"Економіка"
Назва"Економіка"
Дата конвертації02.03.2013
Розмір34.3 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы


Кроссворд по предмету "Економіка" на тему "Економіка"


По горизонтали

1. Який рівень якості визначають шляхом обчислення певних показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів

2. Який з методів оцінки конкурентоспроможності товару заснований на використанні комплексних (групових, інтегральних, узагальнених) показників або співставленні питомих корисних ефектів продукції, яка аналізується

3. До якого метода діагностики відносяться систематизація, ранжирування і визначення

6. Який з методів оцінки конкурентоспроможності товару заснований на використанні одиничних параметрів аналізованої продукції і бази порівняння для їх співставлення

8. Яка культура характеризується довірчими відносинами між керівниками і підлеглими. Цінності цієї культури зорієнтовані на те, що кожен працівник має право на свою власну думку при вирішенні різного роду проблем організації

10. Який з методів оцінки якості продукції ґрунтується на сприйнятті властивостей продукту за допомогою органів чуття людини (зір, слух, смак, нюх, дотик) без застосування технічних вимірювальних та реєстраційних засобів

11. Як називається процес управління субєктом своїми конкурентними перевагами для досягнення перемоги або інших цілей в боротьбі з конкурентами за задоволення обєктивних або субєктивних потреб в рамках законодавства або в природних умовах

13. Як називається спосіб оцінки стратегій і цілей роботи порівняно з передовими підприємствами для гарантування довгострокового, стабільного положення на ринку. Це визначення того, що інші підприємства роблять краще за нас, тобто вивчення, удосконалення і застосування методів роботи інших організацій. Його основний принцип – “ від кращого до кращого”

14. Хто узагальнив теорію конкуренції в роботі “дослідження про природу і причину багатства народів” (1776 рік) Назвіть прізвище

16. Визначення об’єктивного стану обраних параметрів у діяльності підприємства на предмет відповідності поставленим цілям і задачам, вивчення відхилень від нормального стану об’єкта діагностики, причин цих відхилень, тривалості їх протікання, інтерпретації для формування висновків і рекомендацій. Який це аналіз

17. Організація, що концентрує увагу на гнучкості в прийнятті рішень усередині організації, турботі про людей і гарному ставленні до споживачів це- … культура

18. Яка з видів діагностики являє собою систему аналізу, яка фіксує позитивні або негативні прояви різних показників, а потім досліджує їх причинно-наслідкові звязки, система працює за принципом « від симптому до причини»

20. Яка вартість являє собою витрати на будівництво чи придбання обєкта власності

22. Яка вартість являє собою оцінку вартості підприємства для конкретного інвестора чи групи інвесторів

23. До якого метода діагностики відноситься оцінка ситуації фахівцями

24. Організація, що концентрує увагу на зовнішніх позиціях у сполученні з високою гнучкістю й індивідуальністю підходів до людей – це … культура

25. Яка культура найбільш відповідає централізованим структурам. Норми цієї культури орієнтовані на вказівки, які надходять з центру, від одного керівника

26. Виробничо-господарський та майновий комплекс, який використовується для здійснення підприємницької діяльності, має назву

27. Який рівень якості відповідає мінімальній величині загальних суспільних витрат на виробництво і експлуатацію продукції

28. Яка вартість являє собою грошову суму, яка реально може бути отримана від продажу власності у терміни, що є надто короткими для проведення адекватного маркетингу у відповідності до визначення ринкової вартості
По вертикали

1. Яка культура характеризується наявністю норм прямого регулювання і жорсткого контролю. Працівники організації діють по вказівці керівника

4. Яка з видів діагностики являє собою систему аналізу, побудовану за принципом «від причини до слідства»

5. Назвіть призвіще американського вченого, який є автором методу конкурентних переваг

7. До якого метода діагностики відноситься вивчення основних тенденцій і визначення основних напрямів динаміки

9. Що являє собою підприємницька діяльність, яка спрямована на виробництво та реалізацію продукції, робіт, надання послуг, чи інші види дозволеної законодавством діяльності з метою отримання прибутку

12. Які витрати включають витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу, сировину, основні та допоміжні матеріали, що необхідні для використання продукції, пальне та електроенергію, додаткові витрати, повязані з доставкою, навантаженням та розвантаженням, витрати на ремонт, запасні частини тощо

13. Яка культура направлена на досягнення стратегічних цілей організації. Цей тип культури підтримує систематичний підхід у веденні справи

15. Жорстко обкреслена ролева культура, яка будує свою діяльність на чіткому визначенні ролевих вимог. Типова карєра працівника в такій організації починається з найпростіших функцій відповідно до вибраної ролі і піднімається по ступенях до найбільш складних функцій цієї ролі - це

19. До якого метода діагностики відносяться методи елімінування, дисконтування

21. Які витрати являють собою витрати на придбання продукції (ціна продукції), транспортування, митні тарифи та витрати, налагодження, пробний запуск, якщо вони не включені до вартості продукції

Схожі:

\"Економіка\" iconРобочий зошит
Економіка І підприємництво” напряму підготовки: 030502 „Економічна кібернетика”, 030503 “Міжнародна економіка”, 030504 „Економіка...
\"Економіка\" iconРекомендована тематика дипломних робіт спеціальності 030504 «Економіка підприємства»
Економіка й організація виробництва на підприємстві та шляхи його розвитку (типова тема)
\"Економіка\" icon1. Економіка, ек теорія та ек політика
Поняття економіка (від гр oikonomike, буквально – мистецтво ведення домашнього господарства) в сучасних умовах застосовують у чотирьох...
\"Економіка\" iconМетодичні рекомендації до написання дипломних робіт розроблені на...
«Економіка та підприємництво» спеціальності 03050803 «Оподаткування» магістерських програм «Фіскальне адміністрування», «Податкове...
\"Економіка\" iconНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони...
Нмк з нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів нту напрямів підготовки 030401 “Правознавство”, 030503...
\"Економіка\" icon1. Праця як об’єкт вивч дисц. “Економіка працi I соц трудовi вiдн.”
Формування I розвиток предмета дисципліни “Економіка працi I соц трудовi вiдн.”
\"Економіка\" iconЄ. В. Ярмак економіка праці І соціально-трудові відносини
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник.− Луганськ: вид-во сну ім. В. Даля
\"Економіка\" iconМетодичні рекомендації для вчителів економіки, які працюватимуть...
Програма вивчення курсу «Економіка» в 11 класі розрахована на 35 годин. Структура курсу передбачає дотримання певної логіки, яка...
\"Економіка\" iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
\"Економіка\" iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання
«Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю «Економіка підприємства» розглянуті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка