня учнів.

 3. Зошит індивідуальної роботи з дітьми.

 4. Робота з батьками.

 5. Права та обов'язки мешканців гуртожитку.

 6. Положення про організацію чергування.

 7. Інструкція для чергового по гуртожитку.

 8. Положення й умови проведення огляду-конкурсу на кращу кімнату.

 9. Протоколи загальних зборів.

 10. Рада гуртожитку.

 11. Папка бесід, лекцій, вечорів відпочинку.


«ПОГОДЖЕНО» «ЗатверджЕНО»

Голова профспілки Директор ДПТНЗ

ДПТНЗ «Путивльський «Путивльський

професійний ліцей» професійний ліцей»

___________А.В. Капін _______ О.В. Новобранний

«___» ___________ 2010р. «___» ___________ 2010 р.
^ Положення про раду гуртожитку

ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей»

1. Загальні положення

 1. Рада гуртожитку створюється в навчальному закладі у відповідності до Закону «Про освіту»,Статуту навчального закладу та з метою вдосконалення організаційно-виховної роботи та сприяння адміністрації гуртожитку у поліпшенні житлово-побутових та санітарно-гігієнічних умов.

 2. Рада гуртожитку (надалі - Рада) - є виконавчим органом учнівського самоврядування і у своїй діяльності керується законодавством України, Положенням про учнівське самоврядування, даним Положенням і постановами зборів представників мешканців кімнат гуртожитку.

2. Мета і завдання Ради

 1. Рада гуртожитку функціонує з метою забезпечення виконання мешканцями гуртожитку своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості учнів.

 2. Основні завдання Ради:
 • забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

 • забезпечення виконання учнями своїх обов'язків;

 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання, навчання і відпочинку учнів;

 • сприяння діяльності учнівських гуртожитків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

 • організація співробітництва з учнями інших навчальних закладів і молодіжними організаціями;

 • безпосередня участь учнів у реалізації державної молодіжної політики;

 • залучення учнів до трудової діяльності у вільний від навчання час;

 • координація діяльності старост поверхів.

3. Структура і організація роботи Ради

 1. Рада обирається із числа учнів, які мешкають у гуртожитку.

 2. Зборами мешканців кожного поверху обирається староста поверху або секції, який затверджується розпорядженням по навчальному закладу.

 3. Мешканці кожної секції делегують своїх представників на загальні збори мешканців гуртожитків,де терміном на 1 рік обирається Рада та приймається Положення про раду гуртожитків.

 4. До складу Ради входять обрані представники від кожного курсу, голова Ради, його заступник та секретар Ради

 5. Голова організовує роботу Ради а затвердженим планом, бере участь у засіданнях Ради з виховної роботи, у роботі профкому у вирішенні питань щодо гуртожитку.

 6. Секретар ради організовує контроль за виконанням рішень Ради, веде протоколи засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

 7. При Раді створюється комісія за напрямками роботи: культурно-просвітницька, спортивно-оздоровча, житлово-побутова, санітарно-гігієнічна, громадського порядку, редколегія тощо.

 8. Засідання Ради проводиться раз на тиждень і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до її складу членів.

 9. Рішення Ради приймаються більшістю голосів її членів, узгоджуються з заступником директора зНВР. Вони є обов'язковими для всіх мешканців гуртожитку.

3.10 Кожне засідання Ради фіксується протоколом, що підписується головою або його заступником та секретарем.

 1. Рада двічі на рік на загальних зборах мешканців гуртожитку звітує про виконану роботу.

 2. Голова Ради підпорядковується заступнику директора з навчально-виховної роботи ліцею^ НАПРЯМКИ РОБОТИ РАДИ ГУРТОЖИТКУ №1

ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей»

I НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ СЕКТОР

  • створення умов для занять, підбір необхідної літератури для навчальної діяльності спільно з бібліотекою;

  • організація консультацій для учнів;

  • контроль за успішністю і відвідуванням занять;

  • зв'язок з викладачами і майстрами;

  • зв'язок із базовими підприємствами, організація зустрічей з виробничниками;

  • пропаганда і роз'яснення трудового законодавства.

^ II ЖИТЛОВО-ПОБУТОВИЙ СЕКТОР

  • участь у розселенні мешканців;

  • розбір і врегулювання конфліктів;

  • контроль за комплектуванням гуртожитку меблями, інвентарем, їхнім використанням;

  • контроль за дотриманням санітарної гігієни в роботі господарсько-побутових служб і особистої гігієни мешканців;

  • організація і робота ініціативних груп з лагодження меблів, інвентарю, ремонту гуртожитку, суботників, з благоустрою й озеленення.

^ III КУЛЬТУРНО - МАСОВИЙ СЕКТОР

  • організація вечорів відпочинку, зустрічей з цікавими людьми, екскурсій, диспутів, конкурсів, концертів, культпоходів, перегляду телепрограм;

  • робота гуртків і клубів за інтересами (у т.ч. художня самодіяльність);

  • робота бібліотеки, кімнат для проведення занять гуртків і аматорських об'єднань;

  • зв'язок з культурно-просвітніми закладами;

  • організація роботи віталень, кімнат для проведення свят, клубів, дискотек.

^ IV. СПОРТИВНО-МАСОВИЙ СЕКТОР

 • пропаганда спорту і фізкультури;

 • робота спортивних секцій;

 • організація змагань, спартакіад;

 • туристичні походи, виїзди на природу;

 • укомплектування спортивних кімнат, залів, спортмайданчиків.

^ V. ГРУПА ПІДТРИМКИ ПОРЯДКУ І ДИСЦИПЛІНИ

 • контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку;

 • зв'язок із відділенням міліції;

 • зв'язок з батьками;

 • розгляд і врегулювання конфліктів;

 • організація чергування в гуртожитку;

 • пропаганда правових знань;

 • робота з профілактики правопорушень.

^ УІ .РЕДКОЛЕГІЯ

 • оформлення і випуск стіннівки;

 • збір матеріалів;

 • зв'язок з громадськими організаціями;

 • випуск екстрених стіннівок «Блискавка», «Сигнал», «Тривога»;

 • підготовка і проведення усних випусків газети;

 • організація зустрічей мешканців з представниками, адміністрації, проведення вечорів питань та відповідей.


«ПОГОДЖЕНО» «ЗатверджЕНО»

Голова профспілки Директор ДПТНЗ

ДПТНЗ «Путивльський «Путивльський

професійний ліцей» професійний ліцей»

___________А.В. Капін _______ О.В. Новобранний

«___» ___________ 2010р. «___» ___________ 2010 р.

^ Положення про старосту поверху у гуртожитку №1 ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей»

1. Загальні положення

 1. Зборами мешканців кожної секції обирається староста секції або поверху, який затверджується розпорядженням по навчальному закладу, згідно з Положенням про Раду гуртожитків.

 2. Старостою секції може бути один із мешканців цієї секції, який користується авторитетом у мешканців, відзначається високими моральними якостями, має позитивний вплив на колектив секції та володіє організаторськими здібностями.

 3. Звільнення старости може здійснюватись за власним бажанням, з ініціативи адміністрації або мешканців даної секції, якщо той не справляється з обов'язками чи втратив моральне право бути офіційним лідером.

2. Обов'язки старости

2.1. Своєчасно інформувати мешканців секції про розпорядження завідуючого гуртожитком, його заступника і Ради гуртожитку.

2.2. Проводити збори мешканців секції, на яких обговорюються стан кімнат, дисципліна, інші

актуальні питання з життя колективу.

2.3. Виносити на Раду питання, пов'язані з покращенням житлово-побутових умов та вносити пропозиції щодо організації дозвілля мешканців гуртожитку.

 1. Суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку.

 2. Утримувати у чистоті та порядку житлові секції, місця загального користування.

 3. брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням.

 4. Дбайливо ставитись до державної власності: приміщень, обладнання, майна гуртожитку.

 5. Економно витрачати електроенергію і воду.

 6. Своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування гуртожитком, за всі додаткові послуги, якими староста особисто користується.

 1. Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання та меблів.

 2. Відшкодувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з чинним законодавством.

 3. Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново сповіщати завідуючого гуртожитком і

Раду.

 1. Дотримуватись правил техніки безпеки, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткових електроспоживаючих приладів.

 1. Організувати:
 • чергування мешканців секції гуртожитку (складати графік і забезпечувати його виконання);

 • проведення санітарного дня;

 • наведення та підтримку порядку на закріпленій території.

2.15. Слідкувати за:

 • виконанням мешканцями секції правил внутрішнього розпорядку;

 • виконання наказу директора про закріплення кімнат за мешканцями гуртожитку.

3. Права старости

 1. Рекомендувати кращих мешканців до матеріального та морального заохочення за активну участь у культурно-масовій роботі та громадському житті.

 2. Вносити пропозиції для накладання на мешканців секції адміністративних стягнень за порушення правил внутрішнього розпорядку.

 3. передавати мешканцям розпорядження адміністрації, які є обов'язковими для виконання.

 4. Представляти інтереси мешканців кімнат відповідно до діючих положень при щорічному поселенні у гуртожиток.

3.5. Давати розпорядження мешканцям секції щодо організації порядку, громадської роботи та виконання доручень, які поставлені перед мешканцями адміністрацією гуртожитку.

4. Відповідальність старости

 1. За виконання обов'язків та використання прав, передбачених цим «Положенням».

 2. За дотримання конфіденційності в індивідуальнії роботі з мешканцями секції, не розповсюдження інформації, що стосується їх особисто.

5. Заохочення

5.1. При сумлінному виконанні своїх обов'язків, відсутності порушень правил внутрішнього розпорядку і належному санітарно-гігієнічному стані у секціях і кімнатах староста може бути відзначений грамотою, премією.

6. Функції Ради

 1. Участь в організації поселення учнів у гуртожитки та виселення з них.

 2. Організація належного побуту, відпочинку, дозвілля учнів у гуртожитках.

6.3. Організація і проведення роботи, пов'язаної з поліпшенням житлово-побутових, санітарно-гігієнічних умов у гуртожитках.

 1. Здійснення контролю за дотримання мешканцями правил внутрішнього розпорядку та чергування на секції чи поверсі.

 2. Організація чергування на вахті, сприяння налагодженню пропускного режиму в гуртожитках.

 3. Організація санітарно-просвітньої роботи серед учнів, проведення єдиного санітарного дня.

 4. Проведення огляду-конкурсу на краще естетичне оформлення кімнат та секцій у гуртожитках. Забезпечення гласності підведення підсумків і поширення досвіду кращих.

 5. Організація виконання планів і графіків по залученню до ремонту кімнат і секцій гуртожитків при високій якості робіт.

 6. Організація і участь в облаштуванні прилеглої території.

6.10. Організація дозвілля, спортивної, культурно-масової, освітньо-виховної роботи, роботи секцій, клубів за інтересами:

 • організація і контроль за реалізацією комплексних програм, які діють на базі гуртожитку, забезпечення участі у них учнів;

 • організація тематичних вечорів, зустрічей, диспутів;

 • організація та контроль відвідування учнями-мешканцями освітньо-виховних лекцій, лекційно-практичних курсів, зустрічей зі спеціалістами;

 • організація вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, випускних вечорів для мешканців гуртожитку;

 • залучення учнів до гуртків художньої самодіяльності;

 • організація участі учнів в оформленні наочної агітації;

 • контроль за наявністю та ефективністю роботи редколегії стінних газет; сприяння діяльності літературної вітальні;

 • організація і проведення спортивних змагань тощо.
 1. Контроль за організацією роботи пункту харчування.

 2. Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню учнями правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню та інше.

 3. Розгляд скарг та пропозицій мешканців гуртожитків, а також клопотання перед адміністрацією з приводу поліпшення умов проживання у гуртожитках.

 4. Контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку мешканцями та гостями гуртожитків.

 5. Подання клопотання на ім'я заступника директора з навчально-виховної роботи:
 • про винесення догани,

 • про виселення з гуртожитку, без права повторного поселення порушників аж до виключення з навчального закладу;

 • про виключення з навчального закладу;

 • про право повторного поселення до гуртожитку, за клопотанням курсу;

 • заохочення та відзначення кращих учнів-мешканців, які беруть активну участь у громадському житті.


ПОГОДЖЕНО:

президент учнівського самоврядування

ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей»

__________ О.В. Голубовська

«___»__________2010р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор ДПТНЗ

«Путивльський професійний ліцей»

________О.В. Новобранний

«___»________2010р.


ПОЛОЖЕННЯ

про організацію чергування в гуртожитку №1

ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей »

І. Загальні положення

1.1. Черговий по гуртожитку здійснює функції з виконання Правил проживання в гуртожитку та забезпечує виконання режиму дня мешканцями гуртожитку, організовує та проводить заходи з дотримання належного санітарного стану на поверхах.

1.2. Чергування в гуртожитку здійснюється згідно з графіком, складеним вихователем.

1.3. Черговий учень під час чергування безпосередньо підпорядковується коменданту гуртожитку.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconАнкета Прізвище, ім’я, по-батькові

Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconВчитель очима учнів
Дана анкета дає Вам змогу висловити своє ставлення до діяльності Вашого вчителя. Перед заповненням не забудьте вказати його прізвище,...
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconАнкета прізвище, ім’я, по-батькові
Досвід роботи (в органах державної влади, місцевого самоврядування, бізнесі) Період (місяць, рік)
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconАнкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, практичний психолог, 2010р
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconАнкета Прізвище, ім’я та по батькові
Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом Миколаївський державний педагогічний інститут, 1993р
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconПрізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) Науковий ступінь, вчене звання Місце роботи Домашня адреса
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconТема: Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей
«прізвище»; засвоювати правила написання з великої букви імен, по батькові та прізвище людей; ознайомити з етимологією деяких з них;...
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconЗатверджую начальник повна назва овс чи служби спеціальне звання міліції І. Б. Прізвище
Я, Прізвище Ім’я По батькові у період з до проходив стажування на посаді повна назва посади
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconПрізвище, і'мя та по батькові

Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconПрізвище, ім’я, по батькові

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка